Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Helmond

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Helmond. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Helmond. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Lieshoutseweg 57 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Helmond - E-Laadpunt Gladiolenstraat - Gladiolenstraat 14 Helmond 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Helmond - Parkeren op het trottoir - Gerard Terborchstraat Helmond 15-05-2019 15-07-2019 detail
Gemeente Helmond - Plaatsing E-Laadpaal in de Harmoniestraat - Harmoniestraat 5 Helmond 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanwijzingsbesluit in het kader van de algemene plaatselijke verordening Helmong 2008 13-05-2019 13-07-2019 detail
Beleidsregels aanvullende tegemoetkoming op de kinderopvangtoeslag Helmond 2019 13-05-2019 13-07-2019 detail
Aanwijzingsbesluit in het kader van de Mededingingswet 13-05-2019 13-07-2019 detail
Verordening individuele studietoeslag Helmond 2015 13-05-2019 13-07-2019 detail
Handboek kabels & leidingen Helmond 2014 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Helmond - Instellen gesloten verklaring in beide richtingen - Gebied rond Automotive Campus Helmond 08-05-2019 08-07-2019 detail
Handboek kabels & leidingen Helmond 2014 02-05-2019 02-07-2019 detail
Uitvoeringsbesluit afvastoffenverordening Helmond 2017 01-05-2019 01-07-2019 detail
Nadere regels afvalstoffenverordening Helmond 2017 01-05-2019 01-07-2019 detail
Regeling generatiepact gemeente Helmond 2019 01-05-2019 01-07-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld Chw bestemmingsplan Automotive Campus en gewijzigd vastgesteld exploitatieplan Automotive Campus 01-05-2019 01-07-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “ Buitengebied – Aarle-Rixtelseweg ongenummerd ” 24-04-2019 24-06-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning Kaldersedijk t.o. 14 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Brandevoort II – herz. Hazenwinkel-Liverdonk 10-04-2019 10-06-2019 detail
Nadere regels subsidie volwasseneneducatie Helmond 2019 05-04-2019 05-06-2019 detail
beleidsregels schulddienstverlening gemeente Helmond 2018 05-04-2019 05-06-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld paraplubestemmingsplan zorgvuldige veehouderij 03-04-2019 03-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Stiphout – Hoek Ruwe Putten-Stiphoutse Dreef 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Helmond - E-laadpunt - Weg op den Heuvel 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Helmond - E-laadpunt - Broederwal 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Helmond - E-laadpunt - Amer 03-04-2019 03-06-2019 detail
Gemeente Helmond - E-laadpunt - Cacaokade 03-04-2019 03-06-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “ Binnenstad – Omgeving Leonarduskerk I ” 27-03-2019 27-05-2019 detail
AANWIJZING VEILIGHEIDSRISICOGEBIED ARTIKEL 2.9.1 APV Helmond 2008 14-03-2019 14-05-2019 detail
Grondprijzen voor Woningen en Bedrijventerreinen Helmond 2019 13-03-2019 13-05-2019 detail
Tarieven parkeergarages Helmond 2019 13-03-2019 13-05-2019 detail
Privaatrechtelijke tarieven Helmond 2019 13-03-2019 13-05-2019 detail
Besluit tot wijziging verdeling evenementensubsidiebudget 2019, gemeente Helmond 01-03-2019 01-05-2019 detail
Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014 22-02-2019 22-04-2019 detail
Verordening Ondergrondse Infrastructuur Helmond 2014 14-02-2019 14-04-2019 detail
Beleidsregel individuele vrijstelling eigen bijdrage Wmo Helmond 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
Nadere regels subsidie Versnellingsagenda duurzaamheid Helmond 2018 08-02-2019 08-04-2019 detail
Nadere regels gegevensverstrekkingen Basisregistratie personen Helmond 2018 08-02-2019 08-04-2019 detail
Mandaatbesluit gemeente Helmond 08-02-2019 08-04-2019 detail
Gemeente Helmond - Uitbreiding 30km zone - Mierloseweg 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Helmond - Eenrichtingsverkeer - Noord Parallelweg 31-01-2019 31-03-2019 detail
Vastgesteld uitwerkingsplan “Hoek Houtsestraat – Kromme Haagdijk – Baarsstraat” 23-01-2019 23-03-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan “Brouwhuis-Deltaweg 2” 16-01-2019 16-03-2019 detail
Vastgesteld wijzigingsplan “Buitengebied Helmond – De Wolfsputten 5” 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren inclusief Suwinet-Inkijk Helmond 2019 10-01-2019 10-03-2019 detail
Legesverordening Helmond 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Nadere regels en beleidsregels heffing gemeentelijke belastingen en uitvoering Wet WOZ Helmond 2019 09-01-2019 09-03-2019 detail
Subsidieregeling Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant 2017-2030 04-01-2019 04-03-2019 detail
Omgevingsvergunning Kaldersedijk 28 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit type woningen starterslening Helmond 2018 18-12-2018 18-02-2019 detail
Nadere regels Subsidie Food Starter Helmond 2018-2020 18-12-2018 18-02-2019 detail