Vergunningen Hoogezand-Sappemeer

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogezand-Sappemeer. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogezand-Sappemeer. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Abramskade 4 Hoogezand Z2017-00011948
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) De Vosholen 100 Hoogezand
Verleende vergunning APV en Bijzondere wetten, Circus Atlantaterrein, Hoogezand
Aanvraag omgevingsvergunning Horstlaan 56
Aanwijzingsbesluit deskundigen Leerplicht 2017 Hoogezand-Sappemeer
Tijdelijke gebruiksvergunning Abramskade 6 Hoogezand
Besluitenlijst besluitvormende raad d.d. 25 september 2017 Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) 3 wooncomplexen verstevigen balkons Hoogezand
Aanvraag omgevingsvergunning Woldweg 202
Openbare zitting in verband met de gemeenteraadsverkiezing
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Rijksweg Oost 107 Z2017-00010716
Tijdelijke gebruiksvergunning Abramskade 6
Melding Activiteitenbesluit, Noorderstraat 182, Sappemeer Z2017-00012339
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Rijksweg Oost 107 Z2017-00007754
Aanvraag omgevingsvergunning van Heemskerckstraat 98
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) De Veiling 11 Z2017-00011633
Openbare vergaderingen
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) Boomgaard 73 Z2017-00012418
Melding Activiteitenbesluit, Kerkstraat 161 te Hoogezand
Aanvraag omgevingsvergunning Sluiskade 65
Verleende vergunning APV en Bijzondere wetten, Abramskade 6, Hoogezand
Aanvraag omgevingsvergunning Mars 1
Bekendmaking
Verleende omgevingsvergunning, Diverse percelen gelegen nabij het perceel
Verleende omgevingsvergunning, Diverse percelen gelegen nabij het perceel
Verleende vergunning APV en Bijzondere wetten, Gemeente Hoogezand-Sappemeer Z2017-00012814
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)nabij Essenweg 2 t/m 14 Z2017-00012867
Besluitenlijst besluitvormende raad d.d. 11september 2017 Gemeente Hoogezand-Sappemeer
Verleende vergunning APV en Bijzondere wetten Gemeente Hoogezand-Sappemeer, Z2017-00012739
Verleende vergunning APV en Bijzondere wetten, Julianastraat 124, Hoogezand
Aanvraag omgevingsvergunning Pieter Venemakade 201
Aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat, Hoeklaan, Kerkstraat en van Noortstraat
Verleende vergunning APV en Bijzondere wetten Gemeente Hoogezand-Sappemeer Z2017-00012812
Aanvraag omgevingsvergunning De Veiling 25
Vertrokken naar onbekende bestemming
Aanvraag omgevingsvergunning Essenweg 2 - 14
Agenda Algemene commissie voor bezwaar- en beroepschriften van 18 september 2017
Beleidsregels kindpakket Hoogezand-Sappemeer2017
Verleende vergunning APV en Bijzondere wetten, Zuiderkroon
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Horstlaan 62 Z2017-00011577
Vertrokken naar onbekende bestemming
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Scheepswervenweg 13
Omgevingsvergunning van rechtswege verleend (reguliere procedure)Popko Bielstraat 1 Z2017-00008784
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Meint Veningastraat, Sluiskade en Foxham Z2017-00010990
Hierbij de algemene bekendmaking van de bijgevoegde jaarregistratie interne klachtenbehandeling 2016...
Mandaatbesluit Inkoop Jeugdhulp 2018 t/m 2020
Verleende omgevingsvergunning (reguliere procedure)Z2017-00010685 Achterdiep NZ 79
Vertrokken naar onbekende bestemming
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) van Limburg Stirumlaan 16 Z2017-00010441
Agenda Algemene commissie voor bezwaar- en beroepschriften 11 september 2017