7.5

Vergunningen Kapelle

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kapelle. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kapelle. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Zandweg 2 in Schore
Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Franseweg 2 te Kapelle en gecoördineerde omgevingsvergunning...
Besluit ambtshalve uitschrijving
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen windparken Kapelle (Buitengebied 5e herziening en Buitengebied...
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplannen windparken Kapelle (Buitengebied 5e herziening en Buitengebied...
verleende omgevingsvergunning Oostelijke Kanaalweg 22 in Wemeldinge
positief adviesbesluit milieuvergunning Oostelijke Kanaalweg 22 in Wemeldinge
besluit advies Oostelijke Kanaalweg 22 in Wemeldinge
Vooraankondiging van het voornemen tot de voorbereiding van nieuwe bestemmingsplannen voor twee windparken
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle inzake een gedeeltelijke...
Aanwijzingsbesluit toezichthouders m.b.t. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet veiligheidsregio's,...
Besluit ambtshalve uitschrijving
Intrekken van de Verordening op de vertrouwenscommissie Kapelle 2018
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Franseweg 2 te Kapelle en gecoördineerde omgevingsvergunning voor...
verleende omgevingsvergunning Ottertjes 53 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Westelijke Kanaalweg 47 in Wemeldinge
ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Noordstraat 22 in Kapelle
ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Wemeldingse Zandweg 40 in Wemeldinge
ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Lapjeskat 31 in Kapelle
ontvangen aanvraag omgevingsvergunning Lapjeskat 33 in Kapelle
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Waardekensstraat 2 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Ottertjes 55 in Kapelle
sloopmelding Waardekensstraat 34 in Kapelle
Subsidieregeling Vluchtelingenbegeleiding 2021 gemeente Kapelle
Subsidieregeling armoedebestrijding gemeente Kapelle
Besluit ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen
Besluiten ambtshalve uitschrijving
Aanwijzingsbesluit toezichthouders
verleende omgevingsvergunning Ottertjes 23 in Kapelle
sloopmelding Oude Veiling 32 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Postweg 26 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Ottertjes 45 in Kapelle
ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning Blaaspoort 10 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Ruisweg 75 in Wemeldinge
verleende omgevingsvergunning Jagtlust 13 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Kerkplein 1 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning De Klinker 40 in Kapelle
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Noordstraat 29 in Kapelle
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Postweg 26 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Ottertjes 47 in Kapelle
Regeling briefadres gemeente Kapelle 2020
Intrekken Noodverordening COVID -19 veiligheidsregio Zeeland 27 maart 2020
Convenant gegevensuitwisseling
Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen gemeente Kapelle 2019
Voorwaarden aan het aanwijzen van oplaadlocaties in de gemeente Kapelle
Besluit mandaat Melding en aanvraag voorbereiding verzoekschrift voor zorgmachtiging ingevolge de Wet...
Besluit mandaat hoorplicht bij crisismaatregel ingevolge de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg...
verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Kerkplein 1 in Kapelle