Vergunningen Het Hogeland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Het Hogeland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Het Hogeland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Reglement burgerlijke stand Het Hogeland 2019 detail
Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland detail
Vertrokken onbekend waarheen detail
Regeling Beeldschermbril detail
Regeling Lief en Leed gemeente Het Hogeland detail
Procedureregeling functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Het Hogeland detail
Vertrokken onbekend waarheen detail
Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand gemeente Het Hogeland detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘De Streekweg 16 Den Andel’ detail
Nieuwe regeling detail
Uitvoeringsregeling hoofdstuk 3 CAR-UWO detail
Lokale IKB-regeling gemeente Het Hogeland detail
Regeling reis- en verblijfskostenvergoeding gemeente Het Hogeland detail
Regeling woon-werkvergoeding gemeente Het Hogeland detail
Gedragscode detail
Integriteitsbeleid gemeente Het Hogeland 2019 detail
Regeling nevenwerkzaamheden gemeente Het Hogeland detail
Regeling melding vermoeden misstand gemeente Het Hogeland 2019 detail
Klachtenregeling ongewenst gedrag detail
Regeling ambtseed/ambtsbelofte gemeente Het Hogeland detail
Vertrokken Onbekend Waarheen detail
Verlofregeling gemeente Het Hogeland detail
Regeling vergoeding stembureauleden en tellers detail
Werktijdenregeling gemeente Het Hogeland 2019 detail
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een nieuwe ontsluitingsweg langs het spoor in Baflo detail
Verordening Starterslening gemeente Het Hogeland detail
Vertrokken onbekend waarheen detail
Ontwerp-omgevingsvergunning voor het aanleggen van een rotonde te Sauwerd. detail
Verleende omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een basisschool met peuteropvang en dorpshuis aan Van Berumstraat 2 te Zuidwolde. detail
Verordening Blijverslening gemeente Het Hogeland detail
Uitvoeringsregeling compensatie onroerende-zaakbelastingen Het Hogeland 2019-2021 detail
Verordening winkeltijden gemeente Het Hogeland 2019 detail
MANDAATBESLUIT INVORDERINGSAMBTENAAR GEMEENTE HET HOGELAND 2019 detail
Beleidsregels betreffende automatische betaling van de aanslagen gemeente Het Hogeland 2019 detail
Beleidsregels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Het Hogeland detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen Het Hogeland 2019.' detail
Verordening roerende-zaakbelastingen Het Hogeland 2019 detail
Nadere Regels Jeugdhulp gemeente Het Hogeland 2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen gemeente HetHogeland detail
Vertrokken Onbekend Waarheen detail
Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer gemeente Het Hogeland 2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan Streeksterweg 101 Usquert detail
Ontwerpbestemmingsplan Maarweg detail
Voorontwerp bestemmingsplan Eemshaven detail
Ondermandaatbesluit Het Hogeland detail
Beleidsregel financiële tegemoetkoming eigen risico zorgkosten het Hogeland detail
Beleidsregel digitaal indienen bezwaarschift gemeentelijke belastingen en WOZ detail
Gemeente Het Hogeland - Verkeersbesluit tot instelling van parkeergelegenheid met parkeerverbod op de woensdagmorgen tussen 06.00 uur en 13.00 uur in verband met het houden van een weekmarkt. - Nije Nering te Leens detail
Besluit informatiebeheer gemeente Het Hogeland 2019 detail
Archiefverordening gemeente Het Hogeland 2019 detail