7.6

Vergunningen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vergunningaanvragen en -besluiten
Vacature Intaker jeugd
Gemeentegids 2020/2021
Dienstverlening | Gemeentewerven en grofvuilroutes
Eenrichtingsverkeer centrum Uithuizen keert om
Begraafbeleid voor de hele gemeente
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure:...
Minimabeleid gemeente Het Hogeland 2020-2024 & wijziging
Werk in uitvoering
Vergunningaanvragen en -besluiten
Werk voor Het Hogeland
Mee(r)doen | Kledingpas
Uitslag enquête nieuw groenbeleid
De raad vergadert
Ondermandaatbesluit Het Hogeland
Vergunningaanvragen en -besluiten
Vacature: Dorpencoördinator
Winsum | Ontwikkelingen nieuwbouwplan Munster
Mee(r)doenregelingen
Uithuizen | Aanpassing rijrichting centrum
Van het college | Voorjaarsnota
Werk in uitvoering
Toch subsidie voor Colourful Het Hogeland
Gemeentegids Het Hogeland 2020
gemeente Het Hogeland - aanwijzen laadplek elektrische auto's - Winsum, Wierdaweg 3
gemeente Het Hogeland - aanwijzen parkeerplaats als oplaadplaats voor elektrische auto - Bedum, Prof....
gemeente Het Hogeland - aanwijzen parkeerplaats als oplaadplaats elektrische voertuigen - Den Andel,...
gemeente Het Hogeland - aanwijzen laadplaats elektrische voertuigen - Uithuizen, Kerkplein, t.h.v. nr....
Bestemmingsplan Singelweg 2 Sauwerd
gemeente Het Hogeland - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Uithuizen parkeerplaats Menkemahof
gemeente Het Hogeland - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Uithuizen, Borgweg 100
Regeling briefadres gemeente Het Hogeland 2020
Beleidsregel bestuurlijke boete Basisregistratie personen
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen van gedeputeerde Staten voor slopen bestaande...
Melding activiteitenbesluit
Vergunningaanvragen en verleende vergunningen
Werk in uitvoering
Van het college - Bouw appartementen op ‘Warringalocatie’ Winsum kan doorgaan
Gratis OV uitgesteld tot 1 september 2020
Uithuizen | Onderzoek diersoorten in centrum
Vrijwilligerswerk | Waar loopt u tegenaan in coronatijd?
Dienstverlening | Uw nieuwe rij- of reisdocument of gehandicaptenparkeerkaart laten bezorgen? Het kan...
Besluit maatwerk Wet milieubeheer
Omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen van gedeputeerde Staten voor het slopen van het...
Bedrijfsruimte in Winsum gesloten vanwege illegale hennepteelt
Vergunningaanvragen en -besluiten
Gratis OV voor mensen met een lager inkomen uitgesteld tot 1 september 2020
Van het college: 19 mei 2020
Aardbevingen | Gemeente Het Hogeland maakt plannen om welvaart een boost te geven
Inhaalslag onkruidbestrijding