7.3

Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Publicatie watervergunning 2021-008916 een tijdelijk demping nabij de Assumburg 6 te Alhen aan den Rijn
Publicatie watervergunning 2021-010615 diverse werkzaamheden ter hoogte van Reaumerstraat in Badhoevedorp
Publicatie watervergunning 2021-008101 het bouwen en hebben van een bedrijfsunits en het uitvoeren van...
Publicatie watervergunning 2021-008773 het aanleggen en hebben van een duiker ter plaatse van kadastraal...
Publicatie watervergunning 2021-009645 het ontrekken van freatisch grondwater ter hoogte van Leidseweg...
Publicatie watervergunning 2020023382 het vervangen en hebben van een verbindingsduiker ter laatse van...
Openbare bijeenkomst van Rijnlands verenigde vergadering
Bekendmaking ontwerp projectplan kadeverbetering Hellegatspolder te Teylingen
Publicatie watervergunning 2021-009482 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis nabij Marineweg 2...
Publicatie watervergunning 2021-007704 diverse werkzaamheden aan de Kalorama te Hoofddorp
Publicatie watervergunning 2021-004767 het bouwen en hebben van een nieuwe woning ter plaatse van Leimuiderdijk...
Publicatie watervergunning 2020-024413 het uitvoeren van grondverzet ter hoogte van Doctor van Noortstraat...
Publicatie besluit 2021-009918 het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring ter plaatse van Scorpius...
Publicatie watervergunning 2021-009718 het uitvoeren van graaf-en sloopwerkzaamheden en het uitvoeren...
Publicatie watervergunning 2021-006394 het onttrekken van grondwater ter hoogte van Afrikalaan en omliggende...
Publicatie besluit 2021-008181 het uitvoeren van een gestuurde boring ter plaatse van Aalsmeerderweg...
Publicatie watervergunning 2021-005948 het onttrekken van freatisch grondwater ter plaatse van perceel...
Publicatie besluit 2021-009298 de aanleg van een vlonder ter plaatse van perceel C8093 te Bodegraven
Publicatie watervergunning 2021-009390 het aanbrengen en hebben van een kabel ter hoogte van Sugarcity...
Publicatie watervergunning 2021-007373 het uitvoeren van graafwerkzaamheden aan de Rietsingel 8 te Zwaanshoek
Publiatie besluit 2021-009879 het aanleggen van een duiker ter hoogte van Reesveld 12 in Reeuwijk
Publicatie watervergunning 2021-007434 het dempen van overig oppervlaktewater ter plaatse van Burgemeester...
Publicatie besluit 2021-009432 het uitvoeen van boringen ter plaatse van Groeneweg 2 / 70 te Vijfhuizen
Publiatie watervergunning 2021-005802 het aanleggen en hebben van een inlaat ter plaatse van perceel...
Publicatie watervergunning 2021-000724 het uitvoeren van grondverzet ter plaatse van Molenkade 2 in Leimuiden
Publicatie watervergunning 2021-009201 het aanleggen van een fietspad en het verleggen van twee gedeeltes...
Publicatie watervegunning 2021-007250 het plaatsen en hebben van een brug ter plaatse van perceel B8235...
Publicatie watervergunning 2021-009144 het bouwen van een woning ter hoogte van Dammekant 35E te Bodegaven
Publicatie watervergunning 2021-008922 toename van de veharding op het voormalige BAVO terrein in Noordwijkerhout
Publicatie watervergunning 2021-009145 het bouwen van een woning ter hoogte van Dammekant 35K te Bodegraven
Publicatie watervergunning 2021-009184 het verbouwen en hebben van een schuur ter plaatse van Vlamingstraat...
Publicatie besluit 2021-006561 aanbengen en hebben van een mantelbuis nabij Maaldrift 7 te Wassenaar
Bekendmaking ontwerpbesluit tot wijziging van Kaart 7
Bekendmaking ontwerp-peilbesluit Bennebroekerpolder te Bloemendaal
Publicatie besluit 2021-009080 het uitvoeren van een boring aan de Hofstede oneven nummers te Zwaanshoek
Publicatie watervergunning 2021-008320 het uitvoeren van ontgravingen ter plaatse van Spaarnwouderweg...
Publicatie watervergunning 23021-007158 het plaatsen en hebben van een duiker ter hoogte van Noortheylaan...
Publicatie besluit 2021-007457 het aanbrengen en hebben van vijf mantelbuizen nabij Rijksweg A4 2 te...
Publicatie watervergunning 2021-001840 het aanleggen en hebben van een duiker en het dempen van oppervlaktewater...
Publicatie watervergunning 2021-006510 het maken van een aanbouw aan de Anslag 3 te Alphen aan den Rijn
Publiatie besluit 2021-005053 het aanbrengen en hebben van vijf mantelbuizen nabij Rijksweg A4 te Hoofddorp
Publucatie watervergunning 2021-008340 het realiseren van een aanbouw ter plaatse van Henegouwerweg 93...
Publicatie watervergunning 2021-007927 het aanleggen van verhard oppervlak ter plaatse van Schiphol Trade...
Publicatie watervergunning 2021-008662 diverse werkzaamheden ter plaatse van Schiphol Trade Park in Hoofddorp
Publicatie besluit 2021-007761 het leggen en hebben van een drinkwater aansluitleiding ter hoogte van...
Publicatie besluit 2021-008631 het uitvoeren van een gestuurde boring ter plaatse van Hoofdweg 1747 te...
Publiatie watervergunning 2021-008462 het hebben van verhard oppervlak en het dempen van overig oppervlaktewater...
Publicatie watervergunning 2021-008300 het plaatsen van een duiker ter plaatse van Noordwijkerweg 22...
Publicatie watervergunning 2021-008873 het aanleggen van twee bruggen ter plaatse van kadastraal perceel...
Publiatie watervergunning 2021-008686 het uitvoeren van ontgravingen ter hoogte van perceel AE5058 in...