7.5

Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 35
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 35
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit toestaan fietsverkeer voetgangerszone - Oude Markt Waubach
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 21 augustus 2020
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 35
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 35
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 35
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 35
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 34
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 34
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 34
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 34
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 34
Gemeente Landgraaf - Besluit verlenging beslistermijn week 34
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 10 augustus 2020
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 33
Gemeente Landgraaf - Besluit verlenging beslistermijn week 33
Gemeente Landgraaf - Verlening Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning met terras – week...
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 33
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 33
Gemeente Landgraaf - Verlening Para commerciële Drank- en Horecavergunningen – week 33
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 32
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 32
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 32
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 32
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 31
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 31
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 31
REGIONALE AMBTSINSTRUCTIE VOOR DE MEDEWERKER LEERPLICHT/RMC VAN BUREAU VSV PARKSTAD 2020
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 31
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 31
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit voor het inrichten van twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit voor het treffen van diverse verkeersmaatregelen - wijk Lichtenberg
Gemeente Landgraaf - Kennisgeving van het voornemen om een bodemkwaliteitskaart voor PFAS vast te stellen
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 30
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit algemene invalidenparkeerplaats oude markt Waubach
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 30
Gemeente Landgraaf - Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning week 30
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit instellen 15km/uur-zone en gedeeltelijk verbod om te parkeren...
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 30
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning week 30
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 14 juli 2020
Gemeente Landgraaf - Ontwerp bestemmingsplan Mijnkolonie Leenhof
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 29
Aanwijzingsbesluit ex artikel 2.1.3.1 en artikel 5.2.2.2 Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf...
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 29
Gemeente Landgraaf - Vaststelling bestemmingsplan Mensheggerweg 35