7.3

Vergunningen Kapelle

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kapelle. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kapelle. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
aanvraag omgevingsvergunning Pronkenburg 5 in Kapelle
stookontheffing Oude weg naar het stomme kruis in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Ottertjes 1 tm 7B en 81 t/m 95 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Lapjeskat 8 in Kapelle
sloopmelding Tekenburgseweg 10 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Lapjeskat 9 t/m 23 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Korte Eeweg (ongenummerd) in Wemeldinge
aanvraag omgevingsvergunning Kloosterweg 1F in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Tekenburgseweg 10 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning 's-Gravenpolderse Oudedijk 1 in Kapelle
Algemene plaatselijke verordening gemeente Kapelle
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Ooststraat 34
Bekendmaking ontwerp wijzigingsplan Ooststraat 34
Melding activiteitenbesluit Zwaakseweg 3 in Wemeldinge
Drank- en Horecavergunning Sportcentrum het Groene Woud in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Lapjeskat 6 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Havikskruid 8 in Kapelle
Drank- en Horecavergunning voor De Wemel in Wemeldinge
verleende omgevingsvergunning Postweg 11 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Vroonlandseweg 45 in Kapelle
Standplaatsvergunning op het Dorpsplein in Wemeldinge
stookontheffing Oude weg naar het stomme kruis in Kapelle
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Kapelle 2021
Algemeen mandaatbesluit gemeente Kapelle
Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening forensenbelasting 2021
Mandaatinstructie gemeente Kapelle
Legesverordening 2021
Verordening Jeugdhulp gemeente Kapelle 2021
Toegangsregeling beschermd wonen en Intensieve begeleiding Thuis 2020 en 2021 regio Zeeland
Deze verordening wordt aangehaald als Verordening watertoeristenbelasting 2021.
Ondertekeningsinstructie gemeente Kapelle
'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening toeristenbelasting 2021
Budgethoudersregeling gemeente Kapelle
Verordening rioolheffing 2021.
Verordening precariobelasting 2021
Inkoopbeleid 2017 - 2021 gemeente Kapelle
Instellen cameratoezicht Dorpsplein tijdens jaarwisseling
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan van der Biltlaan 69 en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning
Bekendmaking vastgesteld wijzigingsplan van der Biltlaan 69 en gecoördineerd besluit omgevingsvergunning
verleende omgevingsvergunning van der Biltlaan 69B in Kapelle
Besluit ambtshalve uitschrijving
Voorbereidingsbesluit voormalig sluizencomplex Wemeldinge
Voorbereidingsbesluit voormalig sluizencomplex Wemeldinge
verleende omgevingsvergunning Prinses Julianastraat 1 in Wemeldinge
buiten behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning Cederlaan 6 in Kapelle
verleende omgevingsvergunning Amfoor 1 in Kapelle
sloopmelding voldoet Stationsstraat 4 in Kapelle
aanvraag omgevingsvergunning Koningin Emmastraat 2 in Wemeldinge