7.6

Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 27
Beleidsregels uitwegvergunningen gemeente Landgraaf 2020
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 27
Gemeente Landgraaf - Verlening Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning met terras (wijziging...
Verordening Covid-19 fonds gemeente Landgraaf
Gemeenschappelijke Regeling GGD Zuid Limburg
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 26
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit toestaan fietsverkeer voetgangerszone Oude Markt
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 26
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 26
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 26
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit voetgangerszone - Banebergpassage
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 15 juni 2020
Intrekking Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 1 juni...
Intrekking Aanwijzingsbesluit verboden gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 25
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 25
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 25
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 25
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 25
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 25
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 24
Beleidsregels social return Zuid-Limburg 2020
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 24
Aanwijzingsbesluit gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg d.d. 1 juni 2020 ten...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 23
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 juni 2020
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 22
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 21
Gemeente Landgraaf - Verlening Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning met terras – week...
Gemeente Landgraaf - Voorbereiding vaststellen geactualiseerde bodemkwaliteitskaart
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 21
Gemeente Landgraaf - wijziging gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 12 mei 2020
GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Veiligheidsregio Zuid-Limburg
gemeenschappelijke regeling Stadsregio Parkstad Limburg
Gemeente Landgraaf - wijziging gemeenschappelijke regeling van ISD BOL
Subsidieverordening stimuleren innovatief ondernemerschap in winkelkernen
Aanwijzingsbesluit toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugd
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 19
Verhoging subsidieplafonds basissubsidie 2020
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 19
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 19
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 19
Reglement burgerlijke stand 2020
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 19
Gemeente Landgraaf - Geweigerde omgevingsvergunning week 19
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zui-Limburg van 1 mei 2020
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 18