Vergunningen Hoorn

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Hoorn. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Hoorn. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Hoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Moerbalk 59 - Moerbalk 59
Gemeente Hoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Gasfabriekstraat 20 - Gasfabriekstraat...
Intrekken Verordening eigen bijdrage maatschappelijke opvang
Gemeente Hoorn - aanwijzen algemene gehandicaptenparkeerplaats - parkeerterrein ten westen van Astronautenweg...
Uitvoeringsregeling beloningsbeleid gemeente Hoorn 2016-I
Verordening Starterslening gemeente Hoorn
Gemeente Hoorn - Aanwijzing van één parkeerplaats voor het laden van elektrische voertuigen - in de Wierdijk,...
Gemeente Hoorn - Aanwijzing van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen - Crabstraat,...
RECTIFICATIE
Gemeente Hoorn - Aanwijzing van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen - in het...
Gemeente Hoorn - Aanwijzing van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen - in het...
Gemeente Hoorn - algemene gehandicaptenparkeerplaats Astronautenweg - parkeerterrein bij Astronautenweg...
Gemeente Hoorn - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - parkeerplaats tegenover Vollerswaal 43
Aanwijzingsbesluit toezichthouders gemeente Hoorn
Vastgesteld Uitwerkingsplan Bangert en Oosterpolder - fase 4a deel 7, Hoorn
Gemeente Hoorn - aanwijzing van fietsstroken en twee voorrangsregelingen - langs Spoorsingel, Stationsplein...
Ontwerp bestemmingsplan Risdam en Nieuwe Steen-West, Hoorn
Beleidsregel Criteria historische schepen 2015.
Intrekken verouderde regelgeving Haven
Bangert te Zwaag, tussen nummers 15 en 17: verleende omgevingsvergunning
Vastgesteld bestemmingsplan Maelsonstraat en omgeving, Hoorn
Vastgesteld bestemmingsplan Woongebouwen Maelsonstraat, Hoorn
Aanpassing verplaatsingskostenregeling verhuisplichtige ambtenaren
Wijziging salarisbedragen cao gemeenten 2016-2017
Aanpassing Besluit maatschappelijke ondersteuning Wmo gemeente Hoorn 2016.
Mandaatverlening door de West-Friese gemeenten aan de gemeente Hoorn voor de Wmo maatwerkvoorzieningen...
Gemeente Hoorn - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - achter Kosterstuin 170
Mandaatbesluit, volmacht- en machtigingsbesluit 2016
Handhavingsbeleid Publiek toegankelijke inrichtingen
Ontwerp Uitwerkingsplan Bangert en Oosterpolder fase 4a deel 8, Hoorn
Gemeente Hoorn - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - parkeerplaats achter Gording 32
Gemeente Hoorn - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - parkeerplaats voor Binnenplaats 23
Gemeente Hoorn - gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - direct voor Kosterstuin 191
Gemeente Hoorn - een extra algemene gehandicaptenparkeerplaats - parkeerplaats bij De Trekvaart
Gemeenschappelijke Regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland
Mandaatbesluit plustaak WerkSaam inzake toeslag levensonderhoud jongeren
Mandaatbesluit plustaak WerkSaam inzake terug-en invordering bijzondere bijstand
Wijziging CAR-UWO teksten hoofdstuk 3 CAR
Voorontwerp bestemmingsplan Bangert en Oosterpolder, fase 1 en 2
Ontwerp Uitwerkingsplan Bangert en Oosterpolder fase 4a deel 7, Hoorn
Gemeente Hoorn - Gesloten verklaring voor vrachtverkeer muv bestemmingsverkeer - Dijkgraaf
Spelregels voor de vrijmarkt op Koningsdag
Besluit Informatie- en Archiefbeheer gemeente Hoorn 2016
Gemeente Hoorn - omvorming van twee gehandicaptenparkeerplaatsen naar blauwe zone plaatsen - Maelsonstraat,...
Besluit proef reguleren mengvormen winkel/horeca gemeente Hoorn
Verordening duurzaamheidsleningen en stimuleringsleningen VvE’s gemeente Hoorn 2016
Gemeente Hoorn - aanwijzing gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Van Goyenstraat 11 Hoorn
Gemeente Hoorn - Verkeersbesluit tot aanwijzing van “opgeblazen fietsopstelstroken”op de Dorpsstraat...
Gemeente Hoorn - aanwijzing twee extra artsenparkeerplaatsen - Sophie Vitringastraat Hoorn
Besluit collectieve festiviteiten 2016