Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Kollumerland en Nieuwkruisland

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Kollumerland en Nieuwkruisland. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Kollumerland en Nieuwkruisland. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Verordening op de heffing en de invordering van reinigingsheffing 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van een rioolaansluitrecht 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting, ter zake van buizen, kabels, draden op leidingen 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van liggelden 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en de invordering van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 2019 Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Verordening op de heffing en invordering van een forensenbelasting 2019 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Intrekking Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2018 gemeente Kollumerland c.a. 28-12-2018 28-02-2019 detail
Vaststelling wijzigingsplan ‘De Triemen 6, Triemen’, gemeente Kollumerland c.a. 27-12-2018 27-02-2019 detail
Kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit ten behoeve van een bestemmingsplanprocedure voor het perceel Foarwei 47 (ged.) te Kollumerzwaag 28-11-2018 28-01-2019 detail
RECTIFICATIE 14-11-2018 14-01-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Kollumerzwaag – Foarwei 47 en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 24-10-2018 24-12-2018 detail
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Tibeert Kollum 15-08-2018 15-10-2018 detail
Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en de invordering van leges 2018 (1e wijziging) 07-08-2018 07-10-2018 detail
Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Kollumerland c.a. 20-07-2018 20-09-2018 detail
Verordening jeugdhulp gemeente Kollumerland c.a. 2018 29-06-2018 29-08-2018 detail
Rectificatie Vaststelling wijzigingsplan Julianastraat e.o. 27-06-2018 27-08-2018 detail
Intrekken verordening Lauwersregeling 26-06-2018 26-08-2018 detail
Bekendmaking omgevingsvergunning uitgebreide procedure 20-06-2018 20-08-2018 detail
Vaststelling wijzigingsplan Julianastraat e.o. 20-06-2018 20-08-2018 detail
Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan ‘Bining fase 2 in Triemen’, Kollumerland c.a. 30-05-2018 30-07-2018 detail
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Kruisstraat te Munnekezijl 23-05-2018 23-07-2018 detail
Het wijzigingsplan Meester Visserstraat 21 Kollumerpomp is vastgesteld 02-05-2018 02-07-2018 detail
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Gehandicaptenparkeerplaats - Cantaart Kollum 18-04-2018 18-06-2018 detail
Bestemmingsplannen 11-04-2018 11-06-2018 detail
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Partiële herziening Methardusstraat 2 en Zijlstraat 3 Munnekezijl” 11-04-2018 11-06-2018 detail
Ontwerpwijzigingsplan Julianastraat e.o. 11-04-2018 11-06-2018 detail
Terinzagelegging conceptbesluit omgevingsvergunning ex art. 3.10 Wabo 11-04-2018 11-06-2018 detail
Vaststellingbestemmingsplan “Partiële herziening Dwarsried Kollum” 07-03-2018 07-05-2018 detail
Vaststelling bestemmingsplan Wester-Nieuwkruisland 2 te Kollumerpomp 07-03-2018 07-05-2018 detail
Ontwerpwijzigingsplan Meester Visserstraat 21 Kollumerpomp 28-02-2018 28-04-2018 detail
Ontwerpwijzigingsplan Bining fase 2 in Triemen en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidhinder 21-02-2018 21-04-2018 detail
Ontwerp omgevingsvergunning Wouddijk 7, Kollum 14-02-2018 14-04-2018 detail
Nadere regels Wmo Tegemoetkoming meerkosten chronische zieken en gehandicapten 2017 13-02-2018 13-04-2018 detail
Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland - Parkeerverbod Bernhardlaan - Kollum 07-02-2018 07-04-2018 detail
Ontwerp wijzigingsplan Westergeest - Recreatiepark Ljeppershiem 24-01-2018 24-03-2018 detail
Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2018 gemeente Kollumerland c.a. 18-01-2018 18-03-2018 detail
Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Kollumerland c.a. 18-01-2018 18-03-2018 detail
Verordening tegenprestatie Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2018 gemeente Kollumerland c.a. 18-01-2018 18-03-2018 detail
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting ter zake van kabels en leidingen 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening hondenbelasting 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening Rioolheffing 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening onroerende zaakbelastingen 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening reinigingsheffingen 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening Forensenbelasting 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Legesverordening 2018 29-12-2017 28-02-2018 detail
Verordening graf- en begraafrechten 29-12-2017 28-02-2018 detail