Vergunningen Hoogeveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogeveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogeveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerp beheersverordening Buitengebied Zuid Hoogeveen, 2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan “Nieuwlande, deelplan uitbreiding Boerdijk, 2018” detail
Ontwerp bestemmingsplan Erflanden, deelplan Boommarter 2018 detail
Gemeente Hoogeveen - AAnpassing 30 km-zone - Akkerweg te Nieuwlande detail
Besluit mandaat, volmacht en machtiging detail
Aanwijsbesluit toezichthouder DV&O gemeente Hoogeveen detail
VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE ZUIDERWOLDIGERWATERLOSSING TER HOOGTE VAN ALTEVEER 107 TE HOOGEVEEN detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat 40, 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan De Weide, deelplan Zuidwoldigerweg 39, 2018 (voormalig terrein van de Wendakker) en ontwerpbesluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Zuidwoldigerweg detail
Vaststelling bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Akkerweg 2018 detail
Ontwerp bestemmingsplan Fluitenberg  2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplanOostering 46, 2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Zuid, deelplan Trambaan 6, 2018’ detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Hoogeveen 2019 detail
Vaststelling bestemmingsplan “Zuid 2017” detail
Vaststelling bestemmingsplan ‘De Weide, deelplan uitbreiding winkelcentrum de Weide, 2017’ en verlening gecoördineerde omgevingsvergunningen detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark, 2015’ detail
Vaststelling bestemmingsplan Hollandscheveld, deelplan de Oplegger 2018 detail
Verordening winkeltijden Hoogeveen 2013 detail
Gemeente Hoogeveen - Parkeerverbod aan 1 zijde - Van Goghlaan te Hoogeveen detail
Gemeente Hoogeveen - GPP op kenteken - Eikelboomstraat te Hoogeveen detail
Gemeente Hoogeveen - verwijderen GPP op kenteken - Fleminghof te Hoogeveen detail
Gemeente Hoogeveen - GPP op kenteken - Leliestraat te Hoogeveen detail
Gemeente Hoogeveen - Gpp op kenteken - Nadirlaan te Hoogeveen detail
Verordening inkomens- en studietoeslag Hoogeveen 2015 detail
Vaststelling Aangepast afwegingskader zonne-energie Hoogeveen detail
OMGEVINGSVERGUNNING OPRICHTEN ZONNEPARK HENDRIK REINDERSWEG TE PESSE (UITGEBREIDE PROCEDURE). detail
Ontwerp bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan uitbreiding Boerdijk, 2018 detail
VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE ZUIDERWOLDIGERWATERLOSSING TER HOOGTE VAN ALTEVEER 107 TE HOOGEVEEN detail
Beleidsregels afwijkingsmogelijkheden Horeca categorie 1 bestemmingsplan Stadscentrum 2008 detail
Gewijzigd uitvoeren omgevingsvergunning zonnepark Zwarte Water te Pesse detail
Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Noord, deelplan Oostering 46, 2018’ detail
Vaststelling bestemmingsplan Pesse, Dorpsstraat tussen 7 en 9, 2018 detail
Gemeente Hoogeveen - Instellen GPP op kenteken - Kanaalweg 46 te Hoogeveen detail
Gemeente Hoogeveen - Instellen rotonde - Kruispunt Het Haagje-Kanaalweg te Hoogeveen detail
Beleidsregels algemene bijstand gemeente Hoogeveen 2019 detail
Beleidsregels Bijzondere Bijstand Gemeente Hoogeveen detail
Beleidsregel Parttime ondernemerschap gemeente Hoogeveen detail
Beleidsregels terug- en invordering Participatiewet, IOAW en IOAZ Hoogeveen 2019 detail
Beleidsregels woonsituatie Participatiewet gemeente Hoogeveen 2015 detail
Beleidsregels minimabeleid gemeente Hoogeveen 2019 detail
Verordening Verzilverlening Hoogeveen detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017 detail
Verordening Duurzaamheidsleningen (Particuliere eigenaar en VvE) Hoogeveen 2016 detail
Beleidsregel Wet aanpak woonoverlast detail
Vaststelling bestemmingsplan "Wolfsbos, deelplan scholenlocatie" detail
Ontwerp bestemmingsplan Zuid 2017 detail
Legesverordening 2019 detail
Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2019 detail