Vergunningen Heerenveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerenveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerenveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
VERLENING ONTHEFFING ART. 35 DRANK- EN HORECAWET, DEEL VAN P8 TE HEERENVEEN.
Gemeente Heerenveen - Gesloten verklaring van de Oude Veenscheiding (gedeelte ter hoogte van nummer 15)...
VERLENING ONTHEFFING GELUID, PASTORIESINGEL 42 A TJALLEBERD
RAADSVERGADERING
Leidraad invordering gemeentelijke Belastingen
VERLENING ONTHEFFING ART. 35 DRANK- EN HORECAWET, DE OPSLACH (PARKEERTERREIN P3) HEERENVEEN
REGELS VOOR HET TOEKENNEN VAN HET BERNELINTSJE HEERENVEEN
Inspraak wijziging frequentie van inzameling rest- en gft afval
VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING, DE OPSLACH (PARKEERTERREIN P3)
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, NIENKE VAN HICHTUMWEG 21 TE HEERENVEEN
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, KRUKMANSLAAN 20 ORANJEWOUD
BESLUIT WET GELUIDHINDER, VAN DEKEMALAAN TEGENOVER DE NUMMERS 54 TOT EN MET 68 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, LJOUWERTERDYK 53 A AKKRUM
VERLENING VERGUNNING WET OP DE KANSSPELEN, GEDEMPTE MOLENWIJK 57 HEERENVEEN
VERLENING VERGUNNING WET OP DE KANSSPELEN, PIM MULIERLAAN 1 HEERENVEEN
UITSCHRIJVING LANDELIJK REGISTER KINDEROPVANG
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, MOLENLAAN 50 MILDAM
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, DE STRIPE 7 AKKRUM
Bestemmingsplan Heerenveen-Molenplein en omgeving 2015, vastgesteld
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, AENGWIRDERWEG 176 LUINJEBERD
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, WETTERWILLE 30 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PIM MULIERLAAN 1 HEERENVEEN
MELDING WET MILIEUBEHEER, DE LOADS 3 HEERENVEEN
MELDING WET MILIEUBEHEER, OUDEWEG 2 GERSLOOT
MELDING WET MILIEUBEHEER, SALLANDLAAN 29 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, KASTANJELAAN 1 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, WARKRUID TEGENOVER DE NUMMERS 9 TOT EN MET 15 (ONEVEN)
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, GALAMALEANE 1 AKKRUM
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, JINSWALDE 7 ALDEBOARN
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, JINSWALDE 7 ALDEBOARN
Aanwijzingsbesluit Wet markt en overheid
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING, SPIKERBOOR 10 AKKRUM
RAADSCOMMISSIE SAZA
RAADSCOMMISSIE AZ
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, TJONGERVALLEI NABIJ NUMMER 1 TE KATLIJK
Hoorzittingen commissie bezwaarschriften 21 september 2015
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, ULBE TWIJNSTRAWEI NABIJ NUMMER 110 AKKRUM
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, SCHOTERLANDSEWEG 70 OUDESCHOOT
MELDING WET MILIEUBEHEER, SCHOTERLANDSEWEG 35 MILDAM
MELDING WET MILIEUBEHEER, DE OPSLACH 1 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, JISTER 11 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, K R POSTSTRAAT 13 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BUORREN 3 AKKRUM
MELDING WET MILIEUBEHEER, BURGEMEESTER FALKENAWEG 54 HEERENVEEN
MELDING WET MILIEUBEHEER, BIRSTUM 21 NES
MELDING WET MILIEUBEHEER, WETTERWILLE 30 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, SCHOTERLANDSEWEG 37 MILDAM
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, LJOUWERTERDYK 53 A AKKRUM
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, GEDEMPTE MOLENWIJK 3 EN DRACHT 12 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, ANJELIERSTRAAT 20 HEERENVEEN