7.3

Vergunningen Laarbeek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Laarbeek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Laarbeek. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Laarbeek 2017
Beleidsregels standplaatsen gemeente Laarbeek 2021
Legesverordening 2021 Laarbeek
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening reclamebelasting Laarbeek 2021
Verordening rioolheffing Laarbeek 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen Laarbeek 2021
Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Laarbeek 2020
Ontwerpbestemmingsplan Herziening BiO-kavels
Ontwerpbestemmingsplan Herziening BiO-kavels
Besluit wijzigen Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
Beleidsregels actieve openbaarmaking van rapporten van bevindingen WMO-toezicht
Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek 2021
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Wabo en verklaring van geen bedenking zonneweide...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Wabo en verklaring van geen bedenking zonneweide...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Wabo en verklaring van geen bedenking zonneweide...
Verleende omgevingsvergunning uitgebreide procedure Wabo en verklaring van geen bedenking zonneweide...
Ontwerpbestemmingsplan Woningen Lange Dreven 1 en 3, Lieshout
Ontwerpbestemmingsplan Woningen Lange Dreven 1 en 3, Lieshout
Ontwerpbestemmingsplan Heieindseweg 5a, Mariahout
Ontwerpbestemmingsplan Heieindseweg 5a, Mariahout
Aanwijzingsbesluit toezichthouders team Toetsing en Handh
Vervangingsbesluit digitale vervanging bouwvergunningen gemeente Laarbeek tot en met 1996
Ontwerp bestemmingsplan 'Mgr. Verhagenstraat ongenummerd' te Beek en Donk
Ontwerp bestemmingsplan 'Mgr. Verhagenstraat ongenummerd' te Beek en Donk
Ontwerpbestemmingsplan Hoog Strijp 6, Aarle-Rixtel
Ontwerpbestemmingsplan Hoog Strijp 6, Aarle-Rixtel
Vastgesteld bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
Vastgesteld bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure WABO en verklaring van geen bedenking zonneweide de Liesvelden...
Ontwerpbeschikking uitgebreide procedure WABO en verklaring van geen bedenking zonneweide de Blauwe Poort
Laarbeek - Instellen gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Beverstraat in Beek en Donk
Laarbeek - aanwijzen van twee parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen - Schoolstraat...
Laarbeek - Wijzigen 30 km/uur-zone - op Bemmer (Vonderweg) in Beek en Donk
Laarbeek - Instellen voorrangsregeling - Kruising Vonderweg - Keukenbeemd in Beek en Donk
Laarbeek - Instellen voorrangsregeling - Kruising Vonderweg - Bosbeemd in Beek en Donk
Laarbeek - Instellen van een (brom)fietspad - Vonderweg in Beek en Donk
Laarbeek - Instellen voorrangsregeling - Kruising Vonderweg - Lange Vonder in Beek en Donk
Laarbeek - Instellen voorrangsregeling - Kruising Vonderweg - Polbeemd in Beek en Donk
Laarbeek - Instellen voorrangsregeling - Kruising Vonderweg - Everbest in Beek en Donk
Laarbeek - instellen maximumsnelheid van 60 km/uur - Lieshoutseweg in Aarle-Rixtel buiten de bebouwde...
Aanwijzingsbesluit wegen artikel 5:3 van de APV Laarbeek 2020
Aanwijzingsbesluit wegen artikel 5:6 van de APV Laarbeek 2020
Laarbeek - aanwijzen van een parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen - de Eg in Lieshout
Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Laarbeek 2013
Laarbeek - instellen van een geslotenverklaring voor vrachtverkeer (uitgezonderd laden en lossen) - Mariahout...
Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
Verordening Duurzaamheidslening Laarbeek 2020
Ontwerpbestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Pater Becanusstraat, Beek en Donk
Opdrachtverlening, mandaat, volmacht en machtiging betreffende Inburgering