Vergunningen Kapelle

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kapelle. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kapelle. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
verleende omgevingsvergunning Spoorlaan 67 in Wemeldinge
verleende omgevingsvergunning Lapjeskat 10 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Noordhoeksewegeling 3 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Binnendijk 2-116 in Wemeldinge
buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning Jagtlust 13 in Kapelle
verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Ruisweg 75 in Wemeldinge
verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kerkplein 1 in Kapelle
vergunning activiteiten Koningsweekend in Wemeldinge
verleende omgevingsvergunning Westelijke Kanaalweg 57 in Wemeldinge
verleende omgevingsvergunning Hoekseweg 4 in Schore
wijziging Drank- en Horecavergunning Harlaar Supermarkt Kapelle
vergunning ringrijwedstrijden in Wemeldinge
aanvraag omgevingsvergunning Noordweg 11 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning de Ruisweg 75 in Wemeldinge
vergunning motorcrosswedstrijden in Wemeldinge
sloopmelding Rijksweg 3 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Dijkwelsestraat 55 in Kapelle
Definitieve NRD voor de m.e.r.-procedure windparken gemeente Kapelle
Kennisgeving definitieve NRD voor de m.e.r.-procedure windparken gemeente Kapelle
verleende omgevingsvergunning Ruisweg 71 en 73 in Wemeldinge
Stookontheffing op het perceel aan de Oude Polderweg 6 in Wemeldinge in de periode van 20 februari tot...
Aaangevraagde omgevingsvergunning Smokkelhoekweg 10 in Kapelle
Aanvraag omgevingsvergunning Nieuwe Kerkplein 15 in Schore
Aanvraag omgevingsvergunning Smokkelhoekweg 10 in Kapelle
Aanvraag omgevingsvergunning Binnendijk 2-116 in Wemeldinge
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Smokkelhoekweg 10 in...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Nieuwe Kerkplein 15...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Vroonlandseweg 4 in...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Oostelijke Kanaalweg...
Buiten behandeling stellen aanvragen omgevingsvergunning Oude Bosstraat 21 in Kapelle
Verleende omgevingsvergunning Jufferswegje 16 in Kapelle
Stookontheffing Hoekseweg 3 in Kapelle
Uitbreiding bedrijf Stationssingel 12 Kapelle
Melding sloop Westelijke Kanaalweg 67 in Wemeldinge
melding sloop Spoorlaan 67 in Wemeldinge
Besluiten ambtshalve uitschrijving
Melding Ambachtsweg 9 Kapelle
Melding brandveilig gebruik Kerkplein 1 in Kapelle
Melding sloop Breijerweg 1 in Kapelle
Stookontheffing op het perceel aan de Noordweg 23 in Kapelle in de periode van 2 tot en met 15 maart...
Stookontheffing op het perceel aan het Lampewegje in Wemeldinge in de periode van 2 tot met 15 maart...
Verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Ooststraat 21 in Kapelle
Verleende omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Koningin Maximahof
Omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Achterweg, Gildenstraat en Waardekensstraat in...
Ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Alexanderstraat 10 in Kapelle
Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning Westelijke Kanaalweg 57 in Wemeldinge
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voobereidingsprocedure) Oosterscheldestraat 90...
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Hoekseweg 4 in Schore...
Besluit volmachten en machtigingen functiegebied P&O 2020 gemeente Kapelle
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) Breijerweg 1 in Kapelle...