Vergunningen Houten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Houten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Houten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
gemeente Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - nabij Donjonmuur 15
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark en de daarbij behorende onderdelen op het adres...
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark en de daarbij behorende onderdelen op het adres...
Ontwerpbesluit voor bouwen van 18 woningen op het adres Kamgras 175 t/m 201 (oneven) en Honinggras 2...
gemeente Houten - diverse verkeersmaatregelen - Kiem van Houten (wijk Het Gras)
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning op het adres Burgemeester Wallerweg 18 in...
gemeente Houten - instellen fietsstraat - Lobbendijk
Omgevingsvergunning voor het realiseren en in werking hebben van 4 windturbines in lijnopstelling nabij...
Ontwerpbesluit voor het oprichten van een kattenhotel, de bouw en verbouw van bijbehorende bouwwerken...
Gemeente Houten - aanwizen parkeerplaats tbv laadpaal - Ruitercamp 1
Gemeente Houten - parkeerplaatsen tbv laadpaal electrische voertuigen - Bloesemtuin
Besluit (uitgebreide procedure)
Houten - verkeerbesluit - Kromme Schaft
Ontwerpbesluit voor het aanleggen van 30 parkeerplaatsen ter hoogte van de adressen De Bouw 123-151 te...
Besluit (uitgebreide procedure)
gemeente Houten - instellen eenrichtingweg - Merantihout
Ontwerpbesluit realiseren zonnepark ter hoogte vanhet perceel Provincialeweg 36 in Schalkwijk.(uitgebreide...
Ontwerpbesluit voor hetoprichten van 32 appartementen, een klein kantoor en een half ondergrondse parkeervoorzieningop...
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe schuur op het adres Lekdijk 12 te Schalkwijk (UV18362)...
[Omgevingsvergunning voor het realiseren van twee vrijstaande wonignen op het adres Odijkseweg 60a en...
Ontwerpbesluit
Ontwerpbesluit realiseren zonnepark nabij het perceel Oostrumsdijkje – Beusichemseweg in ’t Goy.(uitgebreide...
Ontwerpbesluit
Beheersverordening Houten Castellum
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Ontwerpbesluit voor het oprichten van een nieuwe schuur op het adres Lekdijk 12 in Houten (UV18362).
[Rectificatie van publicaties: Ontwerp-bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven en Ontwerpbestemmingsplan...
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaande woning op het adres Waalseweg 49a in Tull...
Ontwerp-bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven
Ontwerpbesluit voor de nieuwbouw van een woning op het perceel...
Ontwerpbestemmingsplan Overeind 81 te Schalkwijk
Ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven
Gemeente Houten - Intrekken besluit tonnagebeperking en aslastbeperking brug - Groeneweg t.h.v. kruising...
Vastgesteld exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest
Vastgesteld bestemmingsplan Lagedijk 29c
Ontwerpbesluit
Besluit(uitgebreide procedure)
Vastgesteld bestemmingsplan Lekdijk 24 A
Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de compost- en materialenopslag (legalisatie) op het adres...
Ontwerpbeheersverordening Castellum
Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling Windpark Goyerbrug gemeente Houten
Gemeente Houten - Instellen parkeerverbod en verbod stil te staan - De Bouw
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt elektrische voertuigen - Valkeniersborch 10
Gemeente Houten - Verkeersbesluit oplaadpunt elektrische voertuigen - Klompenmakersgilde 83
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt elektrische voertuigen - Klompenmakersgilde 84
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt opladen elektrische auto's - Heidetuin 7
Gemeente Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - Meercamp 44
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen tbv oplaadpaal tbv elektrische voertuigen - Raaigras P&R-terrein
Ontwerp exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest
Ontwerpbesluit voor het realiseren van een stallingsgebouw voor recreatiemiddelen op het adres Waijensedijk...