7.3

Vergunningen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Subsidieregeling dorpsbudget Het Hogeland (februari 2020)
Aanwijzingsbesluit toezichthouders naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland
Gemeentenieuws 13 januari 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 13 januari 2021)
Bouwverordening Het Hogeland
Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland
gemeente Het Hogeland - instellen tijdelijke parkeerschijfzone - Kleinestraat Bedum
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 30 december 2020)
Gemeentenieuws 6 januari 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 16 december 2020)
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 23 december 2020)
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 6 januari 2021)
Geldend verklaring regelingen Wet arhi
Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarde Adorp ‘t Stee
Subsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning dorpshuizen, jeugdsozen en jongerenorganisaties...
Subsidieregeling dorpsbudget Het Hogeland (februari 2020)
Gemeente Het Hogeland - Tijdelijke parkeerschijfzone - Kleinestraat Bedum
LEGESVERORDENING 2021
Treasurystatuut gemeente Het Hogeland 2019
Verordening Afvalstoffenheffing 2021
Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2021
Algemeen Plaatselijke Verordening Het Hogeland
Marktverordening Het Hogeland 2021
VERORDENING ROERENDEZAAKBELASTING 2021
VERORDENING RIOOLHEFFING 2021
Verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland
Ondermandaatbesluit Het Hogeland
VERORDENING ONROERENDEZAAKBELASTING 2021
Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2021
VERORDENING FORENSENBELASTING 2021
Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2021
gemeente Het Hogeland - aanwijzen e-laadplek - Baflo, nabij Kievit 34
gemeente Het Hogeland - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - parkeerterrein achter app.complex...
gemeente Het Hogeland - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Winsum, Nieuwstraat t.h.v....
Ontwerpbestemmingsplan Boogplein Winsum
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen...
Vertrokken onbekend waarheen
Vergunningaanvragen en -besluiten
Gemeentenieuws 9 december 2020
Omgevingsvergunning voor het herinrichten van brakwaternatuurgebied Deikum nabij de Onderhoudsweg in...
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 2 december 2020)
Gemeentenieuws 2 december 2020
Gemeentenieuws 25 november 2020
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 18 november 2020)
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 25 november 2020)
Gemeentenieuws 18 november 2020
Vertrokken onbekend waarheen
Gemeentenieuws 11 november 2020
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 11 november 2020)
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 4 november 2020)