7.5

Vergunningen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunningen
Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Reguliere voorbereidingsprocedure
Aanvragen omgevingsvergunning
Buiten behandeling laten aanvraag
Verleende omgevingsvergunningen
Buiten behandeling laten aanvraag
Kennisgeving omgevingsvergunningvrij
Geweigerde omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Anemonenstraat 5
Buiten behandeling laten aanvraag
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 10 augustus 2020
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - VB instellen parkeerverbod - Ir. van der Elststraat
Verleende omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Voccartstraat 12
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Verleende omgevingsvergunningen
Beleidsregel Tijdelijke versoepeling van de compensatiesystematiek van de SVWZL
Buiten behandeling laten aanvraag
Gewijzigde beleidsregel financiële compensatie bij kleine woningbouwinitiatieven Zuid-Limburg
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Buiten behandeling laten aanvraag
Ontwerpbesluit Wet Geluidhinder (bestemmingsplan Parkwoningen Heilust).
Geen milieueffectrapport Parkwoningen Heilust
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Ontwerpbestemmingsplan “Parkwoningen Heilust”
Geen milieueffectrapport Parkwoningen Heilust
Gemeente Kerkrade - Reconstructie Valkenhuizerlaan/Heerlenersteenweg - Valkenhuizerlaan Kerkrade
Ontwerpbestemmingsplan “Parkwoningen Heilust”
Ontwerpbesluit Wet Geluidhinder (bestemmingsplan Parkwoningen Heilust).
Marktreglement gemeente Kerkrade 2012
Buiten behandeling laten aanvraag
Geweigerde omgevingsvergunningen
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning