Vergunningen Hattem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hattem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hattem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende APV vergunning Oud Hollandse Markt
Ontwerp bestemmingsplan ‘’Hilsdijk 21, Hattem’
Incidentele festiviteit Hippisch Hattem
Verleende omgevingsvergunning Oude Kerkweg 14
Aangevraagde omgevingsvergunning Hattem, voornamelijk langs Roseboomspoor
Aangevraagde omgevingsvergunning Burg Van Heemstralaan 2
Verleende omgevingsvergunning Lindenhof 7
Geaccepteerde melding Leigraaf 3
Commissie ruimtelijke kwaliteit 24 februari 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuwstad 5
Agenda commissievergadering 24 februari 2020
Aangevraagde omgevingsvergunning Oude Kerkweg 14
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuweweg 95
Aangevraagde omgevingsvergunning Kadastraal perceel I 292 (nabij de IJssel)
Geaccepteerde melding De Wrange 5
Verleende omgevingsvergunning Klaas Adamsweg 10
Hattem - Roseboomspoor - Hessenweg in voorrang - Roseboomspoor-Hessenweg
Verordening vertrouwenscommissie benoeming burgemeester gemeente Hattem
Voornemen tot voorbereiding milieueffectrapport (MER) voor Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan...
Mandaatbesluit gemeente Hattem 2020
Verleende APV vergunning Hattem Trophy
Aangevraagde omgevingsvergunning Van Allerhof 3
Verleende APV vergunning Zomerconcert
Verleende omgevingsvergunning De Wrange 5
Verleende omgevingsvergunning Hilsdijk 108
Voornemen tot voorbereiding milieueffectrapport (MER) voor Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan...
Aangevraagde omgevingsvergunning Kerkstraat 2 en Markt 8
Mandaatbesluit gemeente Hattem 2020
Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving gemeente Hattem
Verleende omgevingsvergunning Berkenlaan 5
Aangevraagde omgevingsvergunning Lindenhof 7
Verleende APV vergunning Dodenherdenking op 4 mei 2020
Verleende omgevingsvergunning Prins Hendriklaan 11
Verlengen beslistermijn Schipsweg 5
Verleende omgevingsvergunning Vijzelpad 95
Geaccepteerde melding Apeldoornseweg 40
Aangevraagde omgevingsvergunning De Wrange 3
Commissie ruimtelijke kwaliteit 10 februari 2020
Agenda buitengewone raadsvergadering 11 februari 2020
Geaccepteerde melding Libanonweg 16
Agenda raadsvergadering 10 februari 2020
Verleende APV vergunning Sextet-toernooi
Verleende APV vergunning Hattems Open
Aangevraagde omgevingsvergunning Vijzelpad 95
Verleende APV vergunning Stadsmuurtoernooi
Aangevraagde omgevingsvergunning Nieuweweg 95
Collecte Hersenstichting
Verleende APV vergunning Spookhuystoernooi
Geaccepteerde melding Veldweg 18
Geaccepteerde melding Nieuweweg 95