Vergunningen Harderwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harderwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harderwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Subsidieregeling meedoen moet kunnen
Besluit informatiebeheer gemeente Harderwijk 2019
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Goeman Borgesiuslaan 337-433
Bestemmingsplan Buitengebied - Glindweg 8 onherroepelijk
Bestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink onherroepelijk
Gemeente Harderwijk - Diverse verkeersmaatregelen Waterfront - wijk Waterfront, Vuurtorenweg en omgeving
Gemeente Harderwijk - Instellen voetgangersoversteekplaats (zebrapad) - Anne Franklaan
Verordening historische schepen Harderwijk
Ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad – Lichtmasten Sportcluster Slingerbos
Omgevingsvergunning Tweelingstad - Het Sportcluster Slingerbos
Uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens
Wijzigingsplan Drielanden - Horloseweg 38
Wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens
Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2019
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen laadpaal voor het opladen van elektrische...
Bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz
Financiële verordening gemeente Harderwijk 2019
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan
Bestemmingsplan Stadsdennen - Beetsstraat 17
Bestemmingsplan Stadsdennen - Dichterskwartier II
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - parkeerterrein...
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan
Bestemmingsplan Hierden Bosch - Molenweg 30
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Kruithuis 2a
Damoclesbeleid Harderwijk 2019
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Tesselschadelaan 26
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen laadpaal - parkeerterrein Cremerstraat
Inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades
Bestemmingsplan Buitengebied - Glindweg 8
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent...
Bestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster Mheenweg
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - achterzijde Weidemeesterlaan 17...
Gemeente Harderwijk - Wijziging verkeersbesluit instellen gereserveerde parkeerplaats - Berkenlaan
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit instellen parkeerverbod weekmarkt Drielanden - P2 Tonselsedreef
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit instellen rijbaan voor lijnbussen, verplicht fietspad, voorrangskruising...
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Van Maerlantlaan...
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit herinrichten parkeerstroken en (ver)plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen...
Bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimtebedrijventerrein Lorentz
Gemeente Harderwijk - Verkeersbesluit instellen en opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Bazuindreef...
Omgevingsvergunning Zeebuurt - Haaksepad 1
Gemeente Harderwijk - Opheffen gedeelte 30 km/u - Westeinde onder spoortunnel station
Gemeente Harderwijk - Instellen vijf algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Zuiderzeeboulevard bij het...
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Cort van der Lindenlaan 27
Wijzigingsplan Hierden Dorp - Zuiderzeestraatweg 95
Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied - Lage Enkweg 13
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Veldkersmeen 46
Ontwerpwijzigingsplan Drielanden - Horloseweg 38
Bestemmingsplan Stadsdennen - Beetsstraat 17
Gemeente Harderwijk - Instellen verbod stil te staan van 18:00 tot 07:00 uur - Kerkplein (westzijde)
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...