7.3

Vergunningen Hendrik-Ido-Ambacht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hendrik-Ido-Ambacht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hendrik-Ido-Ambacht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Definitieve beschikking Vrouwgelenweg 119 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Definitieve beschikking Vrouwgelenweg 119 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Ontwerpbestemmingsplan "Plattelandswoning Langeweg 97" ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan "Plattelandswoning Langeweg 97" ter inzage
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bongerd 10
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrische laadvoorziening - Steur 98
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrische laadvoorziening - Aalscholver 47
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrische laadvoorziening - Hoogveen 18
Gemeente Hendrik-Ido-Amnbacht - Elektrische laadvoorziening - Agnes Bartoutslaan 30
Bestemmingsplan "Achter Vrouwgelenweg 80" vastgesteld
Bestemmingsplan "Rijksstraatweg 42b" gewijzigd vastgesteld
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Verkeersbesluit Elzengaarde elektrisch oplaadpunt - Elzengaarde
Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Vrouwgelenweg 119
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gehandicaptenparkeerplaats - Laagveen 18
Bestemmingsplan "naast Jaagpad 1" vastgesteld
VASTGESTELD EXPLOITATIEPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, ZESDE HERZIENING
VASTGESTELD EXPLOITATIEPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, ZESDE HERZIENING
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gehandicaptenparkeerplaats - Baars 114
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Bekendmaking Subsidieplafond 2022
Bekendmaking Subsidieplafond 2022
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - -
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - elektrisch oplaadpunt - Van Polanenstraat
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - - Van der Eijndestraat en Van Valckensteinstraat
Verordening op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2021
Subsidieregeling stimuleringsbudget Preventieplan Sociaal Domein
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020, tweede wijziging
Mandaatbesluit basisregistratie grootschalige topografie Hendrik-Ido-Ambacht
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2021
Beleidsregel aanvraag ontheffing artikel 4:6 lid 2 Algemene plaatselijke verordening Hendrik-Ido-Ambacht...
Mandaatbesluit laden en lossen van gevaarlijke stoffen waaronder vuurwerk gemeente Hendrik-Ido-Ambacht...
Legesverordening 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021
Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Verordening marktgeld 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster...
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - - Louwersplein, Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Ring
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Steenbakkersstraat
Ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 42b e.o." ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 42b e.o." ter inzage
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 18 november 2020
Kennisgeving definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...