Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Landgraaf - Aanwijzingsbesluit ambtenaren en buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 2
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 2
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 2
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 2
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit inrichten twee parkeerplaatsen als oplaadplaats voor elektrische...
Gemeente Landgraaf - tarieven behorende bij de Telecommunicatieverordening Gemeente Landgraaf 2005
Gemeente Landgraaf-tarieven voor de uitvoering van bestratingswerkzaamheden
uitvoeringsregels individuele bijzondere bijstand ISD BOL 2020
Financiële beheersverordening 2020 gemeente Landgraaf
tegemoetkoming kosten maatschappelijke participatie ISD BOL 2019
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 51/2
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 51/2
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 51/2
Reglement van Orde College Landgraaf 2019
Verordening marktgelden 2020
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 51
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 51
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 51
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit aanpassen tijden blauwe zone Lambermonstraat - Kamperstraat
Verordening jeugdhulp Landgraaf 2020
Verordening hondenbelasting 2020
Verordening afvalstoffenheffing 2020
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 51
Verordening lijkbezorgingsrechten 2020
Subsidieregeling gemeente Landgraaf 2020
verordening precariobelasting 2020
Legesverordening 2020
Verordening rioolheffing 2020
'Verordening Toeristenbelasting Landgraaf 2020
Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
Gemeente Landgraaf - Subsidieplafonds 2020
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 51
Gemeente Landgraaf - Geweigerde omgevingsvergunning(en) week 51
Kwijtscheldingsverordening 2020
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit opheffen twee laad- en losplaatsen - Prinssenstraat 43
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 50
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 50
Gemeente Landgraaf - Geweigerde omgevingsvergunning(en) week 50
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 50
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 50
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 50
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 50
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 50
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 49
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 49