Vergunningen Kollumerland en Nieuwkruisland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kollumerland en Nieuwkruisland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kollumerland en Nieuwkruisland. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffing 2019 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting, ter zake van buizen, kabels, draden op leidingen 2019 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2019 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019 gemeente Kollumerland c.a. detail
Intrekking Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018 gemeente Kollumerland c.a. detail
Vaststelling wijzigingsplan ‘De Triemen 6, Triemen’, gemeente Kollumerland c.a. detail
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van een bestemmingsplanprocedure voor het perceel Foarwei 47 (ged.) te Kollumerzwaag detail
RECTIFICATIE detail
Ontwerpwijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei 47 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder detail
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Tibeert Kollum detail
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging) detail
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening jeugdhulp gemeente Kollumerland c.a. 2018 detail
Rectificatie Vaststelling wijzigingsplan Julianastraat e.o. detail
Intrekken verordening Lauwersregeling detail
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure detail
Vaststelling wijzigingsplan Julianastraat e.o. detail
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Bining fase 2 in Triemen’, Kollumerland c.a. detail
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Kruisstraat te Munnekezijl detail
Het wijzigingsplan Meester Visserstraat 21 Kollumerpomp is vastgesteld detail
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Cantaart Kollum detail
Bestemmingsplannen detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Partiële herziening Methardusstraat 2 en Zijlstraat 3 Munnekezijl” detail
Ontwerpwijzigingsplan Julianastraat e.o. detail
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo detail
Vaststellingbestemmingsplan “Partiële herziening Dwarsried Kollum” detail
Vaststelling bestemmingsplan Wester-Nieuwkruisland 2 te Kollumerpomp detail
Ontwerpwijzigingsplan Meester Visserstraat 21 Kollumerpomp detail
Ontwerpwijzigingsplan Bining fase 2 in Triemen en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder detail
Ontwerp omgevingsvergunning Wouddijk 7, Kollum detail
Nadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2017 detail
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Parkeerverbod Bernhardlaan - Kollum detail
Ontwerp wijzigingsplan Westergeest - Recreatiepark Ljeppershiem detail
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Kollumerland c.a. detail
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Kollumerland c.a. detail
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van kabels en leidingen 2018 detail
Verordening hondenbelasting 2018 detail
Verordening Rioolheffing 2018 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 detail
Verordening reinigingsheffingen 2018 detail
Verordening Forensenbelasting 2018 detail
Legesverordening 2018 detail
Verordening graf- en begraafrechten detail