7.3

Vergunningen Heemstede

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heemstede. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heemstede. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Heemstede - -
Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening Heemstede 2021
Gemeente Heemstede - -
Verleende omgevingsvergunning Nicolaas Beetslaan 9
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik Von Brucken Focklaan 2
Verleende omgevingsvergunning Beatrixplantsoen 38
Verleende omgevingsvergunning Prinsessenhof 11
Vergadering gemeenteraad 28 januari 2021
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning Franz Schubertlaan 15
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning Van ’t Hofflaan 6
Aanvraag omgevingsvergunning Zernikelaan 31
Aanvraag omgevingsvergunning H.W. Mesdaglaan 34
Aanvraag omgevingsvergunning Groenendaalse bos nabij Herenweg 16
Aanvraag omgevingsvergunning Binnenweg 81
Actieplan Geluid 2018-2023
Actualisatie toekomstbestendige begraafplaats Heemstede 2020-2025
Gemeente Heemstede - -
Gemeente Heemstede - -
Notitie uitgangspunten gebruik openbare ruimte winkelgebieden en horeca Heemstede per 15
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan Frieslandlaan 35
Verleende omgevingsvergunning Belle van Zuylenlaan 29
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning Frieslandlaan 35
Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning Hageveld 44
Aanvraag omgevingsvergunning Wilhelminaplein 12
Aanvraag omgevingsvergunning Glipperweg 9
Aanvraag omgevingsvergunning Oosterlaan 11
Aanvraag omgevingsvergunning Drieherenlaan 49
Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)
Verleende omgevingsvergunning Glipperweg 9
Aanvraag omgevingsvergunning Chrysanthemumlaan 29
Aanvraag omgevingsvergunning Willem Klooslaan 17
Agenda raadscommissie Samenleving 12 januari 2021
Agenda raadscommissie Middelen 13 januari 2021
Agenda raadscommissie Ruimte 14 januari 2021
Verleende omgevingsvergunning Bosboom Toussaintlaan 5
Verleende omgevingsvergunning t.o Heemsteedse Dreef, Havenstraat, Industrieweg, Van den Eijndekade
Niet in behandeling genomen aanvraag omgevingsvergunning Glipperweg 14
Weigering omgevingsvergunning Zandvoortselaan 48
Aanvraag omgevingsvergunning Van ’t Hofflaan 6
Aanvraag omgevingsvergunning Chr. Bruningslaan 13
Aanvraag omgevingsvergunning Glipperweg 9
Aanvraag omgevingsvergunning Prinsessenhof 11
Aanvraag omgevingsvergunning Landzichtlaan 31
Aanvraag omgevingsvergunning Franz Schubertlaan 15
Aanvraag omgevingsvergunning Provinciënlaan 7
Uitschrijvingen Basisregistratie personen (BRP)
Verordening leges Heemstede 2021
Verordening precariobelasting Heemstede 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Heemstede 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021