7.4

Vergunningen Heumen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heumen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heumen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5938031 - Heegseveldweg 4 te Overasselt
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5866765 - Ewijkseweg 2 A te Overasselt
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5489081 - -nabij- Veldsingel en Huikeling te Malden...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5927665 - Kerklaantje 17 te Nederasselt
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5592123 - Rijksweg 206 A te Heumen
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5751921 - Gemeente Heumen sectie I nummer 1071 bouwplan...
Gemeente Heumen - melding Activiteitenbesluit milieubeheer- Broekkant 51 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5842327 - Schappeveld 9 te Overasselt
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO - Kasteelsestraat 18 te Overasselt
Ontwerpbestemmingsplan “Schoonenburgseweg 3 - Kruisbergsestraat te Overasselt”
Ontwerpbestemmingsplan “Schoonenburgseweg 3 - Kruisbergsestraat te Overasselt”
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5890063 - Schatkuilsestraat 3 B te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5901037 - gemeente HMN01 Sectie C perceel 1921 nabij...
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5816059 - Rijksweg 198 te Malden
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op percelen locatie Zilverberg te Overasselt
Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht op percelen locatie Zilverberg te Overasselt
Gemeente Heumen - Verkeersbesluit instellen voetgangersoversteekplaats (VOP) en een stopverbod - Hatertseweg,...
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5791129 - Hatertseweg 12a te MALDEN
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5835861 - Tulpstraat 7 te Malden
Ontwerpbestemmingsplan “Maasstraat 10 te Heumen”
Ontwerpbestemmingsplan “Maasstraat 10 te Heumen”
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5881843 - Dorpstraat 11 te Heumen
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5693687 - Veldweg 1a te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5690359 - Rijksweg nabij 150 te Malden - kadastraal...
Ter inzagelegging ontwerp besluit wijziging Algemene plaatselijke verordening gemeente Heumen 2019 in...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5722533 - Worsumseweg 16 te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5866765 - Ewijkseweg 2 A te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5869803 - Worsumseweg 8 te Overasselt
Gemeente Heumen - melding Activiteitenbesluit milieubeheer- Hatertseweg 12A te Malden
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5847835 - Rijksweg 58 te Malden
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5842327 - Schappeveld 9 te Overasselt
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5580775 - Hatertseweg 27C te Malden - kadastraal...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5830931 - Rijksweg 5 te Malden
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5835861 - Tulpstraat 7 te Malden
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5656463 - Jac Marisstraat 10 te Heumen...
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5693687 - Veldweg 1a te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5685835 - kadastrale gemeente NDA00 Sectie D Perceel...
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5678041 - De Laan 16 te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO - Kasteelsestraat 5 te Overasselt
Gemeente Heumen - verleende Omgevingsvergunning - Hessenbergseweg 5 te Overasselt- OLO 5335167
Gemeente Heumen – geweigerde omgevingsvergunning - OLO 5668949 - Het Halster 56 te Malden.
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5514687 - -nabij- Sint Jacobsweg 13 A te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5287277 - Lagenhof te Overasselt
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5685835 - kadastrale gemeente NDA00 Sectie...
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5690359 - Rijksweg nabij 150 te Malden...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5816059 - Rijksweg 198 te Malden
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Westerkanaaldijk 11”
Ontwerpbestemmingsplan “Looistraat 59-61 te Heumen”
Vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied, Westerkanaaldijk 11”
Ontwerpbestemmingsplan “Looistraat 59-61 te Heumen”