Vergunningen Hendrik-Ido-Ambacht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hendrik-Ido-Ambacht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hendrik-Ido-Ambacht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Waterbusplein ter inzage detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht' detail
Vastgesteld bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht' detail
Ontwerpbestemmingsplan Waterbusplein ter inzage detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Intrekken elektrisch oplaadpunt - Ring detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bolster detail
Ontwerpbestemmingsplan "Langeweg 77 – 85, Florensis" ter inzage detail
Ontwerpbestemmingsplan "Langeweg 77 – 85, Florensis" ter inzage detail
Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Van Godewijckstraat detail
Ontwerpbestemmingsplan "Willem de Zwijgerstraat" ter inzage detail
Vooraankondiging bestemmingsplannen detail
Ontwerpbestemmingsplan "Niet bestemde locaties" ter inzage detail
Vooraankondiging bestemmingsplannen detail
Ontwerpbestemmingsplan "Willem de Zwijgerstraat" ter inzage detail
Ontwerpbestemmingsplan "Niet bestemde locaties" ter inzage detail
Hendrik-Ido-Ambacht - 2de Elektrische oplaadpunt - Akkerviool detail
Aanwijzingsbesluit Toezichthouders V&H & K&L detail
Hendrik Ido Ambacht - Verkeersbesluit elektrische oplaadpunt Perzikengaarde - Perzikengaarde detail
Algemeen mandaatbesluit Hendrik-Ido-Ambacht 2019 detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Verbod op stilstaan bij mol-systemen Mauritsstraat - Mauritsstraat detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Molenhoef detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Verplaatsing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken IJdenhove - IJdenhove detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch Oplaadpunt - Aalscholver detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Hoge Bogerd detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Verordening Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht 2018 detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Akkerviool detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Druivengaarde detail
Gecoördineerd besluit bestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarde ‘Achterambachtseweg 49' detail
Gecoördineerd besluit bestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarde ‘Achterambachtseweg 49' detail
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Hendrik-Ido-Ambacht detail
Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Dienstverlening Drechtsteden detail
Protocol onderlinge vervanging contactpersonen integriteit regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid detail
Protocol onderlinge vervanging vpo's regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Langeweg 101' detail
Ontwerpbestemmingsplan 'Langeweg 101' detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Van Kijfhoekstraat detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Moerbijgaarde detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Ring detail
Vastgesteld exploitatieplan De Volgerlanden-Oost, Vierde herziening detail
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Waterbusplein detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure detail
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Waterbusplein detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - IJdenhove detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Gerard Alewijnsstraat detail
Legesverordening 2019 detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Bolster detail
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Bongerd detail