Geo- en vastgoeddata op locatie:

Lokale bekendmakingen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om lokale bekendmakingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant.

Klik op “DETAIL” voor detailinformatie over een lokale bekendmaking.

Kunt u een lokale bekendmaking niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.
Naam bekendmaking Datum start Datum einde
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 3 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 3 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 3 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit éénrichtingsverkeer en trottoirparkeren Aartshertogenstraat 16-01-2019 16-03-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken - Irenestraat 30 16-01-2019 16-03-2019 detail
Intrekking publicatie d.d. 12 december 2018 Algemene subsidieverordening Landgraaf 2019 10-01-2019 10-03-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 2 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 2 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen – week 2 09-01-2019 09-03-2019 detail
Gemeente Landgraaf -Wet milieubeheer week 2 09-01-2019 09-03-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
VERORDENING OP DE KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
[VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN HONDENBELASTING 2019’] 31-12-2018 28-02-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN PRECARIOBELASTING 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2019 31-12-2018 28-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 52 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 52 27-12-2018 27-02-2019 detail
Subsidieregeling Landgraaf 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Verordening geurhinder en veehouderij Landgraaf 2018 27-12-2018 27-02-2019 detail
Beleidsregels Gedenktekens in de openbare ruimte voor verkeersslachtoffers 27-12-2018 27-02-2019 detail
Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2019 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerp bestemmingsplan "Paardenhouderij Hoeve Vulenbach" 27-12-2018 27-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerp bestemmingsplan "Paardenhouderij Hoeve Vulenbach" 27-12-2018 27-02-2019 detail
Eerste wijziging Bibob-aanwijzingsbesluit evenementen 14 april 2015 20-12-2018 20-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Subsidieplafonds 2019 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verlening gewijzigde exploitatievergunning week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 51 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerpbestemmingsplan ‘De Bousberg 2018’ 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerpbestemmingsplan ‘De Bousberg 2018’ 19-12-2018 19-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning: aanvraag veranderingsvergunning en afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van evenemententerrein Megaland 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 50 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit aanwijzen en inrichten twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeerterrein achter de PLUS 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 50 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit vrachtverbod Palenbergerweg Rimburg 12-12-2018 12-02-2019 detail
Algemene subsidieverordening gemeente Landgraaf 2019 12-12-2018 12-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verlening exploitatievergunning week 49 05-12-2018 05-02-2019 detail
Vierde wijziging Bevoegdhedenbesluit gemeente Landgraaf 2014 05-12-2018 05-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 49 05-12-2018 05-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Verlenen horeca/exploitatievergunning week 49 05-12-2018 05-02-2019 detail
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 49 05-12-2018 05-02-2019 detail