7.4

Vergunningen Het Bildt

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Bildt. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Bildt. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Besluitenlijst gemeenteraad 15 oktober 2015
Verleende omgevingsvergunning, Oudebildtdijk 756, 9079 NC te St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Wieringerstraat 35 t/m 41 ( oneven), St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Waling Dykstrastraat 78, 9077 SR Vrouwenparochie.
Wijzigingsplan (ex artikel 3.6.a Wro) van het Bestemmingsplan Oudebildtzijl – Van Egmondstraat 36
Aanvraag evenementenvergunning voor een Kerstfair in St.-Annaparochie op 11 december 2015
Aanvraag evenementenvergunning voor een Kerstsamenzang in St.-Annaparochie op 12 december 2015
Ontvangen melding Activiteitenbesluit
Agenda raadsvergadering 15 oktober 2015 aangepast
Verleende omgevingsvergunning, Oudebildtdijk 140, 9078 WL te Oudebildtzijl.
Verleende omgevingsvergunning, Willem Lodewijkstraat 19, 9076 DG te St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), van Harenstraat 1, 9076 BS St.-Annaparochie.
Verleende omgevingsvergunning, Zuiderweg 2, 9079 LP te St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 756, 9079 NC St.-Jacobiparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), K.L. de Vriesstraat 1, 9079 KK St.-Jacobiparochie.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Langhuisterweg 5 A te St.-Annaparochie.
Bekendmaking vergadering Herindelingscommissie
Aanvraag evenementenvergunning voor een personeelsfeest in St.-Annaparochie
Ontvangen melding Activiteitenbesluit
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 906, 9079 NG St.-Jacobiparochie.
Fietspad ’t Kaatsgat tijdelijk afgesloten
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Zuiderweg 2, 9079 LP St.-Jacobiparochie
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 140, 9078 WL Oudebildtzijl.
Ontwerp-omgevingsvergunning Stasjonsstrjitte 16-18 Minnertsga uitgebreide procedure
Ontwerp-omgevingsvergunning Stasjonsstrjitte 16-18 Minnertsga uitgebreide procedure
Beheersverordening ‘Waddenzee en Noordzee’ vastgesteld
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Ds. Schuilingstraat 19, 9078 WE Oudebildtzijl.
Beheersverordening ‘Waddenzee en Noordzee’ vastgesteld
Aanvraag evenementenvergunning voor een Trollenmarkt in St.-Annaparochie
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Willem Lodewijkstraat 19 te St.-Annaparochie.
Van Harenstraat St.-Annaparochie afgesloten
Bijeenkomst RadeRaad 30 september 2015
Gemeentebegroting 2016 ter inzage
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Gijbert van Swietenstraat 7, 9079 LV te St.-Jacobiparochie.
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), P.B. Winsemiusstrjitte 31, 33, 35, 37, 39, 41,...
Besluitenlijst gemeenteraad het Bildt 10 september 2015
Vaststelling Beeldkwaliteitplan St.-Annaparochie– Ulbe van Houtenlocatie
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Gijsbert van Swietenstraat 7, St.-Jacobiparochie.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), HegeBuorren 17, 9047 HR te Minnertsga.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Dirk Janszstraat 5, 9076 DV te St.-Annaparochie.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Hartman Sannesstraat 9, 9076 EB te St.-Annaparochie.
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning (reguliere procedure), Langhuisterweg 5 A te St.-Annaparochie.
Tijdelijke wegafsluiting St.-Jaocbiparochie
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Oudebildtdijk 63, 9078 WJ te Oudebildtzijl.
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure), Bosch 4, 9076 AJte St.-Annaparochie.
Gemeentelijke coördinatieregeling omgevingsvergunning en wijzigingsplan Buitengebied – Lange Dyk 40,...
Gemeentelijke coördinatieregeling omgevingsvergunning en wijzigingsplan Buitengebied – Lange Dyk 40,...
Wijziging mandaatregister
Gemeentelijke coördinatieregeling omgevingsvergunning en wijzigingsplan Buitengebied – Lange Dyk 40,...
Gemeentelijke coördinatieregeling omgevingsvergunning en wijzigingsplan Buitengebied – Lange Dyk 40,...