Vergunningen Heerenveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerenveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerenveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, SCHOTERTUINEN 2 OUDESCHOOT
Gemeente Heerenveen - reserveren gehandocaptenparkeerplaats nabij een woning - Wulpstraat 46 Heerenveen
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN GELDTRANSACTIE RUIMTE (GEVEL), JELLE VAN DAMWEG 14...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN DAMWAND (VERLAGEN), REALISEREN NATUURVRIENDELIJKE OEVER...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, ZARIALAAN 3 (KAVEL 7) HEERENVEEN
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, HET AANBRENGEN VAN FUNDATIE BIJ EEN STERPORTAAL...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW, TSJERKEBUORREN 33 ALDEBOARN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, REGENTESSELAAN 59 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, HET VERANDEREN VAN EEN APPARTEMENTENGEBOUW (WIJZIGING OP EEN VERLEENDE...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN HET GEBRUIK VAN EEN PAND IN WOONDOELEINDEN, HEECHEIN 48...
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATENHAL, GEDEMPTE MOLENWIJK 4B HEERENVEEN
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING THIALF LIVE, PIM MULIERLAAN 1 HEERENVEEN
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING IJSSPEEDWAY, PIM MULIERLAAN 1 HEERENVEEN
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING AKKRUMER PASSION, TSJERKEBLEEK AKKRUM
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATEN, OUDE KOEMARKT 1 HEERENVEEN
VERLENING PAASVUUR, OUDE GRONINGERWEG JUBBEGA
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATEN, OUDE KOEMARKT 6 HEERENVEEN
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATEN, NIEUWSTRAAT 5 HEERENVEEN
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATEN, GOLFLAAN 1 HEERENVEEN
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATEN, NIEUWSTRAAT 3 HEERENVEEN
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATEN, BREEDPAD 9 HEERENVEEN
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATEN, LINDEGRACHT 57 HEERENVEEN
Gemeente Heerenveen - Laadpaal De Leijen Heerenveen -
Gemeente Heerenveen - Laadpunt nabij Mc Donalds Heerenveen -
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATENHAL, GEDEMPTE MOLENWIJK 6 HEERENVEEN
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMATEN, MARKTWEG 2 OUDESCHOOT
VERLENING ONTHEFFING GELUIDHINDER DOOR SPOORSLIJPEN, GEMEENTE HEERENVEEN (TRAJECT AKKRUM – HEERENVEEN)
VERLENING VERGUNNING SPEELAUTOMAAT, OMWEG 11 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AANBRENGEN VAN 3 RECLAME-UITINGEN, HERENWAL 40 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN DE GEVEL VAN EEN WONING, PASTORIELAAN 13 NIEUWEHORNE
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING, 2 WOONEENHEDEN...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, GEDEELTELIJK VERANDEREN VAN EEN BEDRIJFSPAND IN EEN WONING (DEELS LEGALISATIE),...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN (BOVEN) WONING IN 2 WONINGEN, DRACHT 23 A EN B HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN (KAP) EN VERANDEREN VAN EEN KANTOORPAND EN BOVENWONING, HERENWAL...
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, GEBRUIK VAN AGRARISCHE GRONDEN ALS EVENEMENTENTERREIN...
GEEN ZIENSWIJZEN ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN CONSTRUCTIE MET ZONNEPANELEN, POLSLEATWEI...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, HET PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL, BUTERWAL 7 AKKRUM
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN WONING, K R POSTSTRAAT 19 HEERENVEEN
AANVRAAG 24-UURS TENNISTOERNOOI, THIALFWEG 47 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN CARPORT (TIJDELIJK VOOR 10 JAAR), KOSTVERLOREN NABIJ NUMMER...
MELDING WET MILIEUBEHEER, VERANDEREN VAN EEN BEDRIJF, MINERVA 36 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, GEBRUIK VAN ARGRARISCHE GRONDEN ALS EVENEMENTENTERREIN TEN BEHOEV VAN...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AANBRENGEN VAN EEN RECLAME-UITING, K R POSTSTRAAT 91 2 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN 9 (BOVEN) WONINGEN OP EEN WOON- EN WINKELPAND EN HET VERANDEREN...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, HET VERGROTEN VAN EEN BEDRIJFSPAND EN HET BOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW, IT...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING, LEPPEDYK 1 AKKRUM
Ontwerp-uitwerkingsplan Akkrum – Sinnebuorren fase 6
Ontwerp-uitwerkingsplan Akkrum – Sinnebuorren fase 6
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN UNIT, HEREMAWEG 20 2 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, GEDEELTELIJK VERANDEREN VAN EEN PAVILJOEN EN HET WIJZIGEN VAN DE GEVELS,...