7.4

Vergunningen Krimpenerwaard

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Krimpenerwaard. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Krimpenerwaard. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Bekendmaking Wet milieubeheer
Bekendmaking Wet geluidhinder
Marktverordening gemeente Krimpenerwaard 2016
Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2016
Verordening Toeristenbelasting Krimpenerwaard 2016
Wijziging Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gemeente Krimpenerwaard 2015
Legesverordening Gemeente Krimpenerwaard 2016
Ontwerpbestemmingsplan Benedenberg 76-78 Bergambacht
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning bouw poldergemaal nabij het Geerpad in Vlist
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor het oprichten van negen woningen op de locatie Kerkweg 45-47...
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning week 47
Verleende drank- en horecavergunningen Drank- en Horecawet week 47
Verleende vergunning Wet op de Kansspelen week 47
Verleende vergunningen APV week 47
Besluiten nummeraanduidingen week 47
Verleende omgevingsvergunningen week 47
Bijzondere melding APV week 47
Oproep verwijderen aanhangwagen Industrieterrein Galgoord te Haastrecht
Bijzondere melding APV week 47
Verleende vergunning(en) Marktverordening week 47
Meldingen APV week 47
Meldingen APV week 47
Vastelling Nadere Regeling PGB Jeugdhulp Krimpenerwaard 2016
Beleidsregel Eenmalige Kindregeling 2015
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning
Bestemmingsplan Manege Veerstalblok 11, Gouderak
Melding(en) APV week 46
Verleende drank- en horecavergunning(en) week 46
Verleende vergunning(en) Wet op de Kansspelen week 46
Verleende vergunning(en) APV week 46
Geweigerde melding(en) omgevingsvergunning week 46
Verleende omgevingsvergunning(en) week 46
Ontwerpbeschikking(en) Ontwerpbesluit(en) omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning week 46
Verleende collecte- ventvergunningen week 46
Meldingen op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer
Controleverordening gemeente Krimpenerwaard 2015
Bestemmingsplan Manege Veerstalblok 11 Gouderak
PROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2015-2018VAN DE GEMEENTE KRIMPENERWAARD
Regeling werktijden gemeente Krimpenerwaard 2015-1
Ontwerpbestemmingsplan Moskee – Beneluxlaan 1 Schoonhoven
Verleende vergunning(en) APV week 45
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning week 45
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning week 45
Verleende omgevingsvergunning(en) week 45
Ontwerpbestemmingsplan Moskee - Beneluxlaan 1 Schoonhoven
Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning
Ingekomen aanvragen omgevingsvergunning
Gemeente Krimpenerwaard - aanleg gehandicapten parkeerplaats - grutto 1a te gouderak