7.4

Vergunningen Hof van Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hof van Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hof van Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg ong. Markelo".
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg ong. Markelo".
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Hof van Twente
Beleidsplan Tijdelijke wet maatregelen Covid-19
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Bentelo Buiten”.
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan “Bentelo Buiten”.
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat ong. Goor" en beeldkwaliteitsplan.
Vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat ong. Goor" en beeldkwaliteitsplan.
gemeente hof van twente - aanwijzen 2 plaatsen opladen electrische auto's - Prinses Irenestraat, Markelo
Treasurystatuut 2021
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Hof van Twente 2021
Gemeente Hof van Twente - opheffen gedeelte Blauwe zone - Wijnkamp Goor
gemeente Hof van Twente - opheffen gedeelte blauwe zone - Rozenstraat Goor
Algemene plaatselijke verordening Hof van Twente 2020
intrekken Beleidsregels bijzondere bijstand 2008
Beleidsregels bijzondere bijstand Hof van Twente 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening individuele inkomenstoeslag 2021
Legesverordening 2021 Hof van Twente
Gemeente Hof van Twente - plaatsen bord E7 - Schoolstraat 6 Goor
Hof van Twente - Verwijderen E6 - Schoolstraat 6 Goor
Hof van Twente - Plaatsing E6 met Kenteken - Weth. Bloenemstraat Delden
Beleidsregel huishoudelijke ondersteuning Hof van Twente 2018
Beleidsregel huishoudelijke ondersteuning Hof van Twente 2020
Verordening rioolheffing 2021
Legesverordening 2021 Hof van Twente
Verordening reinigingsheffingen 2021
Verordening marktgelden 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Uitvoeringsregeling m.b.t. invorderingsrente 2020
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 35 Markelo".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 35 Markelo".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 35 Markelo".
Gemeente Hof van Twente - Gehandicaptenparkeerplaats met kenteken - Rozenstraat Goor
Gemeente Hof van Twente - eenrichtingsverkeer - Leeuwerikstraat
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente, houdende regels...
Gemeente Hof van Twente - Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Pellehof, Hengevelde
Gemeente Hof van Twente - IKC Markelo - Markelo
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 35 Markelo".
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 35 Markelo".
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht milieupleinen, ondergrondse afvalcontainers en oud papier locaties...
Subsidieregels Hof van Twente 2021
Verordening Bijdrage Voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van Twente 2020
Ontwerpbestemmingsplan “Markelo”.
Ontwerpbestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong.".
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo".
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo".
Ontwerpbestemmingsplan “Markelo”.
Ontwerpbestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong.".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "De Marke III fase 2, Hengevelde" en beeldkwaliteitsplan "Marke...