7.3

Vergunningen Hattem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hattem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hattem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Legesverordening 2021
Belastingverordeningen 2021
Vergadering commissie ruimtelijke kwaliteit 18 januari
Verleende omgevingsvergunning Galenshoeve 1
Verleende omgevingsvergunning Perceel I 292 (nabij ’t Kleine Veer)
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoopjesweg 2B
Aangevraagde omgevingsvergunning Konijnenbergerweg 2A
Verleende omgevingsvergunning Zuidwal 26
Verleende omgevingsvergunning Dorpsweg 94
Verkeersbesluiten laadpalen Hezenbergerweg en Visby
Verleende omgevingsvergunning Lijsterbeslaan 6
Verleende omgevingsvergunning Van Galenstraat 1
Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021
Nadere regels urgentie
Gemeente Hattem - aanwijzen gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Visby,...
Gemeente Hattem - aanwijzen gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Hezenbergerweg,...
Publicatie ontwerp projectplan Waterwet en ontwerpbesluiten Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal
Beleidsregels Wmo 2021 gemeente Hattem
Huisvestingsverordening gemeente Hattem 2021
Verleende vergunning Drank- en Horecawet aan Bowling Hattem
Opschorten beslistermijn Enkweg 7
Verleende omgevingsvergunning Adelaarshoek 10A
Geweigerde vergunning Hezenbergerweg 57
Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkstraat 27-31 (achtererf)
Aangevraagde omgevingsvergunning Perceel G 885 (bedrijventerrein H2O)
Verleende Exploitatievergunning Eetcafé de Kruusing
Aangevraagde omgevingsvergunning Van Galenstraat 1
Aangevraagde omgevingsvergunning Zuiderzeestraatweg 16
Verleende omgevingsvergunning Geldersedijk 2
Verleende Exploitatievergunning Grillroom Sphinx
Legesverordening 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening begrafenisrechten 2021
Verordening watertoeristenbelasting 2021
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening reinigingsheffingen 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening woonforensenbelasting 2021
Verordening precariobelasting 2021
Gemeente Hattem - Coördinatiebesluit ‘Realisatie appartementencomplex Kerkstraat 27-29-31, Hattem'
Gemeente Hattem - Gehandicaptenparkeerplaats - Korte Kerkstraat
Gemeente Hattem - verlening omgevingsvergunning uitgebreide procedure - Zonnepark Wielink
Gemeente Hattem - verlening omgevingsvergunning - transformatie van een winkelpand tot woning - Achterstraat...
Gemeente Hattem - Laadpaal Grote Gracht - Stadslaan 1
Gemeente Hattem - Winterfair - IJsbaan Geldersdijk 45
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Hilsdijk 21, Hattem”
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Hilsdijk 21, Hattem”
Overeenkomst 'Hilsdijk 21, Hattem'
Overeenkomst 'Hilsdijk 21, Hattem'