7.5

Vergunningen Hoogeveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogeveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogeveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Brugstraat 56, 2019 Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - Zilvervlek Hoogeveen
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 21 augustus...
Wet milieubeheer, m.e.r.-beoordelingsbesluit
Vaststelling bestemmingsplan “Zuideropgaande, deelplan RvR Zuideropgaande 158
Gemeente Hoogeveen - parkeerverbod Koedijk - Koedijk
gem Hoogeveen - elektrische laadpaal - de Fazant te Hoogeveen
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 10 augustus 2020
VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK OOSTERVELD 1B HOOGEVEEN VOOR EEN PERIODE VAN 25 JAAR...
beheersverordening Buitengebied Zuid Hoogeveen, 2018
beheersverordening Buitengebied Noord Hoogeveen, 2017
Beleidsregel inzet netwerk RRE Drentse gemeenten
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - Saturnus te Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - middengeleider met D02 - De Vos van Steenwijklaan
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - Zilvervlek
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - Stijgbeugel te Pesse
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 15 juli 2020
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning 2020
Vaststelling bestemmingsplan “Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019”
Besluit tot opheffing Gemeenschappelijke Regeling Alescon
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 1 juli 2020
Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2020
Gemeente Hoogeveen - aanwijzing GPP - Leeuweriklaan te Hoogeveen
ontwerp bestemmingsplan ‘Hoek Landschapslaan en Tripklompen, Zuidwolde’
Gemeente Hoogeveen - aanleg GPP - Beukemaplein
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Drenthe van 15 juni 2020
Besluit mandaat, volmacht en machtiging
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Drenthe van 1 juni 2020
Ontwerpbestemmingsplan ‘BG Noord Hoogeveen, deelplan Hoogeveenseweg 42, 2018’
Ontwerp Verklaring van geen bedenkingen en ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) uitbreiden...
Gemeente Hoogeveen - Opheffen fietsverbod voetgangersgebied - Hoofdstraat te Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - Begoniastraat te Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - plaatsing bord elektrische voertuigen - Oldenbandringhstraat te Hoogeveen
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 10 mei 2020
Besluit algemeen belang afvalinzameling basisscholen, gemeente Hoogeveen
Besluit afschaffen markt te Nieuwlande
Beleidsregels standplaatsen 2020
Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan woningbouw Spaarbankbosch 2018 en besluit hogere...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 29 april 2020
algemene plaatselijke verordening 2007
Gemeente Hoogeveen - aanwijzen GPP - Klaas de Raadstraat 5
Gemeente Hoogeveen - aanwijzen GPP - Atlaslaan
Ontwerp bestemmingsplan Zuideropgaande, deelplan RvR Zuideropgaande 158
: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 26 maart 2020
Vaststelling bestemmingsplan “BG Noord, deelplan Kerkweg 8 te Pesse” (rectificatie)
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe
algemene plaatselijke verordening 2007
Beleidsregel verkeerd gestalde (brom)fietsen, wrakken en weesfietsen Hoogeveen
Aanwijzingsbesluit verkeerd gestalde (brom)fietsen stationsgebied Hoogeveen
Ontwerpbestemmingsplan Krakeel, deelplan Zuiderkruis, 2019