7.5

Vergunningen Heerlen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerlen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerlen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Heerlen - Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het gedeeltelijk onderkelderen van de woning, Schuureikenweg...
Gemeente Heerlen - Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer – Besluit maatwerkvoorschrift – spoorplein...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het aanbrengen van een buitenschil tegen de zij-/achtergevel...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het tijdelijk huisvesten van de publiekshal, Burg. Van...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een inrit, Pastoor Erensstraat 5 te...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het vervangen van een raam, Tarwehof 48 te Heerlen
Gemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding:
Gemeente Heerlen - Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer - aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschrift...
Gemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van 03-08-2020 tot en met 16-08-2020
Gemeente Heerlen - Aanpassen parkeerplaats tbv e-voertuigen - Sponserf 1
Gemeente Heerlen - Aanbrengen markering voor 2 busparkeerplaatsen - De Doom en Sint Franciscusweg
Gemeente Heerlen - Aanpassing parkeerplaats tbv opladen e-voertuigen -
Gemeente Heerlen - Plaatsen laadpaal tbv e-voertuigen - Heemskerkstraat 55
Gemeente Heerlen - Aanpassen parkeerplaats tbv opladen e-voertuigen - Peter Schunckstraat 324
Gemeente Heerlen - Aanpassen parkeerplaats tbv opladen e-voertuigen - Prins Mauritsstraat 17
Gemeente Heerlen - Aanpassen parkeerplaats tbv opladen e-voertuigen - Prof. Dumontstraat 39
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verbouwen van het pand tot kamers (legaliseren),...
Gemeente Heerlen - omgevingsvergunningvrij na reguliere procedure: verbouwen van de woning, Mgr. Hanssenlaan...
Gemeente Heerlen - weigering Omgevingsvergunning na reguliere procedure: het plaatsen van 3 zonnepanelen...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het renoveren en verbouwen van een school, Sectie D...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het bouwen van een dakkapel, V Hovell T Westerflierh...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een inrit, Esschenweg 69 Heerlen
Gemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding:
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het tijdelijk plaatsen van een tuinhuis, perceel tegenover...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van het pand en het doorbreken naar naastgelegen...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een inrit, Vullingsweg 110 te Heerlen
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het tijdelijk plaatsen van een tuinhuis, perceel tegenover...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het herbouwen van stallencomplex Manege Passart, Passartweg...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het vestigen van een groothandel in horecaproducten,...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning, Mgr. Hanssenlaan 49 te...
Gemeente Heerlen - Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer - aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschrift...
Gemeente Heerlen - M.e.r.-beoordelingsbesluit Fietsverbinding en watermaatregelen Heuvelland - Parkstad
Gemeente Heerlen - Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg, houdende voorschriften...
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het verbouwen van 172 woningen ten behoeve...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het uitbreiden van de woning aan Heerenweg 297 te Heerlen
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het aanleggen van een inrit aan Bernhardstraat...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure:
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van 13 appartementen aan Samuel van Houtenstraat...
Gemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding:
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een tijdelijke uitbreiding aan het...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het vervangen van kozijnen aan Benzenrade 16B te Heerlen
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure:
Gemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van 20-07-2020 tot en met 02-08-2020
Gemeente Heerlen - Wet bodembescherming, Heerlerbaan 240, instemmen met saneringsplan
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een loods, Ganzeweide 141 te Heerlen
Gemeente Heerlen - kennisgeving verlenging beslistermijn: het wijzigen van het gebruik van het pand in...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het tijdelijk realiseren van een 1 laags zorggebouw...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van gevelreclame, Akerstraat 23 te Heerlen
Regionale ambtsinstructie voor de medewerker Leerplicht/RMC van Bureau Voortijdig Schoolverlaten Parkstad...