Vergunningen Heerlen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heerlen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heerlen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Heerlen - Vaststelling bestemmingsplan "Heerenweg Oost" en kennisgeving vormvrije M.E.R. beoordelingsbesluit.
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Heerlen 2019
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Heerlen 2019
Beleidsregel subsidiering amateursportverenigingen 2020
Gemeente Heerlen – Onttrekking aan de openbaarheid Mgr. Feronlaan te Hoensbroek
Gemeente Heerlen – kennisgeving ingediende sloopmelding:
Gemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: het veranderen van activiteiten, Gasthuisstraat...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het realiseren van appartementen, Vlotstraat 10 te Heerlen
Gemeente Heerlen - aanvraag uitgebreide procedure ontwerpbesluit: het brandveilig gebruiken van een pand,...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het vervangen van graniet op de begane grond en het...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het tijdelijk wijzigen van het gebruik van een winkelruimte...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning en het realiseren van een...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een bannner, Geleenstraat 63 te Heerlen
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van een pand, Juliana-Bernhardlaan 111...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het vervangen van de entreedeur, Kerkraderweg 9 te Heerlen
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een inrit, Parmentierstraat 34 te...
Gemeente Heerlen – landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen: Wonderwijs aan Prinsenstraat...
Gemeente Heerlen – landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen: Peuteropvang Bijtjes te Hoensbroek
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het bouwen van een dakkapel, Leeuwerikstraat 6 te Hoensbroek
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het bouwen van een dakkapel, Wieldersstraat 38 te Heerlen
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het bouwen van een dakkapel (legalisatie), Dokter de...
Gemeente Heerlen - weigering Omgevingsvergunning na reguliere procedure: het verbouwen van de woning,...
Gemeente Heerlen - aanvraag uitgebreide procedure ontwerpbesluit: het aanleggen van een speelterrein...
Gemeente Heerlen – kennisgeving melding brandveilig gebruik: het brandveilig gebruiken van een pand ,...
Gemeente Heerlen – kennisgeving melding brandveilig gebruik: het brandveilig gebruiken van een pand,...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de brandcompartimentering , Kempkensweg...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het inrichten van een tijdelijk park, hoek Spoordijkstraat...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het legaliseren en verbouwen van een woonwagen, Dudoklaan...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het aanleggen van een inrit, Sectie F perceelnummer...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het bouwen van een overkapping, Earl Bakkenstraat 7...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het realiseren van een multifunctionele ruimte, Douvenrade...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het plaatsen van een zeecontainer voor opslag, Frederikstraat...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning, Putstraat 12 te Heerlen
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het optimaliseren/intern verbouwen van het Koopmanshuys...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het plaatsen van een erfafscheiding, Italiëlaan 120...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning, Prins Clausstraat 34 te...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het aanbrengen van gevelreclame, Heerlerbaan 239 te...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het plaatsen van een hekwerk dakterras, Anjelierstraat...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het realiseren van een rookkanaal, Heerlerbaan 125...
Gemeente Heerlen - verleende omgevingsvergunning: het plaatsen van lichtreclame, Akerstraat 54B te Heerlen
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het wijzigen van de voorgevel, Stadionbaan 50 te Heerlen
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het plaatsen van een erfafscheiding , Italiëlaan 120...
Gemeente Heerlen - aanvraag uitgebreide procedure ontwerpbesluit: het aanleggen van een speelterrein...
Gemeente Heerlen - ambtshalve uitschrijvingen uit de BRP van 16-09-2019 t/m 29-09-2019.
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een inrit aan Keekstraat 73 te Heerlen
Gemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: het veranderen van het bedrijf aan...
Gemeente Heerlen – kennisgeving activiteitenbesluit milieubeheer: het starten van het bedrijf te weten...
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning aan Bekkerweg 13 te Heerlen
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het verbouwen van de woning aan Mergelsweg 25 te Heerlen
Gemeente Heerlen – aanvraag omgevingsvergunning: het aanleggen van een inrit aan Kerkraderweg 182 te...