Vergunningen Hardinxveld-Giessendam

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hardinxveld-Giessendam. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hardinxveld-Giessendam. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bouwverordening Hardinxveld-Giessendam
Urgentieverordening Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Hardinxveld-Giessendam
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Binnendams 301-307”
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Nadere regels verordening leerlingenvervoer gemeente Hardinxveld-Giessendam
Beleidsregel bepaling bouwkosten aanvragen omgevingsvergunning 2019
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Diverse verkeersmaatregelen - facility point Peulenlaan
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit voor het aanwijzen, wijzigen en terugtrekken bushaltes...
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Regeling vervoer Drechtsteden/Zuid-Holland Zuid
Regeling Bestedingsdoelen Individueel Keuzebudget Drechtsteden/Zuid Holland Zuid 2019
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Buitendams 301-307”.
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven”
Nadere regels spandoeken op openbare plaatsen
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - intrekken algemene gehandicaptenparkeerplaats - Weideveld 2
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018
Beleidsregels Jeiugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - besluit tot het intrekken van het verkeersbesluit voor twee parkeerplaatsen...
Verordening Jeugdhulp gemeente Hardinxveld-Giessendam 2018
Intrekkings- en buitenwerkingstellingsbesluit huidig beleid als gevolg van de invoering van de Maatschappelijke...
Terinzagelegging Besluit hogere waarden bestemmingsplan Parallelweg 101-104
Kennisgeving beschikking Wabo uitgebreide voorbereidingsprocedure Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam
Vaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Binnendams 44”
BVaststelling bestemmingsplan en m.e.r.-beoordelingsbesluit “Parallelweg 101-104”
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Hardinxveld-Giessendam 2018.
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van twee parkeerplaatsen uitsluitend...
Legesverordening 2019
Verordening Marktgelden 2019
Verordening rioolheffing 2019
Verordening tarieven sportaccomodaties 2019
Verordening afvalstoffenheffing 2019
Verordening haven- en kadegeld 2019
Verordening precariobelasting 2019
Verordening kwijtschelding 2019
Verordening hondenbelasting 2019
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019
Regeling meerkosten chronisch zieken en mensen met een beperking gemeente Hardinxveld-Giessendam
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Plaatsing laadpaal - Pieter de Hooghweg
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - aanwijzen twee bushaltes - 'Gemeentehuis' aan de Wieling
Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang en VVE Hardinxveld-Giessendam
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wabo Rivierdijk 65 te Hardinxveld-Giessendam
Hernieuwde bekendmaking Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven”
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “'t Oog Bedrijven”
Gemeente Hardinxveld-Giessendam - Verkeersbesluit tot het aanwijzen van het fietspad langs de Rivierdijk,...
Verordening commissie bezwaarschriften 2018
Ontwerpbestemmingsplan en MER-beoordelingsbesluit “Binnendams 44”