Vergunningen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het in een oppervlaktewater lozen van...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijke dam...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het leggen van telecomkabels bij een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het leggen van glasvezelkabel op de locatie...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het plaatsen van een hekwerk bij een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het leggen van 3 hoofdwaterleidingen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het realiseren van een aanbouw achter...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het leggen van een drinkwaterleiding...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het vervangen van de beschoeiing langs...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het plaatsen van beschoeiing, het aanleggen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor diverse aanpassingen aan het watersysteem...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het vervangen van een steiger op de locatie...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de reconstructie van de Boerendijk, Jozef...
Diepte-/Profielschouw maart 2020
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Intrekken watervergunning op grond van artikel 6.22 van de...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
HDSR - m.e.r.-beoordelingsbesluit In verband met het onttrekken van grondwater en het lozen van bronneringswater...
Intrekken Beleidsnota peilbeheer 2011
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het dempen van watergangen, graven van...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het verleggen van kabels bij een waterkering...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor de aanleg van een tijdelijke brug over...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Definitief projectplan Aanleg NVO Broek en Blokland
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Openbare vergaderingen algemeen bestuur
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(wijziging watervergunning 42642) voor het...
Beleidsnota peilbeheer 2019
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(wijziging watervergunning 33862) voor het...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning(2020) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...