Vergunningen Hilvarenbeek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hilvarenbeek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hilvarenbeek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 8 2020
Bestemmingsplan “Groot Loo 26” onherroepelijk – publicatie week 8 2020
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 8 2020
Melding Activiteitenbesluit - publicatie week 8 2020
Sloopmeldingen - publicatie week 8 2020
Mobiel breken bouw- en sloopafval - publicatie week 8 2020
Bestemmingsplan "Groot Loo 26"onherroepelijk - publicatie week 8 2020
Verlenging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 8 2020
Voornemen verwijderen containers parkeerplaats aan het Slibbroek - publicatie week 8 2020
Mandatering gemeente Haaren en Oisterwijk voor het verlenen van RVV ontheffingen - publicatie week 8...
Tijdelijke ontheffing van het plaatsen van twee aankondigingsborden - publicatie week 8 2020
Tijdelijke ontheffing van het verbod tot plaatsen van voorwerpen - publicatie week 8 2020
Algemene Plaatselijke Verordening - ontheffing van het verbod tot het plaatsen van voorwerpen op of aan...
Ontheffing stookverbod - publicatie week 8 2020
Evenementen - publicatie week 8 2020
Voorbereidingsbesluit “Achter huize Rustoord”
Ontwerp wijzigingsplan "Lage Haghorst 33, Haghorst" - publicatie week 7 2020
MER-beoordeling
Verordening Duurzaamheidslening Gemeente Hilvarenbeek
Ontwerp-bestemmingsplan “Holstraat 4”
Ontwerp wijzigingsplan “Lage Haghorst 33, Haghorst”
Ontwerpbestemmingsplan “Hoekje 16 Diessen”
Vestiging Voorkeursrecht, publicatie week 7 2020
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 7 2020
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 7 2020
Buiten behandeling stellen van de omgevingsvergunning - publicatie week 7 2020
Sloopmeldingen - publicatie week 7 2020
Melding Activiteitenbesluit - publicatie week 7 2020
Verdaging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 7 2020
Besluit aanmeldnotitie milieueffectrapportage (MER)
Anterieure overeenkomst bestemmingsplan "Hoekje 16, Diessen" - publicatie week 7 2020
Vestiging Voorkeursrecht, publicatie week 7 2020
Vestiging Voorkeursrecht (uitbreiding bedrijventerrein gemeente Hilvarenbeek) - publicatie week 7 2020
Vestiging Voorkeursrecht (plangebied Vroonacker) - publicatie week 7 2020
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 6 2020
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 6 2020
Wet bodembescherming - publicatie week 6 2020
Verdaging beslissing omgevingsvergunning - publicatie week 6 2020
Sloopmeldingen - publicatie week 6 2020
Melding Activiteitenbesluit - publicatie week 6 2020
Intrekking Omgevingsvergunning beperkte milieutoets - publicatie week 6 2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure (geweigerd) - publicatie week 6 2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure (verleend) - publicatie week 6 2020
Voorbereidingsbesluit "Achter huize Rustoord" - publicatie week 6 2020
Vestiging Voorkeursrecht, publicatie week 6 2020
Vestiging Voorkeursrecht, publicatie week 6 2020
VESTIGING VOORKEURSRECHT
VESTIGING VOORKEURSRECHT
Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure - publicatie week 5 2020
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning - publicatie week 5 2020