Vergunningen Laarbeek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Laarbeek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Laarbeek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Uitvoeringsregels financiën 2019 detail
nota investeringen afschrijving en waardering detail
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen detail
Nota Reserves en voorzieningen detail
Financiële verordening gemeente Laarbeek 2019. detail
Beleidsregels standplaatsen gemeente Laarbeek 2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Leekbusweg 5, Beek en Donk detail
Vastgesteld wijzigingsplan Boerderijsplitsing Trentstraat 2, Beek en Donk detail
Beleidsregel handhavingsprotocol Opiumwet 13b Laarbeek 2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Oranjelaan 24-26, Beek en Donk detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Laarbeek detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Laarbeek detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Laarbeek detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Laarbeek detail
Voorbereidingsbesluit voor gronden bestemd als ‘Centrum’ met de aanduiding ‘gestapeld’ in Beek en Donk detail
Ontwerp Parapluplan ‘Geluidzone bedrijventerrein Bemmer’ detail
Ontwerpwijzigingsplan Boerderijsplitsing Trentstraat 2, Beek en Donk detail
HERNIEUWDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN MIMOSAPLANTSOEN (TOEPASSING BESTUURLIJKE LUS) detail
Vastgesteld bestemmingsplan De Hei 49-51, Mariahout detail
Vastgesteld bestemmingsplan Vossenberg 7-7a, Mariahout detail
Vastgesteld bestemmingsplan Woonzorgboerderij Croylaan 4a, Aarle-Rixtel detail
Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid detail
Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Laarbeek detail
Gemeente Laarbeek - Verkeersbesluit in verband met het aanbrengen van stopborden en stopstrepen - op de kruising Bosscheweg – Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk detail
Ontwerp-uitwerkingsplan Bemmer IV – Noordwest en Zuid detail
Nadere regels re-integratieverordening Participatiewet Laarbeek 2019 detail
Beleidsregel aanvullende tegemoetkoming kinderopvang Laarbeek 2019 detail
Beleidsregels herziening, intrekking, terugvordering en invordering gemeente Laarbeek 2019 detail
Beleidsregels Aanvraag, uitkering en overige verplichtingen Laarbeek 2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Woning Trentstraat ong. Beek en Donk detail
Ontwerpbestemmingsplan Kerkakkers Blok II Beek detail
Beleidsregels Middelentoets Laarbeek 2018 detail
Commerciële relatie kostendelersnorm Laarbeek 2018 detail
Beleidsregels Beheersing van de Nederlandse taal Laarbeek 2018 detail
Beleidsregel Wet Bibob voor horeca- en prostitutiebranche c.a. gemeente Laarbeek 2018 detail
Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Laarbeek 2017 detail
Gemeente Laarbeek - INSTELLEN VAN EEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN - AAN DE BEVERSTRAAT IN BEEK EN DONK detail
Gemeente Laarbeek - het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur - op een deel van Ginderdoor Mariahout en op een deel van de Provinciale weg Lieshout detail
Ontwerpbestemmingsplan Leekbusweg 5, Beek en Donk detail
Gemeente Laarbeek - het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - aan de Vuurdoorn in Beek en Donk detail
Verordening Jeugdhulp Laarbeek 2019 detail
Gemeente Laarbeek - VERKEERSBESLUIT IN VERBAND MET HET INSTELLEN VAN EEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN - AAN DE EIKENLAAN IN BEEK EN DONK detail
Legesverordening 2019 Laarbeek detail
Afvalstoffenverordening van de gemeente Laarbeek 2018 detail
Verordening tot intrekking van de Verordening staangeld 2018 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 detail
Verordening Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw gemeente Laarbeek detail
Verordening rioolheffing 2019 detail
Verordening reclamebelasting 2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 detail