6.6

Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Publicatie watervergunning 2021-011727 het onttrekken van freatisch grondwater ter hoogte van Gonnetstraat...
Publicatie besluit 2021-017673 het uitvoeren van een gestuurde boring ter plaatse van Parallelweg 16...
Bekendmaking ondermandaatbesluit tot het uitgeven van verklaringen in de zin van de vrijstelling van...
Publicatie besluit 2021-017626 het uitvoeren van een boring ter plaatse van Noordeinde 128 in Waddinxveen
Publicatie watervergunning 2021-017393 het aanbrengen en hebben van een calamiteitenpad ten westen van...
Publicatie watervergunning 2021-016132 het bouwen van een keerwand en grondverzet ter plaatse van Korteraarseweg...
Publicatie watervergunning 2021-017342 het slopen, het graven en aanbrengen van grond en het bouwen en...
Publicatie besluit 2021-017093 het uitvoeren van een boogzinker ter plaatse van Schoolhuijsplein 2 te...
Publicatie watervergunning 2021-017073 het aanleggen van mantelbuizen ter hoogte van Hoorn 404 te Alphen...
Publicatie watervergunning 2021-010551 diverse werkzaamheden nabij Dammekant 18 in Bodegraven
Publicatie watervergunning 2021-016921 het aanbrengen en hebben van persingen nabij de kruising van de...
Publicatie watervergunning 2021-017339 het bouwen van een veranda ter plaatse van De Schinkel 1 in Zevenhoven
Bekendmaking mandaatbesluit tot het uitgeven van verklaringen in de zin van de vrijstelling van bepalingen...
Publicatie besluit 2021-015960 het uitvoeren van een boogzinker ter plaatse van de Oosteinderweg 398...
Publicatie watervergunning 2021-014550 een gebouw dat een surfwinkel, surfschool en surfvereniging huisvest...
Publicatie besluit 2021-017094 het uitvoeren van een boogzinker ter plaatse van Langebrug 3 te Warmond
Publicatie watervergunning 2021-016927 voor een periode van 1 jaar dempen van overig oppervlaktewater...
Publicatie watervergunning 2021-016814 het uitvoeren van ontgravingen ter plaatse van Oude Spaarneweg...
Publicatie watervergunning 2021-017095 het plaatsen van drie heipalen achter Woubrugseweg 80D te Alphen...
Publicatie watervergunning 2021-016510 diverse werkzaamheden in de groenzone A4 van bedrijventerrein...
Publicatie besluit 2021-015716 het uitvoeren en hebben van twee boogzinkers ter plaatse van Zegwaartseweg...
Publicatie watervergunning 2021-016585 het graven ten behoeve van het saneren van grond ter plaatse van...
Publicatie watervergunning 2021-013016 het aanleggen en hebben van verhard oppervlak en ter compensatie...
Publicatie besluit 2021-017096 het uitvoeren en hebben van een gestuurde boring ter plaatse van Langenhorst...
Openbare bijeenkomst van Rijnlands verenigde vergadering
Bekendmaking ontwerp projectplan kadeverbetering Eendenkooi Vijfhuizen te Haarlemmermeer
Bekendmaking definitief projectplan waterberging en natuurvriendelijke oevers in de Zoetermeerse Meerpolder...
Publicatie ontwerpbesluit 2021-014372 het projet A9 Badhoevedorp
Publicatie maatwerkbesluit 2021-012608 kabelwerkzaamheden te Waddinxveen
Bekendmaking ontwerp projectplan kadeverbetering Buurtvaart & Delftsewallenwetering te Zoetermeer
Publicatie watervergunning 2021-016828 graven proefsleuven te Spaarndam
Publicatie maatwerkbesluit 2021-016181 gestuurde boring te Amsterdam
Publicatie watervergunning 2021-016571 dempen oppervlaktewater te Boskoop
Publicatie watervergunning 2021-015443 gestuurde bundelboring te Hoogmade
Publicatie watervergunning 2021-011969 tijdelijke demping watergang te Zoetermeer
Publicatie watervergunning 2021-016742 aanbrengen duiker te Valkenburg
Publicatie watervergunning 2021-016343 verwijderen gasleiding te Leidschendam
Publicatie maatwerkbesluit 2021-016180 twee gestuurde boringen te Schiphol-Rijk
Publicatie maatwerkbesluit 2021-015461 graven nieuwe watergang te Rijnsaterwoude
Publicatie watervergunning 2021-001511 graven oppervlaktewater te Zoetermeer
Publicatie maatwerkbesluit 2021-016237 uitvoeren zes gestuurde boringen te Hoofddorp
Publicatie watervergunning 2021-014549 reconstructie Gouwsluisseweg te Alphen aan den Rijn
Publicatie watervergunning 2021-013729 dempen oppervlaktewater te Noordwijkerhout
Publicatie watervergunning 2021-014067 dempen oppervlaktewater te Valkenburg
Publicatie watervergunning 2021-015726 aanbrengen tijdelijk verhard oppervlak en een brug te Rijsenhout
Publciatie watervergunning 2021-016127 vervangen duiker te Nieuwkoop
Publicatie watervergunning 2021-015209 vervangen bruggen te Woubrugge
Publicatie watervergunning 2021-014116 dempen oppervlaktewater te Valkenburg
Publicatie watervergunning 2021-016240 aanbrengen hebben verharding te Haarlemmermeer
Publicatie watervergunning 2021-015805 graven oppervlaktewater te Reeuwijk