Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Zuid-Limburg van 1 april 2020
Aanwijzingsbesluit verboden gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 1 april 2020...
Ontwerpverkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische voertuigen in...
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 14
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 14
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 14
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 14
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer - Burgemeester Loysonstraat
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische...
Aanwijzingsbesluit verboden gebied Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg 27 maart 2020...
Noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Zuid-Limburg houdende voorschriften ter voorkoming...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 13
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 13
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 13
Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 12
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 12
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 12
Nadere regels Wmo zelfredzaamheid en participatie gemeente Landgraaf 2020
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 11
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 11
Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Landgraaf 2020
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunning(en) week 11
Gemeente Landgraaf - Verlening Drank- en Horecavergunning en exploitatievergunning met terras – week...
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 11
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 10
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 10
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 10
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 10
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 10
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 9
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 9
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 9
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 9
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 9
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Verordening Individuele studietoeslag ISD BOL 2018
Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Landgraaf 2014
Gemeente Landgraaf - Verleende omgevingsvergunning(en) week 8
Centrumregeling regionale samenwerking Parkstad opvang en beschermd wonen Wmo 2020
Regeling briefadres gemeente Landgraaf 2019
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 8
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 8
Gemeente Landgraaf – Besluiten verlenging beslistermijn week 8
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 8
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit aanpassen tijden blauwe zone - Lambermonstraat - Kamperstraat
Gemeente Landgraaf - Voorbereiding nieuw bestemmingsplan Grote Boslocatie