7.5

Vergunningen Harderwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harderwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harderwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Harderwijk – verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van appartementen aan het Havenspoor...
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Nieuwe...
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Handelsweg...
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - parkeerterrein...
Deelverordening subsidie Beschermd Wonen en maatschappelijke opvang maatschappelijke ondersteuning gemeente...
Bestemmingsplan Waterfront-Zuid - De Eilanden e.o.
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - De Schaapskamp
Gemeente Harderwijk – aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor de bouw van 2 seniorenwoningen...
Gemeente Harderwijk - Uitbreiden parkeerschijfzone (blauwe zone) Stationslaan en wijziging parkeerduur...
Gemeente Harderwijk - Diverser verkeersmaatregelen door herinrichting - Stationslaan
Subsidieregeling beschermd wonen gemeente Harderwijk 2020
Ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad - Tinnegieter
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Vondellaan 24
Bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades
Gemeente Harderwijk - Verplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaats - van de Beatrixlaan naar de Irenelaan...
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Stationslaan 32
Verordening parkeerbelastingen 2020
Tijdelijk aanwijsbesluit looploopgebied honden
Gemeente Harderwijk - Opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Eibert den Herderstraat
Wijzigingsplan Buitengebied - Wijtgraaf 35
Gemeente Harderwijk - Instellen parkeerverbod - Prins Frederik Hendriklaan
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Havenspoor...
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Ir. De Blocq van Kuffelerstraat...
Bestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o.
Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk
Verordening Starterslening gemeente Harderwijk 2020
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - zijkant...
Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront - Havenkantoor Havendam
Ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand
Gemeente Harderwijk - Opheffen 1 algemene gehandicaptenparkeerplaats - St. Janshof
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Van Schendelstraat 22
Ontwerpbestemmingsplan Zeebuurt - De Harder 2020
Gemeente Harderwijk - Intrekken verkeersbesluit gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische...
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Kievitmeen 47
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Geitekamp 42
Wijzigingsplan Buitengebied - Wijtgraaf 35
Gemeente Harderwijk - Wijziging bebouwde kom - Harderwijk en Hierden
Gemeente Harderwijk - Wijziging parkeerverbodzone - Ruimelsweg
Gemeente Harderwijk - Instellen parkeerverbodzone - Molenweg en Lokhorsterweg
Gemeente Harderwijk - Wijzigen maximum snelheid door gewijzigde bebouwde komgrens - diverse locaties...
Reglement burgerlijke stand 2020
Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2020
Richtlijn Urgentie 2020
Regelement Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2020
Gemeente Harderwijk - Instellen fietspad - zuidelijk deel Horlosebrink en Groene Zoompad
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Beatrixlaan (zijkant Irenelaan...
Subsidieregeling Regenton 2020
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Eendekamp 68
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Brouwersbosweg 20
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (omgevingsplan)