7.5

Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
20.0804323 verleende vergunning voor het maken en verwijderen van een dam met duiker nabij Parallelweg...
20.0806279 verleende vergunning voor het maken van een beschoeiing bij Beemsterboerweg 9 in Waarland
20.0805896 verleende vergunning voor het maken van een vissteiger bij Vaartkade 15 in Zaandam
20.0813552 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie ter hoogte van Nieuwlandersingel...
20.0803900 verleende vergunning voor het leggen en verwijderen elektrakabels en verplaatsen in een primaire...
20.0803917 verleende vergunning voor het kruisen van een waterloop met een boogzinker binnen de beschermingszone...
20.0803936 verleende vergunning voor het maken van een dam/duiker Ø 60 cm in de noordelijke wegsloot...
20.0803907 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de lengterichting van de weg en waterloop...
20.0813088 verleende vergunning voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in de regionale waterkering...
20.0804046 verleende vergunning voor het dempen van een sloot en ter compensatie verbreden van sloten...
20.0803696 verleende vergunning voor het onttrekken en lozen op het oppervlaktewater van grondwater voor...
20.0803691 verleende vergunning voor de aanleg van glasvezelkabel in regionale waterkering bij Rieuwertsweide...
Ontwerpbesluiten partiële herziening peilbesluit en watervergunning ten behoeve van waterberging Medemblikkersluisweg...
20.0803572 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie bij Geestersingel 56 in Alkmaar
20.0803770 verleende vergunning voor het verbreden van een dam en het vervangen van de duiker bij het...
20.0803816 verleende vergunning voor het uitvoeren van reparatiewerkzaamheden aan een voetpad binnen...
20.0803567 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie bij Kennemersingel 31 in...
20.0803800 verleende vergunning voor het plaatsen van een nieuwe damwand langs de spoorlijn tegenover...
20.0803244 verleende vergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring waarbij de Hoornse Vaart...
20.0803298 verleende vergunning voor het graven en verbreden van waterlopen in verband met bouw van 29...
20.0803073 verleende vergunning voor het onttrekken van grondwater en lozen op het oppervlaktewater ten...
20.0803041 verleende vergunning voor het maken van drie dammen met duiker en ter compensatie hiervan...
20.0803238 verleende vergunning voor het leggen van een leiding ter plaatse van de waterkering langs...
20.0803264 verleende vergunning voor het vervangen van een beschoeiing bij Jan Glijnisweg 4 in Heerhugowaard
20.0803202 verleende vergunning voor het maken van een steiger bij Heemraad 12 in Zwaag
20.0803252 verleende vergunning voor het aanbrengen van een steiger bij Hondsdraf 31 in Heerhugowaard
20.0803267 verleende vergunning voor het aanbrengen van een steiger bij Damiettastraat 40 in Purmerend
20.0803026 verleende vergunning voor het plaatsen van een steiger in de waterkering bij De Weel 20A in...
20.0803262 verleende vergunning voor het corrigeren van de tenaamstelling van vergunning betreffende...
20.0803269 verleende vergunning voor het bouwen van een schuur in beschermingszone A van een primaire...
20.0803303 verleende vergunning voor het plaatsen van een afmeerconstructie bij Geestersingel 40 in Alkmaar
20.0801866 verleende vergunning voor het aanbrengen van een kanosteiger en van beschoeiingen en het graven...
20.0801579 verleende vergunning voor het leggen van leidingen in de lengtrichting en kruisende de kruin...
20.0801508 verleende vergunning voor het tijdelijk plaatsen van een dam met duiker ter hoogte van Liergouw...
20.0801531 verleende vergunning voor het vervangen en plaatsen van beschoeiing bij Hauwert 64 in Hauwert
20.0800926 verleende vergunning voor het uitbreiden van de bedrijfsruimte in de invloedszone van de regionale...
20.0800616 verleende vergunning voor het slopen van het brekergebouw en weegbrughuisje gelegen op het...
20.0800621 verleende vergunning voor het vervangen van de beschoeiing binnen de zonering van de regionale...
20.0800895 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in de lengterichting van de weg en een...
20.0800590 verleende vergunning voor het aanbrengen van een steiger bij Havenstraat 60 in Zaandam
20.0800600 verleende vergunning voor het vervangen van de beschoeiing bij Dorpsstraat 848 in Oudkarspel
20.0800564 verleende vergunning voor het plaatsen van een bootlift in de waterloop bij Kersenhout 9 in...
20.0800273 verleende vergunning voor het dempen en verbreden van waterlopen, het aanbrengen van een dam...
20.0800312 verleende vergunning voor het wijzigen van de vergunning voor de aanleg van 4 kavelbruggen...
20.0800096 verleende vergunning voor het ter compensatie van de bouw van een overkapping verbreden van...
20.0800320 verleende vergunning voor Aanvraag watervergunning aanleg aanmeerplaats Meester pj Troelstrakade...
20.0800110 verleende vergunning voor het vergroten van de steiger bij Oostzijde 283 in Zaandam
20.0800315 verleende vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonboot en het aanbrengen...
20.0800137 verleende vergunning voor het vervangen van een dam met duiker bij Duinweg 4a in Callantsoog
20.0800322 verleende vergunning voor het maken van een steiger bij Voornestraat 5 in Alkmaar