7.4

Vergunningen Hoogeveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogeveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogeveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Regeling CV- verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe
Regeling inzet netwerk RRE Drentse gemeenten
Gemeente Hoogeveen - instellen 30 km/uur en zebrapaden - Schutstraat en Het Haagje te Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - aanleg voetgangersoversteekplaats -
Beleidsregels TONK gemeente Hoogeveen
Vaststelling beheersverordening ‘Industrieterrein De Wieken, Kanaalweg‘
Aanwijsbesluit buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand 16-02-2021
Besluit mandaat, volmacht en machtiging
Financiële verordening Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen 2018
Gemeente Hoogeveen - 60 km/uur en verplichte passeerrichting - Zudwoldigerweg, Hoogeveen
Vaststelling bestemmingsplan Erflanden, deelplan walwoningen Damhert 2018 en besluit hogere grenswaarden...
Gemeente Hoogeveen - Landbouwsluizen Slagenweg - nabij N375
VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK KERKWEG 4A PESSE VOOR EEN PERIODE VAN 25 JAAR (uitgebreide...
Gemeente Hoogeveen - plaatsing elektrische laadpaal - Keizersmantel
Legesverordening 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
Algemene subsidieverordening Hoogeveen 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen 2021
Regeling tarieven sport en diversen 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Privaatrechtelijke parkeertarieven 2021
3e wijzigingsverordening Verordening precariobelasting 2018
Verordening Rioolheffing 2021
Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2020, 1e wijzigingsverordening
Verordening marktgelden 2021
Beleidsregels bestuurlijke boete Wet BRP gemeente Hoogeveen
Subsidieregeling Cultuur, Onderwijs, Zorg en Welzijn
Beleidsregels briefadres gemeente Hoogeveen
Verordening Toeristenbelasting 2021
Beleidsregels minimabeleid gemeente Hoogeveen 2021
Subsidieplafonds en normbedragen 2021
Beleidsregel CV- verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe
Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe voor asbesttaken
Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - Leeuweriklaan te Hoogeveen
Ontwerp beheersverordening Industrieterrein De Wieken, Kanaalweg
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 18 november 2020
Vaststelling omgevingsvergunning uitbreiden duurzaam tankstation Green Planet te Pesse
Gemeente Hoogeveen - algemene gehandicaptenparkeerplaats - Julianalaan te Nieuwlande
Gemeente Hoogeveen - twee gehandicaptenparkeerplaatsen - Hoofdstraat te Hoogeveen
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 7 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 4 november 2020
OMGEVINGSVERGUNNING OPRICHTEN ZONNEPARK OOSTERVELD 1B HOOGEVEEN VOOR EEN PERIODE VAN 25 JAAR (uitgebreide...
Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand
Gemeente Hoogeveen - eenrichtingverkeer en fietspaden - Koekoeklaan
Gemeente Hoogeveen - plaatsen en verwijderen bushaltes - Nieuwlande
Gemeente Hoogeveen - aanwijzing GPP op kenteken - Oranjestraat
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - De Nije Nering