6.6

Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
21.0961176 verleende vergunning voor de aanleg van een tijdelijke dam met duikers in een waterloop aan...
21.0961183 verleende vergunning voor het verwijderen en leggen van een kabel binnen de zonering van de...
21.0961565 verleende vergunning voor het verhogen van het waterpeil door het verwijderen van een dichte...
21.0949589 verleende vergunning voor het wijzigen van de watervergunning, 20.0863745, voor het onttrekken...
21.0961485 verleende vergunning voor het leggen van een glasvezelkabel parallel aan de primaire waterkering...
21.0961582 verleende vergunning voor het leggen van kabels en maken van een gestuurde boring bij de waterkering...
verleende vergunning voor het wijzigen van de afmetingen van een afmeerconstructie tegenover Laansloot...
21.0961522 verleende vergunning voor het aanbrengen van verharding en het dempen en verbreden van waterlopen...
21.0960220 verleende vergunning voor het vervangen van de leiding langs de waterkering tussen Dijkweg...
21.0960429 verleende vergunning voor het slopen van de funderingen van de proefopstelling en de weegbrug...
21.0960516 verleende vergunning voor de aanleg van voorzieningen met leidingen nabij de waterkering t.b.v....
21.0960495 verleende vergunning voor het leggen van kabels in de langsrichting en kruisende de weg en...
21.0960318 verleende vergunning voor het plaatsen van een boothuis bij Den Ilp181A in Den Ilp
21.0960294 verleende vergunning voor het verwijderen van een leiding in de waterkering nabij Kalf 27...
21.0959624 verleende vergunning voor het leggen en uitnemen van een kabel waarbij de reg waterkering...
21.0959656 verleende vergunning voor het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand in de beschermingszone...
21.0959860 verleende vergunning voor het dempen en graven van waterlopen, de aanleg van een dammen en...
21.0959958 verleende vergunning voor het slopen en bouwen van een schuur en het verwijderen van bomen...
21.0959962 verleende vergunning voor het leggen van een kabel, waarbij een waterkering wordt gekruist,...
21.0959950 verleende vergunning voor het slopen- en bouwen van een woning met kelder nabij de primaire...
21.0959869 verleende vergunning voor het verlengen van een stukje voetpad in de waterkering bij Purmerweg...
21.0959787 verleende vergunning voor het weggraven/verplaatsen van zand bij een bunker in de primaire...
21.0959733 verleende vergunning voor het kappen van twee bomen en het aanleggen van een uitrit bij Oudijk...
21.0959896 verleende vergunning voor maken van een dam/duiker in een sloot langs de zuidoostzijde van...
21.0959964 verleende vergunning voor het vervangen van een erftoegangsbrug voor een dam met duiker bij...
21.0959928 verleende vergunning voor het vervangen en verplaatsen van een beschoeiing en het gelijktijdig...
21.0959745 verleende vergunning voor het maken van een tijdelijke dam met duiker nabij Oostdijk 19 in...
21.0959972 verleende vergunning voor het maken van een in/uitrit op de Opmeerderweg bij nummer 5 in Opmeer
21.0959900 verleende vergunning voor het verwijderen en leggen van kabels in de waterkering nabij Kerkstraat...
Ontwerp Subsidieverordening Bodem & Water ter inzage
21.0949665 verleende vergunning voor het vervangen van de waterleiding op het tracé Dorpsstraat 63 Holysloot...
21.0948542 verleende vergunning voor dempen sloot (langs 'eilandje') en het ter compensatie verbreden...
21.0948262 verleende vergunning voor het leggen van een kabel kruisend de primaire waterkering en de...
Bekendmaking vaststelling Projectplan verbetering watersysteem De Oosterlanderkoog
Bekendmaking vaststelling Projectplan Dijkverbetering in het dorp Nauerna
Ontwerp peilbesluit Buikslotermeer (partiële herziening van peilbesluit Waterland) ter inzage
21.0947463 verleende vergunning voor het onttrekken en lozen op het oppervlaktewater van grondwater voor...
21.0947510 verleende vergunning voor het realiseren van een aanbouw en het herstellen van de helling...
21.0947266 verleende vergunning voor het aanleggen van een dam met duiker nabij de Wijdenes Spaansweg...
21.0947316 verleende vergunning voor de aanleg van een kabel langs de weg en waterloop nabij Jongeweer...
21.0947511 verleende vergunning voor het realiseren van een gebouw voor opslag binnen de zonering van...
21.0947226 verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in...
21.0947478 verleende vergunning voor het leggen van een kabel langs de weg en waterloop en het kruisen...
21.0947475 verleende vergunning voor het buiten bedrijf stellen en leggen van kabels, het plaatsen van...
21.0947493 verleende vergunning voor het maken van een steiger aan de westzijde van appartementencomplex...
21.0947482 verleende vergunning voor het uitvoeren van een grondsanering nabij de regionale waterkering...
21.0947468 verleende vergunning voor Boot vergunning naast huis
21.0947284 verleende vergunning voor het aanbrengen van een afmeervoorziening in de regionale waterkering...
21.0946908 verleende vergunning voor het maken van een steiger en aanlegplaats langs een waterkering...
21.0946616 verleende vergunning voor het aanleggen van een strandje voor een strandje in een honden losloopgebied...