Vergunningen Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een schuur met een veranda ter hoogte van Wilgenlaan kavel 21 in Nederhorst den Berg - AGV - W-17.00696 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van twee dammen met duikers ter hoogte van Jonge Zevenhovenseweg 10, 2435 NA Zevenhoven - AGV - W-17.00665 detail
Verleende Watervergunning voor het wijzigen van de uitvoeringsperiode waarin het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van het Congreshotel Overhoeks plaatsvindt ter hoogte van Tolhuisweg en Bercylaan in Amsterdam - AGV - W-17.00786 detail
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een extra inrit door het ophogen van de bodem met grond, het dempen van 85 m2 oppervlaktewater en het verbreden en verdiepen van een bestaande secundaire watergang ter watercompensatie in de kern- en beschermingszone van een directe secundaire waterkering (A148_001) ter hoogte van Rondehoep West 49 in Ouderkerk aan de Amstel - AGV - W-17.00204 detail
Verleende Watervergunning voor het leggen van laagspanningskabels ter hoogte van Westkanaaldijk 13, 3631 NC Nieuwersluis - AGV - W-17.00795 detail
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het aanbrengen van werken in de beschermingszone van een watergang en een secundair indirecte waterkering ter hoogte van Sarah Vaughanstraat 8, 1066 GA Amsterdam. Casecode: W-17.00873. detail
Verleende Watervergunning voor het ophogen van de grond en het aanbrengen van werken in de beschermingszone van een waterkering en in de beschermingszone van een watergang ter hoogte van Sarah Vaughanstraat 12, 1066 GA Amsterdam - AGV - W-17.00673 detail
Verleende Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater en het aanbrengen van oeverbeschoeiing ter hoogte van Horndijk 28, 1231 NX Loosdrecht - AGV - W-17.00237 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een botenloods met bijgebouw, het vervangen van een beschoeiing en het aanleggen van een geluidsscherm ter hoogte van Veendijk 8, 1231 PB Loosdrecht - AGV - W-17.00596 detail
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van oeverbeschoeiing en een brug ter hoogte van Horndijk 27, 1231 NX Loosdrecht - AGV - W-17.00200 detail
Verleende Watervergunning voor het inrichten van het natuurgebied ‘Stapsteen Oost’ en het wijzigen van het primaire watersysteem ter hoogte van het gebied tussen Kanaaldijk Oost en de Vreelandseweg in Nigtevecht - AGV - W-16.01688 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van zes verkeersbruggen binnen het plangebied “Land van Winkel” in Abcoude - AGV - W-17.00449 detail
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van laagspanningskabels ter hoogte van Herenweg 64A-80, 1433 HB Kudelstaart - AGV - W-17.00678 detail
Verleende Watervergunning voor het verwijderen van een brug en het aanleggen van een dam met duiker ter hoogte van Polderweg 5, 3634 AC Loenersloot - AGV - W-17.00301 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van waterterrassen ter hoogte van Europaplein 22, 1078 GZ Amsterdam - AGV - W-17.00132 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een hotel in de bescher-mingszone van een primaire watergang ter hoogte van Tomasso Albinonistraat nabij de Barbara Strozzilaan , Amsterdam - AGV - W-17.00422 detail
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor dijken, vaarwegen, het waterpeil en de kwaliteit van het oppervlaktewater in het stroomgebied van de Amstel en de Vecht en in het Gooi. Waternet voert de werkzaamheden van het waterschap uit. Waternet is gevestigd in Amsterdam detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een bestaande duiker door twee nieuwe duikers ter hoogte van Arent Janszoon Ernststraat nabij 1199, Amsterdam - AGV - W-17.00478 detail
Verleende Watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de bouw van blok 4AB in project Houthavens ter hoogte van Stavangerweg, 1013AT Amsterdam - AGV - W-16.03099 detail
Verleende Watervergunning voor het saneren van kabels en leidingen in de gemeente De Ronde Venen op diverse adressen in Mijdrecht - AGV - W-17.00307 detail
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater tijdens het opnemen en leggen van riolering ter hoogte van de Jan de Louterstraat, Amsterdam - AGV - W-17.00818 detail
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater voor de aanleg van een riool en een drinkwaterleiding ter hoogte van Osdorpplein en omgeving, Amsterdam - AGV - W-17.00820 detail
Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft een vergunning verleend op grond van de Waterwet. De vergunning heeft betrekking op het plaatsen van een tijdelijke brug ter hoogte van Herenweg 66, 3625 AH Breukeleveen. Casecode: W-17.00783. detail
