7.3

Vergunningen Heerenveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerenveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerenveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Beleidsregel handhaving helingbestrijding
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN OVERKAPPING, MEINESLEATWEI 6 AKKRUM
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN DE GEVEL VAN EEN WINKEL (WIJZIGING OP EEN VERLEENDE VERGUNNING),...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, WIJZIGEN VAN DE GEVEL VAN EEN HORECAGELEGENHEID, DRACHT 142 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, DRACHT VOOR NUMMER 142 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL, SUSTER V.D. VEGTSTRJITTE 76 AKKRUM
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN BIJGEBOUW, SCHOTERLANDSEWEG 49 OUDESCHOOT
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN LOODS, TRAMWEG 13 DE KNIPE
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL, SCHOTERLANDSEWEG 15 HOORNSTERZWAAG
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, AANLEGGEN VAN EEN KNIPHEG, ELZENSINGEL, HOUTSINGEL, EEN BOMENRIJ EN SOLITAIRE...
Gemeente Heerenveen - 2 laadpunten elektrische voertuigen - Citroenvlinderstraat 20 Heerenveen
Beleidsregels lijkbezorging van gemeentewege gemeente Heerenveen (Wet op de lijkbezorging)
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN 2 BRUGGEN (VERVANGING) ALBERT MOL’S MENNINGE NABIJ NUMMER 5...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN WONING (VERWIJDEREN TUSSENMUUR), DE SLACHTERIJ 6 AKKRUM
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN ZONNEPANELEN OP EEN WONING, MARIJKEMUOI-WEI 21 ORANJEWOUD
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL, LEPELAARSTRAAT 31 HEERENVEEN
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AANBRENGEN VAN RECLAME-UITINGEN, IT HEGE STIK...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN VAN EEN WONING, HERENWAL 26 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN WONING MET SCHUURGEDEELTE IN EEN WONING EN HET VERANDEREN...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, STADHOUDERLAAN (KAVEL 20) HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN 17 ZONNEPANELEN OP EEN WONING, FOK 25 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN 17 WONINGEN, KERKSTRAAT 44 EN NAAST 44 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN (KAP) EN VERANDEREN VAN EEN KANTOORPAND EN BOVENWONING, HERENWAL...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN BEDRIJFSPAND EN EEN BIJGEBOUW EN HET PLAATSEN VAN ERFAFSCHEIDINGEN,...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, HOEK UHLWEG - K J VISSERSTRAAT HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN DE SITUERING VAN 12 TE PLAATSEN CHALETS (WIJZIGING OP EEN...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW (LEGALISATIE), AENGWIRDERWEG 193 LUINJEBERD
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN OVERKAPPING, INDUSTRIEWEG 11 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL, HOOPSTEDE 35 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, INSTANDHOUDEN VAN EEN OPSLAGRUIMTE (PERMANENT), HEREMAWEG 20 2 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, STADHOUDERLAAN (KAVEL 21) HEERENVEEN
Nadere regels Blijk van waardering mantelzorgers 2021
Nadere Regels ‘bevorderen Amateurkunst 2021'
Nadere regels ‘Maak het! 2021’
Nadere regels 'Jaarlijkse activiteiten stichtingen en verenigingen 2021'
Nadere regels ‘Aansprekende (inter)nationale evenementen op het gebied van sport en cultuur 2021’
Nadere regels ‘Seksuele en Genderdiversiteit 2021’
Nadere regels 'Evenementen 2021'
Nadere regels ‘Korpsen en muziekverenigingen 2021’
Nadere regels ‘eenmalige subsidies Leefbaarheid en Meedoen 2021’
Nadere regels ‘Toegankelijkheid sportaccommodaties 2021’
Nadere regels 'Werkvoucher 2021'
Nadere Regels ‘Eenmalige subsidie culturele activiteiten voor kwetsbare inwoners, Heerenveen 2021’
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERVANGEN VAN DAMWANDEN, LANGS TJONGER TEN ZUIDEN VAN SLUIS 2 HEERENVEEN
Nadere regels Wijk- en dorpsbudgetten 2021
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN 17 LODGES EN TERRASSCHERMEN OP DE...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN BEDRIJFSWONING IN EEN REGULIERE WONING, NIEUWBUREN 38...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, REGENTESSELAAN NAAST NUMMER 65 (KAVEL 13) HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING (VERVANGING), TWEEDE SLUISWEG 30 OUDEHORNE
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN 9 WONINGEN EN EEN BERGING, HOEK DRACHT EN VAN RIESENSTRAAT HEERENVEEN