7.8

Vergunningen Harderwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harderwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harderwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Harderwijk - Opheffen 1 algemene gehandicaptenparkeerplaats - St. Janshof
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Van Schendelstraat 22
Ontwerpbestemmingsplan Zeebuurt - De Harder 2020
Gemeente Harderwijk - Intrekken verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Geitekamp 42
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Kievitmeen 47
Wijzigingsplan Buitengebied - Wijtgraaf 35
Gemeente Harderwijk - Wijziging bebouwde kom - Harderwijk en Hierden
Gemeente Harderwijk - Wijziging parkeerverbodzone - Ruimelsweg
Gemeente Harderwijk - Instellen parkeerverbodzone - Molenweg en Lokhorsterweg
Gemeente Harderwijk - Wijzigen maximum snelheid door gewijzigde bebouwde komgrens - diverse locaties...
Reglement burgerlijke stand 2020
Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2020
Richtlijn Urgentie 2020
Regelement Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2020
Gemeente Harderwijk - Instellen fietspad - zuidelijk deel Horlosebrink en Groene Zoompad
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Beatrixlaan (zijkant Irenelaan...
Subsidieregeling Regenton 2020
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Brouwersbosweg 20
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Eendekamp 68
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (omgevingsplan)
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Westrak
Gemeente Harderwijk - Instellen parkeerverbod (gele onderbroken strepen) - dam Visserijstraat - Robbenzand
Gemeente Harderwijk - wijzigen voorrangssituatie - Beukenlaan
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Omgeving Duinweg 8
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Valkenbergerhout...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2020
Gemeente Harderwijk - Realiseren aansluiting - Bonrif op Vuurtorenweg
Gemeente Harderwijk - Omdraaien eenrichtingsverkeer - Brandaris
Wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Resort Slenck en Horst
Gemeente Harderwijk - Instellen zonaal vrachtwagenverbod - Boekhorstlaan
Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
Ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt – Appartementen Havenspoor
Gemeente Harderwijk - Instellen tweede gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – De Dennenhoek
Gemeente Harderwijk - Instellen 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Havenspoor 91 t/m 2015
Gemeente Harderwijk - Instellen parkeergelegenheid voor scooters - Station bij Weiburglaan / Westeinde
Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied
Nadere regels subsidie monumenten Harderwijk 2020
Gemeente Harderwijk - Aanpassing kruising - Smeepoortstraat-Vitringasingel-Westeinde
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Schrassertstraat 26
Gemeente Harderwijk - Instellen Breedtebeperking - De Enk-West te Hierden
Ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades
Eindverslag inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Vitringasingel
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Schrassertstraat nabij nummer 1
Gemeente Harderwijk - Instellen 2 gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Harderwijk - Wijziging voorrangssituatie - Boekhorstlaan
Inspraak bestemmingsplan Buitengebied - Hoge Varenweg 4