Verleende Watervergunning voor het tijdelijke dempen van oppervlaktewater en het onttrekken van grondwater in verband met het leggen van warmtetransportleidingen onder de A2 door middel van een gestuurde boring ter hoogte van Buitensingel 2, 1114 BE Duivendrecht - AGV - W-17.00606 detail
Verleende Watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel ter hoogte van Griendweg nabij 7, 3625 AZ Breukeleveen - AGV - W-17.00653 detail
Verleende Watervergunning voor het wijzigen van de eerder verleende watervergunning met kenmerk W-16.02977, voor het plaatsen van een tijdelijke pontonbrug ter hoogte van de Geinbrug (noodbrug) in Driemond - AGV - W-17.00779 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een middenspanningsruimte voor de Vechtbrug en het uitbreiden van het middenspanningsnet ter hoogte van de Vechtbrug, 1381 HR Weesp - AGV - W-17.00580 detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van een lagedruk gasleiding d.m.v. een boogzinker ter hoogte van Stationsweg 51, 3621 LK Breukelen - AGV - W-17.00768 detail
Verleende Watervergunning voor het lozen van bemalingswater op het Noorder Amstelkanaal in verband met het bouwen van een kelder ter hoogte van Albert Hahnplantsoen 12, 1077 BM Amsterdam - AGV - W-17.00390 detail
Verleende Watervergunning voor het realiseren van een aanbouw waarbij heipalen worden aangebracht in de beschermingszone van een waterkering ter hoogte van Kerkstraat 122, 1391 HE Abcoude - AGV - W-17.00585 detail
Verleende Watervergunning voor het aanbrengen van een geluidsscherm met funderingspalen, het aanbrengen van beplanting en het verleggen van kabels ter hoogte van de Weespertrekvaart (kop), Amsterdam - AGV - W-17.00615 detail
Verleende Watervergunning voor het inheien van betonpalen en het maken van betonfunderingen ter vervanging van de bestaande fundatie ter hoogte van Waverveensepad 4, 3645 CM Vinkeveen - AGV - W-16.02963 detail
Verleende Watervergunning voor het omleggen van telecommunicatiekabels ter hoogte van de Muiderstraatweg, 1112 WV Diemen - AGV - W-17.00630 detail
Verleende Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater ter hoogte van Ouderkerkerdijk 203-204, 1096 CR Amsterdam - AGV - W-17.00726 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een damwand en steiger ter hoogte van IJburg, Rini Ottehof kavel 5, Amsterdam - AGV - W-17.00355 detail
Verleende Watervergunning voor het verleggen van kabels en leidingen ter hoogte van Gein-Noord nabij 91, 1109 AG Amsterdam - AGV - W-17.00749 detail
Bekendmaking besluit levering belastinggevens detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een damwand en steiger ter hoogte van IJburg, Rini Ottehof kavel 3, Amsterdam - AGV - W-17.00352 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een damwand en steiger ter hoogte van IJburg, Rini Ottehof kavel 7 3, 1087 LR Amsterdam - AGV - W-17.00318 detail
Verleende Watervergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een school, het uitvoeren van boringen of sonderingen en het verwijderen en aanbrengen van bomen ter hoogte van Wibautstraat 220, 1097 DN Amsterdam - AGV - W-17.00601 detail
Verleende Watervergunning voor het tijdelijk dempen van oppervlaktewater door het aanleggen van een dam met duiker ter hoogte van Zanderij 1, 1185 ZM Amstelveen - AGV - W-17.00631 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van laag- en middenspan-ningskabels, i.v.m. renovatiewerkzaamheden van de Ipenslotersluis ter hoogte van Diemerzeedijk nabij 34, 1095 KK Amsterdam - AGV - W-17.00364 detail
Verleende Watervergunning voor het aan de achterzijde uitbouwen van een woning ter hoogte van Dorpsstraat 84, 3632 AW Loenen aan de Vecht - AGV - W-17.00519 detail
Verleende Watervergunning voor het bouwen van een woning in de bescher-mingszone van een secundair water ter hoogte van Boterdijk 23, 1423 NA Uithoorn - AGV - W-17.00486 detail
Verleende Watervergunning voor het aanleggen van een watertappunt ter hoogte van Dorpsstraat nabij 110, 3632 AW Loenen aan de Vecht - AGV - W-17.00623 detail
Verleende Watervergunning voor het leggen van drie midden- en drie laag-spanningskabels ter hoogte van Dorpsstraat nabij 16, Baambrugge - AGV - W-17.00700 detail
Verleende Watervergunning voor het leggen van 125 mm, 250 mm en 315 mm, PE100, SDR11 vuil- en hemelwaterriool en 100GN drinkwaterleiding ter hoogte H.J.E. Wenckebachweg 11b in Amsterdam - AGV - W-17.00609 detail
Verleende Watervergunning voor het plaatsen van een steiger in de Hollandiagracht op het Haveneiland van IJburg, ter hoogte van Blok 61c, Rini Ottehof 5 in Amsterdam. - AGV - W-17.00329 detail
Verleende Watervergunning voor het maken van een damwand en steiger ter hoogte van IJburg, Rini Ottehof kavel 4 , 1087 LR Amsterdam - AGV - W-17.00338 detail
Verleende Watervergunning voor het vervangen van damwanden en steigers én het dempen en graven van oppervlaktewater ter hoogte van Vreelandseweg 56, 1216 CH Hilversum - AGV - W-17.00499 detail