Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Hardinxveld-Giessendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardinxveld-Giessendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardinxveld-Giessendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Diverse verkeersmaatregelen - facility point Peulenlaan 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit voor het aanwijzen, wijzigen en terugtrekken bushaltes - Hardinxveld-Giessendam 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen - Van Asperenstraat 04-04-2019 04-06-2019 detail
Regeling vervoer Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid 20-03-2019 20-05-2019 detail
Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/Zuid Holland Zuid 2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Buitendams 301-307”. 20-03-2019 20-05-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven” 06-03-2019 06-05-2019 detail
Nadere regels spandoeken op openbare plaatsen 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - intrekken algemene gehandicaptenparkeerplaats - Weideveld 2 27-02-2019 27-04-2019 detail
Beleidsregels Jeiugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 21-02-2019 21-04-2019 detail
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018 21-02-2019 21-04-2019 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - besluit tot het intrekken van het verkeersbesluit voor twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Houweningeweer - Houweningeweer 20-02-2019 20-04-2019 detail
Verordening Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018 13-02-2019 13-04-2019 detail
Intrekkings- en buitenwerkingstellingsbesluit huidig beleid als gevolg van de invoering van de Maatschappelijke Agenda 11-02-2019 11-04-2019 detail
Terinzagelegging Besluit hogere waarden bestemmingsplan Parallelweg 101-104 06-02-2019 06-04-2019 detail
Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam 06-02-2019 06-04-2019 detail
BVaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Parallelweg 101-104” 06-02-2019 06-04-2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Binnendams 44” 06-02-2019 06-04-2019 detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Hardinxveld-Giessendam 2018. 31-01-2019 31-03-2019 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen - Houweningeweer 30-01-2019 30-03-2019 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen - Raadhuisplein 23-01-2019 23-03-2019 detail
Verordening Marktgelden 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening tarieven sportaccomodaties 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening kwijtschelding 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening haven- en kadegeld 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Regeling meerkosten chronisch zieken en mensen met een beperking gemeente Hardinxveld-Giessendam 21-12-2018 21-02-2019 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Plaatsing laadpaal - Pieter de Hooghweg 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - aanwijzen twee bushaltes - 'Gemeentehuis' aan de Wieling 12-12-2018 12-02-2019 detail
Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE Hardinxveld-Giessendam 07-12-2018 07-02-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam 05-12-2018 05-02-2019 detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam 05-12-2018 05-02-2019 detail
Hernieuwde bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven” 31-10-2018 31-12-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven” 24-10-2018 24-12-2018 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van het fietspad langs de Rivierdijk, Zwijnskade en de Sportlaan als (brom)fietspad - Hardinxveld-Giessendam 17-10-2018 17-12-2018 detail
Verordening commissie bezwaarschriften 2018 16-10-2018 16-12-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Binnendams 44” 26-09-2018 26-11-2018 detail
Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan "Parallelweg 101-104" 05-09-2018 05-11-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit " Parallelweg 101 - 104" 05-09-2018 05-11-2018 detail
Geluidbeleid Goede Ruimtelijke Ordening, 2018 Gemeente Hardinxveld-Giessendam 04-09-2018 04-11-2018 detail
Kennisgeving beschikking Wabo Parallelweg 96 en 97 te Hardinxveld-Giessendam 17-08-2018 17-10-2018 detail
Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2022 27-07-2018 27-09-2018 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Zone 30 km/h - Bedrijventerrein Nieuweweg 18-07-2018 18-09-2018 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Aanwijzen 3 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Peulenlaan nabij gezondheidscentrum 18-07-2018 18-09-2018 detail