Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Kerkrade - Hinkend parkeren Sophiastraat - Sophiastraat 18-01-2019 18-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 16-01-2019 16-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 09-01-2019 09-03-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 02-01-2019 02-03-2019 detail
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Kerkrade Oost I, 1e herziening 02-01-2019 02-03-2019 detail
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening lijkbezorgingsrechten 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregel ambtshalve vermindering gemeentelijke belastingen gemeente Kerkrade 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregel kosten bestuurlijke voorprocedures 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Aanwijzingsbesluit 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening hondenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening markt- en marktpromotiegelden gemeente Kerkrade 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening toeristenbelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening parkeerbelastingen 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Reclamebelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening Precariobelasting 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Legesverordening 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2018 24-12-2018 24-02-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit realiseren autoluwe binnenstad Kerkrade - Kerkrade 20-12-2018 20-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 19-12-2018 19-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 19-12-2018 19-02-2019 detail
Marktreglement gemeente Kerkrade 2012 19-12-2018 19-02-2019 detail
Ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Julia 19-12-2018 19-02-2019 detail
Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2012 13-12-2018 13-02-2019 detail
Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten 2018 10-12-2018 10-02-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 05-12-2018 05-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 05-12-2018 05-02-2019 detail
Verordening naamgeving en nummering (adressen) Gemeente Kerkrade 2018 05-12-2018 05-02-2019 detail
Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2019 05-12-2018 05-02-2019 detail
Voorbereidingsbesluit plangebied bestemmingsplan Akerstraat -Carboonstraat. 05-12-2018 05-02-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 28-11-2018 28-01-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 28-11-2018 28-01-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Verplaatsen twee openbare gehandicaptenparkeerplaatsen - v. Beethovenstraat nabij de ingang Rodahal 28-11-2018 28-01-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit eenrichtingsverkeer Bosstraat - Bosstraat Kerkrade 28-11-2018 28-01-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit stopverbod Portbeemden - Kerkrade 28-11-2018 28-01-2019 detail
Geweigerde omgevingsvergunningen 21-11-2018 21-01-2019 detail
Aanvragen omgevingsvergunning 21-11-2018 21-01-2019 detail
Verleende omgevingsvergunningen 21-11-2018 21-01-2019 detail
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Anemonenstraat - Kerkrade 21-11-2018 21-01-2019 detail
Voornemen ambtshalve uitschrijving basisregistratie personen (BRP) gemeente Kerkrade 15-03-2018 detail