Vergunningen Hendrik-Ido-Ambacht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hendrik-Ido-Ambacht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hendrik-Ido-Ambacht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Besluit wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht
Besluit wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Bekendmaking Subsidieplafond 2021
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Legesverordening 2020
Bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 21-23" vastgesteld
Vastgesteld bestemmingsplan De Baak 16 e.o.
Vastgesteld bestemmingsplan De Baak 16 e.o.
Bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 21-23" vastgesteld
Legesverordening 2020
Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht (eerste wijziging)
Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Besluit aanwijzing hondenuitlaatplaatsen, -losloop en - verbodsgebieden Hendrik Ido Ambacht 2011
Intrekkingsbesluit Subsidieverordening aangepast sporten Drechtsteden 2013
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Legesverordening 2020
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Fonteinkruid
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Baars
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Dadelgaarde
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
Verordening precariobelasting 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
Verordening eenmalig rioolaansluitrecht 2020
Verordening rioolheffing 2020
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2020
Verordening marktgeld 2020
Verordening lijkbezorgingsrechten Hendrik Ido Ambacht 2020
Verordening onroerendezaakbelastingen 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Mauritsstraat
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Voetgangersoversteek Druivengaarde thv nummer 1 - Druivengaarde, Hendrik-Ido-Ambacht
Bestemmingsplan Waterbusplein vastgesteld
Bestemmingsplan Langeweg 77-85, Florensis gewijzigd vastgesteld
Bestemmingsplan "Niet bestemde Locaties" gewijzigd vastgesteld
Bestemmingsplan "Willem de Zwijgerstraat" gewijzigd vastgesteld
Bestemmingsplan Langeweg 77-85, Florensis gewijzigd vastgesteld
Bestemmingsplan "Willem de Zwijgerstraat" gewijzigd vastgesteld
Bestemmingsplan Waterbusplein vastgesteld
Bestemmingsplan "Niet bestemde Locaties" gewijzigd vastgesteld
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Parkeerverbod deel Veerweg - Veerweg
Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Gerard Alewijnstraat
Besluit aanwijzing hondenuitlaatplaatsen, -losloop en - verbodsgebieden Hendrik Ido Ambacht 2011
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Thorbeckestraat
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Agnes Bartoutslaan
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Van Godewijckstraat
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elketrisch oplaadpunt De Raadtweg - De Raadtweg