7.6

Vergunningen Heerde

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerde. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerde. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Algemene subsidieverordening gemeente Heerde 2020
Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerde 2020
Aanvraag omgevingsvergunning Rooboerskamp ongenummerd in Heerde
Aanvraag omgevingsvergunning Nachtegaalweg 60 in Wapenveld
Aanvraag omgevingsvergunning Elburgerweg 3e in Heerde
Aanvraag omgevingsvergunning Fazantenstraat 7a in Wapenveld
Intrekken omgevingsvergunning Zwartekolk 36 in Wapenveld
Sloopmelding Zwaaikolk 38 in Wapenveld
Kennisgeving verlengen beslistermijn omgevingsvergunning Het Oever 7 in Wapenveld
Sloopmelding Hondenbergseweg 6a in Wapenveld
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 1 juli 2020
Eerste wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2020
Verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 31 in Heerde
Aanvraag omgevingsvergunning Kerkstraat 1 in Veessen
Verleende omgevingsvergunning Wezeweg 2a in Heerde
Sloopmelding Kanaaldijk 85 in Wapenveld
Intrekken omgevingsvergunning Zwarteweg 2 in Heerde
Sloopmelding Lagestraat 31 in Wapenveld
Sloopmelding Brandweg 1 in Heerde
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Kavelweg 4 in Heerde
Sloopmelding Zwolseweg 96 in Heerde
Ontwerpbestemmingsplan H.G.D. Cramerstraat 2 Wapenveld ter inzage
Gemeente Heerde - Verkeersbesluit wijzigen voorrangsregeling fietsoversteekplaatsen en opheffen voetgangersoversteken...
Instellingsbesluit Erfgoedcommissie gemeente Heerde 2020
Instellingsbesluit Erfgoedcommissie gemeente Heerde 2020
Aanvraag omgevingsvergunning Wildekampseweg 77 in Wapenveld
Verleende omgevingsvergunning Veldweg ongenummerd in Heerde
Verleende omgevingsvergunning Putterweg 9 in Wapenveld
Verleende omgevingsvergunning Oldekampshof 18 in Heerde
Verleende omgevingsvergunning Roggeweg 2 in Heerde
Aanvraag omgevingsvergunning Fazantenstraat 7 in Wapenveld
Verleende omgevingsvergunning Flessenbergerweg 32 in Wapenveld
Verleende omgevingsvergunning Wezeweg (tussen Wezeweg 6 en 2c) in Heerde
Verleende omgevingsvergunning Hagestraat 5 in Heerde
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning Kanaaldijk 88 en 89 in Wapenveld
Sloopmelding Kamilleweg 47 en 49 in Heerde
Aanvraag omgevingsvergunning Stokveldseweg 9 in Heerde
Aanvraag omgevingsvergunning Broekstraat 7 in Heerde
Aanvraag omgevingsvergunning Flessenbergerweg 32 in Wapenveld
Verleende omgevingsvergunning Losweg 4 in Vorchten
Gemeente Heerde - Gehandicaptenparkeerplaats - Hulsbergen 2 Wapenveld
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarde Wet geluidhinder Zwolseweg 50 ter...
Besluit ambtshalve uitschrijving
Aanvraag omgevingsvergunning Wendakker ongenummerd in Heerde
Aanvraag omgevingsvergunning Groteweg 12 in Wapenveld
Verleende omgevingsvergunning Elburgerweg 3d in Heerde
Sloopmelding Kwartelweg 33 in Wapenveld
Verleende omgevingsvergunning Doelbeekseweg 4 in Heerde
Aanvraag omgevingsvergunning Kanaaldijk 88 en 89 in Wapenveld
Verleende omgevingsvergunning Koerbergseweg 13 in Heerde