7.3

Vergunningen Harderwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harderwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harderwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunning Herman de Manstraat 1a (uitbreiding woning met erker)
Aanvraag omgevingsvergunning Biesteweg 7 (vernieuwen bestaande schuur)
Aanvraag omgevingsvergunning Triasgracht 7 (uitbreiden woning in strijd met regels ro)
Aanvraag omgevingsvergunning Krommekamp 3 (faciliteren Covid sneltestlocatie)
Aanvraag omgevingsvergunning Waterfront (40 koopwoningen, 15 koopappertementen met horeca en 74 huurappartementen)
Aanvraag omgevingsvergunning Waterfront NE kavel T (woning en inrit)
Aanvraag omgevingsvergunning Meidoornlaan 11 (dakkapel achterzijde)
Openbare bekendmaking
Aanvraag omgevingsvergunning Bellstraat / Keplerstraat (uitbreiden magazijn en aanleggen twee extra inritten)
Aanvraag omgevingsvergunning wethouder Jansenlaan 90 (uitbreiden poli apotheek)
Subsidieregisters 2018 2019 2020 (geactualiseerd)
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Paardenbloemdreef...
Gemeente Harderwijk - Wijzigen voorrang fietsers rotonde Groene Zoomweg - Zuiderbreedte -
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Emdenmeen tegenover 68
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Eikenlaan
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Bokkekamp
Ontwerpbestemmingsplan Drielanden – Small Smart Houses Horloseweg
Gemeente Harderwijk – aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor legalisatie paardenbak...
Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie Harderwijk 2020
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - Goeman...
Gemeente Harderwijk – verleende aanvraag omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan voor realisatie...
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2021
Tijdelijke subsidieregeling COVID-19 gemeente Harderwijk 2020 ten behoeve van de lokale buurtcentra,...
Bestemmingsplan Buitengebied - Park Slenck en Horst
Legesverordening 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening begraafplaatsrechten 2021
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening havengelden 2021
Verordening Toeristenbelasting 2021
Verordening reinigingsheffingen 2021
Verordening parkeerbelastingen 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening rechten ongediertebestrijding 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Verordening marktgelden 2021
Verordening beslistermijn schulddienstverlening Harderwijk 2021
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaats opladen elektrische voertuigen - tegenover...
Bestemmingsplan Buitengebied - Brouwersbosweg 20
Gemeente Harderwijk - Wijzigen afsluiting - Grote Poortstraat
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen laadpaal elektrische voertuigen - Kranenburglaan
Bestemmingsplan Buitengebied – De Schaapskamp
Bestemmingsplan Tweelingstad- Tinnegieter
Bestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infrapark
Nadere regels duurzaamheidsmaatregelen De Energieke Stad - Lorentz III-
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Partiële herziening Park Ceintuurbaan
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - partiële herziening Park Ceintuubaan
Aanvraag omgevingsvergunning Zomerweg 6, 6A en 6B (vervangen bijgebouwen)