Vergunningen Hardinxveld-Giessendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardinxveld-Giessendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardinxveld-Giessendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Beleidsregel prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Beleidsregel ontheffing verbod parkeren grote voertuigen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht (eerste wijziging)
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Verordenig tarieven sportaccommodaties
Verordening haven- en kadegeld 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening Marktgelden 2020
Verordening precariobelasting 2020
Legesverordenng 2020
Verordening kwijtschelding 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Nadere regels beschermd wonen en opvang gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018
Aanwijzingsbesluit parkeren van grote voertuigen gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Beleidslijn artikel 13b van de Opiumwet
Verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam 2019
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Toewijzen van ene parkeerplaats voor het laden van een elektrisch voertuig...
Algemene plaatselijke verordening gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Bouwverordening Hardinxveld-Giessendam
Urgentieverordening Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Hardinxveld-Giessendam
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Binnendams 301-307”
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Nadere regels verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam
Beleidsregel bepaling bouwkosten aanvragen omgevingsvergunning 2019
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Diverse verkeersmaatregelen - facility point Peulenlaan
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit voor het aanwijzen, wijzigen en terugtrekken bushaltes...
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/Zuid Holland Zuid 2019
Regeling vervoer Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Buitendams 301-307”.
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven”
Nadere regels spandoeken op openbare plaatsen
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - intrekken algemene gehandicaptenparkeerplaats - Weideveld 2
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018
Beleidsregels Jeiugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - besluit tot het intrekken van het verkeersbesluit voor twee parkeerplaatsen...
Verordening Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018
Intrekkings- en buitenwerkingstellingsbesluit huidig beleid als gevolg van de invoering van de Maatschappelijke...
Terinzagelegging Besluit hogere waarden bestemmingsplan Parallelweg 101-104
Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam
BVaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Parallelweg 101-104”
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Binnendams 44”
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Hardinxveld-Giessendam 2018.
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Verordening Marktgelden 2019