Vergunningen Hilvarenbeek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hilvarenbeek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hilvarenbeek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 46 2019
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure - publicatie week 46 2019
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 46 2019
Mobiel puinbreken - publicatie week 46 2019
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) - publicatie week 46 2019
Sloopmeldingen - publicatie week 46 2019
Evenementen - publicatie week 46 2019
Ontheffing stookverbod - publicatie week 46 2019
Opname gegevens van vertrek in de basisregistratie personen (BRP)
Buiten behandeling stellen van de omgevingsvergunning - publicatie week 45 2019
Vaststellen beleid openbare ordeverstoring en aanpak woonoverlast - publicatie week 45 2019
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 45 2019
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 45 2019
Grensoverschrijdend project MER - publicatie week 45 2019
Ontheffing stookverbod - publicatie week 45 2019
Inspraak ontwerpvisie "Strategie vitalisering buitengebied. Niet agrarische functies" - publicatie week...
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Verdaging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 44 2019
Ontwerpbestemmingsplan "Spaaneindsestraat 21 Esbeek"– publicatie week 44 2019
Bestemmingsplan "Schoolstraat - Plein 40-45 vastgesteld"– publicatie week 44 2019
Sloopmeldingen - publicatie week 44 2019
Ontwerpbestemmingsplan “Spaaneindsestraat 21 Esbeek”
Definitief projectafwijkingsbesluit voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit op...
Bestemmingsplan “Schoolstraat-Plein 40-45” vastgesteld- publicatie week 44, 2019
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 44 2019
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 44 2019
Definitief projectafwijkingsbesluit voor het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit op...
Ontwerpvisie "Strategie vitalisering buitengebied. Niet-agrarische functies" - publicatie week 45 2019
Buiten behandeling stellen van de omgevingsvergunning - publicatie week 43 2019
Alsnog verlenen omgevingsvergunning - publicatie week 43 2019
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 43 2019
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 43 2019
Melding Activiteitenbesluit - publicatie week 43 2019
Ontheffing stookverbod - publicatie week 43 2019
Evenementen - publicatie week 43 2019
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 42 2019
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 42 2019
Rectificatie - publicatie week 42 2019
Melding Activiteitenbesluit - publicatie week 42 2019
Sloopmeldingen - publicatie week 42 2019
Rectificatie - publicatie week 42 2019
Bestemmingsplan "Wijnhovenstraat 15, Haghorst" vastgesteld
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 41 2019
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 41 2019
Buiten behandeling stellen van de omgevingsvergunning - publicatie week 41 2019
Melding Activiteitenbesluit - publicatie week 41 2019
Verdaging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 41 2019
Ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure - publicatie week 41 2019
Maatwerkvoorschriften bodem - publicatie week 41 2019