7.5

Vergunningen Heemskerk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heemskerk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heemskerk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland van 21 augustus 2020
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woonwagen aan Schiermonnikoog 59, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van een garage/berging aan de Maasstraat 82, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de Hondsbosseweg 6, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen COTAG meetopstelling op het Kieftenvlak, te Heemskerk.
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning aan de Kleine Houtweg...
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen,Venema, N.A.J.H., te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning, aanbouwen van een erker aan de voorzijde van de woning aan de Jean Monnetstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, aanbouwen van een berging aan de Elise van Calcarstraat 55, te Heemskerk.
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een nieuwe woning aan de Marquettelaan...
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een tijdelijke bouwplaatsinrichting voor het uitvoeren van...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een verkoopkraam aan de voorzijde...
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Langowski, E., te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een kozijn op de 2e verdieping in de zijgevel aan Boompjesven...
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak aan het Luceberthof 24, te...
Aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van twee dakopbouwen aan de Smidse 4, te Heemskerk.
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, Vranckx , C., te Heemskerk.
Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het organiseren van een Grote Tekendag op zaterdag...
Bekendmaking Besluit bodemkwaliteit, te Heemskerk.
Ter inzagelegging ontwerp Omgevingsvisie Heemskerk 2040
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland van 10 augustus 2020
Ter inzage omgevingsvergunning, brandveilig gebruik Dagcentrum 't Veer, 't Veer 1 A, Heemskerk
Ter inzage omgevingsvergunning, brandveilig gebruik De Cirkel, De Cirkel 1, Heemskerk
Ter inzage omgevingsvergunning, houden van paarden bij een woning, Rijksstraatweg 7, Heemskerk
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de kozijnen aan de voorgevel aan de Aletta Jacobsstraat 110,...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een sportvoorziening aan de Velst t.h.v. nr.3, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een kabelbaan aan De Velst t.h.v. Woekenven 54-64, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreken van een muur tussen de keuken en woonkamer aan de Jacob Marisstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, voor het kappen van een lindeboom aan de Maerten v Heemskerckstr 71, Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde aan de Pieter Breghelstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden van de woning aan Toortshof 12, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van een woning en aanleggen van een inrit aan de Kleine Houtweg...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel op voordakvlak aan de Begijnenweide 49, te Heemskerk.
Ter inzage omgevingsvergunning, brandveilig gebruik Dagcentrum 't Veer, 't Veer 1 A, Heemskerk
gemeente Heemskerk - -
Ter inzage omgevingsvergunning, houden van paarden bij een woning, Rijksstraatweg 7, Heemskerk
Ter inzage omgevingsvergunning, brandveilig gebruik De Cirkel, De Cirkel 1, Heemskerk
gemeente Heemskerk - -
gemeente Heemskerk - -
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht Europaplein 2020
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een inpandig balkon aan de Ringmus 25, te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning, bouwen van een tuinhuisje, tuinnummer 32 aan de Luttik Cie 56, te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning, verbreden van de reeds vergunde in-/uitrit Wijk aan Duinpad naast nr....
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van opslagruimte naar B&B aan de Strengweg 48, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak Deukelven 32, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan Schiermonnikoog 28, te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning, aanbieden van een slaapplek in eigen woning via Vrienden op de fiets aan...
Aanvraag omgevingsvergunning, vervangen van kozijnen aan de voorzijde woning aan de Aletta Jacobsstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen van een woning aan de Weg acker 48, te Heemskerk.
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een parkeerkelder, de ver- en nieuwbouw...