Vergunningen Hendrik-Ido-Ambacht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hendrik-Ido-Ambacht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hendrik-Ido-Ambacht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbestemmingsplan "Vrouwgelenweg 21-23" ter inzage
Nadere regels Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht 2018
Beleidsregels Jeugdhulp hendrik-Ido-Ambacht 2018
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Langengriend
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom onherroepelijk
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Landmanshof 89
Bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom onherroepelijk
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Stopverbod Avelingen - Avelingen
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Algeheel parkeerverbod - Tesselschadestraat (tussen Graaf Willemlaan en...
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Aanwijzen laad en losplaatsen - Het Hof
Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Hendrik-Ido-Ambacht
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Oranjestraat
Mandaatbesluit gemeente Hendrik-Ido-Ambacht voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Thorbeckestraat
Huisvestingsverordening gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 2019
Algemene plaatselijke verordening, 1e wijziging
Ontwerpbestemmingsplan Waterbusplein ter inzage
Vastgesteld bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht'
Vastgesteld bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht'
Ontwerpbestemmingsplan Waterbusplein ter inzage
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Bolster
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Intrekken elektrisch oplaadpunt - Ring
Ontwerpbestemmingsplan "Langeweg 77 – 85, Florensis" ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan "Langeweg 77 – 85, Florensis" ter inzage
Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Van Godewijckstraat
Ontwerpbestemmingsplan "Willem de Zwijgerstraat" ter inzage
Vooraankondiging bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan "Niet bestemde locaties" ter inzage
Vooraankondiging bestemmingsplannen
Ontwerpbestemmingsplan "Willem de Zwijgerstraat" ter inzage
Ontwerpbestemmingsplan "Niet bestemde locaties" ter inzage
Hendrik-Ido-Ambacht - 2de Elektrische oplaadpunt - Akkerviool
Aanwijzingsbesluit Toezichthouders V&H & K&L
Hendrik Ido Ambacht - Verkeersbesluit elektrische oplaadpunt Perzikengaarde - Perzikengaarde
Algemeen mandaatbesluit Hendrik-Ido-Ambacht 2019
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Molenhoef
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Verbod op stilstaan bij mol-systemen Mauritsstraat - Mauritsstraat
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Verplaatsing gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken IJdenhove...
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch Oplaadpunt - Aalscholver
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - De Hoge Bogerd
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verordening Jeugdhulp Hendrik-Ido-Ambacht 2018
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Druivengaarde
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Elektrisch oplaadpunt - Akkerviool
Gecoördineerd besluit bestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarde ‘Achterambachtseweg...
Gecoördineerd besluit bestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarde ‘Achterambachtseweg...
Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen 2014 Hendrik-Ido-Ambacht
Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Dienstverlening Drechtsteden
Protocol onderlinge vervanging contactpersonen integriteit regio Drechtsteden / Zuid Holland Zuid