6.6

Vergunningen Harlingen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Harlingen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Harlingen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Harlingen - verbod bromfietsen - Nieuwe Willemskade (vluchthaven), Harlingen
Aanvraag vergunning voor het legaliseren van reeds geplaatste houten bekleding op de achtergevel aan...
Aanvraag vergunning voor het bouwen van een garage aan Industrieweg 1 A te Harlingen
Verlenging van de beslistermijn voor het realiseren van een in-/uitrit aan Lange Lijnbaan 15, Harlingen
Aanvraag vergunning voor het verbouwen van het pand tot woning aan Zuiderhaven 21 te Harlingen
Toestemming voor het plaatsen van een zorgunit aan Ludingaweg 36 te Harlingen
Toestemming voor het aanbrengen van een nieuwe kademuur met warmtewisselaar aan Koningsweg 3 te Harlingen
Toestemming voor het kappen van twee zieke bomen aan Barkstraat 23 te Harlingen
Toestemming voor het plaatsen van zonnepanelen aan Vismarkt 4 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het kappen van vier populieren aan Willem de Zwijgerstraat 1 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het kappen van twee zieke bomen aan Barkstraat 23 te Harlingen
Verlenging van de beslistermijn voor het plegen van onderhoud aan de voorgevel aan Oosterstraat 21 te...
Aanvraag vergunning voor het plaatsen van een telecommast aan Jetting, Perceel B 4096 te Harlingen
Aanvraag vergunning voor het uitbreiden van het pand aan Edisonstraat 15 te Harlingen
Toestemming voor het kappen van vier populieren aan Willem de Zwijgerstraat 1 te Harlingen
Toestemming voor het vervangen van een garage aan Prinses Marijkestraat 2 te Harlingen
Toestemming voor het vergroten van bestaande garage aan Midlumerlaan 1 te Harlingen
Gemeente Harlingen - vastgesteld bestemmingsplan besluit hogere waarde en exploitatieovereenkomst - beeldkwaliteitsplan...
Gemeente Harlingen - vastgesteld wijzigingsplan – Hoogstraat 10, Harlingen
Gemeente Harlingen - reserveren parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen - Koggestraat, Harlingen
Gemeente Harlingen - gebod volgen aangegeven rijrichting - Harlingerstraatweg, Harlingen
Gemeente Harlingen - - reserveren parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen - Pannegat, Harlingen
Gemeente Harlingen - reserveren parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen - Hoogaarshof, Harlingen
Gemeente Harlingen - laad- en losplaats - Voorstraat, Harlingen
Subsidieregeling Voorschoolse Educatie gemeente Harlingen 2021
Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen,...
Subsidieregeling compensatie OZB maatschappelijk vastgoed gemeente Harlingen 2021
Herijking welstandsbeleid Harlingen vastgesteld
Gemeente Harlingen - ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk
Gemeente Harlingen - ontwerpbestemmingsplan en -beeldkwaliteitsplan Harlingen – Recreatiepark Westerzeedijk
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2021
Beleidsregels Jeugdhulp 2021 Gemeente Harlingen
Voorontwerpbestemmingsplan Harlingen – Almenum wooncentrum
Voorontwerpbestemmingsplan Harlingen – Almenum wooncentrum
Reminder: digitale inspiratiebijeenkomst ‘Burgerparticipatie’
Raadscommissie 2 juni 2021 en Raadsvergadering 16 juni 2021
Verleende uitgebreide terrasvergunning Grandcafe Levels
Verleende uitgebreide procedure omgevingsvergunning Rozengracht 18
Verleende reguliere procedure omgevingsvergunning Voorstraat 101
Stremmingen in de gemeente Harlingen
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Prinses Marijkestraat 2
Bijzondere Raadsvergaderingen op 28 en 31 mei 2021
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Zuiderhaven 21
Verlengde aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Spoorstraat 1
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Nutsstraat 14
Verleende reguliere procedure omgevingsvergunning Westerzeedijk
Verlengde aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Plan Ludinga, perceel D2365
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Harlingerstraatweg, perceel B4451
Verlengde aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Havenweg 63
Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Gerben Oswaldstraat 30