7.8

Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Vaststelling uitvoeringsregels en keur Rijnland 2020
Bekendmaking Legger ondersteunende kunstwerken
Publicatie watervergunning 2020-006975 het onttrekken van grondwater, en het middels retourbemaling terugbrengen...
Publicatie besluit 2020-009577 het leggen en behouden van een kabel ter hoogte van Kruisweg 755 te Hoofddorp
Publicatie besluit 2020-008227 diverse werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van Schiphol Trade...
Publicatie watervergunning 2020-004819 diverse werkzaamheden nabij Sportparklaan 12 te Heemstede
Publicatie watervergunning 2020-001635 het hebben en plaatsen van een damwand/beschoeiing ter hoogte...
Publicatie watervergunning 2020-004874 diverse werkzaamheden ter plaatse van Raadhuisstraat 157 in Alphen...
Publicatie besluit 2020-009495 het leggen en behouden van een kabel in een kwelgevoelig gebied op het...
Publicatie besluit 2020-009396 diverse werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een 150 KV verbinding...
Publicatie watervergunning 2019-021030 het bouwen en hebben van zeven nieuwbouwwoningen en het graven...
Bekendmaking en instelling van een nieuw peil in de Zuid- en Noordeinderpolder te Alphen aan den Rijn
Publicatie besluit 2020-009528 het aanleggen en hebben van een mantelbuis nabij de Karnemelksloot 31...
Publicatie watervergunning 2020-009702 het leggen en hebben van een waterleiding nabij Haarlemmerweg...
Publicatie watervergunning 2020-008470 het bouwen van een aanbouw met bijbehorend grondverzet ter plaatse...
Publicatie watervergunning 2020-009488 het aanbrengen en hebben van een betonplaat met keerwanden op...
Publicatie besluit 2020-008335 diverse werkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van Schiphol Trade...
Publicatie watervergunning 2020-007783 aanbrengen en hebben van balken en funderingspalen rondom de woning...
Publicatie watervergunning 2020-007581 de bouw van een berging aan de Badhuisweg 39 te Boskoop
Publicatie watervergunning 2020-008404 het dempen van oppervlaktewater en het uitvoeren van grondverzet...
Bekendmaking definitief projectplan Polder Abessinie te Bodegraven - Reeuwijk
Bekendmaking definitief projectplan Verwijderen Inlaat Nieuwkoop te Ter Aar
Bekendmaking definitief projectplan Defosfateren Buitendijkse Buitenveldersche-Polder te Amstelveen
Publicatie ontwerpbesluit 2019-022130 kennisgeving in het kader van de uitvoering van het project RijnlandRoute...
Bekendmaking definitief projectplan Gogerpolder te Kaag en Braasem
Mededeling over de instelling van een nieuw peil in 'De Wijk' (Polder Reeuwijk en Sluipwijk) te Alphen...
Publicatie watervergunning 2020-007866 onttrekken van grondwater ter plaatse van de Frederik Ruyschstraat...
Publicatie besluit 2019-021776 diverse werkzaamheden aan de Madeliefstraat 1 in Nieuw Vennep in de gemeente...
Publicatie watervergunning 2020-008344 het aanbrengen en hebben van verhard oppervlak en het aanleggen...
Publicatie watervergunning 2020-008840 het plaatsen en hebben van een hekwerk en een geluidsscherm inclusief...
Publicatie besluit 2020-003788 diverse werkzaamheden ter plaatse van Rijksweg A4 3 te Hoofddorp
Publicatie watervergunning 2020-008148 het aanleggen van een duiker ter plaatse van Omloop 66 te Boskoop
Bekendmaking definitief projectplan Demping Ten Behoeve Van Vakgemaal Drooggemaakte Veender- En Lijkerpolder...
Bekendmaking definitief projectplan Nieuwbouw Poldergemaal Hemmeerpolder te Teylingen
Publicatie watervergunning 2020-005802 het hebben en bouwen van een woning, het uitvoeren van grondverzet...
Publicatie watervergunning 2020-006134 het dempen en gedempt houden van oppervlakte water het het ter...
Publicatie watervergunning 2020-008007 het plaatsen en hebben van een brug ter plaatse van perceel B363...
Publicatie besluit 2020-007841 het dieper graven in een kwetsbaar kwelgebied ter hoogte van Hoolhovenlaan...
Publicatie besluit 2020-007782 aanbrengen en hebben van vier mantelbuizen tussen station Vijfhuizen en...
Publicatie watervergunning 2020-008616 het leggen , tijdelijk behouden en verwijderen van een dam met...
Publicatie watervergunning 2020-008579 het verwijderen van een dam en het aanbrengen van 5 dammen en...
Publicatie watervergunning 2020-006990 het plaatsen en hebben van een brug ter plaatse van perceel B430...
Publicatie watervergunning 2019-020696 het dempen van overig oppervlaktewater en het verlengen van een...
Bekendmaking definitief projectplan Besluit Opheffen Proefvak (Reeuwijk West En Polder Bloemendaal) te...
Bekendmaking ontwerp-projectplan Verbetering Watersysteem Zuid-Spaarndammerpolder te gemeente Velsen
Publicatie watervergunning 2020-008564 op meedere locaties leggen van een glasvezelkabel langs de Oostkanaalweg...
Publicatie watervergunning 2020-004255 het leggen en behouden waterleiding en het verwijderen van een...
Publicatie besluit 2020-006648 aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Bolstraschans 35...
Publicatie watervergunning 2020-007295 het leggen en hebben van een tijdelijke dam met duiker nabij de...
Publicatie besluit 2020-008422 diverse werkzaamheden ter hoogte van Banckspolder 38 in Hoofddorp