Vergunningen Kampen

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kampen. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kampen. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Vaststelling wijzigingsplan ‘Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 9e wijziging Middenweg 2’
Aanvraag omgevingsvergunning Zwolseweg 51 in 's Heerenbroek
Aanvraag omgevingsvergunning Veenstraat 40 in IJsselmuiden
Aanvraag omgevingsvergunning Burg. van Vleutenstraat 9 in Zalk
Verleende omgevingsvergunning Grafhorsterweg 30 in Grafhorst
Verleende omgevingsvergunning Kamperzeedijk 19 in Grafhorst
Verleende omgevingsvergunning Broederweg 37 in Kampen
Verleende omgevingsvergunning Buitendijksweg/Reeveweg in Kampen
Verleende omgevingsvergunning Dieselstraat 13 in Kampen
Verleende omgevingsvergunning Gasthuisstraat 1a in Kampen
Verleende omgevingsvergunning Industrieweg 1a in Kampen
Verleende omgevingsvergunning Nesweg 19 in Kampen
Verleende omgevingsvergunning Hogeweg 25 in Kamperveen
Verleende omgevingsvergunning Zwolseweg bij nr 133 in 's Heerenbroek
Verleende omgevingsvergunning Bergweg 3 in IJsselmuiden
Verleende omgevingsvergunning Westernbergstraat 53 in Wilsum
Verleende omgevingsvergunning Oosterlandenweg in IJsselmuiden
Verleende evenementenvergunning Rolpaal 14 en 16 in IJsselmuiden
Verleende omgevingsvergunning Woldweg in IJsselmuiden
Besluit verlengen beslistermijn Breedesteeg 5 in Kampen
Verleende standplaatsvergunning Buiten Nieuwstraat/Botervatsteeg in Kampen
Verleende collectevergunning in Wilsum
Verleende stookontheffing Zalkerdijk 49 in Zalk
Vaststelling wijzigingsplan ‘Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 9e wijziging Middenweg 2’
Aanvraag omgevingsvergunning Cantate 40 in Kampen
Aanvraag omgevingsvergunning Floris V straat 9 in Kampen
Aanvraag omgevingsvergunning Oranjesingel 6 in Kampen
Aanvraag omgevingsvergunning Tuinstraat 21 in IJsselmuiden
Plaatsen laadpaal elektrische voertuigen Witbol 29 in Kampen
Besluit verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kamperstraatweg in Kamperveen
Ontwerpomgevingsvergunning Triangel 24 in Kampen
Besluit verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester van Engelenweg 149 in IJsselmuiden
Besluit verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kamperstraatweg in Kamperveen
Besluit vergunningvrij aanvraag omgevingsvergunning Burgemeester van Engelenweg 111A in IJsselmuiden
Plaatsen laadpaal elektrische voertuigen Zegge 4 in Kampen
Besluit verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kamperstraatweg in Kamperveen
Aanvraag omgevingsvergunning Pannenkoekendijk 22 in Kampen
Aanvraag omgevingsvergunning Oudestraat 68 in Kampen
Aanvraag omgevingsvergunning Sterrekroos 71 in Kampen
Aanvraag omgevingsvergunning Winde 10 in Kampen
Melding Wet milieubeheer Leidijk 15 in Kamperveen
Aanvraag omgevingsvergunning Elzenstraat 76 in Kampen
Verleende standplaatsvergunning Vispoort in Kampen
Kaderstellende beleidsregels Kampereiland
Subsidieregeling Preventie gemeente Kampen
Verleende omgevingsvergunning Koornmarkt 28 in Kampen
Subsidieregeling sociaal-cultureel werk gemeente Kampen
Subsidieregeling mantelzorg gemeente Kampen
Subsidieregeling antidiscriminatie gemeente Kampen
Subsidieregeling maatschappelijke dienstverlening gemeente Kampen