Vergunningen Kapelle

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kapelle. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kapelle. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2019”
aanvraag omgevingsvergunning Biezelingsestraat 79 in Kapelle
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd ont-werpbesluit omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Verleende vergunning fietstocht gemeente Kapelle
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Jagtlust 17’ (Kapelle-Biezelinge 12e herziening))
Aanwijzingsbesluit evenemententerrein en glaswerk Wemeldinge Dag 2019
Aanwijzingsbesluit evenemententerrein en glaswerk Kapelse Dag 2019
Wegsleepverodening gemeente Kapelle
Verleende omgevingsvergunning Cederlaan 9 Kapelle
verleende omgevingsvergunning Postweg 18a Kapelle
Verleende omgevingsvergunning Lapjeskat 29 (Kavel C) Kapelle
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Kapelle 2019
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Loswal’, Kapelle
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Loswal’, Kapelle
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Verordening Burger Advies Raad
aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 3 in Kapelle
sloopmelding Steenweg 19 in Schore
verleende omgevingsvergunning Goessestraatweg 6 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Kloosterpoort 1 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Steenweg 19 in Schore
vergunning straatbarbecue in de Kapellerie in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Korte Eeweg 1B in Wemeldinge
vergunning ringrijwedstrijd van der Biltlaan in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Postweg 18a in Kapelle
sloopmelding Noordstraat 59 in Kapelle
sloopmelding De Omloop 23 in Kapelle
sloopmelding Langegracht 25 in Kapelle
sloopmelding Elstarstraat 101 in Kapelle
sloopmelding Elstarstraat 103 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Stelhoekweg in Wemeldinge
sloopmelding Elstarstraat 99 in Kapelle
sloopmelding prinses Julianastraat 1 in Wemeldinge
REGLEMENT VAN ORDE VOOR VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE KAPELLE 2019
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Kapelle 2019
aanvraag omgevingsvergunning Vroonlandseweg 43 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Bonzijweg 17D, 17F en 17G in Wemeldinge
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Oostelijke Kanaalweg 5 in Wemeldinge
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kanaalweg 5 in Wemeldinge
aanvraag omgevingsvergunning diverse locaties in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Jagtlust 17 in Kapelle
Besluit tit wijzigingen van de Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden (1e wijziging)
Controleverordening gemeente Kapelle