• Vergunningen»
  • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Vergunningen Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende vergunning voor het aanleggen van een hogedrukgasleiding
Verleende vergunning voor het lozen van water in oppervlaktewater.
Verle3ende Ontheffing RVV Gesloten Verklaring.
Verleende vergunning voor het aanbrengen van een op - en afrit.
Verleende ontheffing voor het berijden van wegen met een gewicchtsbeperking
Verleende vergunning voor het verplaatsen en hebben van een HAS kast op de primaire waterkering
Wijziging vergunning voor het wijzigen van locatie inkoopstation en plaatsen hekwerk
Verleende vergunning voor het aanbrengen van een kabel
Wijziging vergunning m.b.t. het wijzigen van een voorschrift m.b.t. de aanvang van de demping
Ontheffing RVV Gewichtsbeperking.
Verleende vergunning voor het plaatsen van een damwand.
Verleende vergunning voor het aanbrengen en hebben van een dam met duiker in de hoofdwatergang en het...
Verleende vergunning voor het aanbrengen van een mantelbuis.
Melding voor het onttrekken van grondwater
Verleende vergunning voor het slopen en bouwen van een aanbouw
Melding voor het onttrekken van grondwater
Verleende vergunning voor het bevestigen van een mantelbuis aan de landhoofden van een brug ten behoeve...
Verleende vergunning voor het aanleggen en hebben van coaxkabels in de primaire waterkering
Verleende vergunning voor het aanbrengen van een tijdelijke dam met duiker
Verleende Ontheffing RVV Gesloten Verklaring.
Verleende vergunning voor het leggen van glasvezelkabels in de primaire en in overige waterkering.
Verleende vergunning voor het bouwen van woningen en aanbrengen van vier steigers.
Verleende vergunning voor het maken van een aanbouw aan de achterzijde van de woning in de zonering
Bestuursvergaderingen
Ontwerpbegroting 2016
Verleende vergunning voor het slopen van de woning en de stal en het uitvoeren van een bodemsanering
Melding voor het onttrekken van grondwater
Melding voor het onttrekken van grondwater
Verleende vergunning voor het aanleggen van diverse kabels
Verleende vergunning voor het maken van een terras
Melding voor het onttrekken van grondwater
Verleende vergunning voor het aanleggen van kabels
Wijziging vergunning K.04.096.V02
Verleende vergunning voor een mantelbuis met kabel.
Verleende vergunning voor het aanbrengen van een duikverbinding
Wijziging vergunning L.15.126.V01
Melding voor het onttrekken van grondwater
Verleende vergunning voor het tijdelijk dempen van een watergang
Verleende vergunning voor het plaatsen van een carport.
Verleende vergunning voor werkzaamheden Provincialeweg West, Haastrecht.
Verleende vergunning voor het inrichten van een waterspeelplaats.
Melding voor het onttrekken van grondwater
Melding voor het onttrekken van grondwater
Verleende ontheffing voor het berijden van wegen met gewichtsbeperking
Verleende vergunning voor het leggen van een laagspanningskabel
Verleende vergunning voor het aanbrengen van kabels
Beleidsregel Bruggen over hoofdwatergangen in de Krimpenerwaard ter inzage
Algemene regels Keur van Schieland en de Krimpenerwaard ter inzage
Melding voor het onttrekken van grondwater.
Verleende vergunning voor het aanbrengen van een proefvak.