Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een vergunning.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

Naam vergunning
Gemeente Landgraaf - Vaststelling bestemmingsplan 'de Bousberg 2018' detail
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 28 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 28 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement/evenementenvergunningen week 28 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 28 detail
Gemeente Landgraaf - Vaststelling bestemmingsplan 'de Bousberg 2018' detail
Gemeente Landgraaf - Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Landgraaf 2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit trottoirparkeren Eynattenstraat detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 27 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 27 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 27 detail
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 27 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 27 detail
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit voor het inrichten van een oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Doornkampstraat 10 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 27 detail
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 26 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 26 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 26 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 26 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 26 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 26 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 25 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 25 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 25 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 25 detail
Gemeente Landgraaf - Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht week 25 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 24 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 24 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 24 detail
Gemeente Landgraaf - Anterieure overeenkomsten detail
Regeling melden vermoeden misstand gemeente Landgraaf 2019 detail
Gedragscode integriteit voor de medewerkers van de gemeente Landgraaf 2019 detail
Gemeente Landgraaf – verkeersbesluit Pinkpopfestival 2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 23 detail
Gemeente Landgraaf – Aangevraagde evenementenvergunningen week 23 detail
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 23 detail
Regeling financiële belangen gemeente Landgraaf 2019 detail
Protocol vermoedens integriteitsschendingen ambtenaren gemeente Landgraaf 2019 detail
klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Landgraaf 2019 detail
Integriteitsbeleid personeel gemeente Landgraaf 2019 detail
Gemeente Landgraaf - Beleidsregel 'ontheffing tijdelijk voertuigverbod geldend van 14 t/m 18 juni 2018 op de Einsteinstraat tussen de Hoofdstraat en de Hofstraat’ van toepassing verklaard van 7 tot en met 11 juni 2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 23 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 23 detail
Gemeente Landgraaf - Tijdelijke verkeersmaatregelen Buitenspeeldag detail
Gemeente Landgraaf - Beleidsregel ontheffing tijdelijk voertuigverbod geldend van 7 tot en met 11 juni 2019 op de Einsteinstraat tussen de Hoofdstraat en Hofstraat detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 22 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 22 detail
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 22 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 22 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 21 detail