Vergunningen Harderwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harderwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harderwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan detail
Bestemmingsplan Stadsdennen - Beetsstraat 17 detail
Bestemmingsplan Stadsdennen - Dichterskwartier II detail
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - parkeerterrein Horsterhout winkelcentrum Drielanden detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan detail
Bestemmingsplan Hierden Bosch - Molenweg 30 detail
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Kruithuis 2a detail
Damoclesbeleid Harderwijk 2019 detail
Inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades detail
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Tesselschadelaan 26 detail
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen laadpaal - parkeerterrein Cremerstraat detail
Bestemmingsplan Buitengebied - Glindweg 8 detail
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent nadere regels voor de verlening van standplaatsvergunningen voor de warenmarkt in Drielanden detail
Bestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster Mheenweg detail
Gemeente Harderwijk - Wijziging verkeersbesluit instellen gereserveerde parkeerplaats - Berkenlaan detail
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - achterzijde Weidemeesterlaan 17 - Roos- en Doornhof detail
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit instellen parkeerverbod weekmarkt Drielanden - P2 Tonselsedreef detail
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit instellen rijbaan voor lijnbussen, verplicht fietspad, voorrangskruising en bushaltes Lorentz III - Braillestraat, Braillepad, Wattstraat te Harderwijk en Kleine Mheenweg en Zuiderzeestraatweg te Hierden detail
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Van Maerlantlaan bij Coornhertstraat 1 detail
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit herinrichten parkeerstroken en (ver)plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen Luttekepoortstraat - Luttekepoortstraat Harderwijk detail
Bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimtebedrijventerrein Lorentz detail
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit instellen en opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Bazuindreef Harderwijk detail
Omgevingsvergunning Zeebuurt - Haaksepad 1 detail
Gemeente Harderwijk - Opheffen gedeelte 30 km/u - Westeinde onder spoortunnel station detail
Gemeente Harderwijk - Instellen vijf algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Zuiderzeeboulevard bij het Dolfinarium detail
Wijzigingsplan Hierden Dorp - Zuiderzeestraatweg 95 detail
Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied - Lage Enkweg 13 detail
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Cort van der Lindenlaan 27 detail
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Veldkersmeen 46 detail
Ontwerpwijzigingsplan Drielanden - Horloseweg 38 detail
Bestemmingsplan Stadsdennen - Beetsstraat 17 detail
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Achterste Wei bij zijkant adres Veldkersmeen 7 detail
Gemeente Harderwijk - Instellen verbod stil te staan van 18:00 tot 07:00 uur - Kerkplein (westzijde) detail
Bestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster Mheenweg detail
Gemeente Harderwijk - Intrekken verkeersbesluit P laadpaal (Stcrt. 2019-10041) - Tonselsehof 7 detail
Gemeente Harderwijk - Instellen vrachtwagenverbod gedeelte parkeerterrein - parkeerterrein Nassaulaan bij winkelcentrum Tweelingstad detail
Bestemmingsplan Hierden Dorp - Lageweg onherroepelijk detail
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Berkenlaan tegenover nr. 7 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Harderwijk 2019 detail
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Julianalaan 22 detail
Ontwerpomgevingsvergunning Zeebuurt - Haaksepad 1 detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Harderwijk detail
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Bazuindreef nabij de Fagotdreef detail
Gemeente Harderwijk - Opheffen / intrekken algemene gehandicaptenparkeerplaats - Kievitemeen 37 detail
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - Klavermeen 46 detail
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaats voor een laadpaal - Duivenkamp nabij het adres Hoenderkamp 41 detail
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - Tonselsehof detail
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infra Park detail
Bestemmingsplan Hierden Dorp - Ruimelsdwarsweg 4 detail
Algemene plaatselijke verordening Harderwijk detail