Vergunningen Hardinxveld-Giessendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardinxveld-Giessendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardinxveld-Giessendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Binnendams 301-307” detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen - Nabij Van Asperenstraat 13 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen - Nabij Tureluur 1 detail
Nadere regels verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam detail
Beleidsregel bepaling bouwkosten aanvragen omgevingsvergunning 2019 detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Diverse verkeersmaatregelen - facility point Peulenlaan detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit voor het aanwijzen, wijzigen en terugtrekken bushaltes - Hardinxveld-Giessendam detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen - Van Asperenstraat detail
Regeling vervoer Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid detail
Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/Zuid Holland Zuid 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Buitendams 301-307”. detail
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven” detail
Nadere regels spandoeken op openbare plaatsen detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - intrekken algemene gehandicaptenparkeerplaats - Weideveld 2 detail
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018 detail
Beleidsregels Jeiugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - besluit tot het intrekken van het verkeersbesluit voor twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Houweningeweer - Houweningeweer detail
Verordening Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018 detail
Intrekkings- en buitenwerkingstellingsbesluit huidig beleid als gevolg van de invoering van de Maatschappelijke Agenda detail
Terinzagelegging Besluit hogere waarden bestemmingsplan Parallelweg 101-104 detail
Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam detail
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Binnendams 44” detail
BVaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Parallelweg 101-104” detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Hardinxveld-Giessendam 2018. detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend bestemd voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen - Houweningeweer detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend voor het parkeren en opladen van elektrische voertuigen - Raadhuisplein detail
Legesverordening 2019 detail
Verordening Marktgelden 2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail
Verordening tarieven sportaccomodaties 2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 detail
Verordening precariobelasting 2019 detail
Verordening kwijtschelding 2019 detail
Verordening haven- en kadegeld 2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Regeling meerkosten chronisch zieken en mensen met een beperking gemeente Hardinxveld-Giessendam detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Plaatsing laadpaal - Pieter de Hooghweg detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - aanwijzen twee bushaltes - 'Gemeentehuis' aan de Wieling detail
Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE Hardinxveld-Giessendam detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam detail
Hernieuwde bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven” detail
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven” detail
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van het fietspad langs de Rivierdijk, Zwijnskade en de Sportlaan als (brom)fietspad - Hardinxveld-Giessendam detail
Verordening commissie bezwaarschriften 2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Binnendams 44” detail
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit " Parallelweg 101 - 104" detail
Terinzagelegging ontwerpbesluit hogere waarden bestemmingsplan "Parallelweg 101-104" detail