Vergunningen Heemskerk

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heemskerk. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heemskerk. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een tijdelijke in-/uitrit op gemeente grond aan de Stroomwal...
Aanvraag omgevingsvergunning kappen van een waardevolle boom aan de Vivaldistraat 15, te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning ombouwen van garage naar schoonheidssalon aan de Annette Poelmanstraat...
Aanvraag omgevingsvergunning, kappen van 3 waardevolle bomen aan de Maerelaan 27, te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van erfafscheiding aan de Promenade 7, te Heemskerk.
Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het organiseren van een schoolvoetbaltoernooi 6 x...
Activiteiten op de openbare weg voor het houden van de “Open dag brandweer Kennemerland aan de Cornelis...
Verleende omgevingsvergunning plaatsen van een plantenkas aan de Luttik Cie 56, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning realiseren van een dakkapel en erker aan de voorzijde van de woning en...
Aanvraag omgevingsvergunning slopen van een schuur en berging en vervangen door een garage met inrit...
gemeente Heemskerk - -
gemeente Heemskerk - -
Beleidsregel gehandicaptenparkeerplaatsen Heemskerk 2019
Verleende omgevingsvergunning, dicht maken van dakterras aan de Ridder Arnoudlaan 8, te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning vervangen handelsreclame tegenover Europassage 45, te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning, intern verbouwen en wijzigen van het gebruik aan de Anthonie Verherentstraat...
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van dakopbouw aan de Deutzstraat 17, te Heemskerk.
Uitbreiding gemeentelijke monumentenlijst, Merel 97-415 en Winterkoning 4, te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning, verbouwen van winkel tot twee appartementen aan het Bachplein 11, te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning, realiseren stal voor hobbymatig houden van schapen aan de Rijksstraatweg...
Aanwijzingsbesluit locoburgemeesters 2018
Beleidsregels ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Heemskerk 2020 tot en met 2024
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 2020 tot en met 2024
Regeling aanwijzen van een WOZ-belanghebbende in een keuzesituatie 2020 tot en met 2024
Regeling verstrekken waardegegevens bij gerechtvaardigd belang 2020 tot en met 2024
Regeling ontvankelijkheid bezwaarschriften Wet WOZ en gemeentelijke belastingen 2020 tot en met 2024
Verleende vergunning Collectief terras Kermis, aan Horeca Heemskerk tijdens de kermis 2019, te Heemskerk.
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, M.A.J.T. Castricum te Heemskerk.
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, A. Seinen te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een plantenkas aan de Luttik Cie 56, tuinnummer 7 te Heemskerk.
Verleende omgevingsvergunning, restaureren monument, ontheffing voor drie B&B vertrekken het plaatsen...
Verleende omgevingsvergunning, uitbreiden en wijzigen van garage naar verblijfsruimte aan de Ratelaar...
Uitschrijving conform artikel 2.22 en 2.60 Wet basisregistratie personen, H. van der Kamp, te Heemskerk.
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van dakkapel voorzijde woning aan de Pieter de Hooghstraat 19,...
Verleende vergunning ontheffing sluitingsuur voor Café Lokaal ter gelegenheid van de "Kermis" 2019, te...
Verleende ontheffing sluitingsuur aan Eetcafé Sphinx ter gelegenheid van de "kermis"2019, Maerten van...
Verleende vergunning activiteiten op de openbare weg, voor het organiseren van de kermis op het grasveld...
Aanwijzingsbesluit ventverbod
Wegafsluitingen tijdens de kermisweek 1 tot en 7 september 2019, te Heemskerk.
Verleende standplaatsvergunning, tijdelijke standplaats voor bakken en verkopen oliebollen en aanverwante...
Aanvraag omgevingsvergunning, veranderen van de draagconstructie t.b.v. vergroten van de badkamer aan...
Verleende standplaatsvergunning, tijdelijke standplaats voor bakken en verkopen oliebollen en aanverwante...
Verleende standplaatsvergunning, tijdelijke standplaats voor het bakken en verkopen van oliebollen en...
Verleende omgevingsvergunning, realiseren van een erker aan de voorzijde en een uitbouw aan de zijgevel...
Verleende vergunning activiteit openbare weg, aan Horeca Heemskerk voor het plaatsen en exploiteren van...
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van de bestemming van winkelpand naar woning en verbouwen tot...
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen van dakkapel voorzijde woning aan de Jan Ligthartstraat 226,...
Verleende vergunning activiteit openbare weg, voor het organiseren van de wielerronde op zondag 1 september...
Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, aanbouw woning met verdieping aan de communicatieweg...
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van dakkapel aan de voorzijde van woning aan de Cornelis Groenlandstraat...