Vergunningen Landerd

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landerd. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landerd. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpomgevingsvergunning Runstraat 9-11 ter inzage
gemeente Landerd - Verkeersbesluit - Burgerveld t.h.v. 35 Zeeland
Omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning Rijksweg 14 te Schaijk.
Omgevingsvergunningen
Besluit ontheffingen stoken snoeihout
Omgevingsvergunningen
Mandaatbesluit Leerlingenvervoer
Vaststelling Bestemmingsplan “Hoogheistraat 6-6a”
Omgevingsvergunningen
Vaststelling Bestemmingsplan “Hoogheistraat 6-6a”
Omgevingsvergunningen
Beleidsregel Wet Bibob 2019 Gemeente Landerd
Omgevingsvergunningen
Verordening rioolheffing Landerd 2020
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2020
Verordening Afvalstoffenheffing Landerd 2020
Verordening forensenbelasting Landerd 2020
Verordening toeristenbelasting Landerd 2020
Verordening marktgelden Landerd 2020
Verordening precariobelasting Landerd 2020
Legesverordening 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen Landerd 2020
Omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Willibrordusweg 16, Schaijk’
Ontwerpbestemmingsplan ‘Willibrordusweg 16, Schaijk’
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning Reekseweg 20 te Zeeland
gemeente Landerd - Verkeersbesluit - Palmstraat in Schaijk
Omgevingsvergunningen
gemeente Landerd - Verkeersbesluit - Europaplein t.h.v. nr 27 Schaijk
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Terinzagelegging Vastgesteld bestemmingsplan “Kerkstraat 130a” in Zeeland
Ontwerp-omgevingsvergunning 2e fase (uitgebreide procedure):
Omgevingsvergunningen
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplannen
Omgevingsvergunningen
Bekendmaking besluit ex artikel 3.30 Wet ruimtelijk ordening:
HERINDELINGSONTWERP van gemeenten Landerd en Uden voor zienswijze
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ontwerp actualisatie regionale Bodemkwaliteitskaart (BKK) en regionale Nota Bodembeheer 2019-2014 Brabant...
Verleende omgevingsvergunning Zeelandsedreef 26 Schaijk (uitgebreide procedure).
gemeente Landerd - Verkeersbesluit - Jan Oliemeulenstraat 43 Schaijk
Omgevingsvergunningen