6.6

Vergunningen Krimpenerwaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Krimpenerwaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Krimpenerwaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Nijverheidsweg 10, 2821 AT Stolwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Olm 8, 2861 VA Bergambacht
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) Kattendijk 188 in Gouderak
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Provincialeweg Oost 35, 2851 AA Haastrecht
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) Nijverheidstraat 3 in Bergambacht
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Krimpenerwaard...
Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing APV/bijzondere wetten, Zwanendreef Stolwijk
Kennisgeving besluit toekenning huisnummer - Achterbroek 91 Berkenwoude
Kennisgeving besluit toekenning huisnummer - Benedenberg 36 Bergambacht
Kennisgeving besluit op aanvraag ontheffing APV/bijzondere wetten, Hoofdstraat 193 in Krimpen aan de...
Ontwerpbestemmingsplan ‘IJsseldijk Noord 353, Ouderkerk aan den IJssel’
Kennisgeving opschorten beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning - achter Havenstraat 12 Schoonhoven
Kennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing APV/bijzondere wetten, Lopikerstraat 25 in Schoonhoven
Kennisgeving ontvangst aanvraag vergunning APV/bijzondere wetten, Bovenkerkseweg 1 in Stolwijk
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Benedenberg 36, 2861 LG Bergambacht
Kennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing APV/bijzondere wetten, Zwanendreef Stolwijk
Kennisgeving ontvangst aanvraag drank- en horecavergunning, Grote Haven 26 in Haastrecht
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning, De Maenstand Ouderkerk aan den IJssel
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning, Centrum Krimpen aan de Lek
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning, Pleinstraat Bergambacht
Kennisgeving besluit maatwerk Kerkweg 131 in Ouderkerk aan den IJssel
Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning, atletiekbaan te Schoonhoven
Kennisgeving besluit op aanvraag exploitatievergunning, Tol 9 in Schoonhoven
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Burgemeester Winklerstraat 39, 2861DK Bergambacht
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Middelblok 109, 2831 BL Gouderak
Kennisgeving ontvangst aanvraag ontheffing APV/bijzondere wetten, Hoofdstraat 193 in Krimpen aan de Lek
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Hoofdstraat 30, 2861 AP Bergambacht
Kennisgeving melding Besluit lozen buiten inrichtingen Oost-Vlisterdijk 35 in Vlist
Kennisgeving ontvangst aanvraag exploitatievergunning, Grote Haven 26 in Haastrecht
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Ooievaarstraat 2, 2872 BJ Schoonhoven
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning, Johan Brouckplein Gouderak
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Smederijstraat 21 en 23, 2861 GP Bergambacht
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Kattendijk 188, 2831 AE Gouderak
Kennisgeving melding Activiteitenbesluit (artikel 8.40 Wet milieubeheer) Albert Plesmanstraat 9 in Schoonhoven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Lopikersingel 5, 2871 AP Schoonhoven
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Achterbroek 91, 2825 NG Berkenwoude
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Voorhaven 5, 2871 CH Schoonhoven
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Schuwacht 356, 2931 BB Krimpen aan de Lek
Verlenging geldigheid bodemkwaliteitskaart
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Ooster Lekdijk 29, 2931 AM Krimpen aan de Lek
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Kattendijk 105a, 2831 AC Gouderak
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, Lopikersingel 5, 2871 AP Schoonhoven
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hoofdstraat 130 in Bergambacht
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenementenvergunning, atletiekbaan te Schoonhoven
Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering van Burgemeester en Wethouders gemeente Krimpenerwaard...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, tussen Beijerscheweg nabij 59a en Benedenkerkseweg...
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning, IJsseldijk-Noord 231, 2935 BP Ouderkerk aan den...
Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning, Buitenweg 1, 2931 AC Krimpen aan de Lek
Kennisgeving ontvangst aanvraag drank- en horecavergunning, Tol 9 in Schoonhoven
Kennisgeving besluit op aanvraag evenementenvergunning, Hoofdstraat te Krimpen aan de Lek