Vergunningen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Heeft u geen apparaat voor uw kind om thuis lessen te volgen?
Financiële hulp voor ondernemers Het Hogeland
De raad vergadert
Weekbericht college van burgemeester en wethouders over coronavirus
Verleende vergunningen
Ingetrokken aanvragen
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Noorderstraat 24 Warffum
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Oosternielandsterweg 41 Oosternieland
Verlengen beslistermijn
♥ voor Het Hogeland
Vergunningaanvragen
Werk in uitvoering
Werk voor Het Hogeland
Oosternielandsterweg 41 te Oosternieland: het bouwen van een dorpshuis
Digitale Stamtafel voor inwoners van Het Hogeland
Voorkom legionella in gesloten accommodaties
Afval - Gemeentewerven gesloten, geen grofvuilroutes, milieustraten wél open
Financiële hulp voor ondernemers in Het Hogeland
Weekbericht van burgemeester en wethouders rondom coronavirus
Vertrokken onbekend waarheen
Vergunningaanvragen
Evenementenvergunning
Grenscorrectie
Werk in uitvoering
Op de hoogte blijven van het coronavirus
Verlengen beslistermijn
Verleende vergunningen
Auto’s over de Blink Uithuizen
Gratis wegbrengen snoeiafval afgelast, snoeironde wordt wel gereden
Evenementenvergunning
Van rechtswege verleende vergunning
Verleende vergunningen
Vergunningaanvragen
Op de hoogte blijven van het coronavirus
Beste Hogelandsters,
Maatschappelijke gevolgen tijdens coronacrisis
Adviesraad Het Hogeland
Burgerzaken vanaf 18 maart 2020 uitsluitend in Winsum
Werk in uitvoering
Chemokar Bedum komt niet
Kennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, reguliere voorbereidingsprocedure
DEFINITIEF BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING AANLEG VAN EEN ROTONDE TE SAUWERD
Verleende vergunningen
Evenementenvergunningen
Activiteitenoverzicht 75 jaar Vrijheid
Werk voor het Hogeland
Verpachting perceel grond bij Winsum
Melding activiteitenbesluit
Vergunningaanvragen
De raad vergadert