Vergunningen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Marktreglement gemeente Kerkrade 2012
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Kerkrade 2020
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Carboonplein
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Carboonplein
Verleende omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2020
Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2020
Stimuleringsregeling Terrassenbeleid centrumgebied gemeente Kerkrade
Intrekking Verordening subsidiëring woonconsumenten (-organisaties) 1992
Stimuleringsregeling Aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Buiten behandeling laten aanvragen
Regeling mantelzorgcompliment 2019
Vervallen Beleidsregels voor het verlenen van uitstel van betaling in verband met een ingediend bezwaarschrift...
Vervallen Beleidsregels voor het verstrekken van waardegegevens in het kader van de Wet waardering onroerende...
Vervallen Beleidsregels voor het aanwijzen van belastingplichtigen en/of belanghebbenden in het kader...
Vervallen Handleiding kostenvergoeding bezwaarfase en beroepsfase
Vervallen Beleidsregels bestuurlijke boeten gemeentelijke belastingen
Vervallen Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen Kerkrade
Marktreglement gemeente Kerkrade 2012
Verordening ondernemersactiviteiten Kerkrade/Centrum
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - Intrekking verkeersbesluit buiten gebruik stellen fietstunnel Wijngracht - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Vervallen Regeling generatiepact gemeente Kerkrade 2015-2018
Vervallen Bezoldigingsregeling gemeente Kerkrade
Wijziging en toetreding GR BsGW
Delegatie- en mandaatbesluit BsGW gemeente Kerkrade 2019
Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2020
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Algemene plaatselijke verordening gemeente Kerkrade 2020
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Kerkrade - - Kerkrade
Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2020
Verordening toeristenbelasting 2020
Beleidsregels invordering gemeentelijke belastingen 2020
Verordening rioolheffing 2020
Beleidsregel ambtshalve vermindering