7.4

Vergunningen Landerd

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landerd. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landerd. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Tijdelijke beleidsregels tegemoetkoming TONK
Vastgesteld bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland”
Vastgesteld bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland”
Omgevingsvergunningen
[Vastgesteld bestemmingsplan “Puttelaar 1 en 3 Zeeland” ]
Omgevingsvergunningen
[“Bestemmingsplan Waterstraat 5”]
Vastgesteld bestemmingsplan "Willevenstraat, Schaijk"
Vastgesteld bestemmingsplan "Willevenstraat, Schaijk"
Deelverordening subsidie lokaal sportakkoord Landerd
Organiseren evenementen tijdens COVID-19
Verordening jeugdhulp gemeente Landerd 2021
Omgevingsvergunningen
Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Ontwerpbestemmingsplan “Pastoor van Winkelstraat 41 Schaijk”
Ontwerpbestemmingsplan “Pastoor van Winkelstraat 41 Schaijk”
Nadere regels Jeugdhulp gemeente Landerd 2021
Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid Gemeente Landerd 2020 t/m 2021
Omgevingsvergunningen
[Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Trentsedijk 20 Zeeland”]
Aanwijzingsbesluit Buitengewoon Opsporingsambtenaar
Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Landerd 2021
Omgevingsvergunningen
Aanwezigheidsvergunning speelautomaten
Ontwerpbesluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in Schaijk aan het openbaar...
Ontwerpbesluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in Schaijk aan het openbaar...
Ontwerpbesluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in Schaijk aan het openbaar...
Ontwerpbesluit weigering verzoek onttrekking van een deel van de Willevenstraat in Schaijk aan het openbaar...
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):
Vastgesteld bestemmingsplan “Hoekstraat 25 te Schaijk” en hogere grenswaarden Wet Geluidhinder
Vastgesteld bestemmingsplan “Hoekstraat 25 te Schaijk” en hogere grenswaarden Wet Geluidhinder
Omgevingsvergunningen
Pas op de plaats-beleid
Gewijzigde Verordening geurhinder en veehouderij 2014 gemeente Landerd
Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Vastgesteld bestemmingsplan 'Kerkstraat Oost Zeeland'
Niet vaststellen van het ‘bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat 59 – 59a Schaijk
Niet vaststellen van het ‘bestemmingsplan Pastoor van Winkelstraat 59 – 59a Schaijk
Omgevingsvergunningen
Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021 – 2030
Omgevingsvergunningen
Voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, Broksteeg 7, 5374...
Verleende standplaatsvergunning, verkoop bloemen en planten, Kerkstraat te Zeeland
Verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen, Kerkstraat te Zeeland
Herstelbesluit weigering intrekking/actualisatie omgevingsvergunning.
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplannen
Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030
Omgevingsvergunningen