7.4

Vergunningen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning (2021) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het aanleggen van een drijvend...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het in een oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het in een oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding...
Schouw over de Utrechtse dijken 2021
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het verwijderen van twee laagspanningskabels...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Aanvraag watervergunning voor het leggen van kabels, Nachtegaalspad...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021) voor het gemotoriseerd varen op de...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het leggen van een lagedrukgasleiding...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Melding voor het onttrekken van grondwater Langbroekerdijk...
Definitief projectplan ‘realisatie stuw Kortrijk Zuid en Keulschevaart’
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het leggen van laag- en middenspanningskabels...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning (2021) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het verbreden van een bestaande...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning (2021) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor de aanleg van een tijdelijke...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het uitvoeren van tijdelijke...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (tot 1-1-2023) voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het uitvoeren van diverse activiteiten...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Wijziging verleende watervergunning HDSR29221voor het tijdelijk...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het aanleggen van een dam met...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het onttrekken van oppervlaktewater voor...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Verleende watervergunning voor het vervangen van een brug...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het slopen van een woning op de locatie...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (onbepaalde tijd)voor het gemotoriseerd varen...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen en gebruiken van drukdrainage...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning (2021)voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Extra gecombineerde commissievergadering op 24 maart 2021
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het aanleggen van een vlonder bij een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het bouwen van een bijgebouw bij een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor het dempen van een tertiaire watergang...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning in verband met het aanleggen en gebruiken...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Watervergunning voor het graven en dempen van oppervlaktewater...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor in verband met het aanleggen en gebruiken...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden – Wijziging watervergunning 69652 voor het aanleggen van een...
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden - Watervergunning voor de aanleg van een waterkwaliteitsscherm...