Vergunningen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning
Geweigerde omgevingsvergunning
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Gratis snoeiafval laten ophalen in voormalige gemeente Winsum
Kennisgeving Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval
Verleende omgevingsvergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wegwerkzaamheden
Deel uw mening over inclusie met ons
Van het college d.d. 1 oktober 2019
Steekproeven containers samenstelling afval
Agenda gemeenteraad Het Hogeland
Eerste paal nieuwe jeugdsoos Wehe-den Hoorn
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder woning aan Bedumerweg 68 te Onderdendam
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor oprichten woning aan Bedumerweg 68 Onderdendam (uitgebreide procedure)
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Verlengen beslistermijn
Gratis snoeiafval laten ophalen in voormalige gemeente Winsum
Blik op de Blink in Uithuizen
Van het college d.d. 24 september 2019
Aanslag afvalinzameling De Marne en Winsum: veelgestelde vragen
Wegwerkzaamheden
De Aardbevingswaaier ontvangen?
P10 zoekt parels op het platteland
Parkeren langs de Hooilandseweg in Roodeschool
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor oprichten van een woning aan Bedumerweg 68 te Onderdendam (uitgebreide...
Ontwerpbesluit Hogere waarde Wet geluidhinder woning aan Bedumerweg 68 te Onderdendam
Vertrokken onbekend waarheen
Agenda Raad Het Hogeland 2 oktober 2019
Historische ondertekening overeenkomst Boogplein Winsum
Denk met ons mee over inclusiebeleid
Feest voor alle vrijwilligers van Het Hogeland
Van het college, 17 september 2019
Evenementenvergunning
Verlengen beslistermijn
Verleende vergunningen
Aangevraagde omgevingsvergunningen
Wegwerkzaamheden
Het Hogeland - Golden Laand 26 september 2019
Register Gemeenschappelijke regelingen gemeente Het Hogeland
Crisis- en herstelwet
Algemene subsidieverordening Het Hogeland 2019
Evenementenvergunning
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Verleende omgevingsvergunningen
Wegwerkzaamheden
Wordt jouw JongerenTop idee uitgevoerd?
Aanslag afvalinzameling De Marne en Winsum