Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het invoeren van een stilstaan verbod - Schoolstraat (tpv de...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit voor het treffen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen voor...
Gemeente Landgraaf - Archiefverordening gemeente Landgraaf 2015
Gemeente Landgraaf - Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Landgraaf
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 42
Gemeente Landgraaf - Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als 'land onbekend' in de Basisregistratie...
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 42
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 42
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 42
Gemeente Landgraaf - Ontwerp-bestemmingsplan 'Schaesberg-Centrum'
Gemeente Landgraaf - Programmabegroting 2016
Gemeente Landgraaf - Besluit ambtshalve opneming van de adresgegevens als 'land onbekend' in de Basisregistratie...
Gemeente Landgraaf - Ontwerp-bestemmingsplan 'Schaesberg-Centrum'
Gemeente Landgraaf – Nieuw besluit inzake toetreding tot gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking...
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 41
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 41
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 41
Gemeente Landgraaf - Aanwijzingsbesluit toezichthouder
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 41
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 41
Gemeente Landgraaf - Geweigerde uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 40
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 40
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 40
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 40
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 40
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 40
Gemeente Landgraaf - Geweigerde uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 40
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 40
Gemeente Landgraaf - Vooraankondiging bestemmingsplan 'Herstructurering Abdissenbosch Fase I
Gemeente Landgraaf - Vooraankondiging bestemmingsplan 'Partiële herziening bestemmingsplan Kern Waubach'
Gemeente Landgraaf - Vooraankondiging bestemmingsplan 'Kasteel Strijthagen'
Gemeente Landgraaf - Wet geluidhinder; ontwerpbesluit hogere grenswaarden wegverkeer Rötscherweg 8
Gemeente Landgraaf - Ontwerpverkeersbesluit voor het treffen van diverse tijdelijke verkeersmaatregelen...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 39
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 39
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 39
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 39
Gemeente Landgraaf - Voornemen verlenen omgevingsvergunning(en) week 39
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een algemene gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde evenementenvergunningen week 38
Gemeente Landgraaf - Voorbereiding Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 38
Gemeente Landgraaf - Verleende uitgebreide omgevingsvergunning(en) week 38
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 38
Gemeente Landgraaf - Voornemen ambtshalve opneming van de adresgegevens als 'land onbekend' in de Basisregistratie...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit ten behoeve van diverse verkeersmaatregelen met betrekking tot het...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het instellen van een parkeerverbod - Europaweg Noord (tussen...