Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Laarbeek

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Laarbeek. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Laarbeek. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Laarbeek 24-05-2019 24-07-2019 detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouder coördinator PIT Laarbeek 24-05-2019 24-07-2019 detail
Voorbereidingsbesluit voor gronden bestemd als ‘Centrum’ met de aanduiding ‘gestapeld’ in Beek en Donk 24-05-2019 24-07-2019 detail
Ontwerp Parapluplan ‘Geluidzone bedrijventerrein Bemmer’ 18-04-2019 18-06-2019 detail
Ontwerpwijzigingsplan Boerderijsplitsing Trentstraat 2, Beek en Donk 18-04-2019 18-06-2019 detail
HERNIEUWDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN MIMOSAPLANTSOEN (TOEPASSING BESTUURLIJKE LUS) 29-03-2019 29-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Vossenberg 7-7a, Mariahout 28-03-2019 28-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan De Hei 49-51, Mariahout 28-03-2019 28-05-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Woonzorgboerderij Croylaan 4a, Aarle-Rixtel 28-03-2019 28-05-2019 detail
Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid 18-03-2019 18-05-2019 detail
Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Laarbeek 15-03-2019 15-05-2019 detail
Gemeente Laarbeek - Verkeersbesluit in verband met het aanbrengen van stopborden en stopstrepen - op de kruising Bosscheweg – Mgr. Verhagenstraat in Beek en Donk 15-03-2019 15-05-2019 detail
Ontwerp-uitwerkingsplan Bemmer IV – Noordwest en Zuid 14-03-2019 14-05-2019 detail
Nadere regels re-integratieverordening Participatiewet Laarbeek 2019 21-02-2019 21-04-2019 detail
Beleidsregel aanvullende tegemoetkoming kinderopvang Laarbeek 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Beleidsregels herziening, intrekking, terugvordering en invordering gemeente Laarbeek 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Beleidsregels Aanvraag, uitkering en overige verplichtingen Laarbeek 2019 19-02-2019 19-04-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Woning Trentstraat ong. Beek en Donk 14-02-2019 14-04-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Kerkakkers Blok II Beek 07-02-2019 07-04-2019 detail
Beleidsregels Middelentoets Laarbeek 2018 31-01-2019 31-03-2019 detail
Commerciële relatie kostendelersnorm Laarbeek 2018 31-01-2019 31-03-2019 detail
Beleidsregels Beheersing van de Nederlandse taal Laarbeek 2018 31-01-2019 31-03-2019 detail
Mandaat-, volmacht- en machtigingsregeling Laarbeek 2017 28-01-2019 28-03-2019 detail
Beleidsregel Wet Bibob voor horeca- en prostitutiebranche c.a. gemeente Laarbeek 2018 28-01-2019 28-03-2019 detail
Gemeente Laarbeek - INSTELLEN VAN EEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN - AAN DE BEVERSTRAAT IN BEEK EN DONK 23-01-2019 23-03-2019 detail
Gemeente Laarbeek - het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur - op een deel van Ginderdoor Mariahout en op een deel van de Provinciale weg Lieshout 22-01-2019 22-03-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Leekbusweg 5, Beek en Donk 17-01-2019 17-03-2019 detail
Gemeente Laarbeek - het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - aan de Vuurdoorn in Beek en Donk 09-01-2019 09-03-2019 detail
Verordening Jeugdhulp Laarbeek 2019 28-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Laarbeek - VERKEERSBESLUIT IN VERBAND MET HET INSTELLEN VAN EEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN - AAN DE EIKENLAAN IN BEEK EN DONK 21-12-2018 21-02-2019 detail
Legesverordening 2019 Laarbeek 14-12-2018 14-02-2019 detail
Afvalstoffenverordening van de gemeente Laarbeek 2018 14-12-2018 14-02-2019 detail
Verordening tot intrekking van de Verordening staangeld 2018 14-12-2018 14-02-2019 detail
Verordening afvalstoffenheffing 2019 14-12-2018 14-02-2019 detail
Verordening alleenrecht Collectieve Aanvullende Verzekering Laarbeek 14-12-2018 14-02-2019 detail
Verordening Stimuleringslening Duurzame Warmte Nieuwbouw gemeente Laarbeek 14-12-2018 14-02-2019 detail
Verordening rioolheffing 2019 14-12-2018 14-02-2019 detail
Verordening reclamebelasting 2019 14-12-2018 14-02-2019 detail
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 14-12-2018 14-02-2019 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Havenweg 15, Aarle-Rixtel 13-12-2018 13-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan De Hei 49-51, Mariahout 13-12-2018 13-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Woonzorgboerderij Croylaan 4a, Aarle-Rixtel 06-12-2018 06-02-2019 detail
Ontwerpbestemmingsplan Woning Trentstraat ong. Beek en Donk 15-11-2018 15-01-2019 detail
Vervangingsbesluit digitale vervanging bouwvergunningen gemeente Laarbeek tot en met 1996 14-11-2018 14-01-2019 detail
Tijdvakbepaling Aanbod Huis-aan-huis Afval 26-10-2018 26-12-2018 detail
Verordening zonnepanelenproject gemeente Laarbeek 2018 26-10-2018 26-12-2018 detail
Gemeente Laarbeek - INSTELLEN VAN EEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN - AAN DE HEINDERTWEG IN AARLE-RIXTEL 25-10-2018 25-12-2018 detail
Gemeente Laarbeek - INSTELLEN VAN EEN GEHANDICAPTENPARKEERPLAATS OP KENTEKEN - AAN DE LEEUWERIKLAAN IN BEEK EN DONK 25-10-2018 25-12-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Woningen Heertums Akker Lieshout 25-10-2018 25-12-2018 detail
Vastgesteld bestemmingsplan Putweg 2, Beek en Donk 25-10-2018 25-12-2018 detail