Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Landgraaf - Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 12 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 12 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning week 12 (Hofstraat 13) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning week 12 (Slot Schaesberglaan 100) 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 12 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Parkeerverbod parkeerplaats Dorpstraat 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Besluit nadere eisen elektronisch berichtenverkeer gemeente Landgraaf 2018/Aanvullende voorwaarden vanuit de techniek /Acceptabele bestandsformaten 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Tweede wijziging gemeenschappelijke regeling "Het Gegevenshuis" 20-03-2019 20-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit éénrichtingsverkeer en trottoirparkeren - Aartshertogenstraat 20-03-2019 20-05-2019 detail
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 11 13-03-2019 13-05-2019 detail
Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 11 13-03-2019 13-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Voorterhof 19 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 10 06-03-2019 06-05-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen – week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 9 27-02-2019 27-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Ernst Casimirstraat 7 27-02-2019 27-04-2019 detail
Besluit aanwijzing plaatsvervangers afdelingshoofden 20-02-2019 20-04-2019 detail
Beleidsregels beschut werk Participatiewet Landgraaf 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Beleidsregel gevonden voorwerpen gemeente Landgraaf 2019 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Para commerciële Drank- en Horecavergunning 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 8 20-02-2019 20-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit vrachtverbod Gerardsstraat 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Maarten Trompstraat 28 13-02-2019 13-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit uitbreiden parkeerzone Rimburgerweg 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (verder te noemen Awb) 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aanwijzingsbesluit buitengewoon opsporingsambtenaar van en voor de Zuid-Limburgse gemeenten als toezichthouder in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Stemmen met een kiezerspas 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Stemmen bij volmacht 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 6 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 6 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 6 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 6 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Kennisgeving adressen stemlokalen 06-02-2019 06-04-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Voornemen intrekken van een voorschrift week 6 06-02-2019 06-04-2019 detail