Vergunningen Houten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Houten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Houten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Ontwerpbesluit detail
Ontwerpbesluit realiseren zonnepark nabij het perceel Oostrumsdijkje – Beusichemseweg in ’t Goy.(uitgebreide Wabo-procedure artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3) detail
Ontwerpbesluit detail
Beheersverordening Houten Castellum detail
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) detail
Ontwerpbesluit voor het oprichten van een nieuwe schuur op het adres Lekdijk 12 in Houten (UV18362). detail
[Rectificatie van publicaties: Ontwerp-bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven en Ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven] detail
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaande woning op het adres Waalseweg 49a in Tull En ‘t Waal (UV18318). detail
Ontwerp-bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven detail
Ontwerpbesluit voor de nieuwbouw van een woning op het perceel Burgemeester Wallerweg 18 in Houten. (uitgebreide Wabo-procedure artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3) detail
Ontwerpbestemmingsplan Overeind 81 te Schalkwijk detail
Ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven detail
Gemeente Houten - Intrekken besluit tonnagebeperking en aslastbeperking brug - Groeneweg t.h.v. kruising met de Achterdijk detail
Vastgesteld exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest detail
Vastgesteld bestemmingsplan Lagedijk 29c detail
Ontwerpbesluit detail
Besluit(uitgebreide procedure) detail
Vastgesteld bestemmingsplan Lekdijk 24 A detail
Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de compost- en materialenopslag (legalisatie) op het adres Waijensedijk 27 in Houten (UV18151). detail
Ontwerpbeheersverordening Castellum detail
Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling Windpark Goyerbrug gemeente Houten detail
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt opladen elektrische auto's - Heidetuin 7 detail
Gemeente Houten - Instellen parkeerverbod en verbod stil te staan - De Bouw detail
Gemeente Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - Meercamp 44 detail
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt elektrische voertuigen - Klompenmakersgilde 84 detail
Gemeente Houten - Verkeersbesluit oplaadpunt elektrische voertuigen - Klompenmakersgilde 83 detail
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt elektrische voertuigen - Valkeniersborch 10 detail
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen tbv oplaadpaal tbv elektrische voertuigen - Raaigras P&R-terrein detail
Ontwerp exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest detail
Ontwerpbesluit voor het realiseren van een stallingsgebouw voor recreatiemiddelen op het adres Waijensedijk 14 te Houten. (uitgebreide Wabo-procedureartikel 2.12 lid 1 letter a sub 3) detail
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen oplaadpaal tbv elektrische voertuigen - Muntslag 22 detail
Ontwerpbesluit detail
Gemeente Houten - Instellen parkeerverbod - Randhoeve detail
Besluit (uitgebreide procedure) detail
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een rijhal / kantine en bedrijfswoning op het adres Koedijk 1a (nabij) in Houten (UV18119) detail
Vaststellen besluit hogere waarden voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning op het adres Koedijk 1a in Houten (UV18119) detail
Omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 paardenstallen met buitenbak op het adres Koedijk 1a nabij in Houten (UV17337) detail
Ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 24a te Schalkwijk detail
Omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 36 appartementen op het adres Kokermolen 10 – 80 (even) in Houten (UV18070) detail
Vaststellen besluit hogere waarden voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van 36 appartementen op het adres Kokermolen 10 – 80 (even) in Houten (UV18070) detail
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen ten behoeve van opladen elektrische auto's - Parelgras 36 detail
Ontwerpbestemmingsplan Lagedijk 29C detail
Gemeente Houten - instellen parkeerverbod keerlus Weversgilde - tegenover Weversgilde 20 detail
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen ten behoeve oplaadpunten elektrische voertuigen op basis van 'Plankaart openbare laadinfrastructuur' - Weerwolfseind 20 detail
Onherroepelijk wijzigingsplan Smalspoor 4 detail
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een schuur op het adres Waijensedijk 6 in Houten (UV18103). detail
Twee ontwerpbesluiten voor de nieuwbouw van 36 appartementen op het perceel Kokermolen 10 – 80 (even) in Houten. (uitgebreide Wabo-procedure artikel 2.12lid 1, sub a onder 3) detail
Besluit (uitgebreide procedure) detail
Gemeente Houten - instellen parkeerverbod K&R-strook bij busstation De Molen - De Molen detail
Besluit (uitgebreide procedure) detail