7.3

Vergunningen Hoogeveen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogeveen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogeveen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Hoogeveen - plaatsing elektrische laadpaal - Keizersmantel
Verordening forensenbelasting 2021
Legesverordening 2021
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Algemene subsidieverordening Hoogeveen 2021
Verordening Parkeerregulering en parkeerbelastingen 2021
Regeling tarieven sport en diversen 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Privaatrechtelijke parkeertarieven 2021
Verordening Rioolheffing 2021
3e wijzigingsverordening Verordening precariobelasting 2018
Verordening BI-zone centrumgebied Hoogeveen 2020, 1e wijzigingsverordening
Verordening marktgelden 2021
Beleidsregels bestuurlijke boete Wet BRP gemeente Hoogeveen
Beleidsregels briefadres gemeente Hoogeveen
Subsidieregeling Cultuur, Onderwijs, Zorg en Welzijn
Verordening Toeristenbelasting 2021
Beleidsregels minimabeleid gemeente Hoogeveen 2021
Subsidieplafonds en normbedragen 2021
Beleidsregel CV- verbeterbon particuliere woningeigenaren provincie Drenthe
Wijzigingsbesluit Mandaatbesluit Milieutaken Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe voor asbesttaken
Mandaatbesluit milieutaken directeur RUD Drenthe
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - Leeuweriklaan te Hoogeveen
Ontwerp beheersverordening Industrieterrein De Wieken, Kanaalweg
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 18 november 2020
Vaststelling omgevingsvergunning uitbreiden duurzaam tankstation Green Planet te Pesse
Gemeente Hoogeveen - algemene gehandicaptenparkeerplaats - Julianalaan te Nieuwlande
Gemeente Hoogeveen - twee gehandicaptenparkeerplaatsen - Hoofdstraat te Hoogeveen
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 7 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 4 november 2020
OMGEVINGSVERGUNNING OPRICHTEN ZONNEPARK OOSTERVELD 1B HOOGEVEEN VOOR EEN PERIODE VAN 25 JAAR (uitgebreide...
Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand
Gemeente Hoogeveen - eenrichtingverkeer en fietspaden - Koekoeklaan
Gemeente Hoogeveen - aanwijzing GPP op kenteken - Oranjestraat
Gemeente Hoogeveen - plaatsen en verwijderen bushaltes - Nieuwlande
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - De Nije Nering
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - De Zaaier
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 14 oktober 2020
Vaststelling bestemmingsplan 'BG Noord Hoogeveen, deelplan Hoogeveenseweg 42, 2018’
Ontwerp bestemmingsplan Nieuwlande, deelplan Brugstraat 56, 2019 Hoogeveen
Gemeente Hoogeveen - elektrische laadpaal - Zilvervlek Hoogeveen
Deze verordening wordt aangehaald als: Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 21 augustus...
Wet milieubeheer, m.e.r.-beoordelingsbesluit
Vaststelling bestemmingsplan “Zuideropgaande, deelplan RvR Zuideropgaande 158
Gemeente Hoogeveen - parkeerverbod Koedijk - Koedijk
gem Hoogeveen - elektrische laadpaal - de Fazant te Hoogeveen
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Drenthe van 10 augustus 2020
VOORNEMEN VERLENEN OMGEVINGSVERGUNNING ZONNEPARK OOSTERVELD 1B HOOGEVEEN VOOR EEN PERIODE VAN 25 JAAR...
beheersverordening Buitengebied Zuid Hoogeveen, 2018