7.8

Vergunningen Heemstede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heemstede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heemstede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvraag omgevingsvergunning IJssellaan 16
Aanvraag omgevingsvergunning Bronsteeweg 2
Verleende omgevingsvergunning Blekersvaartweg 24
Aanvraag omgevingsvergunning Raadhuisstraat 30
Verleende omgevingsvergunning Heemsteedse Dreef 257
Verleende omgevingsvergunning Eykmanlaan 25
Verleende omgevingsvergunning Jan Steenlaan 9
Verleende omgevingsvergunning Zandvoortselaan 153
Verleende omgevingsvergunning Meerweg 6
Verleende omgevingsvergunning Frans Lisztlaan 20
Verleende omgevingsvergunning Spaarnzichtlaan 16
Verleende omgevingsvergunning Jan Steenlaan 20
Verleende omgevingsvergunning Leidsevaartweg 75
Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2020
Aanvraag omgevingsvergunning Reggelaan 22
Aanvraag omgevingsvergunning Glipperweg 92
Vergadering gemeenteraad
Aanvraag omgevingsvergunning Jan Steenlaan 9
Aanvraag omgevingsvergunning Heemsteedse Dreef 177
Aanvraag omgevingsvergunning Jan Steenlaan 20
Aanvraag omgevingsvergunning Dr. Schaepmanlaan 2
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning Heemsteedse Dreef 53
Aanvraag omgevingsvergunning Zandvoortselaan 153
Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminaplein 12
Aanvraag omgevingsvergunning Johannes Vermeerstraat 18
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning Provinciënlaan 3
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heemstede over het aanwijzen van...
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning Hageveld 15
Aanvraag omgevingsvergunning Blekersvaartweg 24
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning Groenendaalkade 2
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan Groenendaalkade 2
Aanvraag omgevingsvergunning Heemsteedse Dreef 257
Aanvraag omgevingsvergunning Johan Wagenaarlaan 29
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland van 11 mei 2020
Aanvraag omgevingsvergunning Franz Lehárlaan 41
Beleidsregels terug- en invordering en verhaal Participatiewet Heemstede 2020
Handhavingsplan Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz Heemstede 2020
Agenda raadscommissie Ruimte 14 mei 2020
Agenda raadscommissie Middelen 13 mei 2020
Agenda raadscommissie Samenleving 12 mei 2020
Nota Duurzaam Heemstede 2020-2024
Aanvraag omgevingsvergunning Meerweg 6
Beleidsregels aanwijzen locaties huwelijk/geregistreerd partnerschap Heemstede 2020
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning Provinciënlaan 3
Aanvraag omgevingsvergunning Herenweg 126
Aanwijzing (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand
Aanvraag omgevingsvergunning Achterweg 11
Verleende omgevingsvergunning Laan van Rozenburg 9
Aanvraag omgevingsvergunning Spaarnzichtlaan 16
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Kennemerland 29 april 2020