Vergunningen Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Watervergunning(onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44282) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44017) detail
Watervergunning(onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44913) detail
Watervergunning voor het dempen van watergangen op de locatie nabij Hoofdweg 98 in Zegveld. (code HDSR44041) detail
Watervergunning voor het vervangen van een duiker in een bestaande dam en het tijdelijk afdammen van de watergang op de locatie Thematerweg 7A in Haarzuilens. (code HDSR44466) detail
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44933) detail
Watervergunning voor het vervangen van een verbindingsduiker en het aanleggen van een gemaal op de locatie nabij Oranjelaan 35 De Meern. (code HDSR44978) detail
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44972) detail
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44953) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44380) detail
Watervergunning voor het vervangen van een duiker op de locatie nabij Damraklaan 15 in Utrecht. (code HDSR42832) detail
Watervergunning voor het leggen van een laagspanningskabel op de locatie nabij Meije 169 in Zegveld. (code HDSR44558) detail
Watervergunning voor het verwijderen en leggen van een telecomkabel op de locatie nabij Spengen 51 in Kockengen. (code HDSR44025) detail
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44914) detail
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44851) detail
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44755) detail
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44801) detail
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44607) detail
Watervergunning(onbepaalde tijd) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44609) detail
Watervergunning(2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44013) detail
Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR43578) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR43553) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR43548) detail
Watervergunning voor het leggen van een lagedrukgasleiding middels een gestuurde boring bij een primaire watergang en diverse regionale waterkeringen op de locatie nabij Steinsedijk 63 in Haastrecht. (code HDSR42737) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR43684) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR43227) detail
Watervergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden bij waterkeringen en watergangen voor het verbreden/herinrichten van het fietspad tussen Graafdijk 86 in Lopik en de aansluiting op de Biezendijk in Lopikerkapel. (code HDSR41823) detail
Watervergunning voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR42364) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44513) detail
Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker (oprit) bij een waterkering op de locatie nabij Bonrepas 1 in Vlist. (code HDSR43831) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44566) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR43562) detail
Watervergunning (2019) voor het gemotoriseerd varen op de benedenloop van de Kromme Rijn. (code HDSR44603) detail
Watervergunning voor een al uitgevoerde demping van een geïsoleerde watergang op de locatie nabij Gieltjesdorp 23 in Kockengen. (code HDSR43976) detail
Vaststelling definitief projectplan herprofilering Rijnwijckse Wetering detail
Watervergunning voor het uitvoeren van een grondboring in de Lekdijk nabij Ossenwaard in Tull en ‘t Waal. (code HDSR44589) detail
Watervergunning voor (code HDSR40528) detail
Watervergunning voor het aanleggen van een dam met duiker in een primaire watergang op de locatie nabij Bovenkerkweg 35A in Montfoort. (code HDSR42547) detail
Watervergunning voor het opzetten van het waterpeil en diverse bijbehorende werken op de locatie nabij Maatweg 1 in Cothen. (code HDSR42275) detail
Watervergunning voor onttrekken van grondwater en het retourneren en/of lozen van bronneringswater voor de aanleg van een fietstunnel onder de Utrechtseweg (provinciale weg N237) ter hoogte van de Kapelweg in De Bilt (code HDSR42817) detail
Watervergunning voor het leggen van kabels en het plaatsen/vervangen van lichtmasten bij een waterkering op de locatie nabij De Montignylaan 23/Tiendweg in Schoonhoven. (code HDSR42961) detail
Start inspraak ontwerp-projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Steengracht detail
Watervergunning voor het aanleggen van een steiger op de locatie J.H.Kielastraat 10 in Driebruggen. (code HDSR41354) detail
Watervergunning voor het aanpassen van een steiger op de locatie Rudolf Kattnigghof 7 in Utrecht. (code HDSR41617) detail
Start inspraak ontwerp-projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Sandenburg 2 detail
Vaststelling definitief projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Sterkenburg detail
Start inspraak ontwerp-projectplan Kom van Langbroek, Deelgebied Hardenbroek detail
Watervergunning voor het aanpassen van de waterhuishouding in het kader van het realiseren van een faunapassage op de locatie Biltse Rading in Utrecht. (code. (code HDSR42230) detail
Watervergunning voor het vervangen van vijf duikers, het dempen van gedeelten watergang en het plaatsen van beschoeiing op diverse locaties in de kern van Benschop. (code HDSR41830) detail
Watervergunning voor het aanleggen van afmeervoorzieningen aan weerszijden van de Broekvelderbrug in Bodegraven. (code HDSR42956) detail