Vergunningen Krimpen aan den IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Krimpen aan den IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Krimpen aan den IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Krimpen aan den IJssel - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Prins Bernhardstraatstraat 58, nabij...
Krimpen aan den IJssel - Verbetering doorstroming - Algera Corridor
Besluit van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel tot vaststelling van het Aanwijzingsbesluit...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Fernandes,...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Dammers,...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - verbreden van de inrit - Burgemeester...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - aanpassen van de deuren van de supermarkt...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van 1 airturb op het dak van...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - renoveren van de woning en plaatsen...
Vervanging archiefbescheiden Regionaal Bureau Zelfstandigen, gemeente Krimpen aan den IJssel
Verordening werkgeverscommissie griffie
Aanwijzingsbesluit griffier
Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Krimpen aan den IJssel 2020
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw voor het...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - meldingen incidentele festiviteit - TCK - 14 februari 2020
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening collectevergunning - Stichting Roparun - 17 tot en met...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening toestemming - braderie - 6 juni 2020 - Nachtegaalstraat....
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw - Populierenlaan...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening toestemming - verkoping - 4 april 2020 - Nachtegaalstraat,...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van 2 padelbanen op het...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van 3 air-turbs op het gebouw...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een trapgat in het appartement...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - vergroten van de entree van de woning...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van een dakopbouw op de bestaande...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Adamasu,...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Groenewegen,...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Ipatia,...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Kempa,...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Sedda,...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een vrijstaande woning...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - van rechtswege tot stand gekomen omgevingsvergunning - intern vergroten...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - van rechtswege tot stand gekomen omgevingsvergunning - realiseren van...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw aan de...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel - Blijdendijkstraat...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van 2 airturbs op het gebouw...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van gevelreclame tegen het...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een uitbouw/serre aan de...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - plaatsen van gevelreclame van de supermarkt...
Krimpen aan den IJssel - reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische...
Beleidsregel subsidiëring 2020 3.15 - cultuureducatie
Beleidsregel subsidiëring 2020 7.1 - Groene daken en verticaal groen Krimpen aan den IJssel
Beleidsregel subsidiëring 2020 4.0 - KrimenWijzer
Beleidsregel subsidiëring 2020 4.8- Algemeen maatschappelijk werk
Beleidsregel subsidiëring 2020 3.9 - Peutergroepen inclusief VVE
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een dakkapel aan de...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - het plaatsen van gevelreclame...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van een overkapping in...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - zienswijze indienen en informatieavond voor notitie reikwijdte en detailniveau
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - het plaatsen van gevelreclame tegen...