6.6

Vergunningen Hattem

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hattem. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hattem. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Hattem - intrekken verkeersmaatregel tijdelijke parkeerschijfzone - Kleine Gracht, Hattem
Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 2 - gemeente Hattem 2021 (TONK 2)
Gemeente Hattem - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Hof van Blom, Hattem
Gemeente Hattem - anterieure overeenkomst - De Bongerd
Gemeente Hattem - anterieure overeenkomst - De Bongerd
Gemeente Hattem - coördinatiebesluit Chw bestemmingsplan en het besluit op grond van de Interimwet Stad-en-Milieubenadering...
Gemeente Hattem - coördinatiebesluit Chw bestemmingsplan en het besluit op grond van de Interimwet Stad-en-Milieubenadering...
Gemeente Hattem - wet geluidhinder woonzorgzone - nieuw te bouwen woningen en andere geluidsgevoelige...
Gemeente Hattem - wet geluidhinder woonzorgzone - nieuw te bouwen woningen en andere geluidsgevoelige...
Rectificatie - Gemeente Hattem - Voornemen tot voorbereiding milieueffectrapport (MER) voor Omgevingsvisie
Herziene Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten gemeente Hattem 2021
Gemeente Hattem - Voornemen tot voorbereiding milieueffectrapport (MER) voor Omgevingsvisie
Gemeente Hattem - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Schipperswal, Hattem
Gemeente Hattem - tijdelijk instellen parkeerschijfzone - Kleine Gracht, Hattem
Gemeente Hattem - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - de Meenthe, Hattem
Gemeente Hattem - aanwijzen gereserveerde parkeerplaats voor opladen elektrische voertuigen - Dahliastraat,...
Mandaat Europese aanbesteding Leerroutes t.b.v. de nieuwe wet inburgering
Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan & ontwerp-omgevingsvergunning - Kerkstraat 27-29-31, Hattem
Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan & ontwerp-omgevingsvergunning - Kerkstraat 27-29-31, Hattem
Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan & ontwerp-omgevingsvergunning - Poort van Hattem
Gemeente Hattem - Wet geluidhinder ontwerpbesluit hogere grenswaarde - Poort van Hattem Nieuweweg 85,...
Gemeente Hattem - Wet geluidhinder ontwerpbesluit hogere grenswaarde - Poort van Hattem Nieuweweg 85,...
Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan & ontwerp-omgevingsvergunning - Poort van Hattem
Gemeente Hattem - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan - Bosstrook Hattemse Loo
Rectificatie: Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan - Van der Valk Hotel
Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan - Woonzorgzone, Hattem
Rectificatie: Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan - Van der Valk Hotel
Gemeente Hattem - gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan - Bosstrook Hattemse Loo
Verordening op de raadscommissies gemeente Hattem 2017
Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan - Woonzorgzone, Hattem
Algemene plaatselijke verordening gemeente Hattem 2021
Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan - Van der Valk Hotel
Gemeente Hattem - ontwerpbestemmingsplan - Van der Valk Hotel
Verleende omgevingsvergunning Binnenstad
Verleende omgevingsvergunning De Dinkel 55
Aangevraagde omgevingsvergunning Vijzelpad 97
Collecte
Aangevraagde omgevingsvergunning Zwijnenbergstraat 29
Aangevraagde omgevingsvergunning Apeldoornseweg 9
Aangevraagde omgevingsvergunning Hoenwaardseweg 11
Aangevraagde omgevingsvergunning Geldersedijk 28
Aangevraagde omgevingsvergunning De Dinkel 55
Ondergeschikte wijziging op verleende vergunning Zonnecelstraat 7
Verleende omgevingsvergunning Veldweg 4
Wet milieubeheer Zonnecelstraat 7
Verleende omgevingsvergunning Ridderstraat 7 – 1e Steeg 1 en 3
Verleende omgevingsvergunning Kerkstraat 4a
Intrekking verleende vergunning Nieuweweg 59
Verleende omgevingsvergunning 2e Walsteeg 12
Aangevraagde omgevingsvergunning Randweg 54