Vergunningen Heerhugowaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerhugowaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerhugowaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
gem. Heerhugowaard - proef éénrichtingverkeer - Dreef te Heerhugowaard detail
Huisvestingsverordening Heerhugowaard 2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan De Rotonde detail
Liggeldverordening gemeente Heerhugowaard detail
Subsidieregeling Beeldkwaliteit en Duurzaamheid Zandhorst I en II 2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van campergelden 2015 detail
Algemene plaatselijke verordening 2019 detail
Besluit vaststellen hogere waarde Wet geluidhinder detail
Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie detail
Ontwerpwijzigingsplan Veenhuizerweg 11D in Heerhugowaard detail
Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg ambtelijke fusie Gemeenten Langedijk en Heerhugowaard detail
Sociaal Statuut ten behoeve van de Gemeenschappelijke Regeling Heerhugowaard en Langedijk detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Stationsweg 114 Heerhugowaard, besluit om geen exploitatieplan vast te stellen, m.e.r. – beoordelingsbesluit, besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder detail
Beheerregeling informatiebeheer gemeente Heerhugowaard 2019 detail
Gemeente Heerhugowaard - Instellen blauwe zone Poort Halfweg - Parkeerterrein achter winkels Middenweg 243C detail
Bekendmaking gecoördineerd besluit vaststelling bestemmingsplan Stadshart Lapis Lazuli, besluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder en verlening omgevingsvergunning nr. 18-2981-OMG detail
Omgevingsvergunning Heerhugowaard detail
Gemeente Heerhugowaard - verkeersbesluit intrekken laadpaal Aquamarijn 15 - Heerhugowaard detail
Gemeente Heerhugowaard - Voornemen tot instellen oplaadpunten elektrische voertuigen. - Aquamarijn 84, Stella Agsteribbeland t.p.v appartementen. detail
Gemeente Heerhugowaard - aanwijzen oplaadpunten elektrischevoertuigen. - Spirealaan 16 en C. Wichmanntuin 2 detail
Archiefverordening Heerhugowaard 2019 detail
Gemeente Heerhugowaard - verwijderen 1 Gehandicaptenparkeerplaats - Opaal detail
Bestuurlijke lus bestemmingsplan ‘van Duivenvoordestraat’ INT19-1798 detail
Vaststelling bestemmingsplan Deprogrammering De Draai INT19-1899 detail
Ontwerpbestemmingsplan De Draai 2019 detail
Mandaatregeling Heerhugowaard detail
Subsidieregeling Evenementen Heerhugowaard 2019. detail
PUBLICATIE STAATSCOURANT 12 MAART 2019 detail
Gemeente Heerhugowaard - Verkeersbesluit parkeerverbod Celsiusstraat - Celsiusstraat detail
Omgevingsvergunning Heerhugowaard detail
Gemeente Heerhugowaard - Ontwerverkeersbesluit aanleg (brom)fietspad - Kastanjelaan - Olmenlaan detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Callistolaan Heerhugowaard detail
Gemeente Heerhugowaard - parkeerplaatsen voor 3 oplaadpunten - diverse locaties detail
Verordening commissie Meespraak & Communicatie detail
Deelsubsidieverordening Wonen, Welzijn en Zorg detail
Deelsubsidieverordening Kunst en Cultuur detail
Gemeente Heerhugowaard - Verkeersbesluit Oplaadpunten - Heerhugowaard detail
Ter inzage ligging ontwerpomgevingsvergunning Middenweg 235, gemeente Heerhugowaard detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Reconstructie Middenweg - Zuid detail
Legesverordening 2019 detail
Gemeente Heerhugowaard - Parkeerverbod Celsiusstraat - Celsiusstraat 19 t/m 33 detail
Aanvraag omgevingsvergunning, uitbreiden garage, Heijnkesakker 16, Heerhugowaard detail
Aanvraag omgevingsvergunning, slopen woning en schuur, Veenhuizerweg 26, Heerhugowaard detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen schuur na sloop oude schuur, Veenhuizerweg 15, Heerhugowaard detail
Verleende omgevingsvergunning, realiseren tijdelijke kringloopwinkel, Beukenlaan 23, Heerhugowaard detail
Aanvraag omgevingsvergunning, bouwen bedrijfsruimte, Veenhuizerweg 21, Heerhugowaard detail
Vaststelling bestemmingsplan Reinderseiland, gemeente Heerhugowaard detail
Deelsubsidieverordening Participatie en sociale samenhang detail
Deelsubsidieverordening Jeugd detail
Deelsubsidieverordening Sport detail