Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

Bestemmingsrapport

 6.99

Samenvatting van een bestemmingsplan voor een specifieke locatie inclusief bouw – en gebruiksregels.

vergunning Datum start Datum einde
Publicatie toestemming 2022-014327 het dempen van overig oppervlaktewater langs de Goudse Rijweg in Boskoop 30-09-2022 30-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-010978 diverse werkzaamheden ter plaatse van Nieuwveenseweg nabij nummer... 30-09-2022 30-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-015504 het realiseren van een uitbouw en het ontgraven van een regionale... 30-09-2022 30-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-017366 het dempen van oppervlaktewater nabij Kerkweg 40 te Ter Aar 30-09-2022 30-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-014336 het bouwen van een zwembad ter plaatse van Koningin Astrid Blvd 36... 29-09-2022 29-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016047 diverse werkzaamheden aan de Groenezoom 1 in Badhoevedorp 29-09-2022 29-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-015792 diverse werkzaamheden ter plaatse van Kerkhoflaan 58 in Zwanenburg 29-09-2022 29-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-017419 het verwijderen en aanleggen van drinkwaterleidingen nabij Kruisweg... 29-09-2022 29-11-2022 Details
Bekendmaking definitief projectplan kadeverbetering Zuid- en Noordeinderpolder te Alphen a/d Rijn 27-09-2022 27-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016412 het uitvoeren van een gestuurde broring ter plaatse van Pondweg 7... 27-09-2022 27-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-014642 diverse werkzaamheden ter hoogte van Luxemburglaan 10 in Zoetermeer 27-09-2022 27-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016413 het aanleggen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Loosterweg... 27-09-2022 27-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016943 het in een open ontgraving verwijderen en het leggen en hebben van... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016950 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Stommeerweg... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-017175 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Korteraarseweg... 22-09-2022 22-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016712 het onttrekken van grondwater ter hoogte van Nieuwveens Jaagpad 2a... 21-09-2022 21-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-005958 het plaatsen en hebben van een brug met 4 heipalen nabij Lagewaard... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-014571 het aanbrengen en hebben van een stalen mantelbuis nabij Jan van Gentstraat... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016895 het aanbrengen en hebben van mantelbuizen ter plaatse van Leimuiderdijk... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-014908 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Overtocht... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016195 het aanbrengen en hebben van een gasleiding ter hoogte van Westzijdeweg... 20-09-2022 20-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-005958 het graven en het aanbrengen en hebben van een MS-station nabij Leeweg... 16-09-2022 16-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-012840 het plaatsen van een duiker ter plaatse van Boshuizerkade 81 in Leiden 16-09-2022 16-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016411 het realiseren en hebben van een landbouwschuur ter hoogte van perceel... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Publicatie wijzigings toestemming 2022-016401 het wijzigen van vergunning 2022-004375 ter plaatse van... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-009795 het onttrekken van grondwater nabij Aarkade 80 in Alphen aan den Rijn 14-09-2022 14-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016226 het onttrekken van gondwater en het uitvoeren van grondverzet aan... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-015247 het aanbrengen en hebben van mantelbuizen ter hoogte van Hoogewaard... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016197 het aanbrengen en hebben van een lage druk gasleiding nabij Mendelweg... 14-09-2022 14-11-2022 Details
Openbare bijeenkomst van de verenigde vergadering van Rijnland 12-09-2022 12-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-012373 het bouwen van een woning met kelder en het onttrekken van grondwater... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016365 het uitvoeren van boringen ter plaatse van Du meelaan 163 t/m 199,... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016050 het realiseren en hebben van ectra verharding ter hoogte van Rijksstraatweg... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016089 het dempen van oppervlaktewater en het graven van oppervlaktewater... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016375 het uitvoeren van boringen ter hoogte van Hoofdweg 893 t/m 895 te... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-013048 het tijdelijk afdammen van een overige watergang ter hoogte van Kerkweg... 12-09-2022 12-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-016249 het hebben en aanleggen van stalen drinkwaterleiding ter plaatse van... 09-09-2022 09-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-015699 het bouwen van nieuwbouwappartementen ter plaatse van Oude Nieuwveenseweg... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-015194 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Rijndijk... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-014852 diverse werkzaamheden bij het Nieuwbouwproject Hyde Park, deelgebied... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-013235 het aanbrengen en hebben van een lage druk gasleidingen ter plaatse... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-015094 het verlengen van een bestaande dam met duiker ter plaatse van Zijde... 08-09-2022 08-11-2022 Details
Kennisgeving Regeling benoeming waterschapsbestuursleden Bedrijven 07-09-2022 07-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-008795 het aanbrengen en hebben van een bouwwerk en het ophogen en hebben... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-013834 het brengen van verontreinigd hemelwater ter plaatse van de Hooge... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-015702 diverse werkzaamheden op Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer 06-09-2022 06-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-015624 het tijdelijk aanbrengen en hebben van verharding op Luchthaven Schiphol... 06-09-2022 06-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-001130 het dempen van oppervlaktewater en het ter compensatie graven van... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-014943 hte aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Deltaweg... 05-09-2022 05-11-2022 Details
Publicatie toestemming 2022-015639 het tijdelijk aanbrengen en hebben van verharding op luchthaven Schiphol... 05-09-2022 05-11-2022 Details