Vergunningen Harlingen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harlingen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harlingen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende vergunning voor wijzigen van leidinggevenden Drank- en Horecavergunning
Aanvraag evenementenvergunning Tobbedans Commissie
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure g
Aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning lange Lijnbaan 74
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Noorderhaven 99
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure Zuiderhaven 79A
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Bildtstraat 12
Aanvraag ontheffing Drank-en Horecawet Kaatsvereniging de Eendracht
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Grensweg 1
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Bosboom Toussainstraat 2
Aanvraag evenementenvergunning Kaatsvereniging de Eendracht
Noodverordening en Aanwijzingsbesluit Coronavirus VRF
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Fryslân
Stremming Noordijs op woensdag 18 maart 2020
Verleende reguliere procedure omgevingsvergunning Weeshuisstraat 5
Aanvraag evenementenvergunning FC Harlingen
Verleende evenementenvergunning Mevrouw M.E.C. van Bon-Dijkstra
Aanvraag evenementenvergunning Stichting Rijdend Motorsport Museum
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning F. Domela Nieuwenhuisstraat 1
Aanvraag evenementenvergunning Stichting evenementen Harlingen
Verleende standplaatsvergunning De Friesland Zorgverzekeraar
Aanwijzing huwelijkslocatie voor 1 dag Alde Leane te Wijnaldum
Gemeente Harlingen - Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Kleine Bredeplaats - Kleine...
Gemeente Harlingen - Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats Hugo de Grootstraat -...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure kadastraal perceel sectie F, nummer 432, Wijnaldum
Aanvraag aanwezgheidsvergunning Andreas
Verleende vergunning toevoegen leidinggevende Wally's B.V.
Aanvraag evenementenvergunning Stichting BENG evenementen
Verleende reguliere procedure omgevingsvergunning Andreasstrjitte en S. van der Ploegstrjitte
Aanvraag evenementenvergunning Stichting Tobbedansen Harlingen
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Grote Sluis aan de Noorderhaven/Rommelhaven
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Grote Bredeplaats 5
Verleende vergunning toevoegen leidinggevende Grand Cafe Levels
Dorpsschouw Midlum
Aanvraag aanwezgheidsvergunning Cafe The Pub
Verleende reguliere procedure omgevingsvergunning Fonteinstraat en Frittemastraat
Aanvraag evenementenvergunning Veiligheidsregio Fryslan
Vastgesteld wijzigingsplan Andreasstrjitte – S. van der Ploegstrjitte en exploitatie-overeenkomst.
Beleidsregels wet BIBOB gemeente Harlingen
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Voorstraat 43
Gemeentelijke belastingen 2020
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Heiligeweg 32
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Roeperssteeg 9
Aanvraag evenementenvergunning Ondernemend Harlingen Sinterklaasintocht 2020
Aanvraag evenementenvergunning Toneelgroep Contact
Aanvraag evenementenvergunning Musicaltheater LEF
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Mgr. W.H. Nolenstraat
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Perceel F845 Midlum-Wijnaldum
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Koningsweg 1
Aanvraag evenementenvergunning Stichting Avondvierdaagse