Vergunningen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het onttrekken van grondwater en het...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(wijziging watervergunning HDSR16870) voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het uitvoeren van diverse aanpassingen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het in een oppervlaktewater lozen van...
Subsidieregeling Regionaal partnerschap voor water en bodem
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het tijdelijk dempen van een deel van...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het bouwen van een schuur bij een waterkering...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Start inspraakperiode ontwerp-projectplan Kom van Langbroek,...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Openbare vergaderingen algemeen bestuur (wijziging)
Verordening nadeelcompensatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2020
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het leggen van een telecomkabel op de...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijke dam...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het tijdelijk dempen van een deel van...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het leggen van glasvezel bij watergangen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(wijziging HDSR36689) voor het aanleggen van...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het slopen van een woonhuis en 2 schuren...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het aanleggen van glasvezel bij waterkeringen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor de aanleg van een steiger aan een woongebouw...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het plaatsen van bebording en palen voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een extra uitrit aan...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het leggen van glasvezel bij een watergang...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een drijfsteiger op...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het vervangen van een duiker in een bestaande...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanpassing van een duiker op de locatie...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het plaatsen van een tijdelijke grondkering...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het aanleggen van een stuw en het opzetten...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het tijdelijk inrichten van een depot...
Schouw over de Utrechtse dijken 2020
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2020) voor het gemotoriseerd varen op de...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het plaatsen van beschoeiing op de locatie...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanbrengen van duikers en beplanting...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het met een boogboring met bentoniet...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning (2020) voor het gemotoriseerd varen op de...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding...