Vergunningen Harderwijk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harderwijk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harderwijk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Voorbereidingsbesluit Vitale Vakantieparken
Gemeente Harderwijk - Instellen stopverbod - Tonselsedreef P2 winkelcentrum Drielanden
Gemeente Harderwijk - Instellen parkeerverbod - De Genestetstraat
Gemeente Harderwijk - Aanbrengen fietsstroken en het instellen van een stopverbod - De Wittenhagen en...
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen laadpaal voor het opladen van elektrische...
Wijzigingsplan Waterfront-Zuid - Kop van de Bakens
Uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Kop van de Bakens
Algemene plaatselijke verordening Harderwijk
Subsidieregeling Verander- en/of Innovatiebudget Beschermd Wonen RNV 2020-2022
Gemeente Harderwijk - verplaatsen algemene gehandicaptenparkeerplaats - stadhuis Keizerstraat - Molenstraat
Gemeente Harderwijk - Opheffen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Roos- en Doornhof 3
Gemeente Harderwijk - Opheffen voorrang kruisingen - Molenweg met Lokhorsterweg en Biesteweg
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Bosschalaan 28
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Churchill-laan 67
Wijzigingsplan Drielanden - Horloseweg 38
Bestemmingsplan Hierden Bosch - Molenweg 30
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Subsidieregeling meedoen moet kunnen
Besluit informatiebeheer gemeente Harderwijk 2019
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Goeman Borgesiuslaan 337-433
Bestemmingsplan Buitengebied - Glindweg 8 onherroepelijk
Gemeente Harderwijk - Diverse verkeersmaatregelen Waterfront - wijk Waterfront, Vuurtorenweg en omgeving
Bestemmingsplan Drielanden - Tuindersbrink onherroepelijk
Gemeente Harderwijk - Instellen voetgangersoversteekplaats (zebrapad) - Anne Franklaan
Verordening historische schepen Harderwijk
Ontwerpomgevingsvergunning Tweelingstad – Lichtmasten Sportcluster Slingerbos
Uitwerkingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens
Wijzigingsplan Drielanden - Horloseweg 38
Wijzigingsplan Waterfront Zuid – Kop van de Bakens
Omgevingsvergunning Tweelingstad - Het Sportcluster Slingerbos
Huisvestingsverordening gemeente Harderwijk 2019
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen laadpaal voor het opladen van elektrische...
Bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz
Financiële verordening gemeente Harderwijk 2019
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Recreatiewoningen Park Ceintuurbaan
Bestemmingsplan Stadsdennen - Dichterskwartier II
Bestemmingsplan Stadsdennen - Beetsstraat 17
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen opladen elektrische voertuigen - parkeerterrein...
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Park Ceintuurbaan
Bestemmingsplan Hierden Bosch - Molenweg 30
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Kruithuis 2a
Damoclesbeleid Harderwijk 2019
Inspraak bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - Tesselschadelaan 26
Gemeente Harderwijk - Instellen gereserveerde parkeerplaatsen laadpaal - parkeerterrein Cremerstraat
Bestemmingsplan Buitengebied - Glindweg 8
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk houdende regels omtrent...
Bestemmingsplan Hierden Dorp - Ooster Mheenweg
Gemeente Harderwijk - Wijziging verkeersbesluit instellen gereserveerde parkeerplaats - Berkenlaan
Gemeente Harderwijk - Instellen algemene gehandicaptenparkeerplaats - achterzijde Weidemeesterlaan 17...