7.4

Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking projectplan Peilvakken De Zilk te Hillegom
Bekendmaking besluit tot wijziging van Kaart 7
Bekendmaking definitief projectplan Vervangen Poldergemaal Noordeinde- en Geerpolder en aanleggen vispassage
Publicatie ontwerpbesluit 2020-025849 Rijnlandroute
Bekendmaking ontwerp projectplan Lisserpoelpolder te Lisse
Bekendmaking ontwerp projectplan Meer-en Duinpolder te Lisse
Publicatie definitiefbesluit 2020-016089 RijnlandRoute
Publicatie watervergunning 2021-001585 het dempen van oppervlaktewater en het aanleggen van een alternatieve...
Bekendmaking ontwerp-projectplan Kolksluis te Spaarndam
Publicatie watervergunning 2021-001001 een toename aan verharding en compensatie door alternatieve waterberging...
Publicatie watervergunning 2020-024941 het graven en hebben van oppervlaktewater en het verleggen van...
Publicatie besluit 2020-018972 het aanbrengen en hebben van een duiker nabij Velserbroekse Dreef 10 te...
Publicatie watervergunning 2021-001034 het dempen van oppervlaktewater en grondverzet ter plaatse van...
Publicatie watervergunning 2020-025523 diverse werkzaamheden ter plaatse van Henegouwerweg 118 te Waddinxveen
Publicatie watervergunning 2020-021373 diverse werkzaamheden ter plaatse van de Goukade 23a te Gouda
Publicatie watervergunning 2021-002183 het aanbrengen en hebben van een duiker onder de Spaarnwouderweg...
Publicatie watervergunning 2021-000246 het onttrekken van grondwater ter plaatse van Raadhuisstraat 157...
Publicatie besluit 2021-001881 het aanleggen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Bennebroekerdijk...
Publicatie besluit 2021-002049 het uitvoeren van een horinzontaal gestuurde boring ter plaatse van Rijnlanderweg...
Publicatie watervergunning 2021-000945 het uitvoeren van grondverzet en het bouwen en hebben van een...
Bekendmaking ontwerp projectplan Wassenaarschepolder te Kaag en Braassem
Bekendmaking ontwerp-peilbesluit Wassenaarschepolder te Kaag en Braassem en Nieuwkoop
Publicatie watervergunning 2020-022334 het realiseren en hebben van een aanbouw aan een woning aan het...
Publicatie watervergunning 2020-025367 diverse werkzaamheden ter plaatse van Hoogewaard 26 in Koudekerk...
Publicatie watervergunning 2021-002055 diverse werkzaamheden ter plaatse van het projectgebied Palenstein...
Publicatie watervergunning 2020-001843 een toename van verhard oppervlak en het graven van oppervlaktewater...
Publicatie watervergunning 2020-023480 het aanbrengen en hebben van dammen met duikers nabij Graaf Willem...
Publicatie watervergunning 2021-000760 de realisatie en hebben van een nieuwbouw aan de Kattens 61 te...
Publicatie watervergunning 2021-001403 het aanbrengen van beschoeiing ter hoogte van Ziendeweg 3 te Zwammerdam
Publicatie watervergunning 2020-023998 het aanleggen en hebben van verhard oppervlak en het aanbrengen...
Publicatie watervergunning 2021-001928 het maken en tijdelijk hebben van proefsleuven ter plaatse van...
Publicatie watervergunning 2021-001388 diverse werkzaamheden bij de Leidsevaart in Voorhout
Publicatie watervergunning 2021-001044 het aanbrengen en hebben van een drinkwaterleiding ter plaatse...
Publicatie watervergunning 2021-001345 het bouwen van een loods aan de Herenweg 10 te Rijnsaterwoude
Publicatie watervergunning 2021-001649 het dempen van overig opervlaktewater ter plaatse van Loeteweg...
Publicatie watervergunning 2020-025000 het bouwen van een nieuwe woning aan de Kerkstraat 84b te Oude...
Publicatie watervergunning 2021-001639 het maken van een basin ter plaatse van Rijneveld 1a en 3 te Boskoop
Publicatie besluit 2021-001462 het uitvoeren van een gestuurde boring nabij Hoofdweg 125 te Lijnden
Publicatie watervergunning 2020-025364 het bouwen en hebben van een woning met kelder aan Paltrokmolen...
Publicatie besluit 2021-001459 het uitvoeren van gestuurde boringen nabij Zuiderdreef 51 te Nieuw-Vennep
Publicatie watervergunning 2021-000154 het ophogen met grond en zand nabij de Voorweg 20 te Nieuwe Wetering
Verordening subsidie natuurvriendelijke oevers 2021
Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw Buurtidee Hoogheemraadschap van Rijnland
Publicatie watervergunning 2021-000973 het dempen van overig oppervlaktewater ter hogte van Loosterweg...
Openstellingsbesluit Tijdelijke subsidieverordening Groenblauw Buurtidee Hoogheemraadschap van Rijnland...
Publicatie watervergunning 2021-000430 het demen van oppervlaktewater ter plaatse van Tespellaan 53 in...
Publicatie watervergunning 2021-000776 het dempen van oppervlaktewater ter plaatse van Tuinstraat 80...
Bekendmaking wijziging bepalingen gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009
Publicatie watervergunning 2021-001371 diverse werkzaamheden aan de Kromme Spieringweg te Vijfhuizen
Publicatie watervergunning 2021-001275 het onttrekken van grondwater ter plaatse van Sint Willibrordusstraat...