7.5

Vergunningen Huizen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Huizen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Huizen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 21 augustus 2020
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek houdende voorschriften...
Gemeente Huizen - Laadpalen - Bloemenweg 10, Gooierserf 384, Omroeplaan 7, Spaanderbank 37
Gemeente Huizen - Laadpaal - Zuidwal 44
Openbare bekendmaking bestemmingsplan Zanderij Tjebbes
Gemeente huizen - Laadpaal - Imkerweg 2
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 15 juli 2020
Havenverordening Huizen 2010
Beleidsregels Bbz Gemeente Huizen 2020
Ontwerpbestemmingsplan Bestevaer 5
Gemeente Huizen - opladen van elektrische voertuigen De Haar 20 - De Haar 20
Gemeente Huizen - opladen van elektrische voertuigen Bovenmaatweg 338 - Bovenmaatweg 312
Gemeente Huizen - opladen van elektrische voertuigen Borneolaan 18 - Borneolaan 18
Gemeente Huizen - opladen van elektrische voertuigen Edelhert 11 - Edelhert 11
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek houdende voorschriften...
algemene plaatselijke verordening 2014
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 15 juni 2020
Beleidsregels Tijdelijke Terrasuitbreiding gemeente Huizen
Gemeente Huizen - intrekken verkeersbesluit Zomerkade - Zomerkade
Gemeente huizen - aanpassen regels (snor)fietsen - Oude Raadhuisplein
Subsidieregeling onkostenvergoeding vrijwilligers historisch onderzoek Huizen
Subsidieregeling woningisolatie Huizen
Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen
Gemeente Huizen - Laadpaal - Bies 34
Verordening tot wijziging van de Noodverordening COVID‐19 Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek van 26...
Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang gemeente Huizen, 2020
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gooi en vechtstreek 26 maart 2020
Gemeente Huizen - Elektrisch laadpunt - Slangekruid 2
Omgevingsvergunning Woongroep Huizer-maatjes
Subsidieregeling eenvoudige energiemaatregelen Huizen
Subsidieregeling woningisolatie Huizen
Gemeente Huizen - Elektrische voertuigen - Stobbe, Gooisekust en Hellingstraat
RTC-regeling
Richtlijnen Bijzondere Bijstand
Gemeente Huizen - Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Tuinstraat,...
Nadere regels jongerenvouchers Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Huizen 2019
Ontwerp omgevingsvergunning Woongroep Huizer-maatjes
Gemeente Huizen - Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Kotter,...
Gemeente Huizen - Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Zuiderweg,...
Gemeente Huizen - Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Havenstraat,...
Gemeente Huizen - Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Naarderstraat,...
Gemeente Huizen - Individuele GPP - Tjonger 11
Gemeente Huizen - Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Akkerweg,...
Gemeente Huizen - Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Loefzij,...
Gemeente Huizen - Reserveren twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Spui,...
Gemeente Huizen - Individuele GPP - Joost Banckertstraat 21
Gemeente Huizen - Individuele GPP - Gaast 9
Gemeente Huizen - Individuele GPP - Godelinde 11
Gemeente Huizen - Individuele GPP - Pythagoraspark 8