Vergunningen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Regeling organiseren van gemeentelijke kermissen en verhuur van kermisstandplaatsen 2019
Gemeente Kerkrade - Omkeren eenrichtingsverkeer Oude Schachtstraat - Oude Schachtstraat, Kerkrade
Verleende omgevingsvergunningen
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Kerkrade - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Kaffebergsweg 91 -
Gemeente Kerkrade - Aanleg gehandicaptenparkeerplaats Kapelweg 36 - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats Schoolstraat 22 - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit wijzigingen Spekhofstraat - Kerkrade
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunning
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit inzake realiseren publieke laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen...
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - Aanwijzen taxistandplaats Maria Gorettistraat - Maria Gorettistraat, Kerkrade
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - Wijzigen maximale duur parkeerschijfplicht op zaterdag in de Torenstraat - Torenstraat,...
Gemeente Kerkrade - Beperkt parkeerverbod Hagenroderstraat - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Beperkt parkeerverbod Strijthagenweg - Kerkrade
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit inzake realiseren publieke laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen...
Bekendmaking van voorlopige aanwijzing ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten te Kerkrade
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Vaststelling ‘Beleidsregel tijdelijke versoepeling compensatiesystematiek structuurvisie wonen Zuid-Limburg’,...
Beleidsregel tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg...
Geweigerde omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Verordening Stimulering afkoppelen hemelwater
Aanvragen omgevingsvergunning
Bekendmaking ter visie legging ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Willem Sophia, Kerkrade
Bekendmaking ter visie legging ontwerpbestemmingsplan Holzkuil, Kerkrade
Geen milieueffectrapportage voor de uitbreiding van de manege in het bestemmingsplan “Holzkuil”, Kerkrade
Financiele verordening gemeente Kerkrade 2008
Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Kerkrade
Verleende omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan bedrijventerrein Julia