Vergunningen Heerenveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerenveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerenveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN EN VERGROTEN VAN EEN WONING, PRIKWEI 9 TE ALDEBOARN.
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN 20 WONINGEN (ISOLATIE DAK), HEECHFINNE 13A, 15, 17 MELKERSPAED...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING, SCHOTERLANDSEWEG 105 TE JUBBEGA.
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING, OMBOCHT 22 TE AKKRUM.
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, DENEMARKENDREEF TEGENOVER NUMMER 5...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, VLIET NAAST NUMMER 121 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN WINKELRUIMTE IN 3 APPARTEMENTEN, GEDEMPTE MOLEMWIJK...
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN 3 VLAGGENMASTEN, LEEUWARDERSTRAATWEG 251 TE NIEUWEBRUG.
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN DE GEVELS VAN EEN BEDRIJFSPAND EN VERBREDEN VAN DE INGANG,...
Openstellingsbesluit Regiofonds Zuidoost-Friesland 2021
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN VAN EEN BEDRIJFSPAND, BEURTSCHIP 3 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN VAN EEN WONING, MARIJKEMUOI-WEI 13 ORANJEWOUD
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN WINKEL (KAPSALON/SCHOONHEIDSSALON) EN WONING IN 2 WONINGEN,...
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN 4 RECLAMEZUILEN EN 3 VLAGGENMASTEN,...
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN SUPERMARKT IN EEN BOUWMARKT...
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WINKEL EN HET AANBRENGEN VAN EEN...
VERLENING ONTHEFFING TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, DENEMARKENDREEF TE HEERENVEEN.
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, VERGROTEN EN VERANDEREN VAN EEN WONING, 8E WYK 6 OUDEHORNE
VERLENING ONTHEFFING TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, DRACHT 11 TE HEERENVEEN.
VERLENING ONTHEFFING TIJDELIJK GEBRUIK OPENBARE RUIMTE, VLIET NAAST NUMMER 121 TE HEERENVEEN
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING, RONDOM AENGWIRDERWEG 149, LUINJEBERD
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, PLAATSEN VAN EEN DAKKAPEL, VAN MAASDIJKSTRAAT 63 TE HEERENVEEN.
Subsidieregeling Regiofonds Zuidoost-Friesland
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, VESTIGEN VAN EEN RIJWIELZAAK, BOKSLEE 10 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, OPRICHTEN VAN EEN MILIEU-INRICHTING, INDUSTRIEWEG 11 HEERENVEEN
Openstellingsbesluit Regiofonds 2021
AANVRAAG EVENEMENTENVERGUNNING, EERSTE COMPAGNONSWEG 38A IN BONTEBOK
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, HET VERANDEREN VAN EEN WONING (FUNDERING) WOUDSTERWEG 2 HEERENVEEN
VERLENING EVENEMENTENVERGUNNING, DIVERSE LOCATIES IN HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN BEDRIJFSPAND (STRIJDIG GEBRUIK) BUSINESSPARK FRIESLAND-WEST...
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen als Bromfietspad - Weggedeelte tussen Eastein en Skansstrjitte Aldeboarn
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen als fietspad - Weggedeelte Molenpad tussen Jacob Hepkemastraat en Tjepkemastraat...
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen als Fietspad - Weggedeelte tussen Blauwgras en Jister te Heerenveen
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen als fietpad - Weggedeelte ten noorden van het Vliet nummer 95 Heerenveen
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen als fietspad - Weggedeelte tussen Fontuinkruid 34 en Lavendelpad Heerenveen
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen bromfietspad - Weggedeelte Eikenlaan tussen Beukenlaan en Thialfweg te...
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen als Bromfietspad pad bij brug Fok en Herenwal Heerenveen - Fok en Herenwal...
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen Fietspad - Weggedeelte tussen Nieuwburen en parkeerterrein P2 te Heerenveen
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen als bromfietspad - Weggedeelte tussen Griene Eker en Boarnsterdyk Akkrum
Gemeente Heerenveen - Aanwijzen Fietspad - Weggedeelte tussen Trui Jentinkweg en Het Meer Heerenveen
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BRANDVEILIG GEBRUIK, JOL 38 HEERENVEEN
ONTWERPOMGEVINGSVERGUNNING, BRANDVEILIG GEBRUIK, COMMANDEURSTRAAT 17 HEERENVEEN
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN OPJAAGPUT MET ERFAFSCHEIDING EN TERREINVERHARDING, DE DOLTEN...
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN VISPASSAGE BIJ EEN GEMAAL, DEELENWEG 7 GERSLOOT
VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN WONING, REGENTESSELAAN 98 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN 4 WONINGEN, VAN CUYCKSTRAAT TUSSEN 32 EN 34 HEERENVEEN
AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, VERANDEREN VAN EEN WONING (FUNDERING), WOUDSTERWEG 2 HEERENVEEN
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, GRAVEN VAN SLEUVEN TEN BEHOEVE VAN DE AANLEG VAN...
VERLENGING BESLISTERMIJN AANVRAAG OMGEVINGSVERGUNNING, BOUWEN VAN EEN KAPSCHUUR, VAN SMINIAWEG 8 HASKERDIJKEN
MELDING WET MILIEUBEHEER, SCHOTERLANDSEWEG 141 JUBBEGA