Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Aanvragen omgevingsvergunning 22-05-2019 22-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 22-05-2019 22-07-2019 detail
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning 22-05-2019 22-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 15-05-2019 15-07-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 15-05-2019 15-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 08-05-2019 08-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit wijzigingen parkeerregime ventweg Kerkradersteenweg - Ventweg Kerkradersteenweg 08-05-2019 08-07-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats Nullanderstraat 62 - Kerkrade 08-05-2019 08-07-2019 detail
Nadere regels Wmo opvang en beschermd wonen gemeente Kerkrade 2019 06-05-2019 06-07-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 01-05-2019 01-07-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 01-05-2019 01-07-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Instellen tijdelijk parkeerverbod Groot Nullandstraat te Kerkrade - Groot Nullandstraat; tussen Maria Gorettistraat en Vroenstraat 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit buiten gebruik stellen fietstunnel Wijngracht - Kerkrade 24-04-2019 24-06-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Heiveldstraat 71 - Kerkracde 17-04-2019 17-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 17-04-2019 17-06-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 10-04-2019 10-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 10-04-2019 10-06-2019 detail
Meerjarenbeleidsplan maatschappelijke ondersteuning Kerkrade 2019-2022 04-04-2019 04-06-2019 detail
Beleidsplan Wmo 2015-2018 Samen Leven in Kerkrade 04-04-2019 04-06-2019 detail
Verordening behandeling bezwaarschriften en externe klachten Gemeente Kerkrade 2006 03-04-2019 03-06-2019 detail
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Financiële verordening gemeente Kerkrade 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 03-04-2019 03-06-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 03-04-2019 03-06-2019 detail
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2019 03-04-2019 03-06-2019 detail
Kennisgeving beoordeling m.e.r.-plicht 03-04-2019 03-06-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 27-03-2019 27-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 27-03-2019 27-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Ontwerpverkeersbesluit wijzigingen parkeerregime tweede schil centrum Kerkrade - Gemeente Kerkrade 20-03-2019 20-05-2019 detail
Stimuleringsregeling Terrassenbeleid centrumgebied gemeente Kerkrade 15-03-2019 15-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 13-03-2019 13-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats Deken Quodbachlaan 27 - Kerkrade 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats Kasperenstraat 165 - Kerkrade 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats Vroenstraat 275 - Kerkrade 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats Bockstraat 7 - Kerkrade 06-03-2019 06-05-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 27-02-2019 27-04-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 27-02-2019 27-04-2019 detail