Vergunningen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunnigen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
Geen milieueffectrapportage voor het bestemmingsplan “Holzkuil”, Kerkrade
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Buiten behandeling laten aanvraag
Aanvragen omgevingsvergunning
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten te Kerkrade
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten te Kerkrade
Verleende omgevingsvergunningen
Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid (versie 1.2 augustus 2018)
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Ontwerp-bestemmingsplan Carboonplein
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Buiten behandeling laten aanvraag
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - : Verkeersbesluit (vervangingsbesluit) omkeren eenrichtingsverkeer Oude Schachtstraat...
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit opheffen eenrichtingsverkeer Putterstraat - Putterstraat, Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit beperkt stopverbod Veldkuilstraat - Veldkuilstraat, Kerkrade
Regeling mantelzorgcompliment 2019 gemeente Kerkrade
Ontwerpbestemmingsplan “SUPERLOCAL"
Regeling organiseren van gemeentelijke kermissen en verhuur van kermisstandplaatsen 2019
Gemeente Kerkrade - Omkeren eenrichtingsverkeer Oude Schachtstraat - Oude Schachtstraat, Kerkrade
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Kerkrade - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Kapelweg 36 - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Kaffebergsweg 91 -
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats Schoolstraat 22 - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit wijzigingen Spekhofstraat - Kerkrade
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunning