7.4

Vergunningen Hoogheemraadschap van Rijnland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Rijnland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Rijnland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking definitief projectplan vervanging poldergemaal Starrevaart te Leidschendam
Publicatie besluit 2021-003577 het plaatsen en hebben van een dam met duiker ter plaatse van de Zandlaan...
Publicatie watervergunning 2021-003031 het dempen en graven van oppervlaktewater ter hoogte van Wilddreef...
Publicatie besuit 2021-003644 het aanbrengen en tijdelijk hebben van pontons ter hoogte van Leidsevaart...
Publicatie watervergunning 2021-003001 het bouwen en hebben van een slibsilo, het aanbrengen en hebben...
Publicatie watervergunning 2021-002947 diverse werkzaamheden ter plaatse van de Nieuwe Kalfjeslaan te...
Publicatie watervergunning 2020-025642 het dempen van primair oppervlaktewater nabij Rijnkade 12 in Alphen...
Publicatie besluit 2021-003710 het uitvoeren van 68 boringen ter plaats evan Setie H perceelnr 12379...
Publiatie wijzigingsvergunning 2020-021218 diverse wijzigingen ter plaatse van de Dr. Albert Schweitzerlaan...
Publicatie watervergunning 2021-002487 het ophogen van het talud ter plaatse van Vriezekoop 4b te Leimuiden
Publicatie watervergunning 2021-003876 het vervangen van een beschoeiing en het dempen en graven van...
Publicatie besluit 2021-002007 het leggen en hebben van een waterleiding ter hoogte van Dammekant 129...
Publicatie watervergunning 2020-024498 diverse werkzaamheden langs de Spaarnwouderweg op industrieterrein...
Publicatie watervergunning 2021-002394 diverse werkzaamheden aan de Losserweide Bouwnummer 5 te Nieuwe...
Publicatie watervergunning 2021-003672 het plaatsen en hebben van een duiker ter hoogte van Kadstraal...
Publicatie watervergunning 2021-003112 het aanleggen en hebben van een brug ter hoogte van de Tasmanstraat...
Publicatie watervergunning 2021-003517 diverse werkzaamheden ter hoogte van Aalsmeerderweg 749 in Rijsenhout
Bekendmaking ontwerp projectplan kadeverbetering Willem van der Veldenweg te Kaag en Braassem
Publicatie watervergunning 2021-001695 het plaatsen en hebben van een verticale drainage en het ophogen...
Publicatie watervergunning 2021-003035 het plaatsen en hebben van een brug ter hoogte van Plataandreef...
Publicatie besluit 2021-002006 het tijdelijk dempen van oppervlaktewater ter hoogte van Hof van Roomburgh...
Publicatie besluit 2021-003036 het tijdelijk dempen van oppervlaktewater ter hoogte van Vogelaardreef...
Publicatie watervergunning 2021-002847 het verleggen en hebben van een stalen gasunietransportleiding...
Publicatie watervergunning 2020-016040 het aanbrengen en hebben van een grondophoging/voorbelastingen...
Publicatie watervergunning 2021-002606 diverse werkzaamheden ter hoogte van Spieringweg 468 te vijfhuizen
Publicatie besluit 2021-001902 het aanbrengen en hebben van een mantelbuis nabij Aalsmeerderweg 680 te...
Publicatie watervergunning 2021-003113 het dempen van oppervlaktewater nabij de Adelborst van Leeuwenlaan...
Publicatie besluit 2021-002488 het uitvoeren van een gestuurde boring ter plaatse van Kromme Spieringweg...
Bekendmaking peilbesluit Zilkerpolder te Noordwijk, Lisse en Hillegom
Publicatie watervergunning 2021-002706 het plaatsen en hebben van een aanbouw ter plaatse van Boisotring...
Pubicatie watervergunning 2020-023916 diverse werkzaamheden binnen de woonwijk Burgtenbuurt in Alphen...
Publicatie watervergunning 2021-001343 diverse werkzaamheden ter plaatse van Haarlemmerstraatweg 52 in...
Bekendmaking peilbesluit Peilvakken De Zilk te Hillegom
Openbare bijeenkomst van Rijnlands verenigde vergadering
Publicatie watervergunning 2021-002396 het dempen van oppervlaktewater ter plaatse van Noordenseweg 92...
Publicatie definitieve watervergunning 2020-017893 RijnlandRoute
Publicatie watervergunning 2021-002395 hetaaleggen en hebben van een matebuis nabij de Voorweg 89 in...
Publicatie watervergunning 2021-002590 het aanbrengen en hebben van eem tijdelijke demping en tijdelijke...
Publicatie watervergunning 2020-017589 diverse werkzaamheden over de Haarlemmertrekvaart in Leiden
Publicatie besluit 2020-023405 het uitvoeren van drie boogboringen en het hebben van drie mantelbuizen...
Publicatie watervergunning 2020-021103 het tijdelijk onttrekken van grondwater ter hoogte van Rijnhavenkade...
Publicatie besluit 2021-002397 het uitvoeren van gestuurde boring ter plaats evan Aalsmeerderweg 931...
Publicatie besluit 2021-003134 het leggen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Warmoeskade 1 te...
Bekendmaking projectplan Peilvakken De Zilk te Hillegom
Bekendmaking besluit tot wijziging van Kaart 7
Bekendmaking definitief projectplan Vervangen Poldergemaal Noordeinde- en Geerpolder en aanleggen vispassage
Publicatie ontwerpbesluit 2020-025849 Rijnlandroute
Bekendmaking ontwerp projectplan Lisserpoelpolder te Lisse
Bekendmaking ontwerp projectplan Meer-en Duinpolder te Lisse
Publicatie definitiefbesluit 2020-016089 RijnlandRoute