Vergunningen Hof van Twente

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hof van Twente. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hof van Twente. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Subsidieregel beleidsterrein Dorps- en Stadsraden 2020
Aanwijzingsbesluit Parkeren van grote voertuigen gemeente Hof van Twente (APV artikel 5:8)
Aanwijzingsbesluit crossterrein Herikerberg Markelo (APV-artikel 5:32)
Aanwijzingsbesluit categorieën vechtsportwedstrijden en vechtsportgala's
Aanwijzingsbesluit In- en verkoopregister voor handelaren (APV-artikel 2:67 lid 1)
Aanwijzingsbesluit verboden drankgebruik (APV-artikel 2:48)
Vaststellen subsidieregels 2020
Beleidsregels terugvordering en invordering gemeente Hof van Twente 2020
gemeente Hof van Twente - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
gemeente Hof van Twente - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen...
Volmachtenbesluit Procesvertegenwoordiging gemeente Hof van Twente 2020
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo " onherroepelijk.
Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo " onherroepelijk.
Mandaat-, Volmacht- en Machtigingsbesluit Hof van Twente 2020
Re-integratie verordening Hof van Twente 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Hof van Twente 2020
Legesverordening 2020 Hof van Twente
Bestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o." onherroepelijk.
Bestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37" onherroepelijk.
Bestemmingsplan "Goor, herziening Hengevelderstraat 29-37" onherroepelijk.
Bestemmingsplan "Goor, herziening Jumbo e.o." onherroepelijk.
Beleidsregels bijzondere bijstand 2015
Gemeente Hof van Twente - - Zuidwal, Delden
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Buitengebied Hof van Twente, herziening 1e Broekweg 4 Diepenheim".
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening onroerende zaakbelastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Havenverordening Hof van Twente 2018
Nota bodembeheer gemeente Hof van Twente
Verordening kwijtschelding 2020
Verordening marktgelden 2020
Legesverordening 2020 Hof van Twente
Verordening haven-, kade-, en opslaggelden 2020
Verordening forensenbelasting 2020
Verordening bedrijveninvesteringszone centrum Goor 2020-2024
Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden”...
Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, wijziging Wiener Benteler Scheidingsweg 7 Ambt Delden”...
Verordening marktgelden 2017
Verordening marktgelden 2014
Verordening reinigingsheffingen 2020
Verordening forensenbelasting 2017
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo...
Ontwerpbestemmingsplan "Goor, wijzigingsplan Deldensestraat 37 en 39".
Ongewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Enkelaarsweg ong. Markelo...
Ontwerpbestemmingsplan "Goor, wijzigingsplan Deldensestraat 37 en 39".
Gemeente Hof van Twente - Verkeersbesluit voor het instellen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats...
Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hof van Twente
Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen en woonwagens Hof van Twente 2019
Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige en WOZ-belanghebbende 2009