7.4

Vergunningen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Kerkrade - Instellen gewichtsbeperking - Toupsbergstraat en Kaffebergsweg
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats -
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats -
Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit Wet Geluidhinder
Ontwerpbestemmingsplan Rolduckerveld
Aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan Rolduckerveld
Ontwerpbesluit Wet Geluidhinder
Geen milieueffectrapport Rolduckerveld
Geen milieueffectrapport Rolduckerveld
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Regeling briefadres gemeente Kerkrade 2020
Aanvragen omgevingsvergunning
Buiten behandeling laten aanvraag
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Openbare kennisgeving adressen afgiftepunten briefstemmen
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Openbare kennisgeving adressen stemlokalen vervroegd stemmen
Openbare kennisgeving stemopneming vroegstembureaus
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Kerkrade 2021
Beleidsregel Wijziging bestemming / gebruiksfunctie naar wonen gemeente Kerkrade
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunningen
Intrekken verleende omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Buiten behandeling laten aanvraag
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Elbereveldstraat 366
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats -
Gemeente Kerkrade - VB instellen parkeerverbod - Kaffebergsweg
Verleende omgevingsvergunningen
Ondermandaat besluit heffingsambtenaar Gemeente Kerkrade 2021
Ondermandaat besluit invorderingssambtenaar Gemeente Kerkrade 2021
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Openbare kennisgeving stemmen met kiezerspas Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021
Openbare kennisgeving stemmen bij volmacht Tweede Kamerverkiezingen 17 maart 2021
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning