7.8

Vergunningen Hattem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hattem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hattem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlenging beslistermijn Nieuweweg 87
Verleende omgevingsvergunning Ridderstraat 1a
Commissie ruimtelijke kwaliteit 2 juni
Aangevraagde omgevingsvergunning Vijzelpad 112
Verleende APV-vergunning aan St. Ned. Bakkerijmuseum "Het Warme Land"
Nota Grondprijzen 2020
Verlenging beslistermijn Roseboomspoor achter Populierenlaan 14
Verleende APV-vergunning aan Kerk in Actie
Geaccepteerde melding Veldweg 37
Verlenging beslistermijn Dorpsweg 2
Verleende omgevingsvergunning Vuursteenberg 11a (nabij)
Aangevraagde omgevingsvergunning Ridderstraat 1A
Feestdagenregeling openstelling winkels
Verlenging beslistermijn IJsselstraat 19
Geaccepteerde melding Burg. Moslaan 60
Verleende omgevingsvergunning Kerkhofstraat 3
Gemeente Hattem - Gehandicaptenparkeerplaats - Hazenakker
FEESTDAGENREGELING OPENSTELLING WINKELS GEMEENTE HATTEM
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 11 mei 2020
Gemeente Hattem - Gehandicaptenparkeerplaats opheffen -
Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 29 april 2020
Gemeente Hattem - Intrekken P-verbod zaterdag - Kleine Gracht
Gemeente Hattem - 30km-zones - 't Veen
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen 2020
Gemeente Hattem - Tijdelijke verkeersmaatregelen - Zuiderzeestraatweg
Gemeente Hattem - Afsluiting Markt - Markt
Noodverordening Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland gemeente Hattem
Gemeente Hattem - 30km zone - Hessenweg
Gemeente Hattem - Instellen 30km-zone - Burgemeester Bijleveldsingel
Gemeente Hattem - 30km zone - Dorpsweg
Gemeente Hattem - 30km zone - Hilsdijk
Gemeente Hattem - 30 km zone - Vechtstraat
Ontwerpbestemmingsplan 'Koeweg 11-13, Hattem’
Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkhofstraat 3
Verleende omgevingsvergunning De Wrange 3
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 26 maart 2020
Verleende omgevingsvergunning Stade 3
Verleende APV vergunning aan stichting Sympany
Ontwerpbestemmingsplan 'Koeweg 11-13, Hattem’
Aangevraagde omgevingsvergunning Apeldoornseweg 30A
Aangevraagde omgevingsvergunning IJsselstraat 19
Verleende APV vergunning aan het Rode Kruis
Verleende omgevingsvergunning Kleine Gracht 12
Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkstraat 29
Aangevraagde omgevingsvergunning Ierstweg 6
Aangevraagde omgevingsvergunning Roseboomspoor ter hoogte van Populierenlaan 14
Geaccepteerde melding Hoopjesweg 12
Noodverordening Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland gemeente Hattem (2)
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland 2020