Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 46
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement/evenementenvergunningen week 46
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 46
Gemeente Landgraaf - Geweigerde omgevingsvergunning(en) week 46
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 46
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 46
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit verkeersmaatregelen Bousberg
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit instellen parkeerverbod fietsen en bromfietsen in de Paganinipassage,...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 45
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 45
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 45
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement/evenementenvergunningen week 45
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 45
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 45
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 44
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 44
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 44
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 44
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische...
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische...
Gemeente Landgraaf- Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 43
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 43
Gemeente Landgraaf - Geweigerde omgevingsvergunning(en) week 43
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 43
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 43
Gemeente Landgraaf - Programmabegroting 2020
Gemeente Landgraaf - Wijziging gemeenschappelijke regeling ISD BOL
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit aanpassen blauwe zone - winkelcentrum Op de Kamp
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit opheffen twee laad- en losplaatsen Prinssenstraat 43
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 42
Gemente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 42
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 42
Gemeente Landgraaf - Ingetrokken reguliere bouwvergunning(en) week 42
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 42
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 42
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 42
Gemeente Landgraaf - Geheimhouding BRP en inzagerecht
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Café Dierks, Hoogstraat 65 verleende drank- en horeca vergunning en exploitatievergunning
Nadere regels duurzaam energie- en klimaatfonds Landgraaf
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 41
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 41
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 41
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 41
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 41
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 41
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit verkeersmaatregelen - Achter de Hoven
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van twee gehandicaptenparkeerplaatsen...