Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Publicatie watervergunning 2019-019600 het dempen van overig oppervlaktewater ter plaatse van Duinrell...
Publicatie watervergunning 2019-017444 het verwijderen, aanplanten en hebben van bomen en het daarbij...
Publicatie watervergunning 2019-018179 diverse werkzaamhede op luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer
Publicatie watervergunning 2019-018152 het uitbreiden van een bestaande autowasstraat ter plaatse van...
Publicatie watervergunning 2019-016117 het bouwen en hebben van en bedrijfsgebouw en grondverzet ter...
Publicatie besluit 2019019414 het maken van 4 gestuurde boogboringen in de Wassenaarse polder binnen...
Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing 2020
Bekendmaking projectplan Nieuwbouw Vakgemaal Spoelwijk te Boskoop
Publicatie watervergunning 2019-016707 het maken en hebben van twee tijdelijke afdammingen in het kader...
Publicatie besluit 2019-018349 het maken van een gestuurde boring ter plaatse van de provinciale weg...
Publicatie watervergunning 2019-015448 diverse wekzaamheden in de wijk Palenstein in Zoetermeer
Publicatie watervergunning 2019-014103 het brengen van stoffen afkomstig van een tankstation gelegen...
Publicatie watervergunning 2019-013034 diverse werkzaamheden ter hoogte van Huigsloterdijk 353-358 in...
Publicatie watervergunning 2019-016386 aanbrengen en hebben van gasleidingen nabij Hoorn 34 te Alphen...
Publicatie watervergunning 2019-018288 het dempen van water ter hoogte van De Mook 16 in de wijk Offem...
Publicatie watervergunning 2019-016859 het bouwen en hebben van een bouwwerk en het graven in een waterkering...
Publicatie watervergunning 2019-018242 het afkoppelen van verhard oppervlak ter hoogte van de Nieuwe...
Publicatie watervergunning 2019-015012 onttrekken van grondwater verspreid over zes deellocaties ten...
Publicatie watervergunning 2019-016385 aanbrengen en hebben van gasleidingen nabij Hoorn 124 te Alphen...
Bekendmaking projectplan Noord-Spaarndammerpolder
Openbare bijeenkomst van Rijnlands verenigde vergadering
Publicatie besluit 2019-016114 het leggen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Kortsteekterweg...
Publicatie besluit 2019-018350 het aanbrengen en hebben van een waterleiding ter hoogte van Parellaan...
Publicatie besluit 2019-017049 aanbrengen van een mantelbuis ter hoogte van Zwanenburgerdijk 396 in de...
Publicatie watervergunning 2019-015828 het dempen van water nabij Korte Verspronckweg en 't Hoffstraat...
Publicatie watervergunning 2019-017556 het gedurende 4 maanden per jaar lozen van gekoeld oppervlaktewater...
Publicatie watervergunning 2019-015141 het gedurende 4 weken brengen van vrijkomend grondwater ter plaatse...
Publicatie besluit 2019-015450 het leggen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Herenweg 137b te...
Publicatie watervergunning 2019-015445 het graven van water ten zuiden van de Johan Enschedelaan in de...
Pblicatie wijzigingsbeschikking V40695 ter plaatse van Luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer
Publicatie besluit 2019-017315 diverse werkzaamheden ter hoogte van Woudenstein 29 te Gouda
Publicatie watervergunning 2019-018259 aanbrengen van een damwand en het dempen van water ter plaats...
Publicatie watervergunning 2019-013868 het hebben van een leiding ter plaatse van de Nieuwemeerdijk en...
Bekendmaking Ontwerp-Programmabegroting 2020 hoogheemraadschap van Rijnland
Publicatie watervergunning 2019-015446 diverse werkzaamheden ter hoogte van De Ruijterkade 7 te Amsterdam
Publicatie watervergunning 2019-017060 het vervangen van een tweetal bruggen ter plaatse van Ridderbuurt...
Publicatie watervergunning 2019-017834 het hebben van een peilafwijking ter plaatse van kadastraal perceel...
Publicatie watervergunning 2019-013032 het uitbouwen van een woning ter plaatse van Doctor van Noortstraat...
Publicatie watervergunning 2019-017332 het tijdelijk onttrekken van grondwater ter hoogte van Buurtje...
Publicatie besluit 2019-017980 diverse werkzaamheden op luchthaven schiphol in de gemeente Haarlemmermeer
Publicatie watervergunning 2019-016587 onttrekken van grondwater ter plaats evan Juliana van Stolberglaan...
Publicatie watervergunning 2019-008889 het bouwen en hebben van een bedrijfsverzamelgebouw ter plaatse...
Publicatie watervergunning 2019-016612 het maken van een ontgraving en het aanbrengen van een aanbouw...
Publicatie besluit 2019-018289 diverse werkzaamheden op luchthaven Schiphol in de gemeente Haarlemmermeer
Publicatie watervergunning 2019-017839 diverse werkzaamheden ter plaatse van Kanaalpark 147 in Leiden
Publicatie watervergunning 2019-010295 het uitvoeren van Bouw- en Graafwerkzaamheden ter plaatse van...
Publicatie besluit 2019-017659 diverse werkzaamheden op luchthaven Schiphol
Publicatie watervergunning2019-016682 het aanbrengen en hebben van drinkwaterleidingen ter hoogte van...
Publicatie besluit 2019-015786 kabelwerkzaamheden ter plaatse van Westkanaalweg 22 te Ter Aar
Publicatie watervergunning 2019-013592 diverse werkzaamheden ter plaatse van Rijnhavenkade 2 in Alphen...