7.8

Vergunningen Krimpen aan den IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Krimpen aan den IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Krimpen aan den IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen - Lin, C....
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen - Hung,...
Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw aan de...
Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond...
Besluit vrijstelling verhuur recreatie nachtverblijf Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Regionaal Operationeel Bestuurlijk Team (ROBT), gemeente Krimpen aan...
Aanwijzingsbesluit toezichthouders, gemeente Krimpen aan den IJssel
Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - extra toezichthouders BRP aan wijzen - NCOD THOP B.V., Amersfoort
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - aanbrengen van reclame uitingen - De...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw op de...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw op de woning...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - uitbreiden van de Rudolf Steiner school...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een overkapping met wanden...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een bushalte met opgang...
Krimpen aan den IJssel - reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische...
Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond...
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 11 mei 2020
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een voetgangersbrug...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - wijzigen van het huidige gebruik van...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - vergroten van de tijdelijke tent (van...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Groen,...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - Aanpassing noodverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een serre aan de achterzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - aanpassen van de reeds vergunde bootlift...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een overkapping met...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een aanbouw aan de achterzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - realiseren van een dakopbouw aan de...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - verlening omgevingsvergunning - renoveren van en plaatsen van een dakkapel...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - reserveren van parkeerplaatsen ten behoeve van een oplaadpunt voor...
Rectificatie: Gemeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie...
Rectificatie: Gemeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - voornemen tot ambtshalve uitschrijving uit de basisregistratie personen...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - aanbrengen van reclame uitingen - De...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van 2 loodsen - Van Utrechtweg...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een nieuwe bedrijfshal...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - restylen en vergroten van de woning...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde...
Gemeente Krimpen aan den IJssel - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van een voetgangersbrug -...
Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond...
Aanwijzingsbesluit gebieden en locaties Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond...
Aanwijzingsbesluit van de voorzitter van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond houdende voorschriften...