7.8

Vergunningen Hof van Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hof van Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hof van Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Algemene subsidieverordening 2020
Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020-2022
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
Re-integratieverordening Participatiewet 2015
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwalitetiseisen peuterspeelzalen Hof van Twente
Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Verordening Wet inburgering
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Beleidsregels handhaving Wet op de kinderopvang Hof van Twente
Beleidsregel uitstroompremie naar arbeid hof van Twente 2020
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg ong....
Gemeente Hof van Twente - -
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg ong....
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg 25 Markelo”.
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg 25 Markelo”.
Uitslag draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone centrum Goor 2020-2024
Ontwerpbestemmingsplan "De Marke III fase 2, Hengevelde".
Ontwerpbestemmingsplan "De Marke III fase 2, Hengevelde".
Ontwerpbestemmingsplan “Bentelo Buiten”.
Ontwerpbestemmingsplan “Bentelo Buiten”.
Damoclesbeleid 2020
Ontwerpbestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28".
Ontwerpbestemmingsplan "Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong.".
Ontwerpbestemmingsplan "Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong.".
Ontwerpbestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28".
Gemeente Hof van Twente - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - W. Göttelaan in Markelo
Gemeente Hof van Twente - algemene gehandicaptenparkeerplaats - Grotestraat in Goor
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herzieningMarkeloseweg 80 Goor".
gemeente Hof van Twente - Verkeersbesluit laadpaal - de Hofte 7
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herzieningMarkeloseweg 80 Goor".
gemeente Hof van Twente - verkeersbesluit laadpaal - de Hofte 7
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, wijzigingsplan Deldensestraat 37 en 39".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, wijzigingsplan Deldensestraat 37 en 39".
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg ong. Markelo".
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg ong. Markelo".
Subsidieregel beleidsterrein Dorps- en Stadsraden 2020
Aanwijzingsbesluit Parkeren van grote voertuigen gemeente Hof van Twente (APV artikel 5:8)
Aanwijzingsbesluit crossterrein Herikerberg Markelo (APV-artikel 5:32)
Aanwijzingsbesluit categorieën vechtsportwedstrijden en vechtsportgala's
Aanwijzingsbesluit In- en verkoopregister voor handelaren (APV-artikel 2:67 lid 1)
Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik (APV-artikel 2:48)
Vaststellen subsidieregels 2020
Beleidsregels terugvordering en invordering gemeente Hof van Twente 2020
gemeente Hof van Twente - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
gemeente Hof van Twente - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Volmachtenbesluit Procesvertegenwoordiging gemeente Hof van Twente 2020
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo " onherroepelijk.
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo " onherroepelijk.
Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Hof van Twente 2020