Vergunningen Hoogeveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogeveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogeveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregels Inkoop Hoogeveen
Beleidsregels terug- en invordering Hoogeveen 2020
Ontwerpbestemmingsplan Erflanden, deelplan walwoningen Damhert 2018 en ontwerpbesluit hogere grenswaarden...
[Vaststelling bestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Dwingelandpark 2015’]
Regelingen tarieven sport en diversen 2020
Eerste wijzigingsverordening jeugdhulp gemeente Hoogeveen
Afstemmingsverordening
Verordening maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2017
2e wijzigingsverordening Verordening precariobelasting 2018
Verordening begraafplaatsen Hoogeveen 2020
Re-integratieverordening Gemeente Hoogeveen 2020
Besluit begraafplaatsen 2020
Verordening stimulering detailhandel stadscentrum Hoogeveen 2020
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Verordening Toeristenbelasting 2020
Verordening marktgelden 2020
Verordening Rioolheffing 2020
Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen 2020
Besluit Regeling meerkosten Wmo 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Legesverordening 2020
Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2020
Regeling tarieven Jeugdhulp Hoogeveen 2020
Regeling toegang individuele jeugdhulp Hoogeveen 2020
Subsidiebeleidsregels voorschoolse voorzieningen gemeente Hoogeveen
Actualisatie bodemkwaliteitskaart PFAS provincie Drenthe
Vaststelling beheersverordening ‘Industrieterrein De Wieken, Fabrieksweg 2018‘
Vaststelling bestemmingsplan “De Weide, deelplan Zuidwoldigerweg 39, 2018” en besluit hogere waarden
Beleidsregels gevaarlijke en bijtende honden
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green Planet, 2018
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan duurzaam energiestation Green Planet, 2018
Gemeente Hoogeveen - opheffen parkeerverbod - Lage Landkamp te Pesse
Vaststelling bestemmingsplan Erflanden, deelplan Boommarter 2018
Gemente Hoogeveen - opheffen vrachtwagenparkeerplaats - Jan Bruins slotstraat te Hollandscheveld
Gemeente Hoogeveen - aanleg GPP op kenteken - Draco te Hoogeveen
Ontwerp bestemmingsplan "BG Noord, deelplan Kerkweg 8 te Pesse"
Verordening auditcommissie gemeente Hoogeveen 2019
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Noord, deelplan Spaarbankbosch 2018
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde woningbouw Spaarbankbosch te Fluitenberg (ontwerpbestemmingsplan Buitengebied...
Vaststelling bestemmingsplan Fluitenberg 2018
Ontwerp beheersverordening Industrieterrein De Wieken, Fabrieksweg
Voorbereidingsbesluit West, Griendtsveenweg Noord 2019, gemeente Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal -
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal -
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal -
Gemeente Hoogeveen - -
Vaststelling bestemmingsplan ‘Stadscentrum, deelplan Grote Kerkstraat 40, 2019’
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal -
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Hoogeveen