7.4

Vergunningen Landerd

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landerd. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landerd. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Omgevingsvergunningen
Verleende standplaatsvergunning, verkoop bloemen en planten, Kerkstraat te Zeeland
Voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, Broksteeg 7, 5374...
Verleende standplaatsvergunning voor de verkoop van oliebollen, Kerkstraat te Zeeland
Herstelbesluit weigering intrekking/actualisatie omgevingsvergunning.
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplannen
Beheerbeleidsplan Verhardingen 2021-2030
Omgevingsvergunningen
Verleende (meerjaren)evenementenvergunning Inkaweg 1 te Zeeland
Verleende kampvuurvergunning Palmstraat 8 te Schaijk
Omgevingsvergunningen
Vastgesteld bestemmingsplan "Partiële herziening Repelakker te Zeeland"
Vastgesteld bestemmingsplan "Partiële herziening Repelakker te Zeeland"
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ontwerp-Omgevingsvergunning Dassenbaan 2 te Schaijk
Ontwerp-besluit Omgevingsvergunning Dassenbaan 1 te Schaijk.
Vaststelling Bestemmingsplan “Herbestemming panden aan de Runstraat 65-67” in Schaijk
Ontwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat 57, Schaijk”
Ontwerpbestemmingsplan “Schutsboomstraat 57, Schaijk”
Kennisgeving Wet Bodembescherming - Besluit Bodemkwaliteit
Vastgesteld bestemmingsplan “Linnenstraat 26, Zeeland”
Vastgesteld bestemmingsplan “Linnenstraat 26, Zeeland”
Verordening rioolheffing Landerd 2021
Verordening onroerende-zaakbelasting Landerd 2021
Legesverordening 2021
Verordening precariobelasting Landerd 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
Verordening afvalstoffenheffing Landerd 2021
Verordening Marktgelden Landerd 2021
Omgevingsvergunningen
Verleende standplaatsvergunning diverse locaties
Verleende gewijzigde standplaatsvergunning Kerkstraat 39 te Zeeland
Intrekking Omgevingsvergunning – Zeelandsedreef 31 te Schaijk
Verleende (meerjaren)evenementenvergunning naast Rijksweg 56 te Schaijk
Verleende vergunningen Marktstandplaatsen weekmarkt Schaijk
Verleende Kampvuurvergunning Inkaweg 1 te Zeeland
Verleende ontheffing overnachten buiten kampeerterreinen Inkaweg 1 te Zeeland
Aanvraag omgevingsvergunning bouwen bijgebouw, Molenstraat 1b te Reek
Nadere regels reclameborden/sandwichborden/driehoeksborden Landerd 2020
Evenementenbeleid gemeente Landerd 2020
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ontwerp-bestemmingsplan Puttelaar 1 en 3, 5411 BE Zeeland
Ontwerp-bestemmingsplan Puttelaar 1 en 3, 5411 BE Zeeland
Omgevingsvergunningen
gemeente Landerd - Verkeersbesluit - Mackenhof 27 Schaijk
Omgevingsvergunningen
Vastgesteld bestemmingsplan “Repellaan ongenummerd te Schaijk”
Vastgesteld bestemmingsplan “Repellaan ongenummerd te Schaijk”