Vergunningen Hof van Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hof van Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hof van Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen en woonwagens Hof van Twente 2019
27. Vrijstellingenbeleid ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 2007 Datum ondertekening:...
Stacaravanbeleid Gemeente Hof van Twente
Nota investerings,- waarderings-en afschrijvensbeleid 2013
GBA privacyregelement gemeente Hof van Twente 2010
Frictiebudget 2014-2016
Beleidsregel winstneming bij grondexploitatie 2006
Beleidsregel reserves en voorzieningen
Beleidsregel weigeren milieuvergunning wegens strijdigheid met geldend planologisch regime
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ-belanghebbende 2009
Beleidsregel vrijkomende agrarischebedrijfsbebouwing (Vab)
Beleidsregel aangebouwde bijgebouwen in het buitengebied Hof van Twente
Beleidsregel verkoop strookjes grond
Beleidsregel over het bouwen van erfafscheidingen 2005
Beleidsregel handhavingsstrategie milieu
Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Hof van Twente 2010
Beleid evenementenvergunningen Hof van Twente
Beleidsregel 10% vrijstellingsvoorschrift bestemmingsplannen
Woonwagenbeleid 2019 Hof van Twente
Uitvoeringsregeling onvermijdbaar medisch afval gemeente Hof van Twente
Veegplan 2019.
Veegplan 2019.
Subsidieverordening duurzaamheidprojecten Hof van Twente 2011, versie 12 juni 2012
Havenverordening Hof van Twente
Verordening Starterslening 2018
Verordening Starterslening 2018
Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2012
Verordening brandveiligheid en hulpverlening
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt...
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg ong. en Borculoseweg 53-55...
Beleidsregels reiskostenvergoeding minima Hof van Twente 2019
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Blokstegenweg 3/3a Ambt...
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg ong. en Borculoseweg 53-55...
Toezichts- en Handhavingsstrategie Drank- en Horecawet
Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid
Vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o." en beeldkwaliteitsplan "Jumbo Supermarkt Goor".
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37".
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37".
Vaststelling bestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o." en beeldkwaliteitsplan "Jumbo Supermarkt Goor".
Beleidsnotitie restgronden Hof van Twente 2019
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg...
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg...
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim".
VTH-beleid
Voorbereidingsbesluit gebied Kerkstraat, Wheeme en Laarstraat 2019 (Goor).
Voorbereidingsbesluit gebied Kerkstraat, Wheeme en Laarstraat 2019 (Goor).
gemeente Hof van Twente - gemeente - Goor
gemeente Hof van Twente - verkeersbesluit - Gppr
gemeente Hof van Twente - Delden - Ranninkstraat