7.4

Vergunningen Huizen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Huizen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Huizen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Huizen - Laadpaal plaatsen - Plecht
Gemeente Huizen - Laadpaal plaatsen - Zomerkade
Gemeente Huizen - Laadpaal plaatsen - Oostergo
Omgevingsvergunning De Ruyterstraat 18
Beleidsregels huishoudelijke hulp gemeente Huizen 2021
RTC-regeling 2021
Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie Huizen
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Gemeente Huizen - Intrekkingsbesluit Nadere regeling waardering mantelzorgers HBEL-gemeenten 2019-2022”
Beleidsregel toepassing Wet Bibob 2021 gemeente Huizen
Algemene plaatselijke verordening 2014
Intrekking Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 18 november 2020
Gemeente Huizen - Verplaatste weekmarkt - Kerkstraat
Verordening toeristenbelasting 2021
Legesverordening 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening precariobelasting 2021
Verordening watertoeristenbelasting 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening reinigingsheffingen 2021
Marktgeldverordening 2021
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 18 november 2020
Bestemmingsplan Bestevaer 5 vastgesteld
Bestemmingsplan Bestevaer 5 vastgesteld
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 6 november 2020
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 4 november 2020
Gemeente Huizen - intrekken elektrisch oplaadpunt - Edelhert
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 14 oktober 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 21 augustus 2020
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek houdende voorschriften...
Gemeente Huizen - Laadpalen - Bloemenweg 10, Gooierserf 384, Omroeplaan 7, Spaanderbank 37
Gemeente Huizen - Laadpaal - Zuidwal 44
Gemeente huizen - Laadpaal - Imkerweg 2
Openbare bekendmaking bestemmingsplan Zanderij Tjebbes
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 15 juli 2020
Havenverordening Huizen 2010
Beleidsregels Bbz Gemeente Huizen 2020
Ontwerpbestemmingsplan Bestevaer 5
Gemeente Huizen - opladen van elektrische voertuigen Edelhert 11 - Edelhert 11
Gemeente Huizen - opladen van elektrische voertuigen Bovenmaatweg 338 - Bovenmaatweg 312
Gemeente Huizen - opladen van elektrische voertuigen Borneolaan 18 - Borneolaan 18
Gemeente Huizen - opladen van elektrische voertuigen De Haar 20 - De Haar 20
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek houdende voorschriften...
algemene plaatselijke verordening 2014
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 15 juni 2020
Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding gemeente Huizen
Gemeente Huizen - intrekken verkeersbesluit Zomerkade - Zomerkade
Gemeente huizen - aanpassen regels (snor)fietsen - Oude Raadhuisplein
Subsidieregeling onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek Huizen