7.3

Vergunningen Houten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Houten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Houten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) voor het realiseren van 50kV/21kV transformatorstation op het...
Ontwerp hogere waardenbesluit Wickengaard Wet Geluidhinder
Ontwerpbestemmingsplan ‘Heemsteedseweg in Houten’
Bestemmingsplan ‘Puttenveld Tull en ‘t Waal’
Ontwerpbestemmingsplan Beusichemseweg 27
gemeente Houten - oplaadpunten uibreidingsplan Kiem van Houten - Liesgras en Borstelgras
gemeente Houten - oplaadpunt eleketrische voertuigen - Citroengras 33
Vastgesteld bestemmingsplan Odijkseweg 11
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het oprichten van een nieuwe schuur op het adres Tuurdijk...
Vastgesteld wijzigingsplan Beusichemseweg 63
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) voor het realiseren van 28 appartementen op het perceel Olijvengaarde...
Gemeente Houten - Fietspad Oostrumsdijkje - Oostrumsdijkje
gemeente Houten - oplaadpunten elektrische voertuigen - Lelietuin 23
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken...
Algemene plaatselijke verordening
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) voor het oprichten van een nieuwe schuur op Tuurdijk 10 te ‘t...
Ontwerpbestemmingsplan Wickengaard
Ontwerpuitwerkingsplan 12 startersappartementen Beusichemseweg Houten
Algemene Plaatselijke Verordening (Apv)
Ontwerpwijzigingsplan Beusichemseweg 63
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) voor het FORMTEXT legaliseren van de uitgebreide onderkeldering...
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het realiseren van een vrijstaande woning op Houtensewetering...
Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het plaatsen van 100 zonnepanelen op het perceel bij...
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een woning op het adres Rogge-oord 3 in Houten (UV20150).
Gewijzigd vastgesteld uitwerkingsplan “Het Vertrouwde Dorp”
Ontwerpbestemmingsplan ‘Puttenveld Tull en ’t Waal’
gemeente Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - Zilvermos
Ontwerpbestemmingsplan Odijkseweg 11
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) voor het realiseren van een nieuwe schuur op Waijensedijk 6 te...
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) voor het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van...
Kennisgeving Ontwerp Actieplan Geluid 2018 - 2023
Besluit (uitgebreide procedure) voor het realiseren boerderijwinkel in deel kistenloods, realiseren educatie...
Vastgesteld bestemmingsplan Hofstad IVb
Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwbouw Tuurdijk ‘t Goy
gemeente Houten - Laad- en losplaats - Fossa Italica naast supermarkt AH
Ontwerp uitwerkingsplan “Het vertrouwde dorp”
Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord
gemeente Houten - opheffen voorrangsregeling -
Vastgesteld bestemmingsplan Hofstad III Loerik V, eerste herziening
Ontwerp besluit (uitgebreide procedure) voor het oprichten van een blaashal met bijgebouw, Groene Hoon...
gemeene Houten - Opheffen voorrangsregeling - Herenweg
Gemeente Houten - Parkeerverbod - De Schaft
Gemeente Houten - voorrangskruispunt - Forum - Castellumpad
Ontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb
Ontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb RECTIFICATIE
Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - Geuzenland 25
Ontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb
Besluit (uitgebreide procedure) voor het aanleggen tweede inrit, Lekdijk 86 Tull en ‘t Waal (UV19072)
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) voor het realiseren een vrij liggend fietspad, ten westen van...
gemeente Houten - Aanwijzen parkeerplaatsen ten behoeve van oplaadpaal Edelsteen ten behoeve van elektrische...