7.3

Vergunningen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Concept Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2021
Buiten behandeling laten aanvraag
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - VB trottoirparkeren - Eurenderstraat Kerkrade
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Beleidsregel bijzondere bijstand Kerkrade 2021
Noodverordening zinkgat Franciscanerstraat Kerkrade 2
Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2021.
Legesverordening 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Verordening reclamebelasting 2021
Verordening onroerendezaakbelastingen 2021
Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen 2021
Verordening Precariobelasting 2020
Verordening rioolheffing 2021
Verordening parkeerbelastingen 2021
Verordening precariobelasting 2021
Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’
Verleende omgevingsvergunningen
Verordening toeristenbelasting 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening markt- en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2021
Gemeente Kerkrade - Oplaadvoorziening - Sint Rochusstraat en Clemensstraat
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade, Pastoor Vaessenstraat 34
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanwijzingsbesluit carbidschieten jaarwisseling 2020-2021 gemeente Kerkrade
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2021
Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Kerkrade 2021
Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2021
Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Buiten behandeling laten aanvraag
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Beschikking ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente Kerkrade.
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen