Vergunningen Landerd

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landerd. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landerd. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunning, 2019 week 37
Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningen
[Vastgesteld bestemmingsplan “Parapluplan wonen en parkeren Landerd”]
Omgevingsvergunningen, 2019 week 35
Omgevingsvergunning, 2019 week 35
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), week 35
Vastgesteld bestemmingsplan “Parapluplan wonen en parkeren Landerd”
gemeente Landerd - Verkeersbesluit - Melkpad 185 Zeeland
Omgevingsvergunningen
Collectevergunning, 2019 week 34
Verkeersbesluit, 2019 week 34
Omgevingsvergunning, 2019 week 34
Evenementenvergunning, 2019 week 34
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), week 34
[Ontwerp ‘Bestemmingsplan Woningbouw Langenboomseweg’]
[Ontwerp ‘Bestemmingsplan Woningbouw Langenboomseweg’]
Evenementenvergunning, kermis Schaijk
Omgevingsvergunning, 2019 week 33
Ontwerp bestemmingsplan woningbouw Langenboomseweg
Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning
Evenementenvergunning, 2019 week 32
Omgevingsvergunning, 2019 week 31
Omgevingsvergunning, 2019 week 32
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).
Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure).
Omgevingsvergunning, week 31
Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden gemeente Landerd 2019
Omgevingsvergunning, 2019 week 30
Zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 Wro
Omgevingsvergunning, 2019 week 29
Beleidsregels Leerlingenvervoer Landerd 2019
[Ontwerp ‘Bestemmingsplan Duifhuisstraat 2’]
Ontwerp Bestemmingsplan Duifhuisstraat 2
Omgevingsvergunning, 2019 week 28
Vaststelling Bestemmingsplan Kerstraat 112
Vaststelling Bestemmingsplan Herziening De Peel 1, Zeeland
Vaststelling bestemmingsplan Herziening De Peel 1, Zeeland
Gemeentebelastingen 2019
Vaststelling Bestemmingsplan Kerkstraat 112, Zeeland
Centrumregeling Wet maatschappelijke ondersteuning
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 2019 week 27
Omgevingsvergunning, 2019 week 27
gemeente Landerd - Verkeersbesluit instelling van een parkeerverbod zone in het centrum van Schaijk -...
Omgevingsvergunning week 26
Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen
Uitschrijving basisregistratie, 2019 week 26
Beleidsregels Leerlingenvervoer gemeente Landerd 2019
Omgevingsvergunning, 2019 week 12