7.4

Vergunningen Hof van Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hof van Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hof van Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 35 Markelo".
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Rijssenseweg 35 Markelo".
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht milieupleinen, ondergrondse afvalcontainers en oud papier locaties...
Subsidieregels Hof van Twente 2021
Verordening Bijdrage Voor- en vroegschoolse educatie aan kinderopvanginstellingen Hof van Twente 2020
Ontwerpbestemmingsplan “Markelo”.
Ontwerpbestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong.".
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo".
Ontwerpbestemmingsplan “Markelo”.
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Potdijk 7 Markelo".
Ontwerpbestemmingsplan "Markelo, herziening Hemmelweg ong.".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "De Marke III fase 2, Hengevelde" en beeldkwaliteitsplan "Marke...
Besluit maatschappelijke ondersteuning Hof van Twente 2020
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Markeloseweg 80 Goor"...
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg 25 Markelo”.
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kooidijk 11 Markelo".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong.".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Hengevelde, herziening Weth. Goselinkstraat ong.".
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Kooidijk 11 Markelo".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Delden-Zuid 2015, herziening Brinkweg 28".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg 25 Markelo”.
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Markeloseweg 80 Goor"...
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "De Marke III fase 2, Hengevelde" en beeldkwaliteitsplan "Marke...
Gemeente Hof van Twente - GPP met kenteken - de Höfte
Gemeente Hof van Twente - Laadplek - Reggelaantje
Ontwerpbestemmingsplan "Markelo, herziening Burgemeester Beaufortplein 6, 10 en 11".
Ontwerpbestemmingsplan "Markelo, herziening Burgemeester Beaufortplein 6, 10 en 11".
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat ong. Goor".
Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Deldensestraat ong. Goor".
Gemeente Hof van Twente - Laadpaal - Rozenstraat Goor
Algemene subsidieverordening 2020
Strategisch Informatieveiligheidsbeleid 2020-2022
Re-integratieverordening Participatiewet 2015
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwalitetiseisen peuterspeelzalen Hof van Twente
Verordening loonkostensubsidie Participatiewet 2015
Verordening Cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening
Verordening Wachtlijstbeheer Wet sociale werkvoorziening
Verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale werkvoorziening
Verordening Wet inburgering
Beleidsregels handhaving Wet op de kinderopvang Hof van Twente
Beleidsregel uitstroompremie naar arbeid hof van Twente 2020
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg ong....
Gemeente Hof van Twente - -
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Oude Goorseweg ong....
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg 25 Markelo”.
Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, herziening Stokkumerweg 25 Markelo”.
Uitslag draagvlakmeting bedrijveninvesteringszone centrum Goor 2020-2024
Ontwerpbestemmingsplan "De Marke III fase 2, Hengevelde".
Ontwerpbestemmingsplan "De Marke III fase 2, Hengevelde".