Vergunningen Kapelle

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kapelle. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kapelle. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Bekendmaking Basisregistratie Personen (BRP)
verlenen omgevingsvergunning Dijkwelseweg 38 a in Kapelle
verlenen omgevingsvergunning Klaproos 40 in Kapelle
verlenen omgevingsvergunning Prinses Beatrixweg 52 in Wemeldinge
sloopmelding Wilhelminastraat 13 in Wemeldinge
verlenene omgevingsvergunning Klaproos 40 in Kapelle
Buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning Lange Meet 5a
aanvraag omgevingsvergunning Ottertjes 11 (kavel 5) in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Hoekseweg 4 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Kitskinderscheweg 1 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Dijkwelseweg 25 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Vlaakse Zandweg 1 in Schore
aanvraag omgevingsvergunning Boomweidelaan 36 in Schore
aanvraag omgevingsvergunning Paukenshoekstraat 12 in Kapelle
Kennisgeving start m.e.r.-procedure windparken gemeente Kapelle
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle houdende de verlening...
Regeling melden vermoeden misstand
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning
Weigering aangifte hervestiging
Beleidsregels Landelijke Toegankelijkheid Maatschappelijke Opvang Zeeland
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Sportcentrum Kapelle’
Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan sportcentrum Kapelle
Afstemmings- en Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Kapelle 2019
Beleidsregel “Reductie afvalstoffenheffing bij medisch afval Gemeente Kapelle 2019”
aanvraag omgevingsvergunning Biezelingsestraat 79 in Kapelle
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd ont-werpbesluit omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Spaartweg 3 in Kapelle en gecoördineerd ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Verleende vergunning fietstocht gemeente Kapelle
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Jagtlust 17’ (Kapelle-Biezelinge 12e herziening))
Aanwijzingsbesluit evenemententerrein en glaswerk Wemeldinge Dag 2019
Aanwijzingsbesluit evenemententerrein en glaswerk Kapelse Dag 2019
Wegsleepverodening gemeente Kapelle
verleende omgevingsvergunning Postweg 18a Kapelle
Verleende omgevingsvergunning Cederlaan 9 Kapelle
Verleende omgevingsvergunning Lapjeskat 29 (Kavel C) Kapelle
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Kapelle 2019
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Loswal’, Kapelle
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Loswal’, Kapelle
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP)
Verordening Burger Advies Raad
verleende omgevingsvergunning Goessestraatweg 6 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Steenweg 19 in Schore
aanvraag omgevingsvergunning Kloosterpoort 1 in Kapelle
sloopmelding Steenweg 19 in Schore