Vergunningen Kerkrade

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kerkrade. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kerkrade. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Bekendmaking ontheffing geluidhinder in verband met spoorwerkzaamheden gedurende de periode 21 mei 2020...
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit inzake realiseren publieke laadpaal t.b.v. elektrische voertuigen...
Beleidsregels Krediethypotheek en pandrecht Kerkrade
Instellingsbesluit Commissie Naamgeving Gemeente Kerkrade 2020
Aanvragen omgevingsvergunning
BELEIDSLIJN WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Past. v.d. Heijdenlaan 60
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Rolduckerstraat 68
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Buiten behandeling laten aanvraag
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Verlenging beslistermijn omgevingsvergunningen
Van rechtswege verleende omgevingsvergunning
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Kerkrade 2020
Damoclesbeleid gemeente Kerkrade 2020
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit aanleggen voetgangersoversteekplaats Maria Gorettistraat en Kruistraat...
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit realiseren stopverbod - Christinastraat te Eygelshoven
Gemeente Kerkrade - Verkeersbesluit stopverbod en laad- en losplek - Anselderlaan te Kerkrade
Marktreglement gemeente Kerkrade 2012
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Gemeente Kerkrade - Gehandicaptenparkeerplaats - Kerkrade
Aanvragen omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Kerkrade 2020
Intrekken aanvraag omgevingsvergunning
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Carboonplein
Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Carboonplein
Verleende omgevingsvergunningen
Geweigerde omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning
Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling College Kerkrade 2020
Mandaat-, volmacht- en machtigingregeling Burgemeester Kerkrade 2020
Stimuleringsregeling Terrassenbeleid centrumgebied gemeente Kerkrade
Intrekking Verordening subsidiëring woonconsumenten (-organisaties) 1992
Stimuleringsregeling Aanloopstraten Winkelconcentratiegebied Kerkrade Centrum 2017
Verleende omgevingsvergunningen