Vergunningen Kapelle

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kapelle. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kapelle. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verleende vergunning fietstocht gemeente Kapelle detail
Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan ‘Jagtlust 17’ (Kapelle-Biezelinge 12e herziening)) detail
Aanwijzingsbesluit evenemententerrein en glaswerk Wemeldinge Dag 2019 detail
Aanwijzingsbesluit evenemententerrein en glaswerk Kapelse Dag 2019 detail
Wegsleepverodening gemeente Kapelle detail
Verleende omgevingsvergunning Cederlaan 9 Kapelle detail
verleende omgevingsvergunning Postweg 18a Kapelle detail
Verleende omgevingsvergunning Lapjeskat 29 (Kavel C) Kapelle detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders gemeente Kapelle 2019 detail
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Loswal’, Kapelle detail
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) detail
Bekendmaking ontwerpbestemmingsplan ‘Loswal’, Kapelle detail
Publicatie voornemen en besluiten ambtshalve opneming van gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) detail
Verordening Burger Advies Raad detail
verleende omgevingsvergunning Goessestraatweg 6 in Kapelle detail
aanvraag omgevingsvergunning Postweg 18a in Kapelle detail
aanvraag omgevingsvergunning Rijksweg 3 in Kapelle detail
vergunning ringrijwedstrijd van der Biltlaan in Kapelle detail
aanvraag omgevingsvergunning Korte Eeweg 1B in Wemeldinge detail
sloopmelding Steenweg 19 in Schore detail
verleende omgevingsvergunning Steenweg 19 in Schore detail
vergunning straatbarbecue in de Kapellerie in Kapelle detail
aanvraag omgevingsvergunning Kloosterpoort 1 in Kapelle detail
sloopmelding Langegracht 25 in Kapelle detail
sloopmelding Noordstraat 59 in Kapelle detail
sloopmelding prinses Julianastraat 1 in Wemeldinge detail
sloopmelding Elstarstraat 99 in Kapelle detail
aanvraag omgevingsvergunning Stelhoekweg in Wemeldinge detail
sloopmelding Elstarstraat 103 in Kapelle detail
sloopmelding Elstarstraat 101 in Kapelle detail
sloopmelding De Omloop 23 in Kapelle detail
REGLEMENT VAN ORDE VOOR VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE KAPELLE 2019 detail
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Kapelle 2019 detail
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Oostelijke Kanaalweg 5 in Wemeldinge detail
verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kanaalweg 5 in Wemeldinge detail
aanvraag omgevingsvergunning diverse locaties in Kapelle detail
aanvraag omgevingsvergunning Bonzijweg 17D, 17F en 17G in Wemeldinge detail
aanvraag omgevingsvergunning Vroonlandseweg 43 in Kapelle detail
aanvraag omgevingsvergunning Jagtlust 17 in Kapelle detail
Besluit tit wijzigingen van de Regeling commissie bezwaarschriften Samenwerking de Bevelanden (1e wijziging) detail
Financiële verordening detail
Controleverordening gemeente Kapelle detail
omgevingsvergunning Ruisweg 83 in Wemeldinge detail
verleende omgevingsvergunning Ruisweg 83 in Wemeldinge detail
verleende omgevingsvergunning Dorpsstraat 88 in Wemeldinge detail
Vergunning aan muziekvereniging OKK Wemeldinge voor verkoop koffie en thee detail
apv vergunning voor het houden van de avondvierdaagse detail
apv vergunning voor houden zomeravondconcert OKK Wemeldinge detail
apv vergunning voor het houden van de avondvierdaagse detail
uitgebreide omgevingsvergunning Dijkwelseweg 21a in Kapelle detail