Vergunningen Hoogeveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogeveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogeveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Hoogeveen
Bestemmingsplan Buitengebied Zuid, deelplan Brugstraat 6, 2018
Gemeente Hoogeveen - -
Gemeente Hoogeveen - -
Gemeente Hoogeveen - parkeerverbod - Lage Landkamp
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpunt -
Gemeente Hoogeveen - -
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal -
Ontwerp beheersverordening Buitengebied Zuid Hoogeveen, 2018
Vaststelling bestemmingsplan “Nieuwlande, deelplan uitbreiding Boerdijk, 2018”
Ontwerp bestemmingsplan Erflanden, deelplan Boommarter 2018
Gemeente Hoogeveen - AAnpassing 30 km-zone - Akkerweg te Nieuwlande
Besluit mandaat, volmacht en machtiging
Aanwijsbesluit toezichthouder DV&O gemeente Hoogeveen
VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE ZUIDERWOLDIGERWATERLOSSING TER HOOGTE VAN ALTEVEER...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat 40, 2019
Ontwerpbestemmingsplan De Weide, deelplan Zuidwoldigerweg 39, 2018 (voormalig terrein van de Wendakker)...
Vaststelling bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Akkerweg 2018
Ontwerp bestemmingsplan Fluitenberg  2018
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplanOostering 46, 2018
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid, deelplan Trambaan 6, 2018’
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Hoogeveen 2019
Vaststelling bestemmingsplan “Zuid 2017”
Vaststelling bestemmingsplan ‘De Weide, deelplan uitbreiding winkelcentrum de Weide, 2017’ en verlening...
Ontwerpbestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark, 2015’
Vaststelling bestemmingsplan Hollandscheveld, deelplan de Oplegger 2018
Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013
Gemeente Hoogeveen - Parkeerverbod aan 1 zijde - Van Goghlaan te Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - Gpp op kenteken - Nadirlaan te Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - verwijderen GPP op kenteken - Fleminghof te Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - GPP op kenteken - Leliestraat te Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - GPP op kenteken - Eikelboomstraat te Hoogeveen
Verordening inkomens- en studietoeslag Hoogeveen 2015
Vaststelling Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen
OMGEVINGSVERGUNNING OPRICHTEN ZONNEPARK HENDRIK REINDERSWEG TE PESSE (UITGEBREIDE PROCEDURE).
Ontwerp bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan uitbreiding Boerdijk, 2018
VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE ZUIDERWOLDIGERWATERLOSSING TER HOOGTE...
Beleidsregels afwijkingsmogelijkheden Horeca categorie 1 bestemmingsplan Stadscentrum 2008
Gewijzigd uitvoeren omgevingsvergunning zonnepark Zwarte Water te Pesse
Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2019
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, deelplan Oostering 46, 2018’
Vaststelling bestemmingsplan Pesse, Dorpsstraat tussen 7 en 9, 2018
Gemeente Hoogeveen - Instellen GPP op kenteken - Kanaalweg 46 te Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - Instellen rotonde - Kruispunt Het Haagje-Kanaalweg te Hoogeveen
Beleidsregels algemene bijstand gemeente Hoogeveen 2019
Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente Hoogeveen
Beleidsregel Parttime ondernemerschap gemeente Hoogeveen
Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Hoogeveen 2019
Beleidsregels woonsituatie Participatiewet gemeente Hoogeveen 2015
Beleidsregels minimabeleid gemeente Hoogeveen 2019