Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail
Lokale IKB-regeling gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail
Regeling woon-werkvergoeding gemeente Het Hogeland 22-05-2019 22-07-2019 detail
Gedragscode 16-05-2019 16-07-2019 detail
Integriteitsbeleid gemeente Het Hogeland 2019 15-05-2019 15-07-2019 detail
Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Het Hogeland 15-05-2019 15-07-2019 detail
Regeling melding vermoeden misstand gemeente Het Hogeland 2019 15-05-2019 15-07-2019 detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag 15-05-2019 15-07-2019 detail
Regeling ambtseed/ambtsbelofte gemeente Het Hogeland 15-05-2019 15-07-2019 detail
Vertrokken Onbekend Waarheen 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verlofregeling gemeente Het Hogeland 09-05-2019 09-07-2019 detail
Regeling vergoeding stembureauleden en tellers 09-05-2019 09-07-2019 detail
Werktijdenregeling gemeente Het Hogeland 2019 09-05-2019 09-07-2019 detail
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg langs het spoor in Baflo 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verordening Starterslening gemeente Het Hogeland 03-05-2019 03-07-2019 detail
Vertrokken onbekend waarheen 01-05-2019 01-07-2019 detail
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen van een rotonde te Sauwerd. 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een basisschool met peuteropvang en dorpshuis aan Van Berumstraat 2 te Zuidwolde. 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verordening Blijverslening gemeente Het Hogeland 30-04-2019 30-06-2019 detail
Uitvoeringsregeling compensatie onroerende-zaakbelastingen Het Hogeland 2019-2021 30-04-2019 30-06-2019 detail
Verordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019 30-04-2019 30-06-2019 detail
MANDAATBESLUIT INVORDERINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
Beleidsregels betreffende automatische betaling van de aanslagen gemeente Het Hogeland 2019 24-04-2019 24-06-2019 detail
Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Het Hogeland 23-04-2019 23-06-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Het Hogeland 2019.' 23-04-2019 23-06-2019 detail
Verordening roerende-zaakbelastingen Het Hogeland 2019 23-04-2019 23-06-2019 detail
Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Het Hogeland 2019 23-04-2019 23-06-2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente HetHogeland 23-04-2019 23-06-2019 detail
Vertrokken Onbekend Waarheen 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Het Hogeland 2019 16-04-2019 16-06-2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan Streeksterweg 101 Usquert 10-04-2019 10-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Maarweg 10-04-2019 10-06-2019 detail
Voorontwerp bestemmingsplan Eemshaven 10-04-2019 10-06-2019 detail
Ondermandaatbesluit Het Hogeland 09-04-2019 09-06-2019 detail
Beleidsregel digitaal indienen bezwaarschift gemeentelijke belastingen en WOZ 08-04-2019 08-06-2019 detail
Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten het Hogeland 08-04-2019 08-06-2019 detail
Gemeente Het Hogeland - Verkeersbesluit tot instelling van parkeergelegenheid met parkeerverbod op de woensdagmorgen tussen 06.00 uur en 13.00 uur in verband met het houden van een weekmarkt. - Nije Nering te Leens 04-04-2019 04-06-2019 detail
Besluit informatiebeheer gemeente Het Hogeland 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Archiefverordening gemeente Het Hogeland 2019 02-04-2019 02-06-2019 detail
Ondermandaatbesluit Het Hogeland 29-03-2019 29-05-2019 detail
OMGEVINGSVERGUNNING 27-03-2019 27-05-2019 detail
Ontwerpbesluit bestemming van en onttrekking aan de openbaarheid van de Voslaan in Winsum. 21-03-2019 21-05-2019 detail
Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Het Hogeland 20-03-2019 20-05-2019 detail
Treasurystatuut gemeente Het Hogeland 2019 18-03-2019 18-05-2019 detail
Vertrokken onbekend waarheen 13-03-2019 13-05-2019 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het realiseren van een bed & breakfast aan Bedumerweg 34 te Onderdendam. 13-03-2019 13-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan uitbreiding Heiploeg Zoutkamp 13-03-2019 13-05-2019 detail
Budgethoudersregeling gemeente Het Hogeland 2019’ 12-03-2019 12-05-2019 detail
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure 06-03-2019 06-05-2019 detail
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie 19-02-2019 19-04-2019 detail