6.6

Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

product-image
vergunning
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 38
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 38
Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen woning (mantelzorg) Kantstraat 50, Kantstraat 50, 6374EH Landgraaf
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 38
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 38
Aanvraag omgevingsvergunning voor ombouwen van tandartspraktijk tot woning UBH00 B 4338, Gemeente Ubach...
Aanvraag omgevingsvergunning voor bouwen van dakkappelen Abdissenlaan 72, Abdissenlaan 72, 6374BM Landgraaf
Aanvraag omgevingsvergunning voor uitbreiden van de garage Groenendaal 78, Groenendaal 78, 6374GM Landgraaf
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 37
Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen 8 bomen - Heihof 1, 6373AB Landgraaf
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 36
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 36
Bevoegdhedenbesluit gemeente Landgraaf 2019
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit verkeersmaatregelen Kleikoeleweg
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 36
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit motorvoertuigenverbod op pad langs de Worm te Rimburg
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 36
Aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een berging, Honigmannstraat 41, 6372VH Landgraaf
Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, parkeerplaats achter Schubertstraat 12
Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Europaweg-Noord t.h.v. 112
Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Rouenhof ong. t.h.v. kasteel Strijthagen
Aanvraag omgevingsvergunning voor oprichten van een dakkapel aan de voorzijde Quaedvlieglaan 4, Quaedvlieglaan...
Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een inrit Apollolaan 1, Apollolaan 1, 6373HA Landgraaf
Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van 1 eik Europaweg-Noord t.h.v. 112, Europaweg-Noord t.h.v....
Aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van 12 zonnepanelen Kortestraat 8, Kortestraat 8, 6372GZ Landgraaf
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 35
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 35
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 35
Aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden woonhuis Kampstraat 31, Kampstraat 31, 6371AA...
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 35
Gemeente Landgraaf – Dunning van bomen week 35
Aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van het hoofgebouw en aanbouwen van een loods Ampèrestraat...
Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van 6 bomen Rouenhof ong., Rouenhof ong. t.h.v. kasteel Strijthagen
Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van 1 bolaccacia parkeerplaats achter Schubertstraat 12, parkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeerbesluit instellen vrachtverbod - in de Grensstraat tussen de Europaweg Zuid...
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Landgraaf 2021
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit oplaadplaats voor elektrische voertuigen - Onderste Scheydt t.p.v....
Gemeente Landgraaf - Geheimhouding BRP en inzagerecht
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 34
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 34
Kennisgeving ontvangst melding, Kieskoel 109, 6371DC Landgraaf
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 34
Gemeente Landgraaf – Dunning van bomen week 34
Kennisgeving ontvangst melding, Abdijhof 2, 6374BN Landgraaf
Kennisgeving besluit op aanvraag beschikking, bosje aan overzijde Jagerspad 77 t/m 81
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning week 33
Aanvraag omgevingsvergunning/ontheffing kapverbod voor kappen van 5 stervende/dode bomen in het bosje...
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning week 33
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 33
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 33