7.4

Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
21.0319156 verleende vergunning voor het tijdelijk plaatsen van een tweede hevelleiding over de primaire...
21.0320141 verleende vergunning voor het woonrijp maken van nieuwbouwplan De Pauw fase 3 en 4 in de Rijp
21.0317681 verleende vergunning voor het plaatsen van beschoeiing bij Oosterdijk 70E in Enkhuizen
21.0317544 verleende vergunning voor het aanbrengen van verhardoppervlak, het vervangen van een duiker...
21.0317914 verleende vergunning voor het plaatsen en verwijderen van een dam met duiker, het maken van...
21.0317722 verleende vergunning voor het aanleggen van een beschoeiing bij Zijpe B 44 en B 43 in Schagen
21.0316738 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie langs Kanaaldijk tegenover...
21.0315825 verleende vergunning voor het gedeeltelijk dempen van een inham en het plaatsen van een beschoeiing...
21.0316993 verleende vergunning voor het tijdeljijk plaatsen van een ponton en het vervangen van de beschoeiing...
21.0315838 verleende vergunning voor de bouw van een schuur langs de primaire waterkering bij Stengweg...
21.0316995 verleende vergunning voor het plaatsen van een inklapbare bootlift bij Sneekerhof 2 in Sijbekarspel
21.0315831 verleende vergunning voor het gedeeltelijk dempen van een inham en het plaatsen van een beschoeiing...
21.0316992 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Zwartwal 6 in de Rijp
21.0315860 verleende vergunning voor legaliseren ligplaats woonboot Westerstijfselmakerspad 4b in Oostzaan
Ontwerp Waterschapsverordening en ontwerp Onderhoudsverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier...
21.0314948 verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werken en werkzaamheden ter verbetering...
21.0314957 verleende vergunning voor het plaatsen van een damwand in de regionale waterkering bij Zuideinde...
21.0315225 verleende vergunning voor het realiseren van vier nieuwbouw woningen binnen de zonering van...
21.0314900 verleende vergunning voor het in open ontgraving leggen van een kabel in de lengterichting...
21.0314962 verleende vergunning voor het realiseren van een natuurvriendelijke oeververdediging langs...
21.0315067 verleende vergunning voor het aanleggen van een dam met duiker, en ter compensatie verbreden...
21.0314753 verleende vergunning voor het wijzigen van de vergunning (locatie) voor realiseren van een...
21.0314745 verleende vergunning voor het in open ontgraving leggen van een kabel parallel aan de regionale...
21.0315212 verleende vergunning voor het maken van een brug nabij Grafterbaan 2C in Graft
21.0314720 verleende vergunning voor het aanleggen van een kabel in de lengterichting van de regionale...
21.0314863 verleende vergunning voor het inblazen van een kabel en het leggen van een kabel haaks op...
21.0313464 verleende vergunning voor het vernieuwen van de beschoeiing en het plaatsen van een steiger...
21.0312882 verleende vergunning voor het verwijderen van een kabel in de lengterichting van de weg en...
21.0313465 verleende vergunning voor het plaatsen van een kast binnen de zonering van de waterkering...
21.0313068 verleende vergunning voor verwijderen van de kabel waarbij de kruin van de waterkering wordt...
21.0313461 verleende vergunning voor de aanleg van een kunstmatig broedeiland met een dekschuit in natuurgebied...
21.0312819 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de waterkering (open ontgraving) nabij...
21.0313680 verleende vergunning voor het aanleggen van drie gestuurde boringen binnen zonering de waterkering...
21.0313675 verleende vergunning voor het vervangen van dieselopslagtanks door het tijdelijk plaatsen...
21.0313491 verleende vergunning voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem binnen de zonering...
21.0312372 verleende vergunning voor het inblazen van een kabel in bestaande mantelbuis waarbij de Ringvaart...
21.0311682 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger bij Burgemeester Avisstraat 3 in Midwoud
21.0311301 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger nabij Burgemeester Avisstraat 7 in...
21.0310396 verleende vergunning voor het verbreden van een waterloop, het aanbrengen van dam met duiker,...
21.0310554 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie bij Willem de Zwijgerlaan...
21.0310515 verleende vergunning voor de aanleg van een woonark bij een waterkering ter plaatse van Ringvaart...
21.0308390 verleende vergunning voor het gedurende het broedseizoen tijdelijk afsluiten voor doorvaart...
21.0308802 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de waterkering langs het Noordhollands...
21.0308408 verleende vergunning voor het maken van een aanbouw in de waterkering nabij Geestersingel...
21.0309665 verleende vergunning voor het maken van een uitrit bij Noorddijkerweg 66B in Ursem
21.0309598 verleende vergunning voor het vervangen van de bestaande chalets door vakantiewoningen langs...
21.0308908 verleende vergunning voor het kappen en planten van bomen naast de N244 tussen hmp 1,2 - 4.6...
21.0309580 verleende vergunning voor het aanbrengen van een dam met duiker met uitrit, het verwijderen...
21.0309436 verleende vergunning voor het realiseren van alternatieve waterbergingen ter compensatie toename...
21.0308492 verleende vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van een dam met twee duikers in de waterloop...