Vergunningen Hof van Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hof van Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hof van Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
gemeente Hof van Twente - verkeersbesluit - Gppr
gemeente Hof van Twente - gemeente - Goor
gemeente Hof van Twente - Delden - Ranninkstraat
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo" onherroepelijk.
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo".
gemeente Hof van Twente - instellen van maximale snelheid van 30km/uur in de Speltstraat te Markelo -...
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo".
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo" onherroepelijk.
Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg 5/5a Markelo” onherroepelijk.
Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Slagendijk en Petersweg 5/5a Markelo” onherroepelijk.
Beleidsregels leerlingenvervoer 2019
Algemene plaatselijke verordening Hof van Twente 2019
Voorbereidingsbesluit voor de kern Markelo.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo".
Veegplan 2019.
Voorbereidingsbesluit voor de kern Markelo.
Veegplan 2019.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo".
gemeente Hof van Twente - verkeersbesluit - Goor
Leidraad invordering 2019
Verordening commissie bezwaarschriften 2019
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019
Algemene subsidieverordening 2019
Verordening forensenbelasting 2019
gemeente Hof van Twente - Omdraaien voorrangsregeling - Beckumerweg Delden
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo".
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Brikkenweg 6 Markelo".
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3 Ambt Delden" onherroepelijk.
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Markelo" onherroepelijk.
Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37".
Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37".
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3 Ambt Delden" onherroepelijk.
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Markelo" onherroepelijk.
Gemeente Hof van Twente - Instellen voetpad - Stadshagen Delden
Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2018
Gemeente Hof van Twente - Aanwijzen parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - De...
Gemeente Hof van Twente - • Instellen 30 km/uur zone • Opheffen van het parkeerverbod • Aanbrengen fietsstroken...
M.E.R. Beoordelingsbesluit (art. 7.17 Wm)
Gemeente Hof van Twente - tijdelijk instellen geslotenverklaring in beide richtingen voor voertuigen,...
Verordening Jeugdhulp Hof van Twente 2019
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2019
Gemeente Hof van Twente - Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3...
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Markelo".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijziging Larenseweg 45 Markelo".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, wijzigingsplan Twickelerweg 3...
Aanstellings- en aanwijzingsbesluiten belastingdeurwaarder en ambtenaar belast met de invordering
Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o.".
Ontwerpbestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o.".
Gemeente Hof van Twente - Aanwijzen twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...