7.8

Vergunningen Hendrik-Ido-Ambacht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hendrik-Ido-Ambacht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hendrik-Ido-Ambacht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Kruidhof
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats - Fonteinkruid 68
Algemene plaatselijke verordening 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 11 mei 2020
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - -
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - - Piet Heinstraat
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 29 april 2020.
Aanwijzingsbesluit verbod speelgoed- en nepwapens
VASTGESTELD EXPLOITATIEPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, VIJFDE HERZIENING
Ontwerpnota 'Beleid Bed & Breakfast'
Ontwerpnota 'Beleid Bed & Breakfast'
VASTGESTELD EXPLOITATIEPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, VIJFDE HERZIENING
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2020 van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht.
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouder gemeente Hendrik Ido Ambacht 2020.
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Hendrik-Ido-Ambacht 2020
Aanwijzingsbesluit toezichthouders COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 25 maart 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 3 april 2020
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Plaatsing invalidenparkeerplaats - Van Kijfhoekstraat
Aanwijzen toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team.
Algemeen mandaatbesluit Hendrik-Ido-Ambacht 2020
Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid van 17 maart 2020
Besluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid houdende voorschriften ter voorkoming...
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - VERKEERSBESLUIT Elektrisch oplaadpunt Irenestraat (parkeerterrein bij...
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Wierde
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Verkeersbesluit gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken -...
Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht - Verkeerbesluit Elektisch oplaadpunt Steur - Steur
Kennisgeving Omgevingsvergunning Veerweg 65 Hendrik-Ido-Ambacht
Kennisgeving Omgevingsvergunning Veerweg 65 Hendrik-Ido-Ambacht
Noodverordening Coronavirus Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Beleidsregels bestuurlijke handhaving artikel 13b Opiumwet Hendrik Ido Ambacht 2020
Beleidsregels Gebiedsontzeggingen artikel 2:75a Algemene Plaatselijke Verordening
Besluit wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht
Besluit wijziging aanwijzing routering Gevaarlijke Stoffen Hendrik-Ido-Ambacht
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Bekendmaking Subsidieplafond 2021
Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Legesverordening 2020
Bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 21-23" vastgesteld
Vastgesteld bestemmingsplan De Baak 16 e.o.
Vastgesteld bestemmingsplan De Baak 16 e.o.
Bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 21-23" vastgesteld
Legesverordening 2020
Besluit tot wijziging van de Beleidsregels beschermd wonen en opvang gemeente Dordrecht (eerste wijziging)
Verordening voorzieningen Huisvesting onderwijs
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Besluit aanwijzing hondenuitlaatplaatsen, -losloop en - verbodsgebieden Hendrik Ido Ambacht 2011
Intrekkingsbesluit Subsidieverordening aangepast sporten Drechtsteden 2013
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Kennisgeving ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure