Vergunningen Heerenveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerenveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerenveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, APPARTEMENTENCOMPLEX MET ZES WONINGEN (STRIJDIG GEBRUIK), NIEUWSTRAAT... 23-09-2022 23-11-2022 Details
MELDING WET MILIEUBEHEER, VERANDEREN VAN EEN BEDRIJF, MINERVA 1 HEERENVEEN 23-09-2022 23-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN WONING, OUDESCHOUW 2, AKKRUM 23-09-2022 23-11-2022 Details
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen twee parkeerplaatsen parkeerterrein voor opladen elektrische voertuigen... 23-09-2022 23-11-2022 Details
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING REUNIECONCERT, ABE LENSTRA STADION INGANG G HEERENVEEN 23-09-2022 23-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN OVERKAPPING OP EEN DAKTERRAS (LEGALISATIE) GEMEENTEPLEIN... 22-09-2022 22-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN BEDRIJFSPAND EN EEN WONING, VEGELINSKAMPKE 10, AKKRUM 22-09-2022 22-11-2022 Details
Gemeente Heerenveen - Mammoet Noord transport Ausnutria Heerenveen - Innovatielaan en Weinmakker Heerenveen 21-09-2022 21-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN INFORMATIEBORD, IMKE KLAVERPAD, NABIJ JAN JONKMANWEG,... 21-09-2022 21-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN BEDRIJFSPAND EN HET AANLEGGEN VAN EEN UITRIT, ICARUS TUSSEN... 21-09-2022 21-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, REGENTESSELAAN TEGENOVER NUMMER 49 (KAVEL 31) HEERENVEEN 21-09-2022 21-11-2022 Details
Verkeersbesluit Flaeijelfeest 2022 20-09-2022 20-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AANBRENGEN VAN WALBESCHOEIING (VERVANGING) IT FOARDEK 9, HEERENVEEN 20-09-2022 20-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, ERNST ETTEMASTRAAT VOOR NR. 15, ACHTER... 19-09-2022 19-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN APPARTEMENTSGEBOUW (112 WONINGEN EN EEN SPORTGEDEELTE)... 19-09-2022 19-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VESTIGEN VAN EEN TRIMSALON, JANCKO DOUWAMASTRJITTE 33 ALDEBOARN 19-09-2022 19-11-2022 Details
MELDING AANLEG IN-/UITRIT LEPPEDYK 16 AKKRUM 19-09-2022 19-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN OP EEN BIJGEBOUW, SCHANS 31 HEERENVEEN 19-09-2022 19-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN ERFAFSCHEIDINGEN EN TOEGANGSPOORTEN, SCHOTERLANDSEWEG 24 MILDAM 19-09-2022 19-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, ZONNEBLOEMSTRAAT NAAST NR 91 HEERENVEEN. 19-09-2022 19-11-2022 Details
VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING, WEILAND TEGENOVER BUITENWEG 5 EN 7 IN OUDEHORNE 19-09-2022 19-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING MILIEU NEUTRAAL VERANDEREN VAN EEN MILIEU-INRICHTING, ORANJE NASSAULAAN... 19-09-2022 19-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN 3 VLAGGENMASTEN, IT HIEM 1 TJALLEBERD. 19-09-2022 19-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN MESTSILO, PRIKWEI 19 ALDEBOARN 16-09-2022 16-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, KAPPEN VAN 6 BOMEN, SCHOTERLANDSEWEG 60 NIEUWEHORNE 16-09-2022 16-11-2022 Details
GEEN ZIENSWIJZEN ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, DE DOLTEN 7, HEERENVEEN 16-09-2022 16-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING (VERVANGING INGESTORT SCHUURGEDEELTE) SCHOTERLANDSEWEG... 16-09-2022 16-11-2022 Details
VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING SEIZOENSFEEST AFSLUITING WATERSPORTSEIZOEN, ULBE TWIJNSTRAWEI 31 AKKRUM 16-09-2022 16-11-2022 Details
GEEN ZIENSWIJZEN ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, APPARTEMENTENCOMPLEX MET ZES WONINGEN (STRIJDIG GEBRUIK),... 16-09-2022 16-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN VAN EEN LIGBOXSTAL, SÚDKANT 6 ALDEBOARN. 16-09-2022 16-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN 2 BIJEENKOMSTGEBOUWEN (TEN BEHOEVE VAN DAGBESTEDING) VAN BIENEMALAAN... 16-09-2022 16-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, STADHOUDERLAAN TEGENOVER NUMMER 101 HEERENVEEN 14-09-2022 14-11-2022 Details
Openbare hoorzitting Commissie bezwaarschriften gemeente Heerenveen 19 september 2022 14-09-2022 14-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN OP EEN KANTOORRUIMTE MET BERGING (WIJZIGING OP... 12-09-2022 12-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN MESTSILO, SUDKANT 6 ALDEBOARN 12-09-2022 12-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING, SCHOTERLANDSEWEG 151 JUBBEGA 12-09-2022 12-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, DS VEENWEG 63 A DE KNIPE 12-09-2022 12-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN OPSLAGLOODS, WETTERWILLE 15 HEERENVEEN 12-09-2022 12-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AANBRENGEN VAN RECLAME-UITINGEN, ICARUS 5 HEERENVEEN 12-09-2022 12-11-2022 Details
MELDING AANLEG IN-/UITRIT DE RELING 25 HEEERENVEEN 12-09-2022 12-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, TRAMBAAN NABIJ NUMMER 13 HEERENVEEN 12-09-2022 12-11-2022 Details
VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING, WEILAND TEGENOVER BUITENWEG 5 EN 7 IN OUDEHORNE 12-09-2022 12-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN BEDRIJFSPAND MET APPARTEMENTEN (INTERN) (WIJZIGING... 08-09-2022 08-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, GEDEELTELIJK VERANDEREN VAN HET GEBRUIK VAN EEN TUINCENTRUM IN EEN SPORTWINKEL... 08-09-2022 08-11-2022 Details
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN VAN 2 WONINGEN (DAKOPBOUW), BREEDPAD 29 EN 31 HEERENVEEN 08-09-2022 08-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN WONING IN EEN KAMERVERHUURPAND MET 4 KAMERS, HESSELSTRAAT... 08-09-2022 08-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, TRAMBAAN NABIJ NUMMER 13 HEERENVEEN 08-09-2022 08-11-2022 Details
Ontwerpbestemmingsplan Schoterlandseweg 85-93 te Hoornsterzwaag 08-09-2022 08-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, ZONNEBLOEMSTRAAT NABIJ NUMMER 8 HEERENVEEN 08-09-2022 08-11-2022 Details
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN OP EEN CARPORT, HET MEER 25 HEERENVEEN 08-09-2022 08-11-2022 Details