7.4

Vergunningen Houten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Houten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Houten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Ontwerp uitwerkingsplan “Het vertrouwde dorp”
Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord
gemeente Houten - opheffen voorrangsregeling -
Vastgesteld bestemmingsplan Hofstad III Loerik V, eerste herziening
Ontwerp besluit (uitgebreide procedure) voor het oprichten van een blaashal met bijgebouw, Groene Hoon...
Gemeente Houten - Parkeerverbod - De Schaft
gemeene Houten - Opheffen voorrangsregeling - Herenweg
Gemeente Houten - voorrangskruispunt - Forum - Castellumpad
Ontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb
Ontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb RECTIFICATIE
Ontwerpbestemmingsplan Hofstad IVb
Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - Geuzenland 25
Besluit (uitgebreide procedure) voor het aanleggen tweede inrit, Lekdijk 86 Tull en ‘t Waal (UV19072)
Ontwerpbesluit (uitgebreide procedure) voor het realiseren een vrij liggend fietspad, ten westen van...
gemeente Houten - Aanwijzen parkeerplaatsen ten behoeve van oplaadpaal Edelsteen ten behoeve van elektrische...
Omgevingsvergunning voor het aanleggen van 2e inrit op het adres Lekdijk 86 in Tull en ‘t Waal (UV19072)
Vastgesteld bestemmingsplan Eikenhout
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw Tuurdijk ’t Goy’
Gemeente Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - Blauwgras 52
Ontwerpbestemmingsplan Hofstad III Loerik V, eerste herziening
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord’
Gemeentelijke coördinatieregeling Project De Grote en Kleine Geer, Snoeksloot 62–64
gemeente Houten - deelautoparkeerplaats - Porta Tegula nabij huisnummer 32
Omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 woningen op het adres Kamgras 175 t/m 201 (oneven) en Honinggras...
Verordening buitenriolering gemeente Houten
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Houten
Verordening rioolheffing gemeente Houten
Verordening sociaal medische indicatie kinderopvang
Verordening reinigingsheffingen gemeente Houten
Mandaatregeling gemeente Houten
Verordening afvoer hemelwater en grondwater
Beleidsregels voor woningomzetting en woningsplitsinggemeente Houten
Verordening leges gemeente Houten
Regeling budgetbeheer gemeente Houten
Verordening hondenbelasting gemeente Houten
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Verordening toeristenbelasting gemeente Houten
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een kattenhotel, de bouw en verbouw van bijbehorende bouwwerken...
[Rectificatie van publicaties: Ontwerp-bestemmingsplan Eikenhout en ontwerp hogere waardenbesluit Wegverkeerslawaai]
gemeente Houten - intrekken geslotenverklaring en tonnage- en aslastbeperking - Heemsteedseweg
gemeente Houten - voorrang fietsstraten en instellen 30/60 -
Ontwerp-bestemmingsplan Eikenhout en ontwerp hogere waardenbesluit Wegverkeerslawaai
gemeente Houten - reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's - Kiem van Houten
Vastgesteld bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven
Omgevingsvergunning voor het aanleggen van 30 parkeerplaatsen ter hoogte van de adressen De Bouw 123-151...
gemeente Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - nabij Donjonmuur 15
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark en de daarbij behorende onderdelen op het adres...
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark en de daarbij behorende onderdelen op het adres...
Ontwerpbesluit voor bouwen van 18 woningen op het adres Kamgras 175 t/m 201 (oneven) en Honinggras 2...
gemeente Houten - diverse verkeersmaatregelen - Kiem van Houten (wijk Het Gras)