7.4

Vergunningen Harlingen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harlingen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harlingen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verordening watertoeristenbelasting 2021 gemeente Harlingen
Legesverordening 2021
Gemeente Harlingen - Verkeersbesluit reserveren parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen - Galeihof
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Kimswerderweg, perceel B3197
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Groen van Prinstererstraat 2
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Industrieweg 1A
Aanvraag uitgebreide procedure omgevingsvergunning Hoarnestreek 11, Wijnaldum
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Achlumerdijk 9
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Midlumerlaan 58
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Grote Bredeplaats 26B
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Barkstraat 39
Parkeervergunning voor bezoekers: de bezoekersvergunning
Bent u in de problemen geraakt door de Toeslagenaffaire kinderopvang?
Verleende drank- en horecavergunning J.T. Mooij
Verlengde aanvraag reguliere procedue omgevingsvergunning Voorstraat 9
Aanvraag evenementenvergunning Vereniging Bruine Zeilvaart
Geweigerde reguliere procedure omgevingsvergunning Kimswerderweg 46 - 54
Verleende reguliere procedure omgevingsvergunning diverse locaties in de gemeente Harlingen
Verlengde aanvraag reguliere procedue omgevingsvergunning Voorstraat 20A
Aanvraag reguliere procedue omgevingsvergunning Blauwe Slenk
Aanvraag reguliere procedue omgevingsvergunning Achlumerdijk 9
Aanvraag reguliere procedue omgevingsvergunning Harlingerstraatweg, Midlum
Verleende reguliere procedure omgevingsvergunning Zuiderhaven 200
Verlengde aanvraag reguliere procedue omgevingsvergunning Heiligeweg 25
Gezocht!! Stembureauleden
Aanvraag reguliere procedue omgevingsvergunning Rozengracht 8
Aanvraag reguliere procedue omgevingsvergunning Westmeep
Verordening precariobelasting 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder)verhuur en commerciële kostgeverschap gemeente...
Beleidsregels toelating tot de schuldhulpverlening gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang SMI 2021 gemeente Harlingen”.
Beleidsregels financieel vangnet gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels Jeugdhulp gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang 2021 gemeente Harlingen”.
Beleidsregels Bbz-2004, 2021 gemeente Harlingen.
Beleidsregel Krediethypotheek 2021 gemeente Harlingen.
Beleidsregels compensatie eigen risico zorgverzekering gemeente Harlingen 2021.
: Beleidsregels werknemersvoorzieningen Participatiewet gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregel verlagen bijstand vanwege lagere/ontbreken woonkosten & schoolverlaten gemeente Harlingen...
Beleidsregels Wet Taaleis gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels scholingsplicht jongeren gemeente Harlingen 2021.
: Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 2021 Gemeente Harlingen.
Beleidsregels Participatie gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels terugvordering Participatiewet, IOAW, IOAZ gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels jobcoaching Participatiewet gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels verhaal en invordering Participatiewet gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels parttime ondernemen Participatiewet gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Harlingen 2021.
Beleidsregels loonkostensubsidie gemeente Harlingen 2021.