7.3

Vergunningen Heumen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heumen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heumen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5650277 - Sectie D Perceel 129 Nabij Gaasselsedam...
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5611629 - De Laan 26 te Overasselt
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5608957 - -nabij- Veldsingel en Huikeling...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5708649 - kadastrale gemeente HMN01 Sectie I Perceel...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5707719 - -nabij- Broekstraat 20 te Nederasselt
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5668949 - Het Halster 56 te Malden
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5580775 - Hatertseweg nabij 29 te Malden...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – Veerstraat te Nederasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5656463 - Sectie I Perceel 1024 Nabij Jac. Marisstraat...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5708027 - Oude Boterdijk 5 te Heumen
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5576023 - Eikendreef 30 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5577901 - Hatertseweg nabij 29 te Malden
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5693687 - Veldweg 1a te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5585457 - Prinses Irenestraat 14 te Overasselt
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5287277 - Lagenhof te Overasselt
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5474295 -nabij- Lagenhof 4 en Schoonenburgseweg...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5689769 - Schoonenburgseweg 37 te Overasselt
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5514687 -nabij- Sint Jacobsweg 13 A te...
Gemeente Heumen - verleende Omgevingsvergunning - Rijksweg 65 te Malden- OLO 4801057
Gemeente Heumen - ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning - Hessenbergseweg 5 te Overasselt- OLO 5335167
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5690359 - kadastrale gemeente HMN01 Sectie H Perceel...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5685835 - kadastrale gemeente NDA00 Sectie D Perceel...
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – Richtershof 24 te Malden
Legesverordening Heumen 2021
Beleidsregels Wet Bibob Tweestromenland
Verordening marktgelden Heumen 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Heumen 2021
Verordening reinigingsheffingen Heumen 2021
Overzicht tarieven ambulante Wmo en Jeugdhulp 2021
Verordening hondenbelasting Heumen 2021
Verordening rioolheffing Heumen 2021
Beleidsregel Financiële tegemoetkoming meerkosten Wmo 2021
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5553955 - Vinkenlaan 27 te Malden
Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan “Verlegging gasleiding Nederasselt (N-576-75)”
Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan “Verlegging gasleiding Nederasselt (N-576-75)”
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5678041 - Kadastraal perceelnummer 797 sectie F te...
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5535809 - Looistraat 30M te Heumen - kavel 93 -...
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5330517 - Schoonenburgseweg te Overasselt
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5489081 - -nabij- Veldsingel en Huikeling...
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 5499365 - Jachthuisstraat 15 te Malden
Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden “Looistraat ong. Heumen”
Ter inzage: ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden “Looistraat ong. Heumen”
Gemeente Heumen - instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Broeksingel in Malden
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5652081 - Broekstraat 2 A te Nederasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5652047 - Broekstraat 2 A te Nederasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5652271 - Broekkant 27 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5567121 - Looistraat 18 te Heumen
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 5646595 - Dille 16 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 5621755 - nabij Hatertseweg 9 en 11 te Malden kadastraal...
Gemeente Heumen – omgevingsvergunning niet vergunningplichtig – OLO 5608133 - De Enk 52 te Malden.