7.5

Vergunningen Landerd

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landerd. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landerd. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
gemeente Landerd - Verkeersbesluit intrekking individuele invalidenparkeerplaats - Netjeshof in Schaijk
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).
Ontwerp bestemmingsplan “Hoekstraat 25 te Schaijk’ en hogere waardenbesluit
Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van...
Evenementenvergunning
Collectevergunning
Omgevingsvergunningen
Collectevergunning
Ontwerp bestemmingsplan “Hoekstraat 25 te Schaijk’ en hogere waardenbesluit
Evenementenvergunning i.v.m. kermis, Kerkstraat te Zeeland
Ontwerpbestemmingsplan “Herbestemming panden aan de Runstraat 65-67” in Schaijk
Omgevingsvergunningen
Ontwerpbestemmingsplan “Herbestemming panden aan de Runstraat 65-67” in Schaijk
Omgevingsvergunningen
Tijdelijke verkeersmaatregel door afsluiting weggedeelte Schaijk - Zeeland (N 277)
Tijdelijke verkeersmaatregel voor kermis in Schaijk
Tijdelijke verkeersmaatregel voor kermis Zeeland 2020
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
Ontwerp Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Repelakker te Zeeland’
Ontwerp Bestemmingsplan ‘Partiële herziening Repelakker te Zeeland’
Tijdelijke verkeersmaatregel wegwerkzaamheden gedeelte Mgr. Borretstraat in Reek
Omgevingsvergunningen
Ontwerp Bestemmingsplan ‘Linnenstraat 26, Zeeland’
Vastgesteld bestemmingsplan “Schutsboomstraat 33, Schaijk”
Vastgesteld bestemmingsplan “Schutsboomstraat 33, Schaijk”
Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):
Ontwerp Bestemmingsplan ‘Linnenstraat 26, Zeeland’
Vastgesteld wijzigingsplan “Hoefkens 3, Zeeland”
Vastgesteld wijzigingsplan “Hoefkens 3, Zeeland”
gemeente Landerd - Individuele invalidenparkeerplaats - Netjeshof in Schaijk
Omgevingsvergunningen
Tijdelijke verkeersmaatregelen voor rioolwerkzaamheden Schaijk
Meetwerkzaamheden aan percelen en gebouwen in de gemeente Landerd
Opnameronde Cyclomedia in de gemeente Landerd
Grondprijzennota 2020 Gemeente Landerd
Vastgestelde besluiten gemeentelijke coördinatieregeling bestemmingsplan ‘Runstraat 9-11 Schaijk’ en...
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Vastgestelde besluiten gemeentelijke coördinatieregeling bestemmingsplan ‘Runstraat 9-11 Schaijk’ en...
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Intrekkingsbesluit (uitgebreide procedure)
Nadere regels reclameborden/ sandwichborden/driehoeksborden Landerd 2019
Omgevingsvergunningen
gemeente Landerd - Verkeersbesluit - Melkpad t.h.v. 185 Zeeland
Omgevingsvergunningen
Weigering intrekking/actualisatie omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)
Omgevingsvergunningen
Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):
Omgevingsvergunningen
Nadere regels Jeugdhulp Landerd 2020