Vergunningen Krimpen aan den IJssel

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Krimpen aan den IJssel. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Krimpen aan den IJssel. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Krimpen aan den IJssel - reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto's - nabij Middenwetering 173 detail
Krimpen aan den IJssel - reserveren van een parkeerplaats ten behoeve van een oplaadpunt voor elektrische auto’s - nabij Veld en Beemd 1 detail
Krimpen aan den IJssel - reserveren parkeerplaats met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen - IJsseldijk 277 detail
Kennisgeving activiteitenbesluit, Autoschadebedrijf De IJssel B.V., Van der Giessenweg 26, 2921 LP, Krimpen aan den IJssel detail
Kennisgeving activiteitenbesluit, Aldi Zoetermeer B.V., Raadhuisplein 116, 2922 AK, Krimpen aan den IJssel detail
Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2018 detail
Krimpen aan den IJssel - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Oranjesingel 62 detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Boot, J., Zwanenkade 38 , 2925 AN Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Fuld, C.M., Vijverlaan 421, 2923 TN Krimpen aan den IJssel detail
Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Krimpen aan de IJssel 2019 detail
Krimpen aan den IJssel - reserveren gehandicaptenparkeerplaats - Hoogstade 52 detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Canpolat, C., Poldermeesterhof 16, 2922 EK, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Welles, S.M.F.C., Vijverlaan 259, 2923 TC, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Giron Ramirez, S.A., Van der Hoopstraat 100, 2921 LD, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Valies, M.H., Oude Tiendweg 33, 2921 AM, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Hoofdman, F.W., IJsseldijk 245, 2924 AX, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Boukarhihi, M., Brede Akker 7, 2924 BH, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Rechards, S.L.C., Vijverlaan 516, 2925 VL, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Bűyűknisan, N.S., Poldermeesterhof 16, 2922 CW, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Karel, S.A., Van der Hoopstraat 100, 2921 LD, Krimpen aan den IJssel detail
gemeente Krimpen aan den IJssel - instellen van een parkeerplaats met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s - Hofje van Staats en de Hoflaan detail
Verkiezing gemeenteraad 2022, registratie politieke groepering, gemeente Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Albers, C., Orchidee 28, 2925 XE, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Howard. E.B., Schoutstraat 18, 2922 VV, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Americaan, R.D,. van der Hoopstraat 100, 2921 LD Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Jaffary, Y. Vijverlaan 358, 2923 TJ, Krimpen aan den IJssel detail
Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Visser, C.,, Gipskruid 8, 2925 DA, Krimpen aan den IJssel detail
Budgethoudersregeling gemeente Krimpen aan den IJssel 2019 detail
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Arthur, G.K., Krimpen aan den IJssel detail
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Jackson Andoh, F., Krimpen aan den IJssel detail
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Klip, J., Krimpen aan den IJssel detail
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Çetin, B.N., Krimpen aan den IJssel detail
Mandaatbesluit ambtenaar in verband met de invordering van havengelden detail
Mandaatbesluit ambtenaar in verband met de begrotingen leges omgevingsvergunning detail
Mandaatbesluit ambtenaar in verband met de heffing van leges detail
Mandaatbesluit ambtenaar in verband met de invordering van marktgelden detail
Mandaatbesluit Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) detail
Mandaatbesluit ambtenaar in verband met de heffing van rioolheffing en de afvalstoffenheffing detail
Mandaatbesluit ambtenaar in verband met de heffing van marktgelden detail
Mandaatbesluit ambtenaar in verband met de invordering van van leges detail
Mandaatbesluit college van burgemeester en wethouders inzake heffing en invordering. detail
Mandaatbesluit ambtenaar in verband met de invordering van rioolheffing en de afvalstoffenheffing detail
Mandaatbesluit uitvoering Wet basisregistratie adressen en gebouwen detail
Mandaatbesluit ambtenaar in verband met de heffing van havengelden detail
Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel houdende regels omtrent het aanwijzingsbesluit heffings-/invorderingsambtenaar, medewerkers belastingen en inning en inlichtingenverplichtingen detail
gemeente Krimpen aan den IJssel - verlegging wisselstrook Algera Corridor - Krimpen aan den IJssel detail
gemeente Krimpen aan den IJssel - instellen van een parkeerplaats met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen - nabij de Populierenlaan achter winkelcentrum de Olm detail
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019 detail
Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen, Sherzad, H., Krimpen aan den IJssel detail
Beheerregeling informatiebeheer gemeente Krimpen aan den IJssel 2019 detail