7.4

Vergunningen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan Van Speykstraat en Hooilandseweg te Roodeschool
Vertrokken onbekend waarheen
Gemeentenieuws 10 maart 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 10 maart 2021)
Subsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning dorpshuizen, jeugdsozen en jongerenorganisaties...
Gemeentenieuws 3 maart 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 3 maart 2021)
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een loods op het adres Streeksterweg 71 in Usquert...
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 24 februari 2021)
Gemeentenieuws 24 februari 2021
Omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan Adorp achter Spoorlaan 54 (kadastraal 1482...
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 17 februari 2021)
Gemeentenieuws 17 februari 2021
Eerste wijziging legesverordening 2021 Het Hogeland
Gemeentenieuws 10 februari 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 10 februari 2021)
Aanwijzing toezichthouder Wet kinderopvang Het Hogeland
Regeling vergoeding stembureauleden en tellers Het Hogeland
Gemeentenieuws 3 februari 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 3 februari 2021)
gemeente Het Hogeland - aanwijzen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Uithuizen, Aak 12a
Vertrokken onbekend waarheen
Gemeentenieuws 27 januari 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 27 januari 2021)
Gemeentenieuws 20 januari 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 20 januari 2021)
Vertrokken onbekend waarheen
Subsidieregeling dorpsbudget Het Hogeland (februari 2020)
Aanwijzingsbesluit toezichthouders naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland
Gemeentenieuws 13 januari 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 13 januari 2021)
Bouwverordening Het Hogeland
Nadere regels naamgeving en nummering (adressen) gemeente Het Hogeland
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 23 december 2020)
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 30 december 2020)
Gemeentenieuws 6 januari 2021
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 16 december 2020)
gemeente Het Hogeland - instellen tijdelijke parkeerschijfzone - Kleinestraat Bedum
Vergunningaanvragen en -besluiten (uit gemeentenieuws 6 januari 2021)
Geldend verklaring regelingen Wet arhi
Vaststelling bestemmingsplan en besluit hogere waarde Adorp ‘t Stee
Subsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning dorpshuizen, jeugdsozen en jongerenorganisaties...
Subsidieregeling dorpsbudget Het Hogeland (februari 2020)
Gemeente Het Hogeland - Tijdelijke parkeerschijfzone - Kleinestraat Bedum
LEGESVERORDENING 2021
Algemeen Plaatselijke Verordening Het Hogeland
Verordening Afvalstoffenheffing 2021
Besluit maatschappelijke ondersteuning Het Hogeland 2021
Treasurystatuut gemeente Het Hogeland 2019
VERORDENING ROERENDEZAAKBELASTING 2021