Vergunningen Hoogezand-Sappemeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogezand-Sappemeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogezand-Sappemeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Kropswolde, Woldweg 157, verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) detail
Uitvoeringsregeling rioolheffing 2018 detail
Meesterslaan naast het Dorpshuis Aalmanshuus Westerbroek, aanvraag omgevingsvergunning detail
Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing2018 detail
Kiel-Windeweer, Pieter Venemakade 105, verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) detail
De raad van de gemeente Hoogezand-Sappemeer; detail
Tijdelijke gebruiksvergunning detail
Gemeente Hoogezand-Sappemeer - Verkeersbesluit tot het reserveren van een individuele gehandicaptenparkeerplaats Wilhelminastraat 46 Sappemeer - Wilhelminastraat 46 Sappemeer detail
PROTOCOL CAMERATOEZICHT GEMEENTEN HOOGEZAND-SAPPEMEER, SLOCHTEREN EN MENTERWOLDE 2017 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)parkeerplaats PleiadenZ2017-00013674 detail
Jaarregistratie interne behandeling klachten Hoogezand-Sappemeer 2017 detail
Aanvraag omgevingsvergunning RWZI Foxhol detail
Jaarverslag Ombudscommissie gemeenten Hoogezand-Sappemeer en Slochteren 2017 detail
Verordening begrafenisrechten De Stille Hof 2018 detail
Aanvraag omgevingsvergunning RWZI Sappemeer detail
Vertrokken naar onbekende bestemming detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Burg v Royenstr O. 60 Z2017-00015765 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg Oost 113 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Oudeweg 89 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Meerweg 22 Z2017-00014282 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg Oost 113 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Meerweg 10, Z2017-00014967 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Rijksweg West 11 Z2017-00014227 detail
Verleende vergunning APV en Bijzondere wetten, Vonderpad detail
Erfgoedlijst Hoogezand-Sappemeer vastgesteld detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’ detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’ detail
Intrekking omgevingsvergunning (reguliere procedure)Langewijk 2 Z2017-00014607 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)de Houtmanstraat 36, Z2017-00010721 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure)Abramskade 4 Z2017-00013983 detail
Besluitenlijst besluitvormende raad d.d. 29 november 2017 Gemeente Hoogezand-Sappemeer detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’ detail
Vastgesteld bestemmingsplan ‘Leiding Gasunie Hoogezand en omgeving’ detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)t.h.v. Laan van de Sport Z2017-00015567 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Violenstraat 34 Z2017-00013666 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) de Vosholen 100 Z2017-00011977 detail
Agenda Algemene commissie voor bezwaar- en beroepschriften 11 december 2017 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Ambachtsweg 1 Z2017-00001677 detail
Aanvraag omgevingsvergunning Burg v Royenstraat Oost 60 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Vechtlaan 11 Z2017-00014828 detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges Hoogezand-Sappemeer 2018 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2018 detail
Verordening reinigingsrecht 2018 detail
Verordening begrafenisrechten De Stille Hof 2018 detail
Intrekkingsbesluit belastingsoort en verordening forensenbelasting, gebruik gemeentegrond en tarieven sportaccomodaties detail
Verordening begrafenisrechten algemene begraafplaats te Hoogezand, oostzijde knijpslaan 2018 detail
Verordening marktgelden 2018 detail
Verordening rioolheffing 2018 detail
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) De Veiling 26 Z2017-00012939 detail