6.6

Vergunningen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning, in opdracht van Vitens, voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het leggen van een telecomkabel...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Ingetrokken watervergunning op grond van artikel 6:22 van...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Achtersloot 126...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor de aanleg van 2 laagspanningskabel...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het vervangen van beschoeiing,...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Specht (nabij nummer...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Overeindseweg 32...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Broekweg 2 in Driebergen-Rijsenburg...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Oude Rijksstraatweg...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Shipovalaan (kruising...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding activiteit voor het verwijdering van een lagedruk...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het wijzigen van een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding activiteit voor het uitvoeren van boringen en plaatsen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding activiteit voor het verwijderen van 1x lagedruk gasleiding...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Biltse Rading (nabij...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het aanleggen van een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Achtersloot 61...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het dempen van oppervlaktewater,...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het realiseren van een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het aanleggen van kabels...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het aanleggen van kabels...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het realiseren van een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het plaatsen van een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het realiseren brug,...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor de verwijdering van 1...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Ontwerp-Projectplan Aanleg NVO Oude Bijleveld ter inzage
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende wijziging watervergunning voor het aanleggen van...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het verleggen van kabels en...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning  voor aanleggen van kabels...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag wijziging watervergunning 979225 voor realisatie...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende Maatwerkvoorschriften voor het dempen en compenseren...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het aanleggen van 2 steigers...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor de aanleg van glasvezel bij...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning  voor vervangen afsluiters...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Projectplan ‘Realisatie peilscheiding polder Rietveld’ vastgesteld
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het plaatsen van een stuw in...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende wijziging watervergunning 65160 voor het leggen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Alendorperweg 71...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater tussen de Antillen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het vervangen van een hoofdwaterleiding...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het realiseren van duikers,...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning (2021) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het varen op de Kromme...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het graven en dempen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor verzoek tot wijziging...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het verplaatsen van een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Rectificatie Openbare vergaderingen algemeen bestuur
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het versneld afvoeren...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Nieuwe aanvraag watervergunning voor het realiseren van een...