7.6

Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
20.0755494 verleende vergunning voor het vervangen van een vlonder en een schuur en het leggen van een...
20.0755861 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de lengterichting van een primaire waterkering...
20.0755726 verleende vergunning voor het leggen van een kabel en het plaatsen van een MS-station bij...
20.0755676 verleende vergunning voor het leggen van een kabel bij Zuideruitweg 52 in Wijdenes
20.0755234 verleende vergunning voor het aanbrengen van een afmeerconstructie in de Kromme Sloot tegenover...
20.0755219 verleende vergunning voor het verwijderen, leggen en relinen van leidingen langs de waterkeringen...
20.0754642 verleende vergunning voor het aanbrengen van taludtrappen, paden en dammen met duiker bij...
20.0755231 verleende vergunning voor het aanleggen van een kabel haaks op de waterkering waarbij de waterloop...
20.0755045 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie in de regionale waterkering...
20.0754907 verleende vergunning voor Het vervangen van een kabel in open ontgraving in de lengterichting...
20.0754928 verleende vergunning voor het uitnemen en leggen van een kabel in open ontgraving kruisende...
20.0755031 verleende vergunning voor het slopen van een woning en het bouwen van drie woningen in de...
20.0754957 verleende vergunning voor het verbreden van waterlopen in verband met de uitbreiding verhardoppervlak...
20.0754901 verleende vergunning voor het maken van een steiger en een bootlift bij Pluto 126 in Den Helder
20.0754929 verleende vergunning voor het leggen en verwijderen van kabels en plaatsen van een station...
20.0755049 verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden bij Uitdammerdijk 30 in...
Ontwerpbesluit tot wijziging van de Subsidieverordening Bodem & Water ter inzage
20.0754273 verleende vergunning voor het vervangen van twee bruggen met uitrit bij de Westerwijzend,...
20.0754269 verleende vergunning voor het verplaatsen van een dam met duiker ten zuiden van de Singelweg...
20.0754268 verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in verband met het bouw-...
20.0754276 verleende vergunning voor het vervangen van een kabel in open ontgraving in de lengterichting...
20.0754288 verleende vergunning voor het vervangen van de beschoeiing en het plaatsen van een steiger...
20.0754222 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie bij Blekerskade 30 in Alkmaar
20.0754250 verleende vergunning voor het vervangen van een fiets-voetgangersbrug (Kees de Koningbrug)...
20.0753768 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de primaire waterkering waarbij een...
20.0754281 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de primaire duinwaterkering ter hoogte...
20.0753334 verleende vergunning voor het deels vervangen,- en deels nieuwplaatsen van beschoeiing en...
20.0753524 verleende vergunning voor aanvulling vergunning voor de aanleg van glasvezelkabels in/onder...
20.0753513 verleende vergunning voor het buiten bedrijf stellen en leggen van een leiding met gestuurde...
20.0753345 verleende vergunning voor het verwijderen van dammen met opgangen, het dempen van een sloot...
Bekendmaking vaststelling projectplan Verbetering kunstwerken watersysteem 'De Drieban' ter inzage
20.0753519 verleende vergunning voor de aanleg van drie steigers in het Lage Oude Veer bij Van Ewijckskade...
Ontwerppeilbesluit jaarlijkse herziening 2019 ter inzage
20.0753001 verleende vergunning voor het in open ontgraving leggen van kabels vanaf Molenwerf 27 langs...
20.0753517 verleende vergunning voor het verleggen van een waterloop en de aanleg van een dam met duiker...
20.0753443 verleende vergunning voor wijzigingsbesluit watervergunning 20.0037882 (aanvullende werkzaamheden...
20.0753304 verleende vergunning voor het wegens het wijzigen van de hemelwaterafvoer en aanbrengen verhardoppervlak...
20.0753268 verleende vergunning voor het dempen en graven van een waterloop nabij Busch en Dam 11 in...
20.0753213 verleende vergunning voor het leggen van een kabel waarbij de weg en de waterloop worden gekruist...
20.0752787 verleende vergunning voor het verdiepen van de fundering en uitbreiden van het souterrain...
20.0752738 verleende vergunning voor het leggen van een kabel op het trace Oosteinde 59a via de Heemraad...
20.0750702 verleende vergunning voor het graven van een waterloop en vijver achter Streekweg 86 te Hoogkarspel
20.0752010 verleende vergunning voor het maken van een gestuurde boring onder een waterloop en in de...
20.0752053 verleende vergunning voor het plaatsen en hebben van een tijdelijke lage brug en/of ponton...
20.0751592 verleende vergunning voor het gedeelteliijk slopen en herbouw van een woning binnen de kern-...
20.0751958 verleende vergunning voor het plaatsen van beschoeiing bij De Leet 6c in Ursem
20.0751550 verleende vergunning voor het slopen en nieuwbouwen van een woning inclusief kelder bij de...
20.0751544 verleende vergunning voor het maken van een afmeervoorziening langs een waterkering en in...
20.0751564 verleende vergunning voor het maken (uitbreiden) van een (vrijhangende) steiger langs de zuidzijde...
20.0751580 verleende vergunning voor het verbredem van een waterloop ter compensatie van verhardingstoename...