Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Publicatie watervergunning 2020-003439 het aanbrengen en tijdelijk hebben van een dam met 2 duiker ter...
Publicatie watervergunning 2019-020464 het aanleggen en hebben van een verharding ter hoogte van het...
Publicatie watervergunning 2020-003876 het gedurende maximaal één jaar dempen van oppervlaktewater ter...
Publicatie besluit 2020-002912 het leggen en hebben van een mantebuis op luchthaven Schiphol in de gemeente...
Publicatie besluit 2020-003732 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis nabij Spoelwijkerlaan 19 te...
Bekendmaking ontwerp-peilbesluit Stadsboezem Gouda te Gouda
Bekendmaking ontwerp ‘Gouda Stevige Stad, Kaderplan Bodemdaling Binnenstad’
Publicatie besluit 2020-003299 het plaatsen van een ondergrondse container nabij Dorpsstraat 86R in Zoetermeer
Publicatie watervergunning 2020-002576 het dempen en gedempt houden van oppervlaktewater en het aanleggen...
Publicatie watervergunning 2020-001782 het vervangen van een pompinstalatie ter plaatse van de Vrouw...
Publicatie watervergunning 2020-003397 diverse werkzaamheden ter hoogte van Doctor van Noortstraat 137-...
Publicatie wijzigings vergunning 2019-018158 het wijzigen van voorschrift 24
Publicatie watervergunning 2019-017588 het aanleggen van toename verhard oppervlak ter plaatse van Insteek...
Publicatie besluit 2020-003044 het leggen en hebben van twee mantelbuizen ter hoogte van Zuidzijde 63...
Mandaat- en Volmachtbesluit Rijnland 2020
Besluit Ondermandaten Rijnland 2020
Budgethoudersregeling Rijnland 2020
Publicatie watervergunning 2019-021005 het vervangen van een brug ter hoogte van Reewal 32 in Reeuwijk
Publicatie besluit 2020-003010 het leggen en hebben ter plaatse van de Herenweg 143 te Rijnsaterwoude
Publicatie watervergunning 2020-000481 onttrekken van freatisch grondater ter hoogte van de Gemaalbrug/...
Publicatie besluit 2020-003710 diverse werkzaamheden op luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer
Publicatie besluit 2020-002581 het leggen en hebben van een mantelbuis nabij Stationsweg 6 te Aarlanderveen
Publicatie waterverguinning 2019-021926 de vernieuwbouw van de woning aan de Vlamingstraat 1-3 in Zoetermeer
Publicatie besluit 2020-003523 diverse werkzaamheden ter plaatse van Staringstraat 56 in Nieuw Vennep...
Publicatie watervergunning 2019-017561 het bouwrijp maken van een locatie nabij de Elzenlaan 1 te Woubrugge
Rectificatie publicatie watervergunning 2020-001651 het aanbrengen en hebben van een drukleiding ter...
Publicatie watervergunning 2019-021347 diverse werkzaamheden ter hoogte van de oostoever van het Valkenburgse...
Pubicatie watervergunning 2020-001398 het hebben van een waterleiding nabij De Aarhof 41 te Alphen aan...
Publicatie watervergunning 2020-001305 het vervangen en hebben van een brug nabij de Hindenweide 11 te...
Publicatie watervergunning 2020-003041 het depen van een overige watergang ter hoogte van Duinschooten...
Publicatie watervergunning 2020-000537 het maken van een tijdelijk ontgraving en het aanbrengen en hebben...
Publicatie besluit 2020-002580 het uitvoeren van een gestuurde boring ter hoogte van IJweg 320 te Zwanenburg
Publicatie besluit 2020-002909 diverse werkzaamheden op luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer
Publicatie watervergunning 2020-000449 onttrekken van grondwater ter plaatse van Larense Laan 24 te Zwaanshoek
Publicatie watervergunning 2020-002286 het aanleggen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van de Leimuiderbrug...
Publicatie watervergunning 2019-021309 het verwijderen van een HWA riolering en het aanbrengen en hebben...
Publicatie watervergunning 2019-014739 het dempen van een overige watergang ter hoogte van de Rijnsburgerweg...
Publicatie watervergunning 2020-003069 het dempen van een overig oppervlaktewater ter hoogte van Berkenbroek...
Gewijzigde watervergunning 2019-005279 het verlengen van de vergunning tot 1 maart 2021
Publicatie watervergunning 2020-000844 het uitvoeren van zes gestuurde boringen ter hoogte van Floriadepark...
Publicatie watervergunning 2018-014557 het bouwen van een nieuw hotel ter plaatse van Zeeweg 80 te Overveen
Publicatie besluit 2020-002577 leggen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Herenweg 10a te Rijnsaterwoude
Publicatie watervergunning 2019-022973 de bouw van een zwembad ter plaatse van Koningin Astrid Boelevard...
Publicatie watervergunning 2019-021356 het herbouwen van een restaurant ter plaatse van Zeeweg 82 te...
Publicatie watervergunning 2020-002136 bouwen woningen ter plaatse van Gasstraat 15 te Lisse
Publicatie watervergunning 2020-002198 kabelwerkzaamheden ter plaatse van Kortsteekterweg 4A, te Alphen...
Publicatie watervergunning 2019-021187 onttrekken grondwater ter plaatse van Amalia van Solmslaan 6 te...
Bekendmaking definitief projectplan Poldergemaal Floris Schouten Vrouwenpolder te Sassenheim
Publicatie watervergunning 2019-018230 onttrekken grondwater ter plaatse van Kenauweg 31 te Leiden
Publicatie besluit 2019-023167 afwijken van de minimale waterdiepte te Noordwijk