Vergunningen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Aanvragen omgevingsvergunning detail
Vaststelling ‘Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg’, Kerkrade detail
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg detail
Geweigerde omgevingsvergunningen detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen detail
Verordening Stimulering afkoppelen hemelwater detail
Aanvragen omgevingsvergunning detail
Bekendmaking ter visie legging ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Willem Sophia, Kerkrade detail
Bekendmaking ter visie legging ontwerpbestemmingsplan Holzkuil, Kerkrade detail
Geen milieueffectrapportage voor de uitbreiding van de manege in het bestemmingsplan “Holzkuil”, Kerkrade detail
Financiele verordening gemeente Kerkrade 2008 detail
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Kerkrade detail
Geweigerde omgevingsvergunningen detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Aanvragen omgevingsvergunning detail
Ontwerpbestemmingsplan “Beitel-Locht” detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bedrijventerrein Julia detail
Bekendmaking Vooraankondiging bestemmingsplan, Kerkrade detail
Bekendmaking Vooraankondiging bestemmingsplan, Kerkrade detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen detail
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Aanvragen omgevingsvergunning detail
Gemeente Kerkrade - Realiseren publieke laadpaal Groene Kruisstraat - Kerkrade detail
gemeente Kerkrade - - detail
Gemeente Kerkrade - aanleg gehandicaptenparkeerplaats Paulus Potterstraat 21 - Kerkrade detail
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats Dorothea-Gracht 30 - Kerkrade detail
Gemeente Kerkrade - Wijzigingen parkeerregime tweede schil centrum Kerkrade - Kerkrade detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning detail
Aanvragen omgevingsvergunning detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Geweigerde omgevingsvergunningen detail
Privacybeleidskader gemeente Kerkrade detail
Geweigerde omgevingsvergunning detail
Aanvragen omgevingsvergunning detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Gemeente Kerkrade - Afsluiting spoorbrug Locht - Kerkrade detail
Gemeente Kerkrade - Camperparkeerplaats parkeerterrein Erenstein - Kerkrade detail
Aanvragen omgevingsvergunning detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning detail
Aanvragen omgevingsvergunning detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen detail
Aanvragen omgevingsvergunning detail
Verleende omgevingsvergunningen detail
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit wijzigingen parkeerregime ventweg Kerkradersteenweg - Ventweg Kerkradersteenweg detail
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats Nullanderstraat 62 - Kerkrade detail