7.3

Vergunningen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021) voor het gemotoriseerd varen op de...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - projectplan Herinrichting Meijekade vastgesteld
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Wijziging watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Wijziging watervergunning 26476 voor het dempen van een watergang...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijk werkterrein...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het leggen van een elektrakabel voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanleg van een glasvezelkabel bij...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (onbepaalde tijd)voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het plaatsen van beschoeiing op de locatie...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het dempen en compenseren van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (onbepaalde tijd)voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het herplaatsen en verplaatsen van objecten...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (wijziging HDSR22217) voor het aanleggen van...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het realiseren van een bijgebouw en het...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021) voor het gemotoriseerd varen op de...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het vervangen van een brug door een dam...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (wijziging HDSR65670) voor het verwijderen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het leggen van een rioolleiding voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021) voor het gemotoriseerd varen op de...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het dempen en compenseren van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van 3 tijdelijke verbindingsduikers...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanleg van glasvezel bij watergangen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanleg van een inrit en het verwijderen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het terugplaatsen van een woonboot op...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het vervangen van de Jungfraubrug op...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanleg van een natuurvriendelijke...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanleg van 4 nieuwe duikers en het...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning (onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het tijdelijk onttrekken van grondwater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Maatwerkvoorschriften voor het in een oppervlaktewater lozen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het dempen en compenseren van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het aanleggen van 2 bruggen over primaire...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het aanleggen van een tijdelijke dam...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het tijdelijk inrichten van een bouwplaats...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Wijziging watervergunning 61775 voor de reconstructie van...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021) voor het gemotoriseerd varen op de...