7.4

Vergunningen Hilvarenbeek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hilvarenbeek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hilvarenbeek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 24 2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 24 2021
Buiten behandeling stellen van de omgevingsvergunning - publicatie week 24 2021
Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 24 2021
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 23 2021
Sloopmeldingen - publicatie week 23 2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 23 2021
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure (2e fase)
Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 23 2021
Sloopmeldingen - publicatie week 22 2021
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 22 2021
Intrekking Ontwerpbeschikking WABO vergunning, uitgebreide procedure - publicatie week 22 2021
Geen omgevingsvergunning benodigd - publicatie week 22 2021
Weigering omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 22 2021
Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 22 2021
Ontwerpbestemmingsplan “Gelderakkers 2”
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 21 2021
Ontwerbestemmingsplan "Gelderakkers 2" - publicatie week 21 2021
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 21 2021
Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 21 2021
Sloopmeldingen - publicatie week 21 2021
Anterieure overeenkomst bestemmingsplan "Groot Loo 3 Hilvarenbeek" - publicatie week 20 2021
Melding Activiteitenbesluit intrekken maatwerkvoorschrift - publicatie week 20 2021
Ontwerpbesluit intrekken omgevingsvergunning beperkte milieutoets - publicatie week 20 2021
Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 20 2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 20 2021
Geen omgevingsvergunning benodigd - publicatie week 20 2021
Voor-ontwerpbestemmingsplan 'bedrijventerrein Slibbroek Noord’
Bestemmingsplan “Akkerstraat 17, Biest-Houtakker” onherroepelijk
Controleverordening gemeente Hilvarenbeek 2003
Verordening op de auditcommissie gemeente Hilvarenbeek 2021
Voor-ontwerp bestemmingsplan "Bedrijventerrein Slibbroek Noord" - publicatie week 19 2021
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure (verleend) - publicatie week 19 2021
Ontwerp-bestemmingsplan “Parapluplan Cultuurhistorie Hilvarenbeek”
Ontwerp-bestemmingsplan “Groot Loo 3, Hilvarenbeek”
Ontwerp-beschikking WABO uitgebreide procedure - publicatie week 18 2021
Ontwerp-bestemmingsplan "Parapluplan Cultuurhistorie Hilvarenbeek" - publicatie week 18 2021
Ontwerp-bestemmingsplan "Groot Loo 3, Hilvarenbeek" - publicatie week 18 2021
Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 18 2021
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 18 2021
Mobiel breken bouw- en sloopafval - publicatie week 18 2021
Bestemmingsplan "Oude Trambaan 1, Esbeek" onherroepelijk - publicatie week 18 2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 18 2021
Sloopmeldingen - publicatie week 18 2021
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 17 2021
Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 17 2021
Sloopmeldingen - publicatie week 17 2021
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 17 2021
Definitief projectafwijkingsbesluit voor het uitbreiden van een bullenstal op de locatie Beekse Bergen...
Voorbereidingsbesluit Westerwijk 4 te Diessen- publicatie week 16