6.6

Vergunningen Landerd

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landerd. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landerd. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Evenementenvergunning Jongerenweekend
Info testen voor toegang evenementen
Verleende omgevingsvergunningen
Evenementen organiseren tijdens COVID-19
Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik)
Ontvangen sloopmelding
Ontwerpbestemmingsplan “Sport en Spel Reek”
Landerd - Tijdelijke verkeersmaatregel - rijbaanafsluiting A50 hm 129,5-130,3
Huisnummerbesluit
Verleende omgevingsvergunning
Straatnaambesluit
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Vergunningen / ontheffingen Algemene plaatselijke verordening
Omgevingsvergunning
Info testen voor toegang evenementen
Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen:
[Ontwerpbestemmingsplan “Bernestraat 1 Schaijk”]
Evenementen organiseren tijdens COVID-19
Evenementen organiseren tijdens COVID-19
Ontvangen melding lozingsbesluit
Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Ontvangen milieumelding
Ontvangen sloopmeldingen
Huisnummerbesluiten
Landerd - Tijdelijke verkeersmaatregelen Zeeland kermis 2021 - Centrum Zeeland (Kerkstraat t.h.v. plein...
Ontvangen milieumeldingen
Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning
Verleende omgevingsvergunningen
Huisnummerbesluit
Evenementen organiseren tijdens COVID-19
[vastgesteld bestemmingsplan “ Trentsedijk 20 Zeeland”]
Info testen voor toegang evenementen
Evenementenvergunning
Straatnaambesluit
Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Gedoogbesluit horeca
Ontvangen sloopmeldingen
Ontvangen melding lozingsbesluit
Ontvangen milieumelding
Ontvangen intrekkingsverzoek
Beleidsregels Giften gemeente Landerd 2021
Aanwijzingsbesluit Toezichthouders Participatiewet (Pw)
Landerd - Kermis Schaijk 2021 tijdelijke verkeersmaatregelen - Centrum Schaijk (Europaplein)
Verordening Geluid
Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan ‘Brandweerkazerne en nevenlocatie, Voederheil Zeeland’
Ontvangen sloopmeldingen