7.3

Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 2
Gemeente Landgraaf - Besluit verlenging beslistermijn week 2
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning week 2
Uitvoeringsregels tegemoetkoming in aanvullende collectieve ziektekostenverzekering Zuid- Limburg VGZ...
uitvoeringsregels tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie ISD BOL 2021
Uitvoeringsregels individuele bijzondere bijstand ISD BOL 2021
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 1
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 1
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 53
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 53
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 53 Rimburgerweg 162
'Mandaatbesluit Adviesrecht schuldenbewind
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit oplaadplaats voor elektrische voertuigen op de Heistraat...
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 53 Minckelersstraat 2-4
Gemeente Landgraaf - Verlening Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning met terras – week...
Gemeente Landgraaf - Besluit verlenging beslistermijn week 53
Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2021
Beleidsregel ‘Ruim baan voor goede woningbouwplannen 2021’
Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Landgraaf 2021
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 52
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 52
Gemeente Landgraaf - Subsidieplafonds 2021
Gemeente Landgraaf - Beleidsnota’s financieringsbeleid 2021, invorderingsbeleid 2021 en...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 52
Legesverordening 2021
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
verordening precariobelasting 2021
Verordening afvalstoffenheffing 2021
Verordening lijkbezorgingsrechten 2021
'Verordening Toeristenbelasting Landgraaf 2021
Verordening rioolheffing 2021
Verordening hondenbelasting 2021
Kwijtscheldingsverordening 2021
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 51
Verordening marktgelden 2021
Algemene plaatselijke verordening gemeente Landgraaf 2008
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning week 51
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 51
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 51
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer Week 51
Gemeente Landgraaf – Dunning van bomen week 51
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 51
Intrekking Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 18 november 2020
Ontwerpverkeersbesluit instellen maximum rijsnelheid 30km/uur en aanduiden als verplicht (brom)fietspad...
Verordening winkeltijden gemeente Landgraaf 2020
Ontwerpverkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Heerlenseweg en Melchersstraat
Gemeente Landgraaf - Besluit verlenging beslistermijn week 50
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 50
Verstrekken van mondkapjes aan minima