Vergunningen Het Bildt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Bildt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Bildt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeenten Menameradiel en het Bildt detail
Besluit aanwijzing toezichthouders Handhavingsbureau detail
Besluitenlijst gemeenteraad 17 december 2015 detail
Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Westfrisestraat 16, 9076 AE St.-Annaparochie. detail
Verleende omgevingsvergunning, Oudebildtdijk 72, 9078 WJ teOudebildtzijl. detail
Verleende omgevingsvergunning, Nieuwebildtdijk 92, 9078 PS teOudebildtzijl. detail
Verordening woonforensenbelasting 2016 detail
Verordening reinigingsheffingen 2016 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 detail
Verordening rioolheffing 2016 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016 detail
Legesverordening 2016 detail
Bekendmaking vaststelling belastingverordeningen gemeente het Bildt 2016 detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (gemeentelijke coördinatieregeling, artikel 3.30 Wro), Beuckelaerstraat 35, 9076 AZ St.-Annaparochie. detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit detail
Bekendmaking vergadering Herindelingscommissie detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nieuwebildtdijk 92, 9078 PS Oudebildtzijl. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hoarnestreek 6, 9047 VD Minnertsga. detail
Verleende omgevingsvergunning, van Egmondstraat 36, 9076 VG te Oudebildtzijl. detail
Verleende omgevingsvergunning, Collotd’Escurystrjitte 20, 9047 JN teMinnertsga, Hofstraat 12, 9079 MD te St.-Jacobiparochie, De Finne 7, 9047 KS te Minnertsga. detail
Besluitenlijst gemeenteraad 12 november 2015 detail
Wijzigingsplan Vrouwenparochie – J.P. van der Bildtstraat 14. detail
Wijzigingsplan Vrouwenparochie – J.P. van der Bildtstraat 14. detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit detail
Tijdelijke wegafsluiting St.-Annaparochie 21 november detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Nabij de Oudebildtdijk 771, 9079 NC St.-Jacobiparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), A.C. Bakkerstraat 7, 9078 VZ Oudebildtzijl. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Beuckelaerstraat 35, 9076 AZ St.-Annaparochie. detail
Verleende omgevingsvergunning, HegeBuorren 17, 9047 HR te Minnertsga. detail
Herindelingontwerp gemeenten Franekeradeel, het Bildt, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest -Fryslân detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 72, 9078 WJ Oudebildtzijl. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), K.L. de Vriesstraat 9, 9079 KK St.-Jacobiparochie. detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), HegeBuorren 17, 9047 HR Minnertsga. detail
Verleende omgevingsvergunning, Oosteinde 38, 9079 LC te St.-Jacobiparochie. detail
Verleende omgevingsvergunning, Ds. Schuilingstraat 19, 9078 WE te Oudebildtzijl. detail
Bekendmaking Kadernota Subsidiebeleid het Bildt detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Egmondstraat 36, 9078 VG Oudebildtzijl. detail
Bekendmaking aanwijzingsbesluit toezichthouders Drank- en horecawet detail
Vergadering gemeenteraad het Bildt 12 november detail
Verleende omgevingsvergunning, van Harenstraat 1, 9076 BSte St.-Annaparochie. detail
Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan Oudebildtzijl – Van Egmondstraat 36 detail
Kennisgeving ondertekening exploitatieovereenkomst St.-Annaparochie – Ulbe van Houtenlocatie detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oosteinde 38, 9079 LC St.-Jacobiparochie. detail
Ontvangen melding Activiteitenbesluit detail
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Egmondstraat 27, 9078 VG Oudebildtzijl. detail