Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
19.2237731 verleende vergunning voor de aanleg van beschoeiing, een dam met een duiker en een kano/vissteiger...
19.2237717 verleende vergunning voor het leggen van een leiding in de lengterichting van de regionale...
19.2237981 verleende vergunning voor het inblazen van kabels en het aanleggen van (huis)aansluiting op...
19.2237682 verleende vergunning voor de aanleg van elektrakabels, waarbij de weg en een waterloop 2 keer...
19.2237991 Ontwerp watervergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een biomassa verbrandingsinstallatie...
19.2237704 verleende vergunning voor het aanleggen van een glasvezelkabel middels een gestuurde boring...
19.2238186 verleende vergunning voor het plaatsen van een beschoeiing nabij Nauertogt 21A in Koedijk
19.2236486 verleende vergunning voor het verbreden van een dam en dempen van een sloot naast Blokkerweg...
19.2236192 verleende vergunning voor het vervangen van een brug en uitrit op een weg bij Zuiderweg 159...
19.2236171 verleende vergunning voor het vervangen van een beschoeiing in de waterkering nabij Boomer...
19.2236320 verleende vergunning voor het plaatsen van twee informatieborden op de regionale waterkering...
19.2236556 verleende vergunning voor het leggen van kabels in de regionale waterkering ter hoogte van...
19.2236299 verleende vergunning voor inblazen kabel in mantelbuis in regionale waterkering Schellingwouderdijk,...
19.2236146 verleende vergunning voor het vervangen van een beschoeiing in de waterkering bij De Weel...
19.2236184 verleende vergunning voor het vervangen van een of beide landhoofden van brug 67 ten zuiden...
19.2236767 verleende vergunning voor het leggen van een kabel ter plaatse van en in de beschermingszone...
19.2236618 verleende vergunning voor het realiseren van een boothuis met bijbehorende verwijderbare loopplank...
19.2236690 verleende vergunning voor het aanleggen van een gasleiding middels een boogzinker haaks op...
19.2236769 verleende vergunning voor aanleg kabels in open ontgraving in de lengterichting, haaks en...
19.2236625 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger en het aansluiten van drijvend bouwwerk...
19.2236659 verleende vergunning voor het leggen van kabels in de waterkering, waarbij de waterlopen worden...
19.2236529 verleende vergunning voor het aanleggen van glasvezelkabels waarbij de weg en waterloop worden...
19.2236740 verleende vergunning voor het ontrekken en lozen op oppervlaktewater van grondwater voor de...
19.2236773 verleende vergunning voor het plaatsen van twee mantelbuizen en tijdelijk uitplaatsen van...
19.2235503 verleende vergunning voor het in open ontgraving aanleggen van kabels in de lengterichting...
19.2234538 verleende vergunning voor het maken van een voetgangersbrug over de sloot ten zuiden van basisscholen...
19.2233997 verleende vergunning voor Toezicht op vg het aanleggen van een elektraleiding in de lengterichting...
19.2233864 verleende vergunning voor verwijderen duiker onder woning en verwijderen stuw bij regionale...
19.2198787 verleende vergunning voor Toezicht op vg het aanleggen van elektrakabels in de lengterichting...
19.2198406 verleende vergunning voor het verhogen van het waterpeil in een deel van een waterloop ten...
19.2233706 verleende vergunning voor het leggen van kabels in de waterkering, waarbij de weg en een waterloop...
19.2233501 verleende vergunning voor het renoveren van de Donkerbrug en het gedeeltelijk dempen van een...
19.2233983 verleende vergunning voor het aanbrengen van een beschoeiing en het ter compensatie hiervan...
19.2233995 verleende vergunning voor het dempen van twee waterlopen en het verlagen van het waterpeil...
19.2233585 verleende vergunning voor het maken van een beschoeiing bij Westknollendam 54 in Westknollendam
19.2197844 verleende vergunning voor aanleg elektrakabels in open ontgraving in primaire waterkering...
19.2233923 verleende vergunning voor het vervangen van de beschoeiing bij Steenuil 22 in Venhuizen
19.2233538 verleende vergunning voor het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem binnen de kernzone...
19.2235712 verleende vergunning voor het buiten bedrijf stellen en leggen van een leiding in de beschermingszone...
19.2224373 verleende vergunning voor de aanleg van vier wandelbruggen in de Waarderhout, nabij de Lommerhof...
19.2235979 verleende vergunning voor het tijdelijk oprichten van een depot, het verbreden van uitrit...
19.2235540 verleende vergunning voor de aanleg van twee dammen met duikers bij Idenslaan 23 in Schoorl
19.2233833 verleende vergunning voor het aanbrengen van 3 steigers in de primaire waterkering bij recreatiepark...
19.2228157 verleende vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen (fase 3) nabij de waterkering en de...
19.2235449 verleende vergunning voor het aanleggen van kabels op de regionale waterkering bij Parallelweg...
19.2235761 verleende vergunning voor het in open ontgraving aanleggen van een kabel in de lengterichting...
19.2235756 verleende vergunning voor het verbeteren van een brug het weghalen en plaatsen van dammen...
19.2235661 verleende vergunning voor het aanleggen van een nieuwe brug achter Twuyverweg 43 in Sint Pancras
19.2235779 verleende vergunning voor graven waterloop ter compensatie verhardingstoename (4300 m2) op...
19.2235772 verleende vergunning voor het aanleggen van elektrakabels waarbij de weg en waterloop worden...