Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Hefpunt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hefpunt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hefpunt. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Incassoreglement Noordelijk Belastingkantoor 06-03-2019 06-05-2019 detail
Regeling “Melden vermoeden van een misstand, onregelmatigheid of integriteitschending” 18-01-2019 18-03-2019 detail
Vergadering Algemeen Bestuur Hefpunt 05-12-2017 05-02-2018 detail
Algemeen Bestuur vergadering van Hefpunt 06-07-2017 06-09-2017 detail
Algemeen Bestuur vergadering Hefpunt 04-04-2017 04-06-2017 detail
Reglement Bijzonder Georganiseerd Overleg NBK-vorming 06-02-2017 06-04-2017 detail
Agenda vergadering Algemeen Bestuur Hefpunt 16-12-2016 16-02-2017 detail
AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt 04-07-2016 04-09-2016 detail
AGENDA voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt 08-04-2016 08-06-2016 detail
Algemeen Bestuur vergadering Hefpunt 26-02-2016 26-04-2016 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur van Hefpunt 01-02-2016 01-04-2016 detail
TREASURYSTATUUT 29-01-2016 29-03-2016 detail
OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 29-01-2016 29-03-2016 detail
Vergadering van het Algemeen Bestuur Hefpunt 15-12-2015 15-02-2016 detail
Beleidsnotitie van Hefpunt inzake Misbruik en Oneigenlijk gebruik (M&O beleid) en niet-financiële rechtmatigheid 01-10-2015 01-12-2015 detail
Inkoop- en aanbestedingsbeleid Hefpunt 2015 01-10-2015 01-12-2015 detail
Leidraad Invordering Hefpunt 15-09-2015 15-11-2015 detail
Reglement van Orde 02-09-2015 02-11-2015 detail
Beleidsregel Besluit proceskosten bestuursrecht Hefpunt 2015 02-09-2015 02-11-2015 detail
Beleidsregel inzake toepassing van de tabel afvalwatercoëfficiënten 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 detail
De coulanceregeling bij overlijden van één van beide bewoners in het geval van een tweepersoonshuishouden. 02-09-2015 02-11-2015 detail
Beleidsregel inzake de vaststelling van aanslagen verontreinigings- en zuiveringsheffing van de categorie ‘tweede woningen’ 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 detail
Beleidsregel inzake de fiscale benadering van IBA-systemen 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 detail
Beleidsregel invordering waterschapsbelastingen 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 detail
Beleidsregel voor het aanwijzen van heffingsplichtige eigenaren van gebouwd, ongebouwd en/of natuurterreinen 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 detail
Beleidsregel voor het aanwijzen van heffingsplichtigen zuiveringsheffing woningen, verontreinigingsheffing woningen en watersysteemheffing ingezetenen 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 detail
Beleidsregel ambtshalve vermindering van belastingen 2015 Hefpunt 02-09-2015 02-11-2015 detail
Beleidsregel bestuurlijke boeten Hefpunt 2015 02-09-2015 02-11-2015 detail
Besluit informatiebeheer Hefpunt 2015 28-08-2015 28-10-2015 detail
ARCHIEFVERORDENING HEFPUNT 2015 28-08-2015 28-10-2015 detail
Beleidsregel fiscale bestuurlijke boeten 2010 Hefpunt 28-08-2015 28-10-2015 detail
VERORDENING BEHANDELING BEZWAREN EN KLACHTEN  HEFPUNT 26-08-2015 26-10-2015 detail
VERORDENING MET BETREKKING TOT DE CONTROLE OP DE ADMINISTRATIE 26-08-2015 26-10-2015 detail
Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van Hefpunt. 26-08-2015 26-10-2015 detail
Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt 26-08-2015 26-10-2015 detail
Verordening elektronische bekendmaking Hefpunt 2015 26-08-2015 26-10-2015 detail
MANDAATBESLUIT 26-08-2015 26-10-2015 detail