Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Houten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Houten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Houten. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
[Rectificatie van publicaties: Ontwerp-bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven en Ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven] 06-05-2019 06-07-2019 detail
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een vrijstaande woning op het adres Waalseweg 49a in Tull En ‘t Waal (UV18318). 02-05-2019 02-07-2019 detail
Ontwerp-bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven 02-05-2019 02-07-2019 detail
Ontwerpbesluit voor de nieuwbouw van een woning op het perceel Burgemeester Wallerweg 18 in Houten. (uitgebreide Wabo-procedure artikel 2.12 lid 1, sub a onder 3) 01-05-2019 01-07-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Overeind 81 te Schalkwijk 17-04-2019 17-06-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven 11-04-2019 11-06-2019 detail
Gemeente Houten - Intrekken besluit tonnagebeperking en aslastbeperking brug - Groeneweg t.h.v. kruising met de Achterdijk 03-04-2019 03-06-2019 detail
Vastgesteld exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest 27-03-2019 27-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Lagedijk 29c 20-03-2019 20-05-2019 detail
Ontwerpbesluit 06-03-2019 06-05-2019 detail
Besluit(uitgebreide procedure) 27-02-2019 27-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Lekdijk 24 A 20-02-2019 20-04-2019 detail
Omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de compost- en materialenopslag (legalisatie) op het adres Waijensedijk 27 in Houten (UV18151). 11-02-2019 11-04-2019 detail
Ontwerpbeheersverordening Castellum 23-01-2019 23-03-2019 detail
Kennisgeving besluit m.e.r.-beoordeling Windpark Goyerbrug gemeente Houten 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Houten - Instellen parkeerverbod en verbod stil te staan - De Bouw 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt elektrische voertuigen - Valkeniersborch 10 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Houten - Verkeersbesluit oplaadpunt elektrische voertuigen - Klompenmakersgilde 83 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt elektrische voertuigen - Klompenmakersgilde 84 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Houten - Intrekken oplaadpunt opladen elektrische auto's - Heidetuin 7 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - Meercamp 44 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen tbv oplaadpaal tbv elektrische voertuigen - Raaigras P&R-terrein 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ontwerp exploitatieplan Hofstad III Loerik V Zuidwest 12-12-2018 12-02-2019 detail
Ontwerpbesluit voor het realiseren van een stallingsgebouw voor recreatiemiddelen op het adres Waijensedijk 14 te Houten. (uitgebreide Wabo-procedureartikel 2.12 lid 1 letter a sub 3) 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen oplaadpaal tbv elektrische voertuigen - Muntslag 22 28-11-2018 28-01-2019 detail
Gemeente Houten - Instellen parkeerverbod - Randhoeve 21-11-2018 21-01-2019 detail
Besluit (uitgebreide procedure) 21-11-2018 21-01-2019 detail
Ontwerpbesluit 21-11-2018 21-01-2019 detail
Omgevingsvergunning voor het realiseren van 2 paardenstallen met buitenbak op het adres Koedijk 1a nabij in Houten (UV17337) 14-11-2018 14-01-2019 detail
Vaststellen besluit hogere waarden voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van een bedrijfswoning op het adres Koedijk 1a in Houten (UV18119) 14-11-2018 14-01-2019 detail
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een rijhal / kantine en bedrijfswoning op het adres Koedijk 1a (nabij) in Houten (UV18119) 14-11-2018 14-01-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Lekdijk 24a te Schalkwijk 07-11-2018 07-01-2019 detail
Omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van 36 appartementen op het adres Kokermolen 10 – 80 (even) in Houten (UV18070) 24-10-2018 24-12-2018 detail
Vaststellen besluit hogere waarden voor wegverkeerslawaai op grond van de Wet geluidhinder voor de nieuwbouw van 36 appartementen op het adres Kokermolen 10 – 80 (even) in Houten (UV18070) 24-10-2018 24-12-2018 detail
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen ten behoeve van opladen elektrische auto's - Parelgras 36 10-10-2018 10-12-2018 detail
Gemeente Houten - instellen parkeerverbod keerlus Weversgilde - tegenover Weversgilde 20 03-10-2018 03-12-2018 detail
Ontwerpbestemmingsplan Lagedijk 29C 03-10-2018 03-12-2018 detail
Gemeente Houten - aanwijzen parkeerplaatsen ten behoeve oplaadpunten elektrische voertuigen op basis van 'Plankaart openbare laadinfrastructuur' - Weerwolfseind 20 05-09-2018 05-11-2018 detail
Onherroepelijk wijzigingsplan Smalspoor 4 05-09-2018 05-11-2018 detail
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een schuur op het adres Waijensedijk 6 in Houten (UV18103). 03-09-2018 03-11-2018 detail
Twee ontwerpbesluiten voor de nieuwbouw van 36 appartementen op het perceel Kokermolen 10 – 80 (even) in Houten. (uitgebreide Wabo-procedure artikel 2.12lid 1, sub a onder 3) 22-08-2018 22-10-2018 detail
Besluit (uitgebreide procedure) 08-08-2018 08-10-2018 detail
Gemeente Houten - instellen parkeerverbod K&R-strook bij busstation De Molen - De Molen 08-08-2018 08-10-2018 detail
Besluit (uitgebreide procedure) 25-07-2018 25-09-2018 detail
Bestemmingsplan Partiële herziening Sport- en Werklandschap Meerpaal 25-07-2018 25-09-2018 detail
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) 19-07-2018 19-09-2018 detail
Ontwerpbesluit 12-07-2018 12-09-2018 detail
Vastgesteld wijzigingsplan en hogere waarden railverkeerslawaai voor Smalspoor 4 11-07-2018 11-09-2018 detail
Besluit (uitgebreide procedure) 27-06-2018 27-08-2018 detail
Ontwerpbesluit voor het realiseren van een vrijstaande woning op het perceel Smalspoor 3 in Houten. (uitgebreide Wabo-procedure artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3) 13-06-2018 13-08-2018 detail