7.4

Vergunningen Hendrik-Ido-Ambacht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hendrik-Ido-Ambacht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hendrik-Ido-Ambacht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
VASTGESTELD EXPLOITATIEPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, ZESDE HERZIENING
VASTGESTELD EXPLOITATIEPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, ZESDE HERZIENING
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gehandicaptenparkeerplaats - Baars 114
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Bekendmaking Subsidieplafond 2022
Bekendmaking Subsidieplafond 2022
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - -
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - elektrisch oplaadpunt - Van Polanenstraat
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - - Van der Eijndestraat en Van Valckensteinstraat
Verordening op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2021
Subsidieregeling stimuleringsbudget Preventieplan Sociaal Domein
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020, tweede wijziging
Mandaatbesluit basisregistratie grootschalige topografie Hendrik-Ido-Ambacht
Verordening Leerlingenvervoer gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2021
Beleidsregel aanvraag ontheffing artikel 4:6 lid 2 Algemene plaatselijke verordening Hendrik-Ido-Ambacht...
Mandaatbesluit laden en lossen van gevaarlijke stoffen waaronder vuurwerk gemeente Hendrik-Ido-Ambacht...
Legesverordening 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021
Verordening eenmalig rioolaansluitingsrecht 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen
Verordening rioolheffing 2021
Verordening marktgeld 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten Hendrik-Ido-Ambacht 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Beleidsregel samenscholingsverbod voor het winkelgebied Sophiapromenade, Sophiapark en het scholencluster...
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - - Louwersplein, Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Ring
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Aanleg gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats - Steenbakkersstraat
Ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 42b e.o." ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 42b e.o." ter inzage
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 18 november 2020
Kennisgeving definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Kennisgeving definitieve beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure...
Aanwijzingsbesluit ondergrondse glascontainers
Handboek vervanging archiefbescheiden Drechtsteden lnProces
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 4 november 2020
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - verbod voor vrachtverkeer zonder aantoonbare bestemming - Kerkstraat,...
gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - voetgangersoversteekplaats Kerkstraat - Kerkstraat, Hendrik-Ido-Ambacht
Verlengingsbesluit samenscholingsverbod 2020
Kennisgeving ontwerp-beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving ontwerp-beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid- Holland Zuid van 14 oktober 2020.
Ontwerpbestemmingsplan "Vrouwgelenweg achter nr 80" ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan "Vrouwgelenweg achter nr 80" ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan Koetsenverhuurbedrijf Energieweg 1 (naast Krommeweg 20)
Vastgesteld bestemmingsplan Koetsenverhuurbedrijf Energieweg 1 (naast Krommeweg 20)
Besluit toepassing coördinatieregeling Dorpsstraat 62