Vergunningen Hillegom

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hillegom. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hillegom. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning, Stationsweg 45 in Hillegom, Kenmerk Z-19-085361 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Stationsweg 165 in Hillegom, Kenmerk Z-19-089204 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Guido Gezellelaan 3 in Hillegom, Kenmerk Z-19-089368 detail
Afgehandelde omgevingsvergunning, Jozef Israëlslaan 41 in Hillegom, Kenmerk Z-19-085695 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Thorbeckelaan 40 in Hillegom, Kenmerk Z-19-089372 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Catswende 170 in Hillegom, Kenmerk Z-19-087794 detail
Mobiele puinbreker - Meerlaan 222 te Hillegom detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Tongelaer 39 in Hillegom, Kenmerk Z-19-088271 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 180 in Hillegom, Kenmerk Z-19-087886 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Stationsweg 162 in Hillegom, Kenmerk Z-19-088605 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Oosteinderlaan 92 in Hillegom, Kenmerk Z-19-088581 detail
Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Hillegom 2019 detail
Financiële verordening gemeente Hillegom 2019 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Eikenlaan 94 in Hillegom, Kenmerk Z-19-087757 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Bartenweg 1 in Hillegom, Kenmerk Z-19-087563 detail
Afgehandelde omgevingsvergunning, Parallelweg 91 in Hillegom, Kenmerk Z-19-084653 detail
Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning, Huygenswende 2 in Hillegom, Kenmerk Z-19-081679 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Haarlemmerstraat 2 in Hillegom, Kenmerk Z-19-087556 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Eikenlaan 92 in Hillegom, Kenmerk Z-19-087765 detail
Afgehandelde omgevingsvergunning, Burgemeester van Niekerklaan 74 en 76 in Hillegom, Kenmerk Z-19-086811 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Deltahof 8, 9, 13 en 14 in Hillegom, Kenmerk Z-19-087267 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Satellietbaan 20 in Hillegom, Kenmerk Z-19-087858 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 27 in Hillegom, Kenmerk Z-19-087320 detail
Verordening gegevensverstrekking BRP 2019 Hillegom detail
Verordening leerlingenvervoer Hillegom 2019 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester van Niekerklaan 76 in Hillegom, Kenmerk Z-19-086811 detail
Afgehandelde omgevingsvergunning, Meerlaan 136 in Hillegom, Kenmerk Z-19-084258 detail
Mobiele puinbreker - Weerlaan 60 Hillegom detail
Afgehandelde omgevingsvergunning, Hillinenweg 79 in Hillegom, Kenmerk Z-19-076356 detail
Aanvraag Wet milieubeheer – Oude Weerlaan 67 te Hillegom detail
Afgehandelde omgevingsvergunning, Molenstraat 1 A in Hillegom, Kenmerk Z-19-081185 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Guido Gezellelaan 59 in Hillegom, Kenmerk Z-19-086016 detail
Mobiele puinbreker - Weerlaan 60 Hillegom detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Meerlaan 182 in Hillegom, Kenmerk Z-19-085359 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Noorder Leidsevaart 46 in Hillegom, Kenmerk Z-19-085163 detail
Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht - Leidsestraat 244 te Hillegom detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Jozef Israëlslaan 41 in Hillegom, Kenmerk Z-19-085695 detail
Afgehandelde omgevingsvergunning, Zandlaan 46 in Hillegom (twee percelen naast nr. 46), Kenmerk Z-19-077494 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Stationsweg 45 in Hillegom, Kenmerk Z-19-085361 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Stationsweg 45 in Hillegom, Kenmerk Z-19-085360 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Meerlaan 182 in Hillegom, Kenmerk Z-19-085359 detail
Verordening Erfgoedcommissie Hillegom 2019 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Parallelweg 91 in Hillegom, Kenmerk Z-19-084653 detail
Afgehandelde het herinrichten van de kerkzaal, Kerkplein 1 in Hillegom, Kenmerk Z-18-066985 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Noorder Leidsevaart 46 in Hillegom, Kenmerk Z-19-085163 detail
Verordening tegenprestatie naar vermogen Participatiewet, IOAW en IOAZ Hillegom 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘IKC Weerlaan’ Hillegom ter inzage detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Thorbeckelaan 40 in Hillegom, Kenmerk Z-19-084117 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Meerlaan 136 in Hillegom, Kenmerk Z-19-084258 detail
Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Sixlaan 18 in Hillegom, Kenmerk Z-19-083958 detail