Vergunningen Harderwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harderwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harderwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bestemmingsplan Veegplan Buitengebied
Nadere regels subsidie monumenten Harderwijk 2020
Gemeente Harderwijk - Instellen Breedtebeperking - De Enk-West te Hierden
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Schrassertstraat 26
Gemeente Harderwijk - Aanpassing kruising - Smeepoortstraat-Vitringasingel-Westeinde
Ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades
Eindverslag inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Vitringasingel
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Schrassertstraat nabij nummer 1
Gemeente Harderwijk - Instellen 2 gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Harderwijk - Wijziging voorrangssituatie - Boekhorstlaan
Inspraak bestemmingsplan Buitengebied - Hoge Varenweg 4
Ontwerpbestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o.
RECTIFICATIE - Coördinatieregeling tbv realisatie windmolens op bedrijventerrein Lorentz in Harderwijk
Verordening ‘Toekomstbestendig Wonen Gelderland’, gemeente Harderwijk
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Van Harenstraat t.h.v. nr. 5
Ontwerpbestemmingsplan Lorentz - Partiële herziening windmolens en ontwerpomgevingsvergunning Lorentzhaven...
Gemeente Harderwijk - diverse verkeersmaatregelen herinrichting - Vondellaan
Uitwerkingsplan Waterfront Zuid - Kop van de Bakens onherroepelijk
Gemeente Harderwijk - Plaatsen en verwijderen algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Kerkplein en Kerkstraat
Omgevingsvergunning Drielanden - Fokko Kortlanglaan 191
Wijzigingsplan Waterfront Zuid - Kop van de Bakens onherroepelijk
Bestemmingsplan Stadsdennen - Marnixstraat 1A onherroepelijk
Organisatieverordening van de gemeenteraad van Harderwijk 2020
Gemeente Harderwijk - Instellen derde algemene gehandicaptenparkeerplaats - Houtkamp 33 - 39
Bestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan
Bestemmingsplan Buitengebied – Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening havengelden 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening begraafplaatsrechten 2020
Verordening reinigingsheffingen 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening rechten ongediertebestrijding 2020
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening reclamebelasting 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening Toeristenbelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening parkeerbelastingen 2020
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Boegmeen 6
Gemeente Harderwijk - Instellen tweede gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen...
Gemeente Harderwijk - instellen gereserveerde parkeerplaatsen voor opladen elektrische voertuigen - Blokzijlmeen
Gemeente Harderwijk - Verplaatsen 4 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - parkeergarage Vuldersbrink...
Gemeente Harderwijk - Proef / pilot afsluiting fietspad - Belcantodreef / Rappad
Gemeente Harderwijk - Instellen parkeerschijfzone of blauwe zone - Johanniterlaan en Burgemeester Numanlaan...
Gemeente Harderwijk - Aanbrengen fietsstroken; middengeleider en uitritconstructies. Verwijderen van...
Voorbereidingsbesluit Vitale Vakantieparken
Gemeente Harderwijk - Instellen parkeerverbod - De Genestetstraat