Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verordening op de Auditcommissie 2019 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente het Hogeland 2019 18-01-2019 18-03-2019 detail
Eerste wijziging van de Tarieventabel, behorend bij de legesverordening 2019 18-01-2019 18-03-2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en anderewerkzaamheden van de raad van de gemeente Het Hogeland. 18-01-2019 18-03-2019 detail
VERORDENING WERKGEVERSCOMMISSIE GEMEENTERAAD HET HOGELAND 2019 18-01-2019 18-03-2019 detail
Gedragscode Integriteit raadsleden gemeente Het Hogeland 2019 18-01-2019 18-03-2019 detail
INSTRUCTIE VOOR DE GRIFFIER GEMEENTERAAD HET HOGELAND 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verordening Rekenkamercommissie gemeente Het Hogeland 2019 18-01-2019 18-03-2019 detail
VERORDENING RECHTSPOSITIE RAADSLEDEN EN WETHOUDERS GEMEENTE HET HOGELAND 2019 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verordening op het fractieassistentschap gemeente Het Hogeland 2019 18-01-2019 18-03-2019 detail
Algemeen mandaatbesluit Het Hogeland 15-01-2019 15-03-2019 detail
Categorieën van gevallen waarin een verklaring van geen bedenkingen niet nodig is Het Hogeland 2019 14-01-2019 14-03-2019 detail
Ondermandaatbesluit Het Hogeland 11-01-2019 11-03-2019 detail
Algemeen mandaatbesluit Het Hogeland 11-01-2019 11-03-2019 detail
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Het Hogeland 2019 07-01-2019 07-03-2019 detail
Verordening jeugdhulp Het Hogeland 2019 07-01-2019 07-03-2019 detail
Algemene Plaatselijke Verordening Het Hogeland 2019 07-01-2019 07-03-2019 detail
Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Erfgoedverordening Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Klachtenverordening Het Hogeland 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2019 -1 04-01-2019 04-03-2019 detail
Drank- en Horecaverordening Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Inspraakverordening 04-01-2019 04-03-2019 detail
Coördinatieregeling Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening Re-integratie Participatiewet, IOAW en IOAZ Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening afstemming Participatiewet, IOAW en IOAZ Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening commissie bezwaarschriften Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening tegenprestatie Participatiewet Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW en IOAZ Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail
Verordening leerlingenvervoer Het Hogeland 2019 04-01-2019 04-03-2019 detail