Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
20.0063365 verleende vergunning voor het verwijderen van een brug en plaatsen van een dam met duiker...
20.0063474 verleende vergunning voor het afslluiten en verwijderen van een hoge druk gasleiding in de...
20.0063472 verleende vergunning voor het (ver)bouwen van een woonhuis in beschermingzone A van de primaire...
20.0063380 verleende vergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel in de lengterichting van de...
20.0063445 verleende vergunning voor het leggen van een gasleiding nabij Westerkerkweg 76 in Venhuizen
20.0063434 verleende vergunning voor Aanvraag watervergunning verplaatsen en verbreden dam nabij Middenweg...
20.0063468 verleende vergunning voor het realiseren van een wadi en hemelwaterlozingspunt in verband...
20.0063457 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de waterkering nabij Heerenweg 262 a...
Legger Wateren 2019 vastgesteld
20.0062515 verleende vergunning voor (wijzigingsbesluit) wijzigen werken vlonders in plaats van demping,...
20.0062216 verleende vergunning voor het stichten van een onderbemaling nabij Purmerenderweg 23 in Zuidoostbeemster
20.0062492 verleende vergunning voor het leggen/inblazen van een kabel, waarbij een waterkering en waterloop...
20.0061758 verleende vergunning voor het herstellen van de fundering en het realiseren van een kelder...
20.0061852 verleende vergunning voor het tijdelijk aanbrengen van grond op de regionale waterkering,...
20.0060564 verleende vergunning voor het tijdelijk verhogen van het waterpeil in een waterloop nabij...
20.0061404 verleende vergunning voor het aanbrengen van beschoeiing in de regionale waterkering bij de...
20.0060689 verleende vergunning voor het maken van huisaansluitingen in beschermingszone A van de regionale...
20.0061157 verleende vergunning voor het aanleggen van een dam met duiker en het tijdelijk verhogen van...
20.0061219 verleende vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing bij Veldweg 77 in Westzaan
20.0060598 verleende vergunning voor het maken van huisaansluitingen in open ontgraving in beschermingszone...
20.0060578 verleende vergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel waarbij de polderkering en...
20.0059947 verleende vergunning voor Aanvraag watervergunning aanleg beschoeiing Veertweg 18 Noord-Scharwoude
20.0059981 verleende vergunning voor het leggen van een laagspanningskabel in de primaire waterkering...
20.0059703 verleende vergunning voor het aanleggen van een gasleiding waarbij weg en waterloop, middels...
20.0059916 verleende vergunning voor het in open ontgraving aanleggen van een glasvezelkabel in de lengterichting...
20.0059283 verleende vergunning voor het uitbreiden van de bebouwing en ter compensatie hiervan graven...
20.0059248 verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding...
20.0059193 verleende vergunning voor het vervangen van een coaxkabel in open ontgraving, in de lengterichting...
20.0059204 verleende vergunning voor het vervangen van een kabel in de waterkering bij Oosteinde 52 in...
20.0058984 verleende vergunning voor het wijzigen van de vergunning voor het graven van waterberging...
20.0047697 verleende vergunning voor het vervangen van een brug en het verbreden van de uitrit op de...
20.0059306 verleende vergunning voor Aanvraag watervergunning vervangen brug door dam met duiker Jisperweg...
Bekendmaking vaststelling projectplan Aanpassen watersysteem Huisduinen ter inzage
20.0059608 verleende vergunning voor het leggen van een glasvezelkabel in de lengter van de regionale...
20.0058643 verleende vergunning voor het leggen van electrakabels in de lengterichting van de regionale...
20.0057767 verleende vergunning voor het aanleggen van een kabel in de lengterichting van de regionale...
20.0058731 verleende vergunning voor het funderen van de voorgevel in de primaire waterkering bij Zuideinde...
20.0058517 verleende vergunning voor het wijzigen van de vergunning voor het verwijderen van kabels uit...
20.0058701 verleende vergunning voor het plaatsen van een transformatorkast en leggen van een aansluitkabel...
20.0058517 verleende vergunning voor Toezicht op vg het verwijderen van kabels uit de Niedorpervaart...
20.0056922 verleende vergunning voor het hebben van twee leidingen in de langsrichting van de waterkering...
20.0057066 verleende vergunning voor het herinrichtingen van de Joodse Begraafplaats bij Oorgat 112 in...
20.0057203 verleende vergunning voor het uitbreiden en koppelen van twee onderbemalingen nabij Groeneweg...
20.0057110 verleende vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing bij Dirk Laanstraat 60 te Berkhout
20.0056915 verleende vergunning voor het dempen van een waterloop en het ter compensatie hiervan handhaven...
20.0057110 verleende vergunning voor het bouw- en woonrijpmaken van het bouwterrein 'Plan Van Dis' aan...
20.0056951 verleende vergunning voor het dempen van een waterloop en verwijderen van 2 dammen met duikers,...
20.0056619 verleende vergunning voor het inblazen van kabels waarbij de waterloop en kruin van de waterkering...
20.0056662 verleende vergunning voor het aanleggen van een boothuis bij Aanwaaier 7 in Graft
20.0056643 verleende vergunning voor Aanvraag watervergunning vervangen beschoeiing De Gonzer 9 Onderdijk...