7.5

Vergunningen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vergunningaanvragen en -besluiten (publicatiedatum: 19 augustus 2020)
Vergunningaanvragen en -besluiten
Vergunningaanvragen en -besluiten
Ondermandaatbesluit Het Hogeland
gemeente Het Hogeland - aanwijzen parkeerplaats voor opladen elektrische 'voertuigen - Warffum, Westervalge...
gemeente Het Hogeland - aanwijzen parkeerplaats als oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen -...
Vergunningaanvragen en -besluiten
Vertrokken onbekend waarheen
Subsidieregeling Tijdelijk Fonds economische versterking Het Hogeland
Landbouw | De herkenbare geur van het platteland
Vergunningaanvragen en -besluiten
Afval | Op weg naar één afvalsysteem in Het Hogeland
Culturele Stimuleringsprijs 2020
Werk in uitvoering
Vragenlijst regelingen voor inwoners met een laag inkomen
Mee(r)doen | Extra geld na 3 jaar laag inkomen
Gratis openbaar vervoer vanaf 1 september 2020
Besluit onttrekking aan de openbaarheid van de Kerkstraat in Uithuizen.
Ontwerp bestemmingsplan Uithuizen dorpscentrum (Verbinding Blink Molenerf)
UITVOERINGSBESLUIT GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN GEMEENTE HET HOGELAND 2020
Afval | Eerste voorbereidingen op één afvalsysteem in Het Hogeland
Uit de raad | 1 juli 2020
Van het college | 30 juni 2020
Mee(r)doen | De verjaardagsbox
Vergunningaanvragen en -besluiten
Vertrokken onbekend waarheen
Werk in uitvoering
Zoutkamp | Ruimte voor nieuwbouwplannen
Gemeente Het Hogeland moet bezuinigen
Stand van zaken programma Aardbevingen
Verordening op het beheer en het gebruik van gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Het Hogeland 2020
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2020
Facetbestemmingsplan Geitenhouderijen (ontwerp)
Subsidieregeling tijdelijke financiële ondersteuning dorpshuizen en jeugdsozen tijdens Corona crisis...
Mee(r)doen | Extra geld na 3 jaar laag inkomen
Werk in uitvoering
Verpachting perceel grond in Zoutkamp
Enquête | Hoe denkt u over wonen, leefbaarheid, duurzaamheid en dienstverlening in Het Hogeland?
Vergunningaanvragen en -besluiten
Begraafbeleid voor de hele gemeente
Vacature Intaker jeugd
Eenrichtingsverkeer centrum Uithuizen keert om
Gemeentegids 2020/2021
Dienstverlening | Gemeentewerven en grofvuilroutes
Kennisgeving ontwerpbesluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure:...
Minimabeleid gemeente Het Hogeland 2020-2024 & wijziging
Mee(r)doen | Kledingpas
Werk voor Het Hogeland
Vergunningaanvragen en -besluiten
Werk in uitvoering