Vergunningen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanleg van een dam met duiker in een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het verwijderen van een laagspanningskabel...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Voorontwerp Verordening Nadeelcompensatie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2019 ter inzage
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning het aanleggen van een natuurvriendelijke oever...
Openbare vergaderingen commissies en algemeen bestuur op 29 en 31 oktober en op 20 november
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het bouwen van twee woningen het aanleggen...
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR47924)
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (wijziging HDSR45768) voor het vervangen van...
HDSR - m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het onttrekken van grondwater en lozen van bronneringswater voor...
Watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in/langs de Polsbroeker Voorwetering en...
Watervergunning voor het onttrekken en lozen van grond- en oppervlaktewater voor de reconstructie van...
Ontwerp-projectplan Aanleg NVO Broek en Blokland ter inzage
Watervergunning voor het vervangen van een brug op de locatie Karpervijver 31 in Zeist. (code HDSR46056)
Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR46787)
Schouw over de Utrechtse dijken
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het repareren van een lagedrukgasleiding...
Watervergunning voor het dempen en graven van watergangen en het aanleggen van twee tijdelijke dammen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden...
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR47137)
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR47491)
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR47136)
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR47404)
Maatwerkvoorschriften voor het in een oppervlaktewater lozen van grondwater afkomstig van het éénmalig...
HDSR - m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het onttrekken van grondwater en lozen van bronneringswater voor...
HDSR - m.e.r.-beoordelingsbesluit voor het onttrekken van grondwater en/of lozen van bronneringswater...
Vaststelling projectplan Aanleg NVO Slimmenwetering
Vaststelling projectplan Aanleg NVO Houtense Wetering
Vaststelling projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Hardenbroek
Vaststelling projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Lunenburg
Vaststelling projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Steengracht
Vaststelling projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Sandenburg II
Vaststelling projectplan Kadeverbetering Bijleveld West - Wagendijk
Vaststelling projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Walenburg
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR47139)
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR47141)
Watervergunning voor het verbreden van een dam met duiker en diverse andere werkzaamheden op de locatie...
Watervergunning voor het leggen van glasvezel bij een waterkering op de locatie nabij 1e Honthorststraat...
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR47142)
Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR46862)
Watervergunning voor het vervangen van een kabel nabij de Lekdijk 1 in Amerongen. (code HDSR45197)
Watervergunning voor het bouwen van 2 bruggen over primaire watergangen op de locatie nabij de Shipovalaan...
Watervergunning voor het vervangen van een brug over een primaire watergang op de locatie Gerverscop...
Watervergunning voor het dempen en graven van oppervlaktewater op de locatie nabij Floraweg 8 in Maarssen....
Watervergunning voor het aanleggen van een uitstroomvoorziening op de locatie Weerdzingel O.Z. in Utrecht....