Vergunningen Landgraaf

Op deze pagina vindt u de lokale bekendmakingen van Landgraaf. Lokale bekendmakingen zijn de vergunningen en ontheffingen gepubliceerd door Landgraaf. Overheidsinstanties zijn verplicht om vergunningen en ontheffingen digitaal te publiceren. Voorheen stonden deze meldingen in de lokale krant. Er zijn rond de 70 typen vergunningen.

Kunt u een vergunning niet vinden, maak dan gebruik van "zoek op trefwoord" onderaan de pagina of keer terug naar de pagina van met alle publicerende overheidsinstanties.

Download rapporten en abonneer op alerts

vergunning
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit aanpassen blauwe zone - winkelcentrum Op de Kamp
Gemeente Landgraaf – Ontwerpverkeersbesluit opheffen twee laad- en losplaatsen Prinssenstraat 43
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 42
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 42
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 42
Gemente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 42
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 42
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 42
Gemeente Landgraaf - Geheimhouding BRP en inzagerecht
Gemeente Landgraaf - Ingetrokken reguliere bouwvergunning(en) week 42
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Café Dierks, Hoogstraat 65 verleende drank- en horeca vergunning en exploitatievergunning
Nadere regels duurzaam energie- en klimaatfonds Landgraaf
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 41
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 41
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 41
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 41
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 41
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 41
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit voor het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van twee gehandicaptenparkeerplaatsen...
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit verkeersmaatregelen - Achter de Hoven
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit tot het aanwijzen en inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats...
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 40
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 40
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 40
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 40
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 40
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 40
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit aanleg voetgangersoversteekplaats - Op de Heugden - Veldstraat
Gemeente Landgraaf - Verkeersbesluit gedeeltelijke openstelling - Vakschoolweg
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 39
Gemeente Landgraaf - Vastgestelde richtlijnen voor de aanleg, inrichting en gebruik van voetpaden
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 39
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 39
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 39
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 39
Gemeente Landgraaf - Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. trappenmarathon Wilhelminaberg 2019
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 38
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 38
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 38
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 38
Gemeente Landgraaf - Besluiten verlenging beslistermijn week 38
Gemeente Landgraaf - Wet milieubeheer week 38
Gemeente Landgraaf - Ontheffing voor het kappen van bomen week 38
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde meldingen klein evenement / evenementenvergunningen week 37
Gemeente Landgraaf - Verleende evenementenvergunningen week 37
Gemeente Landgraaf - Tijdelijke verkeersmaatregel i.v.m. Fancy Fair Op gen Hei
Gemeente Landgraaf - Verleende reguliere omgevingsvergunning(en) week 37
Gemeente Landgraaf - Aangevraagde omgevingsvergunning(en) week 37