7.4

Vergunningen Horst aan de Maas

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Horst aan de Maas. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Horst aan de Maas. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Horst, Schoolstraat 86, 86a t/m 86c, verleende omgevingsvergunning
Lottum, van Wijlickshove 30, vertrokken naar onbekende bestemming
Swolgen, Mgr. Aertsstraat 33, aangevraagde omgevingsvergunning
Hegelsom, Kogelstraat 58, verleende omgevingsvergunning
Horst, Hamweg 6, vastgesteld bestemmingsplan
America, Nieuwe Peeldijk 63, aangevraagde omgevingsvergunning
Grubbenvorst, losbaan 31, aangevraagde omgevingsvergunning
Meterik, Donkstraat 20, aanvraagde omgevingsvergunning
Hegelsom, Langstraat 77, wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6, lid 1, sub a Wro
Meterik, Roothweg 6a, vastgesteld bestemmingsplan
Broek 7a, Sevenum, melding activiteitenbesluit.
Donkerhofsteeg 5, Tienray, melding activiteitenbesluit
Nieuwstraat 20, Horst, aangevraagde omgevingsvergunning
America, Griendtsveenseweg 77, verleende omgevingsvergunning.
Grubbenvorst, sectie C nr. 6562, verleende omgevingsvergunning]
Grubbenvorst, Losbaan 31, verleende omgevingsvergunning
Broekhuizen, Oude Vonkelweg 2, verleende omgevingsvergunning
Meerlo, Bergsboslaan 7 en 16, verleende omgevingsvergunning
Grubbenvorst, Venrayseweg, aangevraagde omgevingsvergunning
Grubbenvorst, Losbaan 21, verleende omgevingsvergunning
Grubbenvorst, Witveldweg 18, verleende omgevingsvergunning
Sevenum, De Sondert 21, verleende omgevingsvergunning
America, Nieuwe Peeldijk 63, melding activiteitenbesluit
Hegelsom, Langstraat 77, wijziging bestemmingsplan ex artikel 3.6, lid 1, sub a Wro
Meterik, Roothweg 6a, vastgesteld bestemmingsplan
Horst, Hamweg 6, vastgesteld bestemmingsplan
Horst, Venrayseweg 143, verleende omgevingsvergunning
Horst, Herstraat 45, verleende omgevingsvergunning
Tuinderslaan 34, Horst, verleende omgevingsvergunning
Horst, Wilhelminaplein 6, verleende omgevingsvergunning
Horst, Kerkstraat 92, aangevraagde omgevingsvergunning
Broekhuizen, Oude Vonkelweg 2, aanvraag omgevingsvergunning
Horst, Hertog Reinaldlaan 2, Ontwerp-Bestemmingsplan
Grubbenvorst, Pastoorstraat 10, verleende omgevingsvergunning
America, Kabroekstraat 12, aangevraagde omgevingsvergunning
Nota grondprijzen 2017
Nota reserve bovenwijkse voorzieningen 2017
Nota grondbeleid gemeente Horst aan de Maas 2016
Sevenum, Markt 21, verleende omgevingsvergunning
Sevenum, Helenaveenseweg 3, vertrokken naar onbekende bestemming
Horst, Hertog Reinaldlaan 2, Ontwerp-Bestemmingsplan
Kennisgeving voornemen tot opstellen bestemmingsplan Klaver 5a en b en start m.e.r.-procedure , gemeente...
Vastgesteld bestemmingsplan "Hilkensbergweg 5 te Broekhuizen”, gemeente Horst aan de Maas
Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning Peelheideweg 12 te America, Horst aan de Maas
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning Kranenstraat 92 Horst, Gemeente Horst aan de Maas
Rectificatie
Kennisgeving verleende omgevingsvergunning
Vestiging Wet voorkeursrecht gemeenten artikel 6 (Wvg), Horst aan de Maas
Ontwerp-bestemmingsplan “Bondserf Meterik”, gemeente Horst aan de Maas