7.3

Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
21.0002665 verleende vergunning voor het vergroten van een steiger in een reginale waterkering bij Oostzijde...
21.0002747 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Thalassa 15 in Wormerveer
21.0002681 verleende vergunning voor het vergroten van een steiger in een regionale waterkering bij Oostzijde...
21.0002700 verleende vergunning voor het vergroten van een steiger in een regionale waterkering bij Oostzijde...
21.0002563 verleende vergunning voor het vervangen van de waterleiding in de beschermingszone van de...
21.0002661 verleende vergunning voor het vergroten van een steiger in een regionale waterkering bij Oostzijde...
21.0002652 verleende vergunning voor het vergroten van een steiger in een regionale waterkering bij...
21.0002472 verleende vergunning voor het maken van een dam met duiker bij Nieuwe Gouw 2 in Amsterdam
21.0002755 verleende vergunning voor het graven van een waterloop, het maken van een duiker en aanleggen...
21.0002508 verleende vergunning voor het bouwen van een woning in de beschermingszone van de regionale...
21.0002410 verleende vergunning voor het uitbreiden van een steiger binnen de zonering van de regionale...
Bekendmaking vaststelling projectplan realisering hoogwater peilgebied Monnickenmeer en partiële herziening...
Bekendmaking vaststelling Projectplan Dijkversterking Gors-Vurige Staart
21.0001936 verleende vergunning voor het vervangen van een beschoeiing bij Jachthaven Julianapark 1 in...
21.0002251 verleende vergunning voor een deel van de verharding in de berm van de waterkering wordt verwijderd...
21.0002034 verleende vergunning voor het dempen en verleggen c.q. verbreden van een waterloop bij Noordeinde...
21.0002070 verleende vergunning voor beschoeiing Streekweg 357 in Hoogkarspel
21.0001537 verleende vergunning voor het in open ontgraving leggen van een kabel nabij de regionale waterkering...
Bekendmaking vaststelling projectplan vervanging duiker Muyweg polder Eijerland ter inzage
21.0001281 verleende vergunning voor het verwijderen van een brug en de aanleg van een dam met duiker...
21.0001233 verleende vergunning voor het vervangen van de beschoeiing met vlonder bij Het Veer 22 in...
21.0001278 verleende vergunning voor het plaatsen van drie bruggen over waterlopen in plan de Keyser...
21.0001272 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie in de regionale waterkering...
21.0000941 verleende vergunning voor het dempen van een waterloop en ter compensatie verbreden van waterlopen...
21.0001244 verleende vergunning voor het dempen en graven van waterlopen en het verwijderen, aanleggen...
20.0981986 verleende vergunning voor het leggen van een kabel en een mantelbuis (open ontgraving) en...
Bekendmaking vaststelling projectplan aanbrengen duiker Baarsdorpermeer te Zuidermeer ter inzage
21.0000225 verleende vergunning voor het maken van een gestuurde boring, waarbij de waterkeringen worden...
21.0000469 verleende vergunning voor het plaatsen van een brug over de waterloop bij Weiver 20A in JIsp
20.0982289 verleende vergunning voor het aanbrengen van een vlotsteiger in de Where ter hoogte van De...
20.0982281 verleende vergunning voor het maken van een beschoeiing nabij Streekweg 361 in Hoogkarspel
20.0982299 verleende vergunning voor het dempen van een waterloop en het ter compensatie hiervan verbreden...
20.0982285 verleende vergunning voor het plaatsen van een station en leggen van kabels in de waterkering...
20.0982257 verleende vergunning voor het in open ontgraving verleggen van de waterleiding parallel aan...
20.0982262 verleende vergunning voor het dempen van een deel van een waterloop en het maken van een beschoeiing...
20.0982313 verleende vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing bij Zwaagdijk 421, 423 en 425 in...
20.0982302 verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse herstelmaatregelen ten behoeve van de...
20.0982280 verleende vergunning voor het vervangen van een beschoeiing nabij Etersheim 8 in Oosthuizen
20.0982277 verleende vergunning voor het in open ontgraving vervangen van de waterleiding waarbij kruin...
20.0981321 verleende vergunning voor het in open ontgraving aanleggen van een kabel binnen de zonering...
20.0981341 verleende vergunning voor het relinen van de waterleiding in de lengterichting van de waterkering...
20.0981309 verleende vergunning voor Aanvraag watervergunning bestaande steiger aanpassen Zuiderweg 40...
20.0981431 verleende vergunning voor het plaatsen van vier gemalen en het lozen van oppervlaktewater...
20.0981305 verleende vergunning voor het plaatsen van een vlonder langs een regionale waterkering achter...
20.0981346 verleende vergunning voor het vervangen van een duiker en het onttrekken en lozen op de bodem...
20.0981438 verleende vergunning voor het maken van een beschoeiing en een steiger nabij Kanaalweg 29...
20.0981280 verleende vergunning voor het aanleggen van een kabel waarbij de kruin van de regionale waterkering...
20.0981442 verleende vergunning voor het verwijderen en aanleggen van een kabel in de lengterichting...
20.0981555 verleende vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing bij Streekweg 193 in Hoogkarspel
20.0981445 verleende vergunning voor voor het aanleggen van een kabel in de lengterichting waarbij de...