Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Ontwerpbesluit bestemming van en onttrekking aan de openbaarheid van de Voslaan in Winsum. 21-03-2019 21-05-2019 detail
Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Het Hogeland 20-03-2019 20-05-2019 detail
Treasurystatuut gemeente Het Hogeland 2019 18-03-2019 18-05-2019 detail
Vertrokken onbekend waarheen 13-03-2019 13-05-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een bed & breakfast aan Bedumerweg 34 te Onderdendam. 13-03-2019 13-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan uitbreiding Heiploeg Zoutkamp 13-03-2019 13-05-2019 detail
Budgethoudersregeling gemeente Het Hogeland 2019’ 12-03-2019 12-05-2019 detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 19-02-2019 19-04-2019 detail
MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019 19-02-2019 19-04-2019 detail
MANDAATBESLUIT INVORDERINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019 19-02-2019 19-04-2019 detail
MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019 19-02-2019 19-04-2019 detail
Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van het college van burgemeester en wethouders Het Hogeland 2019 18-02-2019 18-04-2019 detail
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Het Hogeland 14-02-2019 14-04-2019 detail
Controleverordening gemeente Het Hogeland 2019 14-02-2019 14-04-2019 detail
Financiële verordening gemeente Het Hogeland 2019 11-02-2019 11-04-2019 detail
Besluitenlijst vergadering Gemeenschappelijk Orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen (GO-OPON) d.d. 11 december 2018 07-02-2019 07-04-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld facet-bestemmingsplan Bedum Gebouwd Erfgoed 06-02-2019 06-04-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen van een nieuwe ontsluitingsweg te Baflo. 06-02-2019 06-04-2019 detail
Ontwerpbesluit  omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een basisschool met peuteropvang en dorpshuis aan Van Berumstraat 2 te  Zuidwolde (uitgebreide procedure) 06-02-2019 06-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar 05-02-2019 05-04-2019 detail
Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar 05-02-2019 05-04-2019 detail
MANDAATBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019 05-02-2019 05-04-2019 detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2019 04-02-2019 04-04-2019 detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Noorderweg 10 te Zandeweer 30-01-2019 30-03-2019 detail