Vergunningen Houten

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Houten. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Houten. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Ontwerpbestemmingsplan Hofstad III Loerik V, eerste herziening
Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord’
Gemeentelijke coördinatieregeling Project De Grote en Kleine Geer, Snoeksloot 62–64
gemeente Houten - deelautoparkeerplaats - Porta Tegula nabij huisnummer 32
Omgevingsvergunning voor het bouwen van 18 woningen op het adres Kamgras 175 t/m 201 (oneven) en Honinggras...
Verordening rioolheffing gemeente Houten
Verordening buitenriolering gemeente Houten
Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Houten
Verordening sociaal medische indicatie kinderopvang
Verordening reinigingsheffingen gemeente Houten
Mandaatregeling gemeente Houten
Verordening afvoer hemelwater en grondwater
Beleidsregels voor woningomzetting en woningsplitsinggemeente Houten
Verordening leges gemeente Houten
Regeling budgetbeheer gemeente Houten
Verordening hondenbelasting gemeente Houten
Verordening onroerende-zaakbelastingen
Verordening toeristenbelasting gemeente Houten
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een kattenhotel, de bouw en verbouw van bijbehorende bouwwerken...
[Rectificatie van publicaties: Ontwerp-bestemmingsplan Eikenhout en ontwerp hogere waardenbesluit Wegverkeerslawaai]
gemeente Houten - intrekken geslotenverklaring en tonnage- en aslastbeperking - Heemsteedseweg
gemeente Houten - voorrang fietsstraten en instellen 30/60 -
Ontwerp-bestemmingsplan Eikenhout en ontwerp hogere waardenbesluit Wegverkeerslawaai
gemeente Houten - reserveren parkeerplaatsen voor opladen elektrische auto's - Kiem van Houten
Vastgesteld bestemmingsplan Het Nieuwe Bos Wulven
Omgevingsvergunning voor het aanleggen van 30 parkeerplaatsen ter hoogte van de adressen De Bouw 123-151...
gemeente Houten - oplaadpunt elektrische voertuigen - nabij Donjonmuur 15
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark en de daarbij behorende onderdelen op het adres...
Omgevingsvergunning voor het realiseren van een zonnepark en de daarbij behorende onderdelen op het adres...
Ontwerpbesluit voor bouwen van 18 woningen op het adres Kamgras 175 t/m 201 (oneven) en Honinggras 2...
gemeente Houten - diverse verkeersmaatregelen - Kiem van Houten (wijk Het Gras)
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe woning op het adres Burgemeester Wallerweg 18 in...
gemeente Houten - instellen fietsstraat - Lobbendijk
Omgevingsvergunning voor het realiseren en in werking hebben van 4 windturbines in lijnopstelling nabij...
Ontwerpbesluit voor het oprichten van een kattenhotel, de bouw en verbouw van bijbehorende bouwwerken...
Gemeente Houten - aanwizen parkeerplaats tbv laadpaal - Ruitercamp 1
Gemeente Houten - parkeerplaatsen tbv laadpaal electrische voertuigen - Bloesemtuin
Besluit (uitgebreide procedure)
Houten - verkeerbesluit - Kromme Schaft
Ontwerpbesluit voor het aanleggen van 30 parkeerplaatsen ter hoogte van de adressen De Bouw 123-151 te...
Besluit (uitgebreide procedure)
gemeente Houten - instellen eenrichtingweg - Merantihout
Ontwerpbesluit realiseren zonnepark ter hoogte vanhet perceel Provincialeweg 36 in Schalkwijk.(uitgebreide...
Ontwerpbesluit voor hetoprichten van 32 appartementen, een klein kantoor en een half ondergrondse parkeervoorzieningop...
Omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe schuur op het adres Lekdijk 12 te Schalkwijk (UV18362)...
[Omgevingsvergunning voor het realiseren van twee vrijstaande wonignen op het adres Odijkseweg 60a en...
Ontwerpbesluit
Ontwerpbesluit realiseren zonnepark nabij het perceel Oostrumsdijkje – Beusichemseweg in ’t Goy.(uitgebreide...
Ontwerpbesluit
Beheersverordening Houten Castellum