Vergunningen Heerhugowaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerhugowaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerhugowaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Nota vaste activa gemeente Heerhugowaard 2017
Gedragscode publiceren persoonsgegevens door raad en griffie
Gemeente Heerhugowaard - verlening omgevingsvergunning - tijdelijk wijzigen kantoorfunctie naar studentenlogies...
Gemeente Heerhugowaard - verlening omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel voor- en achterzijde - Vrederiksakker...
Gemeente Heerhugowaard - verlening evenementenvergunning - Black Friday Shopping Night - 29-11-2019 -...
Gemeente Heerhugowaard - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen dakkapel voor- en achterzijde - Vrederiksakker...
Gemeente Heerhugowaard - verlening omgevingsvergunning - plaatsen kozijn in aangebouwde schuur - Vestdijklaan...
Gemeente Heerhugowaard - verlening omgevingsvergunning - bouwen schuurkas - Frik 11, Heerhugowaard
Gemeente Heerhugowaard - aanvraag omgevingsvergunning - melding brandveilig gebruik - J. Duikerweg 1,...
Gemeente Heerhugowaard - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een kas - Rustenburgerweg...
Gemeente Heerhugowaard - verlening omgevingsvergunning - bouwen veranda - Rens Prinshof 26, Heerhugowaard
Gemeente Heerhugowaard - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen woning - Basilicum 2, Heerhugowaard
Gemeente Heerhugowaard - verlening omgevingsvergunning - aanbrengen 2 voetgangersbruggen - Broekhorn,...
Gemeente Heerhugowaard - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen 2 luchtbehandelingskasten op het dak...
Wijziging Deelsubsidieplafonds, gemeente Heerhugowaard
Verleende omgevingsvergunning, plaatsen dakkapel achter, Dinkel 3, Heerhugowaard
Verleende vergunningen/ontheffingen, drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning, Jumpcity,...
Verleende vergunningen/ontheffingen, drank- en horecavergunning en een exploitatievergunning, Ballorig,...
Aanvraag exploitatievergunning, Stationsplein 18, Heerhugowaard
Aanvraag APV-vergunning, Black Friday shopping night, 29-11-2019, Middenwaard, Heerhugowaard
Verleende vergunningen/ontheffingen, exploitatievergunning, Frietboet, Middenwaard 1B, Heerhugowaard
Aanvraag APV-vergunning, kerstconcert, 14-12-2019, Coolplein, Heerhugowaard
Ontheffings- en omgevingsprocedure, plaatsen van een unit in de kas, plaatsen van 3 silo’s en 6 zeewiertanks,...
Verleende omgevingsvergunning, bouwen woning, Zwanenbloemstraat 55, Heerhugowaard
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen 31 woningen, verschillende locaties, Heerhugowaard
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen, R.A. de Wagt, Heerhugowaard
Aanvraag omgevingsvergunning, wijzigen van bestemming naar wonen, Middenweg 263, Heerhugowaard
Aanvraag omgevingsvergunning, plaatsen entree, Titanialaan 10, Heerhugowaard
Aanvraag omgevingsvergunning, verbreden inrit, Middenweg 553-555, Heerhugowaard
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen berging, Vrederiksakker 43, Heerhugowaard
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen, M. Kasumi, Heerhugowaard
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen, A.M.N. Sheikmoesti, Heerhugowaard
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen, W. Westenbrink, Heerhugowaard
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen, M.A. Nadirhoesein, Heerhugowaard
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen, J.D. Frans, Heerhugowaard
Voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen, M.C.T. Frans, Heerhugowaard
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning milieu, plaatsen van 3 silo’s en 6 zeewiertanks, Altonstraat 25a,...
Subsidieregeling Peuteropvang en Voorschoolse Educatie
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Brandveilig gebruik
Subsidieregeling Evenementen Heerhugowaard 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Heerhugowaard 2019
Terinzagelegging herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard
Terinzagelegging herindelingsontwerp Langedijk en Heerhugowaard
gemeente Heerhugowaard - interkken stopverbod - Maartje Offers erf
Uitvoeringsregeling Leefbaarheidsfonds Heerhugowaard 2019
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Gemeente Heerhugowaard 2019
Gemeente Heerhugowaard - Parkeerverbod - Lorentzstraat
gemeente Heerhugowaard - parkeerverbod - Stevinstraat
gemeente Heerhugowaard - Parkeerverbodzone - Pascalstraat en Einsteinstraat
gemeente Heerhugowaard - - Heerhugowaard