7.4

Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Openbare bijeenkomst van Rijnlands verenigde vergadering
Bekendmaking definitief projectplan Verbetering Watersysteem Zuid-Spaarndammerpolder te Velsen
PUBLICATIE WATERVERGUNNING 2020-012398 DEMPEN EN GRAVEN TE NIEUW-VENNEP
PUBLICATIE WATERVERGUNNING 2020-015893 KABELWERKZAAMHEDEN TE BENTHUIZEN
PUBLICATIE WATERVERGUNNING 2020-013101 BOUWEN VAN EEN BIJGEBOUW TE WOUBRUGGE
PUBLICATIE WATERVERGUNNING 2020-015668 GRAVEN ARCHEOLOGISCHE SLEUVEN TE VOORSCHOTEN
PUBLICATIE BESLUIT 2020-016367 KABELWERKZAAMHEDEN TE BADHOEVEDORP
PUBLICATIE BESLUIT 2020-015370 KABELWERKZAAMHEDEN TE HOOFDDORP
PUBLICATIE BESLUIT 2020-014392 KABELWERKZAAMHEDEN TE LEIMUIDERBRUG
Publicatie watervergunning 2020-015456 diverse werkzaamheden ter plaatse van Nieuwemeerdijk 7 te Badhoevedorp
Publicatie watervergunning 2020-004875 het dempen van diverse dwarssloten ter hoogte van Compierekade...
Publicatie watervergunning 2020-015976 het dempen en gedempt houden van overig oppervlaktewater ter hoogte...
Publicatie watervergunning 2020-015118 het tijdelijk aanbrengen en hebben van een sleuf ter plaatse van...
Publicatie watervergunning 2020-012118 onttrekken van grondwater ter hoogte van de wijk De Kooi in Leiden
Publicatie watervergunning 2020-016041 diverse werkzaamheden ter plaatse van de Haarlemmerweg tussen...
Publicatie watervergunning 2020-014728 het dempen en graven van water en het aanleggen en hebben van...
Publicatie watervergunning 2020-015669 de aanleg van twee mantelbuizen nabij Klaverweijdeweg 10 te Hoogmade
Publicatie watervergunning 2020-013050 het bouwen en hebben van een woning aan het Weteringpad 35 te...
Publicatie watervergunning 2020-015053 het aanbrengen en hebben van een straatkast ter plaatse van Aalsmeerderdijk...
Publicatie watervergunning 2020-012321 het graven en hebben van een oever ter hoogte van Rijnsburgerweg...
Publicatie besluit 2020-015454 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Rijnlanderweg...
Publicatie watervergunning 2020-013829 een tijdelijke demping nabij de Graaf Willem II laan 81 te Hoogmade
Publicatie besluit 2020-015366 aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Hoofdweg 123 te...
Publicatie besluit 2020-015372 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Hoofdweg 395...
Publicatie besluit 2020-015367 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Hoofdweg 298...
Publicatie besluit 2020-015455 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Bennebroekerweg...
Publicatie watervergunning 2020-014467 het aanbrengen en hebben van een waterleiding ter plaatse van...
Publicatie watervergunning 2020-014230 diverse werkzaamheden ter hoogte van Sandrinapad 17 te Zoetermeer
Publicatie besluit 2020-015453 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaate van Taurusavenue...
Publicatie besluit 2020-015373 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Sloterweg...
Publicatie besluit 2020-015371 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter plaatse van Hoofdweg 243...
Publicatie watervergunning 2020-013130 het tijdelijk dempen ter hoogte van Robijnhof in Leiden
Publicatie besluit 2020-015821 aanbrengen van een mantelbuis ter plaatse van Aarbergerweg 3 te Rijsenhout
Verlenging inzagetermijn conceptnota peilbeheer
Publicatie watervergunning 2020-013954 het graven en hebben van een nieuwe hoofdwatergang en het dempen...
Publicatie besluit 2020-013444 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Leimuiderdijk...
Publicatie watervergunning 2020-015052 het graven en hebben van diepe ontgravingen ter hoogte van de...
Publicatie watervergunning 2020-013992 onttrekken van grondwater ter hoogte van Zuid Schalkwijkerweg...
Publicatie besluit 2020-013867 het leggen en hebben van een mantelbuis te hoogte van Onder de Boompjes...
Publicatie watervergunning 2020-012602 het vervangen van een bug ter plaatse van Voorweg 98 te Hazerswoude-Dorp
Publicatie watervergunning 2020-014620 aanleggen verhard oppervlak ter plaatse van Schiphol Trade Park...
Publicatie besluit 2020-015070 het leggen en hebben van een mantelbuis te plaatse van Julianalaan 3 te...
Publicatie watervergunning 2020-013868 het uitdiepen van de taludbodem, het plegen van grondverzet en...
Publicatie wijzigingsbesluit 2020-014466 het wijzigen met betrekking tot de uitvoering van de HDD boring...
Publicatie watervergunning 2020-014084 onttrekken grondwater ter plaatse van Loeteweg, Compiekade en...
Publicatie watervergunning 2020-013976 het bouwen en hebben van een PoP-gebouw met bijbehorend grondverzet...
Bekendmaking ontwerp-projectplan Verbinding Reeuwijk West En Bloemendaal Landelijk Gebied te Bodegraven-Reeuwijk...
Publicatie besluit 2020-013953 aanleggen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Korteraarseweg 121A...
Publicatie watervergunning 2020-007447 onttrekken van grondwater ter plaatse van perceel A9875 in Sassenheim
Pubicatie watervergunning 2020-013342 diverse werkzaamheden binnen woonwijk kinheim - Seevank in Zwanenburg