Vergunningen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
20.0028064 verleende vergunning voor het verwijderen verwijderen van vier dammen en nieuw plaatsen van...
20.0028203 verleende vergunning voor het vervangen van de beschoeiing bij Hornpad 31 te Andijk
20.0028097 verleende vergunning voor het leggen van een kabel en plaatsen verdeelkasten langs wegen en...
20.0028175 verleende vergunning voor het bouwen van een brug bij Westerweg 36 in Purmerend
20.0028097 verleende vergunning voor het leggen van een kabel en plaatsen verdeelkasten langs wegen en...
20.0026879 verleende vergunning voor het aanleggen van een zwembad met een veranda in beschermingszone...
20.0027833 verleende vergunning voor het wijzigen van de watervergunning ten behoeve van het ont van...
20.0026851 verleende vergunning voor het wijzigen van watervergunning 19.0055570 voor het lozen van grondwater...
20.0027798 verleende vergunning voor het vervangen van een fiets- c.q. voetgangersbrug tussen Bruynvisweg...
20.0027878 verleende vergunning voor het in open ontgraving verwijderen en leggen van een leiding in...
Ontwerp van het projectplan Duiker Wieringermeer / verlengde Waterkaapstocht ter inzage
20.0025690 verleende vergunning voor het graven van een waterpartij en wadi, de aanleg van een hemelwaterlozingspunt...
20.0026295 verleende vergunning voor het leggen van een kabel in een mantelbuis in open ontgraving bij...
20.0025549 verleende vergunning voor het verwijderen van een brug en plaatsen van een dam met duiker...
20.0026306 verleende vergunning voor het wijzigen van de locatie van een brug in Broekhorn te Heerhugowaard
20.0025642 verleende vergunning voor het leggen van drie distributieleidingen in de regionale waterkering...
20.0024672 verleende vergunning voor het aanleggen van glasvezelkabels waarbij de polderkering en twee...
20.0024708 verleende vergunning voor het dempen van een waterloop en het ter compensatie hiervan verbreden...
20.0024230 verleende vergunning voor het innemen van een ligplaats met een woonboot op het adres Zuiderweg...
20.0024325 verleende vergunning voor het aanleggen van elektrakabels in de lengterichting van de weg...
20.0024699 verleende vergunning voor het vervangen van een duiker naast voortstuk 13 in Andijk
20.0024691 verleende vergunning voor het aanleggen van elektrakabels in de lengterichting van de waterloop...
20.0024643 verleende vergunning voor Aanvraag watervergunning maken huisaansluiting Oudorperdijkje 5...
20.0024562 verleende vergunning voor het bouwen van een woning met garage binnen de invloedsfeer van...
20.0024145 verleende vergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling...
20.0024554 verleende vergunning voor het leggen van een distributiekabel in de lengterichting van de...
Ontwerp Projectplan Zettingsproef Polder Gors-Vurige Staart
20.0021346 verleende vergunning voor de aanleg van glasvezelkabels in/onder en langs diverse waterlopen...
20.0021283 verleende vergunning voor het middels gestuurde boringen aanleggen van elektrakabels in de...
20.0021614 verleende vergunning voor het lozen van afvalwater afkomstig van een vloeistofdichte vloer...
20.0022448 verleende vergunning voor de aanleg van een brug ter plaatse van Zuiderweg 2A in Zuidoostbeemster
20.0022549 verleende vergunning voor het verleggen van een waterloop en een dam, het verbreden van een...
20.0021501 verleende vergunning voor het onttrekken en lozen van oppervlaktewater en het daarbij maken...
20.0019423 verleende vergunning voor het in open ontgraving aanleggen van glasvezelkabels in de lengterichting...
20.0018428 verleende vergunning voor het vervangen van oeverbescherming en het dempen en verbreden van...
20.0019419 verleende vergunning voor het aanleggen van elektrakabels waarbij de weg middels een persing...
20.0019425 verleende vergunning voor het verbreden van de dam met duiker en uitrit, en het ter compensatie...
20.0018665 verleende vergunning voor het uitbreiden van de verharding i.v.m. de uitbreiding van winkelcentrum...
20.0018489 verleende vergunning voor het verbreden van twee dammen bij Tussenweg 17 in Middenmeer
20.0018316 verleende vergunning voor het verwijderen van een leiding in de lengterichting van de regionale...
20.0018625 verleende vergunning voor het verwijderen van leidingen (3) uit de Niedorpervaart en oever,...
20.0018194 verleende vergunning voor Aanvraag watervergunning aanleggen van een nieuwe dam Zuidervaart...
20.0014279 verleende vergunning voor de aanleg van een glasvezelkabel in de waterkering langs de Gouwweg...
20.0013884 verleende vergunning voor het aanbrengen van beplanting en tijdelijk plaatsen van houten schermen...
20.0015015 verleende vergunning voor het maken van twee gestuurde boringen onder de waterkeringen en...
20.0013805 verleende vergunning voor het in open ontgraving leggen van kabels vanaf Molenwerf 27 langs...
20.0013809 verleende vergunning voor het dempen en graven van een waterloop en het aanbrengen van verharding...
20.0013814 verleende vergunning voor de bouw van een jongveestal en ter compensatie van de verhardingstoename...
20.0013847 verleende vergunning voor het leggen van een glasvezelkabel langs de primaire waterkering...
20.0014278 verleende vergunning voor het leggen, buiten bedrijf stellen en verwijderen van kabels op...