7.4

Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 12
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit parkeerverbod op locatie Vogelzankweg 243-245
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 12
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer Week 12
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 12
Gemeente Landgraaf – Dunning van bomen week 12
Gemeente Landgraaf - Jaarverslag 2020 afdeling Toezicht en Handhaving
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit parkeer- en stilstaanverbod Schoolstraat
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 11
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit aanduiding woonerf Bungestraat, De Katplantsoen en gedeelte...
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit parkeerverbod op locatie Vogelzankweg 8
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 11
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 11
Gemeente Landgraaf - Verlening Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning met terras – week...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 10
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 10
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning week 10
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning week 10
Gemeente Landgraaf - Cameratoezicht in de kern Schaesberg te Landgraaf aan de Hoofdstraat 107 in zuidelijke...
Gemeente Landgraaf - Afgiftepunt briefstemmen
Gemeente Landgraaf - Vooropening en stemopneming briefstemmen
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit 30 km-zone - Brunssummerweg
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Heistraat t.p.v. huisnummer...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 9
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 9
Gemeente Landgraaf – Dunning van bomen week 9
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 9
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 8
Gemeente Landgraaf - Geweigerde omgevingsvergunning week 8
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 8
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 8
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 8
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 8
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 8
Verordening Covid-19 fonds gemeente Landgraaf 2021
Gemeente Landgraaf - Register Gemeenschappelijke Regelingen
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Vaststelling bestemmingsplan 'Mijnkolonie Leenhof'
Gemeente Landgraaf - Vaststelling bestemmingsplan 'Mijnkolonie Leenhof'
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 7
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 7
Gemeente Landgraaf - Intrekken reguliere Omgevingsvergunning week 7
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 7
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 7
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 7
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 7
Uitvoeringsregels Boete ISD BOL 2021