7.4

Vergunningen Hardinxveld-Giessendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardinxveld-Giessendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardinxveld-Giessendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan, 3e herziening exploitatieplan en Besluit hogere waarden 'De Blauwe Zoom - Ons...
Ontwerp bestemmingsplan, 3e herziening exploitatieplan en Besluit hogere waarden 'De Blauwe Zoom - Ons...
Rectificatie bekendmaking vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Krommegat”
Rectificatie bekendmaking vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Krommegat”
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Krommegat”
Kennisgeving Voorbereidingsbesluit paraplu bestemmingsplan 'Wonen'
Parkeerverordening Hardinxveld-Giessendam 2021
Beleidslijn heling voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen gemeente Hardinxveld-Giessendam
Kennisgeving bestemmingsplan 'De Rokerij'
Kennisgeving bestemmingsplan 'IJzergieterij'
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Intrekken verkeersbesluit toewijzing gehandicaptenparkeerplaats 17-12-2020...
Ontwerp 3e herziening exploitatieplan “De Blauwe Zoom-Woongebied”
Kennisgeving voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied'
Vaststelling bestemmingsplan "Veegplan Buitengebied" in Hardinxveld-Giessendam
Legesverordening 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening Marktgelden 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening tarieven sportaccommodaties 2021
Verordening haven- en kadegeld 2021
Verordening Marktgelden 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening klankbordgesprekken burgemeester en raad
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 18 november 2020
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Noodverordening COVID-19 VeiligheidsregioZuid-Holland Zuid 4 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 14 oktober 2020
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Krommegat"
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 oktober 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 21 augustus 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 10 augustus 2020
Regeling briefadres gemeente Hardinxveld-Giessendam 2019
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 15 juli 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 juli 2020
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'Veegplan Buitengebied'
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid van 15 juni 2020
Verordening werkgeverscommissie
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 1 juni 2020.
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'IJzergieterij'
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan 'IJzergieterij'
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 11 mei 2020
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Uitbreiden parkeerduur blauwe zone van 1,5 naar 2 uur - centrumgebied
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 29 april 2020
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - aanwijzen 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen - Rembrandthof
De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa) en/of toezichthouders/handhavers die werkzaam zijn voor het...
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 2020
Besluit mandaat Havenbeveiligingswet 2019