7.3

Vergunningen Krimpen aan den IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Krimpen aan den IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Krimpen aan den IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Krimpen aan den IJssel - reserveren van een tweede parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - renoveren van de woning en het realiseren...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van 2 vlaggenmasten - Lekdijk...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een berging in de achtertuin...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - stabiliseren van de fundering van de...
Aanwijzing gebieden waarbinnen het niet is toegestaan om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken...
Aanwijzing gebieden waarbinnen het niet is toegestaan distikstofmonoxide (lachgas) voorhanden te hebben...
Beleidsregels verboden drankgebruik en lachgasverbod Krimpen aan den IJssel
emeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - uitvoeren van catering aan huis - Middenwetering...
emeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een kap met een dakkapel...
emeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
emeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
emeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw met dakkapel...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de school - Memlingstraat...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw - Belcantodreef...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een hekwerk bij het kinderdagverblijf...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - vertrokken met onbekende bestemming - Van den Doel, P.J.
Gemeente Krimpen aan den IJssel - vertrokken met onbekende bestemming - Van Soest, R
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - uitbreiden van de woning - Stad en...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een uitbouw aan de achterzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - ontwerp beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure - brandveilig...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw - Fidelio...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - tijdelijk ongebruikt stallen van een...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw aan de...
Verordening Voorzieningenfonds Krimpen aan den IJssel 2021
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
Mandaatregeling Krimpen aan den IJssel 2021
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een kap op de woning...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - bouwen van een loods - Op de hoek tussen...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakopbouw op het balkon...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - vertrokken met onbekende bestemming - Lanoy, R.A.R.
Verordening havengelden 2021
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
Verordening marktgelden 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Tarieven van de gemeentelijke sportvelden en het ontmoetingscentrum "De Tuyter" voor het jaar 2021
Gemeente Krimpen aan den IJssel - parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een nieuwe dakkapel aan...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - maken van een dakopbouw aan de achterzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een erker aan de voorzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening apv vergunning - 25 sandwichborden van 17 tot en met 24 december...