Vergunningen Houten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Houten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Houten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Houten - verkeerbesluit - Kromme Schaft
Ontwerpbesluit voor het aanleggen van 30 parkeerplaatsen ter hoogte van de adressen De Bouw 123-151 te...
Besluit (uitgebreide procedure)
gemeente Houten - instellen eenrichtingweg - Merantihout
Ontwerpbesluit realiseren zonnepark ter hoogte vanhet perceel Provincialeweg 36 in Schalkwijk.(uitgebreide...
Ontwerpbesluit voor hetoprichten van 32 appartementen, een klein kantoor en een half ondergrondse parkeervoorzieningop...
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe schuur op het adres Lekdijk 12 te Schalkwijk (UV18362)...
[Omgevingsvergunning voor het realiseren van twee vrijstaande wonignen op het adres Odijkseweg 60a en...
Ontwerpbesluit
Ontwerpbesluit realiseren zonnepark nabij het perceel Oostrumsdijkje – Beusichemseweg in ’t Goy.(uitgebreide...
Ontwerpbesluit
Beheersverordening Houten Castellum
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure)
Ontwerpbesluit voor het oprichten van een nieuwe schuur op het adres Lekdijk 12 in Houten (UV18362).
[Rectificatie van publicaties: Ontwerp-bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven en Ontwerpbestemmingsplan...
Ontwerp-bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaande woning op het adres Waalseweg 49a in Tull...
Ontwerpbesluit voor de nieuwbouw van een woning op het perceel...
Ontwerpbestemmingsplan Overeind 81 te Schalkwijk
Ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven
Gemeente Houten - Intrekken besluit tonnagebeperking en aslastbeperking brug - Groeneweg t.h.v. kruising...
Vastgesteld exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest
Vastgesteld bestemmingsplan Lagedijk 29c
Ontwerpbesluit
Besluit(uitgebreide procedure)
Vastgesteld bestemmingsplan Lekdijk 24 A
Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de compost- en materialenopslag (legalisatie) op het adres...
Ontwerpbeheersverordening Castellum
Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling Windpark Goyerbrug gemeente Houten
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt opladen elektrische auto's - Heidetuin 7
Gemeente Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - Meercamp 44
Gemeente Houten - Instellen parkeerverbod en verbod stil te staan - De Bouw
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt elektrische voertuigen - Valkeniersborch 10
Gemeente Houten - Verkeersbesluit oplaadpunt elektrische voertuigen - Klompenmakersgilde 83
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt elektrische voertuigen - Klompenmakersgilde 84
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen tbv oplaadpaal tbv elektrische voertuigen - Raaigras P&R-terrein
Ontwerpbesluit voor het realiseren van een stallingsgebouw voor recreatiemiddelen op het adres Waijensedijk...
Ontwerp exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen oplaadpaal tbv elektrische voertuigen - Muntslag 22
Besluit (uitgebreide procedure)
Gemeente Houten - Instellen parkeerverbod - Randhoeve
Ontwerpbesluit
Omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 paardenstallen met buitenbak op het adres Koedijk 1a nabij...
Vaststellen besluit hogere waarden voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw...
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een rijhal / kantine en bedrijfswoning op het adres Koedijk...
Ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 24a te Schalkwijk
Omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 36 appartementen op het adres Kokermolen 10 – 80 (even) in...
Vaststellen besluit hogere waarden voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw...
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen ten behoeve van opladen elektrische auto's - Parelgras 36
Gemeente Houten - instellen parkeerverbod keerlus Weversgilde - tegenover Weversgilde 20