Vergunningen Heumen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Heumen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Heumen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4951387 - Nederasselt sectie D peceelnummer 418
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4870577 - De Horst 4 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO - Zilverbergweg 12 te Overasselt
Gemeente Heumen – omgevingsvergunning niet vergunningplichtig – OLO - Rijksweg 104 te Malden.
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning - Dorpstraat 38 te Heumen
Gemeente Heumen - MER-BEOORDELINGSBESLUIT – W.Z19.106528.03-Hatertseweg 5 te Malden
Gemeente Heumen - MER-BEOORDELINGSBESLUIT – W.Z19.106528.03-Hatertseweg 5 te Malden
Gemeente Heumen - melding Activiteitenbesluit milieubeheer- Hatertseweg 5 te Malden
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 4793647 - Kiezel 33 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO - De Karn 18 te Malden
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 4827427 - Broekkant 16 Malden
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 4848917 - Kroonsingel 7 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO - Airstrippad nabij Nertsstraat 11 Malden. Kad....
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4548523 - Kasteelsestraat 11 te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4925079 - Ewijkseweg 6 te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4925099 - Ewijkseweg 6 te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4925091 - Ewijkseweg 6 te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4925085 - Ewijkseweg 6 te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4925073 - Ewijkseweg 6 te Overasselt
Publicatie van voornemen tot het uitvoeren van werkzaamheden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4686879 - Nertsstraat 7 te Malden
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4827269 - Looistraat 47B te Heumen
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4892917 - Ewijkseweg 6 te Overasselt
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4923085 - Hatertseweg 10 te Malden
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4923397 - Kerkplein 4 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4818439 - Nabij Winkelcentrum 12 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4533143 - Broekkant 53 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO - Broekstraat 1 te Nederasselt
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4729001 - Haver 2 e.o. Kastanjelaan 2 e.o. te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO - Acaciastraat 17 te Malden
Gemeente Heumen– aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4794503 - Parksesteeg 2 te Overasselt
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO - Oude Boterdijk 23 te Heumen
Gemeente Heumen
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4842275 - Promenade 33 A te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4827399 - Oude Kleefsebaan 30 te Overasselt
Gemeente Heumen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4895947 - Groesbeekseweg 55 A te Malden
Aanwijzingsbesluit gemeentearchivaris gemeente Heumen 2020
Gemeente Heumen – Verlengingsbesluit omgevingsvergunning – OLO 4818439 - Nabij Winkelcentrum 12 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4814507 - Molenkuil 8 te Overasselt
Gemeente Heumen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4885021 - Ewijkseweg 6 te Overasselt
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4629671 - Zilverbergweg 99 te Overasselt
Gemeente Heumen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4872483 - gemeente Heumen sectie G nummer 3630 te...
Gemeente Heumen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4844335 - Nabij - Schoolstraat 112 te Malden
Gemeente Heumen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4874841 - Promenade 19,21,23,25 en 31 te Malden
Gemeente Heumen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4655201 - Looistraat 30 N te Heumen
Gemeente Heumen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4873159 – Schoonenburgseweg 18 te Overasselt
Gemeente Heumen – aanvraag omgevingsvergunning – OLO - Rijksweg 104 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4736243 - naast Broekstraat 1 B te Nederasselt
Gemeente Heumen – aanvraag omgevingsvergunning – Acaciastraat 17 te Malden
Gemeente Heumen – verleende omgevingsvergunning – OLO 4728095 - Joannes van den Broekstraat 19 te Heumen