Vergunningen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Van het college - 4 februari 2020
Doet u mee met NLDoet?
Ondermandaatbesluit Het Hogeland
gemeente Het Hogeland - wijzigen rijrichting centrum Uithuizen - Uithuizen
gemeente Het Hogeland - instellen parkeerschijfzone - Blink Uithuizen
Inrichting Blink Uithuizen
Vertrokken onbekend waarheen
Kennisgeving ontwerp besluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Steun voor mantelzorgers
Henk Jan Bolding geïnstalleerd als burgemeester van Het Hogeland
Militaire oefeningen
Wegwerkzaamheden
Uw activiteit in het programmaboekje 75 jaar vrijheid?
Subsidieregeling Gemeente Het Hogeland Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie
Verleende vergunningen
Geweigerde vergunning
Kennisgeving ontwerp besluit Oostpolder 4 Eemshaven (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide...
Verlengen beslistermijn
Evenementenvergunning
Vergunningaanvragen
Ondermandaatbesluit Het Hogeland
Informatiebeveiligingbeleid Het Hogeland
De raad vergadert
Oud papier inzameling door verenigingen: hoe gaat dat straks?
Iets aanvragen of een afspraak maken met de gemeente? Regel het eenvoudig online
Militaire oefening
We gaan verder met inclusie. Helpt u mee?
Melding activiteitenbesluit
Evenementenvergunningen
Vergunningaanvragen
Verlengen beslistermijn
Verleende vergunningen
Subsidieregeling Plus op 4 centrumplannen Het Hogeland (2019)
Regels Wet aanpak woonoverlast gemeente Het Hogeland
Vertrokken onbekend waarheen
Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020
Dorpse gevels, opwaardering van winkelgevels in het centrum
Van het college - 14 januari 2020
Welke variant voor afvalinzameling heeft de voorkeur van Hogelandsters?
Vergadering Adviesraad Het Hogeland
Toukomst: Groningers kunnen vanaf nu hun idee insturen
Blik op de Blink
Het Hogeland herdenkt holocaust met kunstwerk Levenslicht
Verlengen beslistermijn
Omgevingsvergunning voor oprichten (vervangende) woning, M.D. Teenstraweg 16 Den Andel (uitgebreide procedure)...
Evenementenvergunning
Melding activiteitenbesluit
Vergunningaanvragen
Verleende vergunningen
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een (vervangende) woning aan de M.D. Teenstraweg 16 te Den...